نتایج جستجو

40765

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4077

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

طب مکمل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  2-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

هدف تولید شیر ناکافی یکی از مشکلات مهم و شایع مادران پس از زایمان است که برای افزایش آن، به دلیل اثرات جانبی داروهای شیمیایی افزایش دهنده شیر، به گیاهان دارویی روی آورده اند. طی سال های اخیر، با روشن شدن لزوم عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد، به اطلاعات با کیفیت و مناسب نیاز است، بنابراین مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی مطالعات کارآزمایی بالینی در رابطه با گیاه خارمریم در جهت افزایش تولید شیر مادران انجام شد. روش ها در این مطالعه مرور سیستماتیک اطلاعات مربوط به تاثیر گیاه خارمریم بر افزایش تولید شیر از پایگاه های فارسی مگ ایران، ایران مدکس، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مدلیب با کلید واژه های خارمریم، سیلی مارین، گیاهان شیرافزا و کارآزمایی بالینی و پایگاه های انگلیسی ام بیس، پابمد، اسکوپوس، آوید و پروکویست با کلید واژه های milk thistle، Silybum marianum، Similarly، Silymarin Silybin، breast milk production، herbal galactogogues، increase breast milk، Clinical trial به صورت منفرد و ترکیبی استفاده شد. این جست وجو در فاصله سال های 2005 تا 2020 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام شد. یافته ها از 624 مقاله به دست آمده، 4 مقاله دارای معیارهای ورود بودند. کل حجم نمونه مورد نظر 294 نفر بود. تمام مطالعات نشان دادند گیاه خارمریم بر افزایش شیر تاثیر مطلوبی دارد. در این مطالعات عارضه جانبی جدی ناشی از مصرف این گیاه گزارش نشده است. نتیجه گیری به طور کلی گیاه خارمریم باعث افزایش تولید شیر در مادران تازه زایمان کرده می شود. اما تعداد مطالعات در این زمینه به خصوص در کشور ایران که سابقه زیادی در طب سنتی و گیاه درمانی دارد، کم است و نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است.

آمار یکساله:  

بازدید 14

دانلود 12 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  148-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1034
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش، تهیه نوشیدنی شیر میوه با استفاده از کنسانتره و پوره سیب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در یک سری آزمایش مقدماتی شیر با پوره و کنسانتره و اسانس سیب به نسبتهای مختلف مخلوط و برای تعیین بهترین درصد اختلاط نمونه های تهیه شده از نظر طعم و عطر توسط پانلیستهای مجرب مورد قضاوت قرار گرفت. علاوه بر این برای تعیین بهترین ترکیب درجه حرارت - زمان جهت پاستوریزاسیون نمونه ها، سه شرایط 75 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه، 85 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه و 95 درجه سانتیگراد به مدت 5 دقیقه بررسی گردیدند. در مرحله بعد بر اساس یافته های آزمایش مقدماتی، نوشیدنی شیر سیب تهیه و در پاکتهای دوی پک بسته بندی گردید و سپس برای بررسی قابلیت انبارمانی، نمونه ها به مدت 6 هفته در شرایط یخچال نگهداری شدند. در این فاصله نمونه ها هر هفته از نظرpH ، رنگ و کیفیت ظاهری، طعم و مزه، عطر و کیفیت میکروبی آزمایش گردیدند. نتایج حاصله حاکی از آن بود که در طول مدت یاد شده کیفیت ارگانولپتیک نمونه ها بدون تغییر ماند، نتیجه آزمایشهای میکروبی نیز از نظر وجود کپک، مخمر، کلی فرمهای مدفوعی و غیر مدفوعی منفی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1034

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  124
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4545
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

مقدمه: نفروپاتی دیابتی، که می تواند به ESRD تبدیل شود، شایع ترین علت انتظار برای پیوند کلیه در آمریکا محسوب می شود. دو عامل مهم دخیل در نفروپاتی دیابتی شامل اختلالات همودینامیک و اختلالات متابولیک در کلیه ها هستند که از این میان، یکی از مکانیسم های مهم آسیب کلیه ها را تولید و افزایش Reactivie oxidative system (ROS) می دانند. یکی از گیاهان شناخته شده با مصرف دارویی زیاد از سالیان قدیم، گیاه خار مریم (milk thistle) است که اثرات درمانی آن را به خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی، اثری ترمیمی و اثر ضدالتهابی نسبت می دهند. در این مطالعه، به بررسی اثر milk thistle [به صورت قرص لیورگل (Livergol)] بر نفروپاتی دیابتی پرداختیم.روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال های 1389-1388 در میان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با نفروپاتی دیابتی شناخته شده، که به طور فعال به مرکز تحقیقات غدد اصفهان مراجعه می کردند، انجام شد. بیماران واجد شرایط، که 65 نفر بودند، به صورت تصادفی به دو گروه 35نفره مورد و 30 نفره شاهد تقسیم شدند. بعد از رد موارد منع مصرف احتمالی، به صورت دو سو کور گروه مورد به مدت 3 ماه قرص لیورگل به میزانmg 140 سه بار در روز و گروه شاهد، دارونما به همین میزان دریافت کردند. برای بیماران قبل و بعد از انجام مداخله، میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) اندازه گیری و محاسبه eGFR انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون های 2χ، t و Paired-t آنالیز شد.یافته ها: در این مطالعه، در گروه مورد 6 نفر و در گروه شاهد 7 نفر به علل مختلف از سیر مطالعه خارج شدند. در گروه مورد 31 درصد افراد مورد مطالعه مرد و 69 درصد زن و در گروه شاهد 35 درصد افراد مرد و 65 درصد زن بودند، دو گروه از نظر توزیع جنسیتی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.1). میانگین سنی بیماران در گروه مورد 55.9 و در گروه شاهد 57.7 سال بود، دو گروه از نظر میانگین سنی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.2). میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) در گروه مورد 106.2 و در گروه شاهد 82.5 بود، دو گروه از این نظر بعد از تجویز دارو و یا دارونما تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.07) ولی در گروه مورد، میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار بعد از تجویز دارو به طور معنی داری بیشتر شده بود (P=0.04). در گروه مورد، میانگین eGFR بعد از تجویز دارو تغییر معنی داری یافت (P=0.001) ولی در گروه شاهد بعد از تجویز دارونما تغییر معنی داری در میانگین eGFR مشاهده نشد (P=0.07).نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، تجویز عصاره گیاه خار مریم، با وجود خواص دارویی زیادی که دارد، با میزان 140mg سه بار در روز در درمان نفروپاتی دیابتی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند عملکرد کلیوی بیماران را از نظر دفع آلبومین تصادفی ادرار بدتر نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 4545

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BARRILET F. | ARRANZ J.J. | CARTA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  (SUPL. 1)
 • صفحات: 

  109-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  3106
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3106

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  1586
 • دانلود: 

  374
کلیدواژه: 
چکیده: 

پس از آنکه میرا (1980) مسئله فراگیری واژگان زبان دوم را مسئله ای فراموش شده نامید، در دهه 1990 علاقه به تدریس و تحقیق در مورد واژگان افزایش یافت. مایکل لوئیس 1997 ، 1993) روشی را برای آموزش زبان ابداع نمود (Lexical Approach) که واژگان را در جایگاه نخست فراگیری زبان قرار داد. بعدها لوئیس (2000) بر روی یکی از ویژگیهای کلیدی واژگان یعنی همنشینی واژگان تاکید گذارد. پیترنیومارک (1988) هم نشینی را به صورت دو یا چند واژه که بصورت طبیعی و خوشایند با هم بکار می روند تعریف می کند مثلا Pay a visit. این خصوصیت همنشینی در بسیاری از زبانها از جمله انگلیسی وجود دارد. عدم آگاهی فراگیران از این خصوصیت باعث بروز مشکلاتی می شود. مثلا ممکن است فراگیران بدانند که واژه های bellow,shout, scream, yell, holler, roar همگی معنی تقریبا یکسان دارند ولی ندانند چگونه و کجا باید از هر یک از این واژه ها استفاده کنند. در مورد مثال یاد شده، انگلیسی زبان ها برای توصیف صدای شیر (lion) فقط از واژه roar استفاده می کنند و یا اینکه در زبان فارسی برای واژه های شیر، کره، و تخم مرغ صفت فاسد بکار می رود: شیر فاسد، کره فاسد، تخم مرغ فاسد در حالیکه در زبان انگلیسی برای milk صفت soue، برای butter صفت rancid و برای egg صفت addled بکار می رود. عدم آگاهی از این خصوصیت باعث می شود که فراگیران حتی در سطوح پیشرفته ترکیبات نادرستی مانند rancid milk بکار برند. هدف پژوهش کنونی بررسی مشکلات فراگیران انگلیسی سطوح پیشرفته در ایران در تشخیص و کاربرد واژه های همنشینی انگلیسی بود. به این منظور در مرحله نخست پژوهش بیش از 2400 صفحه از تولیدات زبانی 27 نفر از فراگیران مورد نظر مورد مطالعه قرار گرفت. و خطاهای مربوط به همنشینی واژگان استخراج گردید. در مرحله دوم، شش تمرین تولیدی زبانی (cued production taskd) ساخته و به 64 نفر داده شد. بررسی نتایج نشان داد که فراگیران زبان انگلیسی در ایران حتی در سطوح پیشرفته هم در استفاده از همنشینی واژگان مشکلات جدی دارند. نتایج این تحقیق می تواند کاربردهای نظری و عملی برای مولفان و معلمان و مترجمان داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1586

دانلود 374 استناد 490 مرجع 3832
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  39-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

هدف از این پژوهش برآورد تابع تقاضای شیر و محاسبه رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید و فروش شیر در 13 استان کشور طی سالهای 1380 تا 1384 است (65 مشاهده). در این مطالعه پس از برآورد تابع تقاضای شیر، رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید با استفاده از الگوی «ساختار – رفتار - عملکرد) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که قیمت شیر اثری منفی بر تقاضای آن دارد. از سوی دیگر، قیمت سایر نوشیدنیها و هزینه تبلیغات شیر اثر مستقیم و مثبت بر تقاضای شیر دارند. یافته های تحقیق نشاندهنده افزایش مقدار رفاه از دست رفته در سالهای 1380 تا 1382 است؛ اما از سال 1382 تا سال 1384 روندی کاهشی در مقدار رفاه از دست رفته ناشی از انحصار در صنعت تولید شیر ایران وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 55 استناد 2 مرجع 4
strs
نویسندگان: 

شهنوازی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

ارتقای کارایی یکی از راهکارهای مدیریت سودآوری و بهبود رقابت پذیری در واحدهای تولیدی است. در این پژوهش به منظور شناسایی راهکارهایی برای مدیریت بهینه واحدهای گاوداری شیری شهرستان میانه از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد و داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه به صورت سرشماری از 40 واحد تولیدی به دست آمد. نتایج نشان داد که فقط 9 واحد کارایی کمتر از یک داشته و امکان ارائه راهکار برای بهبود در عملکرد برای آن ها وجود دارد. میانگین کارایی واحدهای مورد مطالعه برابر با 945/0 بود که بیانگر عملکرد مناسب از لحاظ فنی در تولید شیر گاوداری های شهرستان میانه است. بر اساس یافته های این پژوهش، مصرف نهاده های برق، دارو، علوفه سیلاژی و کاه نیازمند توجه بیشتری است. همچنین از میان واحدهای برتر، واحد 31 از نظر تاثیرگذاری و تکرار در میان واحدهای مورد مطالعه متمایز بود که می توان از آن در برنامه های ترویجی استفاده نمود

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  691
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 691

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1649
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

اثر طول دوره شیردهی بر منحنی های شیردهی و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 964606 و 885342 رکورد روزآزمون به ترتیب برای میزان تولید شیر و درصد چربی شیر استفاده شد. داده ها در چهار گروه (گروه یک: با طول دوره شیردهی 241 تا 300 روز، گروه دو: 301 تا 400 روز، گروه سه: 401 تا 500 روز و گروه چهار: 501 تا 600 روز) طبقه بندی شدند. تعداد نه تابع غیرخطی برای برازش منحنی ها در هر چهار گروه مورد استفاده قرار گرفت. تابع ناراشین تاکمای 1 که در قبل برای برازش منحنی تولید تخم مرغ مورد استفاده قرار می گرفت، در این تحقیق استفاده شد و در برازش منحنی شیردهی و درصد چربی شیر از صحت کافی برخوردار بود و در بعضی از مواقع، بهتر از توابع دیگر عمل می کرد. توابع وود، دیجسترا و رووک دارای بالاترین مقدار ضریب تبیین تصحیح شده بودند و تابع لژاندر در هر چهار گروه دارای پایین ترین مقدار بود. گاوهای با طول دوره شیردهی بالا نسبت به گروه های دیگر تداوم تولید بالا و در کل دوره شیردهی، تولید بالاتری داشتند. تولید شیر و تولید چربی در 305 روز در گاوهای گروه چهارم به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از سایر گروه ها بود. در مقابل، با کاهش طول دوره شیردهی، تولید شیر به طور معنی داری کاهش نشان داد و شیب مرحله کاهشی در گاوهای گروه اول زیادتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1649

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
litScript