نتایج جستجو

688

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

69

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  ضمیمه
 • صفحات: 

  91-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3308
 • دانلود: 

  1331
چکیده: 

با وجود پیشرفت در تشخیص و درمان، بیماری سرطان یکی از عوامل مهم مرگ و میر در دنیاست. علاوه بر عوامل ژنتیکی و محیطی عوامل اپی ژنتیکی هم در اتیولوژی سرطان دخیل هستند. اخیرا معلوم شده است که microRNA ها- یک گروه از RNA های کوچک غیرکد کننده- ارتباط نزدیکی با بیماری های مختلف از جمله سرطان دارند. microRNA ها بیان ژن در یوکاریوت ها را از طریق مهار ترجمه یا تخریب mRNA تنظیم می کنند که این کار را با جفت شدن نسبی با انتهای ′3 مربوط به mRNA (3′UTR) مورد هدف انجام می دهد. به دلیل پتانسیل microRNA در هدف قرار دادن تعداد زیادی از mRNA ها این دسته اولیگونوکلئوتیدهای 19-25 تایی تقریبا در تمام پدیده های بیولوژیکی شامل تنظیم چرخه سلولی، رشد سلولی، آپوپتوزیس، تمایز سلولی و پاسخ به استرس نقش دارند. شواهد روز افزون حاکی از آن است که microRNA ها در زیست شناسی سرطان نقش مهمی دارند و مطالعات اخیر نقش انکوژنی و بازدارنده توموری microRNA ها را در سلول های سرطانی تایید کرده اند و نشان داده اند که بیان این microRNA ها خود می توانند توسط انکوژن ها و بازدارنده های توموری تنظیم شوند. احتمال می رود که بیان microRNA ها هم در in vitro و هم در in vivo از طریق سنتز مولکول های pre-microRNA یا اولیگونوکلئوتیدهای آنتی سنس می توانند تنظیم شوند که دورنمای امیدوارکننده ای برای درمان سرطان است.

آمار یکساله:  

بازدید 3308

دانلود 1331 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فریور شیرین | خاکپور لیلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  2913-2921
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3526
 • دانلود: 

  3451
چکیده: 

microRNA ها (miRNA ها) گروهی از RNA های غیر کدکننده کوچک هستند که روی بیان ژن اثر می گذارند. آنها این عمل را از طریق جفت شدن با توالی مکمل در mRNA هدف که معمولا در ´UTR3 آن واقع شده است انجام می دهند. این دسته از RNA ها در سال 1993 کشف شدندو نقش های بسیار مهم و وسیعی را در موجودات مختلف ایفا می نمایند. ابتدا تصور بر این بود که ژن های کدکننده miRNA ها در نواحی بین ژنی واقع شده اند اما مطالعات اخیر نشان می دهد که در پستانداران اغلب این ژن ها در واحدهای خاص نسخه برداری (TUs) واقع هستند و توسط  RNA pol II رونویسی می شوند. محصول رونویسی باید پردازش شود تا به miRNA بالغ تبدیل شود و در نهایت اثر خود را روی بیان ژن اعمال نماید. در سال 2005 اولین گزارش در مورد نقش آن ها در سرطان پستان منتشر و نشان داده شد که miRNA های متعددی در این سرطان به طور نامناسب بیان می شوند. از میان مکانیسم هایی که می تواند باعث این عدم بیان مناسب گردد اپی ژنتیک، تغییرات کروموزومی، پلی مورفیسم ها و یا نقص در پروتئین های پردازش کننده را می توان برشمرد. در واقع این RNA ها می توانند به عنوان انکوژن و یا سرکوبگر تومور عمل کنند. اکنون تلاش دانشمندان بر این است که بتوانند از miRNA علاوه بر تشخیص و طبقه بندی سرطان ها، در درمان آن ها نیز استفاده کنند که در این زمینه به موفقیت هایی نیز دست یافته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 3526

دانلود 3451 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  2933-2940
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  1234
چکیده: 

رسپتورهای استروئیدی، فاکتورهای رونویسی وابسته به لیگاند می باشند. این رسپتورها زیرخانواده ای از ابرخانواده رسپتورهای هسته ای می باشند. اعتقاد بر این است که رسپتورهای هسته ای از یک رسپتور اجدادی مشترک در طی تکامل مشتق شده اند و همگی دارای ساختاری مشترک، شامل پنج ناحیه اصلی می باشند. این رسپتورها از نظر عملکرد به دو گروه رسپتورهای همودیمر و هترودیمر تقسیم می شوند. این رسپتورها بر اساس جایگاه خود در هسته یا سیتوپلاسم از طریق مسیرهای متفاوتی فعال می گردند. مطالعات اخیر نشان دهنده تنظیم miRNA ها بوسیله رسپتورهای استروئیدی و متقابلا کنترل بیان و عملکرد رسپتورهای استروئیدی توسط miRNA ها می باشد. در این مطالعه، مکانیسم های مولکولی این رسپتورها، ارتباط آن ها با miRNA ها و بیماری های ژنتیکی مرور شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 1234 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

BUSHATI N. | COHEN S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  175-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  772
 • بازدید: 

  15366
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15366

دانلود 15604 استناد 772 مرجع 0
نویسندگان: 

YANG R.F. | CHEN L.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  38-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  21292
 • دانلود: 

  16029
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21292

دانلود 16029 استناد 389 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

KIM V.N. | NAM J.W.

نشریه: 

TRENDS IN GENETICS (TIG)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  10253
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10253

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  169
 • صفحات: 

  23-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  978
 • دانلود: 

  413
چکیده: 

microRNA ها مولکول های کوچکی می باشند که ترجمه را مهار کرده یا سبب تخریب RNAپیامبر می شوند. فرایندهای وابسته به RNA جهت سنتز پروتئین های عملکردی و ساختاری سلول های یوکاریوتی ضروری می­ باشند. در یوکاریوت ها این پروسه با رونویسی از DNA در هسته آغاز و با ترجمه RNA پیامبر به پروتئین در سیتوپلاسم خاتمه پیدا می­ کند و در نهایت RNA پیامبر تخریب می­ شود. در فرایند پروتئین سازی مراحل مختلفی از جمله: پوشش '5، پلی­ آدنیلاسیون، پردازش، خروج هسته ای و انتقال سیتوپلاسمی اتفاق می افتد که تمام این مراحل تنظیم شده تا یک بیان مطلوب صورت گیرد. به دلیل اهمیت زیادRNA درتنظیم سنتز پروتئین، واضح است که پاتوژنز قارچ­ ها به شدت به فرایندهای وابسته به RNA جهت کنترل عفونت متکی می باشد. RNA مداخله گر شامل RNA های دورشته ای کوچک در قارچ ها می باشد که یا توسط ژنوم اصلی قارچ یا طی فرایند ترجمه ایجاد می شوند و نقش کلیدی در خاموش سازی RNA دارد. مایکوویروس ها نیز دسته ای از RNAهای دورشته ای کوچک هستند که سبب تغییر عملکرد و حتی تغییرات فنوتایپیک در قارچ ها می گردند و در پاتوژنز قارچ نقش کلیدی دارند. مطالعات اخیر استفاده از واکسن های RNA را در درمان عفونت های قارچی موثر می­ دانند. هدف از این مطلعه مروری بررسیmicroRNA قارچی و نقش آن ها در بیماریزایی، تحریک سیستم ایمنی و همچنین تنظیم سنتز پروتیین می باشد. این مقاله مروری در سال 96 انجام شده و اطلاعات موجود در آن از پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیر PubMed، Google Scholar و Web of Science جمع آوری گردیده است و بنا به اهمیت کلیدی انواع RNA در ساز و کارهای سلول­ های قارچی، به بررسی انواع RNA و عملکرد آن­ ها و همچنین بررسی اینکه این مولکول ها چطور می توانند به عنوان یک ابزار مفید در مطالعات قارچ شناسی به ویژه ایمونوتراپی عفونت های قارچی مورد استفاده قرار گیرند پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 978

دانلود 413 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1405
 • دانلود: 

  544
چکیده: 

گرچه بیش از 98 درصد ژنوم مهره داران رونوشت برداری می شود، ولی اغلب آن به پروتئین ترجمه نشده و RNA غیر کد کننده محسوب می شود. miRNAها دسته ای از RNA های غیر کد کننده است که طولی در حدود 22 نوکلئوتید دارد و در تنظیم بسیاری از فرآیندهای سلولی از جمله رشد، تکثیر، تمایز، چرخه سلولی، مرگ سلولی برنامه ریزی شده و متابولیسم نقش دارد. همچنین نقش این مولکول ها در ایجاد بسیاری از بیماری های انسانی از جمله انواع مختلفی از سرطان ها و اختلالات قلبی عروقی به اثبات رسیده است. کشف و تعیین عملکرد miRNA های جدید دستاورد بسیار مهمی محسوب می شود. miRNA هایی که بیان کمی دارد یا در زمان یا بافت خاصی بیان می شود با روش های آزمایشگاهی رایج به راحتی شناسایی نمی شود. بنابراین نرم افزارهای بیوانفورماتیکی زیادی برای پیش بینی وجود ساختارهای شبه پیش سازهای miRNA در ژنوم انسان طراحی شده است. همچنین نرم افزارهایی طراحی شده است که با پیش بینی ژن های هدف miRNA راه را برای درک عملکرد این عوامل در سلول هموار می سازد. در مقاله حاضر تلاش می شود که روش های کارآمد بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی که برای پیش بینی و کشف miRNA های جدید و اهداف ژنی آن ها در ژنوم انسان استفاده می شود، معرفی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1405

دانلود 544 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34243
 • دانلود: 

  29029
چکیده: 

Bladder cancer is the second most common cancer in the genitourinary tract, showing often recurrence and progress into invasive states. Epigenetic changes, such as microRNA alteration are involved in bladder cancer tumorigenesis through a variety of signaling pathways. The epigenetic state depends on geographic and lifestyle conditions. The aim of this study was to investigate the expression level of microRNA-99a and microRNA-205 in bladder cancer in Iranian populations and to determine the relationship between their expressions with clinicophatological features.36 patients with bladder cancer were included in the study. The control group was the healthy adjacent tissue of the same patients. Total RNA was extracted from approximately 50 mg tissue using TRIzol reagent. cDNA was synthesized and Real-Time PCR was carried out using specific primers. The Unisp6 rRNA was used as a reference gene. A significant decrease was found in the expression level of miR-99a in tumor samples, compared to healthy adjacent tissues (P<0.001). The increased expression level of miR-99a was significantly associated with muscle invasion (P=0.02). The receiver operating characteristic (ROC) analysis for miR-99a showed AUC value equal to 0.944, with specificity of 97%, sensitivity of 91%, and cut off value of 8.31 (P<0.001). A significant association was found between smoking and miR-99a (P=0.04) and miR-205 (P= 0.01) expression levels. Dramatic down-regulation of miR-99a in bladder cancer tissues confirmed the tumor suppressor role of miR-99a in bladder cancer. A higher amount of miR-99a expression was associated with invasive bladder cancer. According to ROC analysis, miR-99a could be considered as a valuable diagnostic biomarker.

آمار یکساله:  

بازدید 34243

دانلود 29029 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1114
 • دانلود: 

  511
چکیده: 

مقدمه: تنظیم بیان ژن جهت عملکرد مناسب سلول ها دارای اهمیت بسیاری می باشد. فرایندهای پیچیده ای از قبیل تکامل، آپوپتوز، تمایز سلولی و سیکل سلولی نیازمند بیان ژنهای مناسبی هستند microRNA ها، RNA های کوچکی هستند که به عنوان عوامل تنظیمی مهمی در بیان ژنها مطرح می باشند. در واقع miRNA ها، RNA های تنظیمی کوچکی هستند که در فرایندهای متعدد سلولی از قبیل تکامل، تکثیر، تمایز، نوروژنز و انعطاف پذیری دخالت دارند miRNA ها در سیستم عصبی نیز تنظیم کننده های حیاتی بیان ژن ها می باشند.نتیجه گیری: مطالعات گسترده نشان داده اند که miRNAها هم تکامل و هم عملکرد سیستم عصبی را تنظیم می کنند. نقص در عملکرد miRNA ها باعث بروز تعدادی از اختلالات عصبی می شوند. عملکردهای miRNA ها دیدگاه های جدیدی را در مورد پیچیدگی و هماهنگی سیستم عصبی ایجاد کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1114

دانلود 511 استناد 0 مرجع 0
litScript