نتایج جستجو

35531

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3554

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  937-944
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  4883
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4883

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  417
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

رسوب زیستی کلسیت (MICP) روش نسبتا سازگار با محیط زیست و مناسب برای بهسازی خاک است. این روش در اصل، بکارگیری شبکه ای از واکنش های شیمیایی است که برخی از این فعل و انفعالات توسط فعالیت های زیستی کنترل شده و محصولات جنبی آنها امکان بهبود در ویژگی های مهندسی خاک را فراهم می آورند. برای انجام بهسازی زیستی، جمعیت برجای میکروبی با تزریق باکتری اوره آز مثبت، ازدیاد یافته و سپس واکنش کننده های سیمانی به خاک، تزریق می شوند. در این مقاله فاکتورهایی که MICP در خاک را تحت تاثیر قرار می دهند، بطور خلاصه بررسی شده اند. فاکتورهای مختلفی شامل ریز مغذی ها، نوع باکتری، انطباق هندسی باکتری، تراکم سلول باکتری، دما، غلظت واکنش کننده ها، pH و روش تزریق مورد بررسی قرار گرفتند. این فاکتورها برای پیشرفت موفقیت آمیز MICP ضروری هستند. علاوه بر این یکسری آزمایش های اولیه برای بررسی پتانسیل کاربرد این روش جهت بهبود مقاومت برشی و کاهش تراوایی ماسه انجام شد و طی آن مواد، روش ها و فرایندهای عملی انجام آزمایش شرح داده شده است. نتایج نشان داد که طی بهسازی با MICP ضمن رسوب کلسیت سرعت موج برشی تا حدود 1000 متر بر ثانیه و مقاومت فشاری تک محوری تا حدود 300 کیلوپاسکال افزایش یافته و تراوایی نیز کاهش قابل ملاحظه ای یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 417

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  251-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

در سال های اخیر، بهسازی زیستی خاک بر پایه رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) به عنوان یک شاخه جدید در مهندسی ژئوتکنیک مطرح شده و هدف آن نیز بهبود خواص مکانیکی خاک است. امکان استفاده از MICP در حل مسائل ژئوتکنیکی از قبیل روانگرایی و فرسایش باعث شده این روش سازگار با محیط زیست، کم هزینه و مناسب به عنوان جایگزینی برای روش های متداول بهسازی خاک مطرح شود. با این حال، با وجود استفاده گسترده از این فناوری در مقیاس آزمایشگاهی، تعداد کمی از کاربردهای میدانی برای ارزیابی کارایی آن در مقیاس بزرگ اجرا شده است. از این رو، این مقاله بررسی جامعی در مورد این روش زیستی، نقش فرایندهای بیولوژیک در مهندسی ژئوتکنیک و عوامل تأثیرگذار فرایند به ویژه در کاربرد مقیاس بزرگ آن ارائه می کند. هدف اصلی این بررسی، ارزیابی پارامترهای اصلی محدود کننده اجرای روش در مقیاس میدانی است. در نهایت پیشرفت لازم برای استفاده صنعتی از این فناوری و چالش های اصلی پیش رو برای تحقیقات آینده قبل از کاربرد عملی آن به طور خلاصه مورد بحث قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21315
 • دانلود: 

  17341
چکیده: 

Background: microbial induced carbonate precipitation (MICP) is a promising biological soil improvement method in geotechnical and geo-environmental engineering, which requires the recognition of the effects of various treatment methods on its applications. Methods: To improve the efficiency of MICP by urea hydrolysis bacteria, bio-grouting experiments were conducted at low urease activity using laboratory sand columns, and injection scenarios with different procedure steps were performed. The scenarios varied in the incubation time, fixation fluid, and number of the injection steps, and their efficiency was assessed using the unconfined compressive strength test. Results: The sand column experiments with multistep injection of bacteria and cementation solution showed that when the precipitated calcium carbonate content increased from 7. 7% to 18. 9%, the strength of the samples enhanced from 0. 25 to 1. 55 MPa, respectively. The precipitation conditions were influenced by the sand grain properties. The samples with diversified particle sizes had greater strength than those with uniform particle sizes. The multistep cementation solution injection at various concentrations had a significant clogging effect, thereby decreasing the sand column permeability. Conclusion: According to the laboratory results, this innovative technique could be potentially practical for engineering applications, such as liquefaction prevention, clogging, and sand in oil reservoir consolidation.

آمار یکساله:  

بازدید 21315

دانلود 17341 استناد 0 مرجع 444
نویسندگان: 

Douzali Joushin Farzaneh | Badv Kazem | Barin Mohsen

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5193
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

By approaching towards Urmia Lake, the potential source of sand dust originating from the sand dunes can be clearly observed. Wind erosion causes soil and environmental degradation. The high cost of petroleum mulches and their destructive effects on the environment have led to the use of environmentally friendly and cheaper materials. In this study, the control of surface erosion of sand dust in the Jabalkandi region has been investigated by enhancing its surface strength by microbial-induced carbonate precipitation. An aerobic sporosarcinapasteurii bacteria, which exists pervasively in natural soil deposits was utilized to control soil erosion. The industrial corn extract has been used to cultivate this bacterium. To evaluate the effect of bacteria, the undrained shear strength of the soil was measured using insitu vane shear apparatus. The evaluated parameters included the bacteria concentration, retention time, effect of double injection with 7 days delay period, effect of environmental conditions on the bacteria functionality and the rate of gain of surface strength. The results showed improvement of the soil shear strength with time. The resulted maximum soil shear strength was 0. 65 kg/cm2. The results indicated that the reinjection of the bacteria solution and cementation resulted in 60 percent extra surface strength gain of the soil compared to one time injection.

آمار یکساله:  

بازدید 5193

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

microbial induced carbonate precipitation (MICP) IS AN IN SITU SOIL IMPROVEMENT TECHNIQUE THAT INVOLVES HYDROLYSIS OF UREA BY BACTERIA CONTAINING THE ENZYME UREASE IN THE PRESENCE OF DISSOLVED CALCIUM IONS, RESULTING IN CALCIUM carbonate precipitation. IN ORDER TO REDUCE COST OF THE MICP PROCESS FOR ENGINEERING APPLICATIONS, IT IS NECESSARY TO DEVELOP COST EFFECTIVE PROCESS TO ENABLE UPSCALING OF THE TECHNOLOGY TO SUIT COMMERCIAL APPLICATIONS. IN THIS REGARD, TO REPLACE COSTLY YEAST EXTRACT (YE) MEDIUM AS A SOURCE OF COMPLEX NUTRIENTS, BATCH FERMENTATION OF SODIUM ACETATE AND GLUCOSE AT DIFFERENT CONCENTRATIONS HAS BEEN EVALUATED AT LABORATORY SCALE TO ECONOMICALLY PRODUCE UREAS ENZYME BY USING SPORSARCINA PASTEURII FOR MICP APPLICATIONS. THIS HAS LED TO DEVELOPMENT OF A PROTOCOL FOR COST-EFFECTIVE PRODUCTION OF UREASE ENZYME.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

گسترش روزافزون زیرساخت های مهندسی جهت تامین نیازهای بشر در ارتباط مستقیم با نیاز به خاک مقاوم جهت اجرای ساخت و سازها است. از طرفی اهمیت مسائل زیست محیطی باعث شده تا همواره تقاضا برای روش های جدید و سازگار با محیط زیست برای بهسازی و تقویت خاک افزایش یابد. روش رسوب بیولوژیکی کربنات کلسیم (MICP) به عنوان یکی از روش های سازگار با محیط زیست مورد توجه محققین می باشد. این پژوهش با هدف مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر MICP بر مقاومت تک محوره ی ماسه های کربناته انجام شده است. از این رو نمونه هایی از خاک ماسه ای کربناته بوشهر ساخته شد و پس از تزریق باکتری و محلول سیمانی عمل آوری گردید. سپس بر روی آن ها آزمایش تک محوره جهت ارزیابی مقاومت فشاری انجام گرفت. همچنین تاثیر پارامترهای غلظت محلول سیمانی و زمان عمل آوری بر نتایج روش MICP بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حداکثر مقاومت تک محوره ی ماسه تثبیت شده با MICP در حدود 3/5 کیلوگرم بر سانتیمترمربع می باشد که نشانگر عملکرد مناسب روش MICP در بهسازی ماسه کربناته است. میزان مقاومت تک محوره به غلظت محلول سیمانی بستگی دارد. نمونه های تثبیت شده با غلظت محلول سیمانی بالاتر نسبت به نمونه های تثبیت شده با غلظت محلول سیمانی کمتر مقاومت تک محوره ی بیشتری داشتند. زمان عمل آوری بیش از 14 روز، تاثیر قابل توجهی در افزایش مقاومت تک محوره نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  431
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) روشی سازگار با محیط زیست و مناسب برای بهسازی خاک است. در این روش، اوره توسط آنزیم اوره آز ترشح شده از باکتری، هیدورلیز شده و کربنات کلسیم در حضور یون کلسیم تشکیل می شود. کربنات-کلسیم مانند پلی ذرات خاک را به یکدیگر متصل می کند و باعث بهبود مشخصه های خاک می شود. در مقاله حاضر تاثیر MICPبر میزان نفوذپذیری ماسه های کربناته در آزمایشگاه مطالعه شده است. عواملی نظیر غلظت محلول سیمانی، میزان تراکم خاک و مدت زمان تیمار بر میزان نفوذپذیری خاک مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد غلظت بالاتر محلول سیمانی باعث کاهش بیشتر در نفوذپذیری نمونه ها می شود. نمونه های با تراکم کمتر، کاهش نفوذپذیری بیشتری را نشان دادند. هم چنین با گذشت زمان از 14 روز به 28 روز، فعالیت باکتریایی بسیار اندک بوده است. بیشترین میزان کاهش نفوذپذیری در نمونه ی سست، با غلظت محلول سیمانی 1 مولار و با مدت زمان عمل آوری 28 روز، برابر با 60 درصد بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 431

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MALEKI M. | EBRAHIMIAN E. | EBRAHIMI S. | SAHRAEI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLUGGING OF POROUS MEDIA BY microbial induced carbonate precipitation (MICP) USING SPOROSARCINA PASTEURII (PTCC 1645) WAS STUDIED IN A PACKED COLUMN SYSTEM. TO ACHIEVE THIS GOAL, THE MICP PROCESS HAS BEEN SEPARATED INTO IMPROVING UREASE ACTIVITY (UA) AND EVALUATION OF THE precipitation induced BY THE BACTERIA IN UNCONSOLIDATED POROUS MEDIA. THE UA WAS INFLUENCED BY NI2+ AND CA2+. BY ADDING 10MM NI2+ AND 4MM CA2+ SIMULTANEOUSLY IN CULTURE MEDIA, THE UA WAS INCREASED AROUND 54% AFTER 24H INCUBATION. THE MICP PROCESS WAS DEPENDENT ON THE UA OF BACTERIAL CELLS AND, AS WELL AS CONCENTRATIONS OF CEMENTATION SOLUTION. EXPERIMENTS INDICATED THAT AN INCREASE IN CEMENTATION SOLUTION (CS) CONCENTRATION LEADS TO A SIGNIFICANT DECREASE IN PERMEABILITY OF THE PACKED COLUMN SYSTEM DUE TO FORMATION OF CACO3 CRYSTALS. EVENTUALLY MULTI-INJECTIONS OF CS AT VARIOUS CONCENTRATIONS HAD A SIGNIFICANT EFFECT ON THE EXTENT OF PLUGGING, OBSERVED AS A DECREASE IN PERMEABILITY OF PACKED COLUMN. MICP APPEARS TO BE A VERY EFFICIENT METHOD FOR SELECT PLUGGING AND CONSOLIDATION OF SAND IN OIL RESERVOIR.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

HAMMES F. | VERSTRAETE W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10684
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10684

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript