نتایج جستجو

394

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

40

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

زیست فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2477
 • دانلود: 

  754
چکیده: 

مقدمه: تولید سوخت زیستی از منابع تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی پایدار برای منابع فسیلی مورد توجه گسترده قرار گرفتهاست. ریزجلبک به عنوان خوراک نسل سوم سوخت های زیستی می تواند انواع لیپید، پروتئین و کربوهیدرات را در مقادیر زیاد و در زمانی نسبتاً کوتاه تولید نماید. سازگاری این میکروارگانیزم با هر نوع شرایط کشت و عدم وابستگی تولید آن به فصول سال، سرعت رشد بالا، جذب دی اکسیدکربن و بهبود کیفیت هوا، تجدیدپذیری، عدم تقابل با منابع غذایی، وجود مقادیر بسیار زیاد لیپید و کربوهیدرات در ساختمان سلولی آن و قابلیت تولید انواع سوخت های زیستی باعث شده به عنوان یکی از مناسب ترین گزینه ها برای تولید سوخت های زیستی شناخته شود. تولید سوخت زیستی از ریزجلبک شامل چندین مرحله انتخاب ریزجلبک مناسب، کشت، برداشت، خشک کردن، شکستن دیواره سلولی، استخراج (لیپید یا کربوهیدرات) و تولید سوخت زیستی است. نتیجه گیری: در این مطالعه با مروری بر هر یک از مراحل تولید سوخت زیستی از ریزجلبک به اهمیت و کاربرد آن برای تولید انرژی زیستی پرداخته شده است. تولید سوخت زیستی جلبکی به دلیل هزینه های زیاد هنوز قابل رقابت با سوخت های فسیلی نیست. پژوهشگران تلاش می کنند با بهبود رشد ریزجلبک ها و غنی ساختن ذخایر روغنی و کربوهیدراتی آنها، ایجاد تغییرات ژنتیکی، بهبود طراحی زیست واکنش گاه های نوری، توسعه روش های برداشت و خشک کردن، بهبود روش های استخراج لیپید و کربوهیدرات و تولید محصولات جانبی باارزش، سوخت زیستی جلبکی که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر باشد تولید نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 2477

دانلود 754 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHISTI Y.

نشریه: 

TRENDS IN BIOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  126-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7567
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7567

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  87-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2113
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

آماده سازی ریزجلبک به منظور تولید زیست سوخت شامل سه مرحله کشت، برداشت و استخراج روغن می باشد. برداشت و آبگیری بهینه ریزجلبک ها از عمده ترین چالش ها در مقیاس صنعتی است. یکی از عوامل افزایش قیمت محصولات تولیدی ریز جلبک ها عدم وجود روشی مناسب برای برداشت آن از محیط کشت است. در این مقاله هدف بیان و مقایسه انواع روش های برداشت ریزجلبک ها از محیط کشت می باشد. روش های برداشت به سه گروه شیمیایی، مکانیکی و الکتریکی تقسیم می شوند. روش شیمیایی شامل منعقدسازی و تراکم سازی است که این دو فرایند برای برداشت ریز جلبک از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشند. در روش های برداشت مکانیکی، سانتریفوژ روشی متداول است و بازدهی برداشت نسبتا بالایی دارد اما یه دلیل مصرف بالای انرژی، هزینه بر می باشد. در روش الکتریکی، انعقاد الکتریکی روشی جدید برای برداشت ریزجلبک است که در مقایسه با روش های دیگر بازدهی برداشت بالاتری دارد و انرژی کمتری مصرف می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2113

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MERCER P. | ARMENTA R.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  113
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  539-547
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12588
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12588

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

BAFTEHCHI LADAN | SOLTANI NEDA | BOLFION MAHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: TODAYS, HEAVY METALS ARE ONE OF THE MOST IMPORTANT POLLUTANTS IN WATER AND SOILS. THE MAIN SOURCES OF THESE ARE: SEWAGES, WASTE WATERS FROM FACTORIES AND INDUSTRIAL ACTIVITIES, OIL ACTIVITIES AND POLLUTIONS AND AGRICULTURAL FERTILIZERS. HEAVY METALS ARE GROUPED ASPTS (PERSISTANT TOXIC SUBSTANCES) MATERIALS, IT MEANS THAT THEY CAN’T DEGRADE IN NATURE AND FINALLY ACCUMULATE IN ENVIRONMENTS OR ORGANISMS. SO REMOVAL OF THESE TOXIC HEAVY METALS FROM ENVIRONMENTS AND ECOSYSTEMS IS NECESSARY AND FUNDAMENTAL. AMONG THE VARIOUS WAYS OF REMOVING HEAVY METALS, BIOLOGICAL METHODS ESPECIALLY USING OF microalgae IS SO BENEFICIAL. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

SHAHBAZIZADEH S. | KHOSRAVI DARANI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  389-393
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7762
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7762

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FERREIRA M. | COUTINHO P. | SEIXAS P.

نشریه: 

MARINE BIOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  585-595
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4019
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4019

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GHIRARDI M.L. | ZHANG L. | LEE J.W.

نشریه: 

TRENDS IN BIOTECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  505-511
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6349
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6349

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

ZENOUZI A. | GHOBADIAN B. | HEJAZI M.A. | RAHNEMOON P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  879-887
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12889
 • دانلود: 

  10295
چکیده: 

One of the important bottle-necks in production of microalgae based biodiesel is the lack of an efficient method for harvesting of microalgae from the culture medium. In this study, the electroflocculation method was developed for harvesting of microalgae Dunaliella cells from culture medium. The effect of several parameters such as the current density, electrical conductivity of culture medium, time, electrode gap, and electrode type on harvesting efficiency and energy consumption were also determined. The maximum harvesting efficiency of this method was 97.44% at EC=1.35 S m-1 and current density of 90 A m-2 during 3 minutes electroflocculation process in a 300 ml beaker. The maximum efficiency was achieved by aluminum electrodes with 1 cm distance between electrodes and the maximum energy consumption for this practice was 0.621 kW h m-3. It was concluded that electroflocculation is an efficient and cost effective method for microalgae harvesting.

آمار یکساله:  

بازدید 12889

دانلود 10295 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOA L.T.P. | QUANG D.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  362
 • صفحات: 

  156-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3373
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3373

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript