نتایج جستجو

32

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جبری سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  مسلسل 17
 • صفحات: 

  29-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

استعاره تاکنون بیشتر در شعر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که استعاره در نثر عرفانی ابوالفضل رشید الدین میبدی چه کارکرد هایی دارد؟ برای یافتن پاسخ، کاربرد های استعاره را در متن نوبت سوم ده جلد تفسیر کشف الاسرار، بررسی کردیم. یافته های پژوهش نشان می دهند که جهان عرفانی کشف الاسرار از استعاره ساخته شده و تنها راه ورود به این جهان، ادراک استعاره است. استعاره توانمند ترین ابزار زبانی در بیان شناخت عارفانه میبدی از هستی است که برای بیان معانی پیچیده، مبهم، عمیق و گاه ناگفتنی به کار گرفته می شود. خلق زیبایی در سخن نیز نتیجه بدیهی استعاری بودن زبان است. بنابر یافته ها کارکرد های استعاره به دو حیطه شناختی و زیبایی آفرینی تقسیم شده است. کارکرد های شناختی استعاره در این متن عبارتند از: تجسم مفاهیم انتزاعی، قابل شناخت ساختن مفاهیم و پدیده های ناشناخته ،خلق معنا یا شبه معنا، روشنگری مفاهیم و اندیشه ها، جاندار نمایاندن مفاهیم و پدیده ها، اقناع مخاطب، بیان عواطف عرفانی و توصیف. کارکرد های زیبایی آفرین استعاره نیز عبارتند از: خیال انگیزی، تناسبات تصویری، فشردگی معنا در کلام (ایجاز)، پویایی تصاویر، ابهام، تفسیر پذیری.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 129 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

HUSSAIN KHAN ZAHID | Zeinalizadeh Mehdi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (25)
 • صفحات: 

  127-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8576
 • دانلود: 

  4732
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor: Dr. Tayebi Meyboudi’ s response [1] to our tribute [2] was a solemn and explicit description of Dr. Tabatabai who taught him the complexities of neuroanatomy as a student and the details of practical neurosurgery as a resident. In describing it, he has correctly alluded to the innumerable qualities of Dr. Tabatabai through his excellent narration. Dr. Tayebi Meyboudi has exquisitely drawn a picture of his mentor (Ustad) with absolute precision and dexterity, and owes his present day position to his mentor’ s inspiratory drive, devotion and dedication...

آمار یکساله:  

بازدید 8576

دانلود 4732 استناد 0 مرجع 630
نویسندگان: 

جبری سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  مسلسل 19
 • صفحات: 

  71-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  314
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

موضوع این پژوهش بررسی رابطه موضوع و نگرش نویسنده با ماهیت ویژگی های زبانی متن است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا گاه در یک متن ادبی منثور، مانند نثر تفسیر عرفانی در نوبت سوم کشف الاسرار ابوالفضل رشیدالدین میبدی به انواع نثر با ویژگی های زبانی متفاوت روبه رو هستیم و دلایل وجود تنوع موضوعی و زبانی در یک متن کدام است؟ بدین سبب پاسخ این پرسش در نوبت سوم این تفسیر ده جلدی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا طرح هایی برای طبقه بندی محتوای متن تعیین شد. سپس کارآیی طرح ها در طبقه بندی موضوعات مورد آزمایش قرار گرفت. عاقبت طرحی که قادر به طبقه بندی موضوعی متناسب با نوبت سوم باشد، انتخاب شد. در طی تلاش برای طبقه بندی موضوعی، نقش اساسی نگرش نویسنده نسبت به موضوع در تغییر ویژگی های زبانی انواع نثرآشکار شد. در نهایت بر اساس یافته ها انواع نثر بخش تفسیر عرفانی کشف الاسرار به پنج گروه؛ نثرعلمی تفسیری، نثرتعلیمی اخلاقی، نثررمزآلود، نثرغزل گونه و نثرتوصیف شهود تقسیم گردید. این تقسیم بندی بر مبنای مقایسه تفاوت های این پنج گونه نثردر هشت محور مشترک؛ واژگان، ساختار نحوی جملات، معانی جملات، عاطفه، تخیل، موسیقی، کاربرد آیات، احادیث، شعر، حکایات و نقل قول از بزرگان شریعت و طریقت قرار دارد. یافته ها تاثیرات تعیین کننده، عمیق، همه جانبه، پیچیده، گسترده و مستقیم موضوع و همچنین نگرش نویسنده نسبت به موضوع را بر ویژگی های زبانی انواع نثر نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 314

دانلود 94 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FAYYAZ ANOSH ABOLHASAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  3 (7)
 • صفحات: 

  117-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15871
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Ghazi Kamalodin Mir Hosain-e meybodi (Yazdi) is a well-known face from the 15th century, executed by the order of Shah Isma'il in 1505. One could, therefore see, the contemporary historians of the time not motioning a proper report on the event because of his socio–political position, thus, the little information provided in their texts. This lack of information makes it difficult to describe meybodi's personality. Based on meybodi's letters, Monsha'at, this article seeks to answer the following questions: who was meybodi? And why was he executed?Although the answers have not always been narrated directly through the documents, yet, they have often had some seasonal references. This survey is based on meybodi's letters (Monsha'at), which is regarded as the best source for understanding his ideas and actions.

آمار یکساله:  

بازدید 15871

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1 (مسلسل 164)
 • صفحات: 

  17-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

امروزه، شناختن توان تمثیل در بیان روشن و زیبای اندیشه های پیچیده یک نیاز فرهنگی است. هدف این پژوهش، شناخت تمثیلهای میبدی و کارکردهای شکلهای مختلف تمثیل در بخش تفسیر عرفانی، کشف الاسرار می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که انواع تمثیل در این اثر درخشان نثر عرفانی کاربرد چشمگیری دارند و بر اساس نیاز به بیان روشن و رسای تجربه ها، اندیشه ها و مفاهیم عرفانی و ماهیت تفسیری متن به کار رفته اند. در این متن علاوه بر شکلهایی چون اسلوب معادله و حکایت، شکلهای دیگری چون، تمثیل «تصویرمعنا»، «روایت حکایت»، تمثیل «اندیشه» و تمثیل «رمزگشوده» نیز به کار گرفته شده اند. کاربرد شکلهای گوناگون تمثیل نیاز زبانی عارف مفسر را در بیان رسا و زیبای معنای مورد نظر او را برآورده ساخته است. ویژگیها و کارکرد این گونه تمثیلها در این شاهکار عظیم نثر عرفانی، یکی از رازهای زیبایی و تاثیر زبان میبدی بر خواننده است.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مرندی لیلا | حدیدی خلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  211-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1665
 • دانلود: 

  2031
چکیده: 

واژه اسرائیلیات جمع اسرائیلیه است و به داستان یا حادثه ای که عمدتا از منابع یهودی گرفته شده است، اطلاق می شود. در اصطلاح مفسران و محدثان این اصطلاح مفهوم وسیع تری به خود گرفته است، علمای اسلام این اصطلاح را بر عقاید و داستان های خرافی که از ناحیه علمای تازه مسلمان اهل کتاب، بویژه یهودیان از قرن اول هجری در میان مسلمانان رواج یافته، اطلاق کرده اند. هماهنگی قرآن کریم با برخی از موضوع های تورات و انجیل و گرویدن جمعی از علمای اهل کتاب نظیر «وهب بن منبه» و«کعب الاحبار» سبب شده است که مفسران و تاریخ نگاران به منابع اهل کتاب و گفته های آنان توجه ویژه ای نمایند. از همین جاست که داستان های مجعول و ساختگی آنان در حوزه متون تفسیری، تاریخی و عرفانی رخنه کرده است. این داستان های جعلی و ساختگی اغلب، متوجه انبیای الهی بوده است و داستان حضرت یوسف در تفسیر کشف الاسرار میبدی بیشترین اسرائیلیات را- در قیاس با سایر انبیاء- به خود اختصاص داده است. این نوشتار پس از پرداختن به مفهوم شناسی پدیده اسرائیلیات، به شناسایی ماهیت و علل بروز و نیز برجسته سازی و شناخت سره از ناسره، در داستان زندگانی این پیامبر بزرگ می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1665

دانلود 2031 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  197-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

بخش زیادی از آیات قرآن کریم به ذکر مسائل زنان از جمله حقوق و وظایف و احکام شرعی و فقهی آنان اختصاص دارد. علاوه بر آن، در برخی سوره ها از زنانی نام برده یا به زنانی اشاره شده است که در ماجراهای تاریخی و پدید آوردن قصه های قرآنی، نقش آفرین بوده اند. در تحقیق حاضر، آن دسته از آیات قرآنی مرتبط با زن که در نوبت سوم کشف الاسرار مطرح شده از جهت نوع تاویل و دیدگاه های صوفیانه، با استفاده از منابع کتابخانه ای، به شیوه توصیفی تحلیلی بررسی و نقد شده است. مجموع بررسی ها نشان می دهد بیشتر تاویل های میبدی در این گونه آیات، از نوع تطبیقی است و او تلاش می کند از رهگذر آیات، بدون توجه به جنسیت زن، مبانی و اصول عرفان و تصوف را واکاوی کند و اندیشه های صوفیانه خود را بگوید. در این میان، نحوه نگرش میبدی به منزلت و جنس زن مشخص است؛ چراکه صرف نظر از برخی موارد، نگرش وی اکثرا با نگاهی مهرآمیز و گاهی با ترحم همراه است.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

الهیات تطبیقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

مفسران مسلمان بر اساس میزان پایبندی به ظواهر آیات و روایات گوناگون و یا رهیافت اصول گرایان در تفسیر کلام خداوند، در تفسیر عرفانی و تاویل آیات، مواضع مختلفی را برگزیده اند. وجود نسخ، تشابه و صعوبت، در برخی از آیات قرآن، نمایانگر نقش بسزای تاویل در فهم باطن آیات است. در میان تفاسیر قرآنی، محور تفاسیر عرفانی بر تاویل استوار است.این نوشتار ضمن اشاره به تاریخ تطور معنای لغوی تاویل، به بررسی مفهوم تاویل در کشف الاسرار میبدی و تفسیر القرآن الکریم منسوب به ابن عربی می پردازد و به دلیل مخالفت آنان با تاویل گرایی و در عین حال، خلق تفسیر قرآنی سرشار از تاویل پی می برد. نوع تاویلاتی که این دو مفسر در تفاسیر خود ارائه داده اند، گاهی مشابه هم است؛ هر چند بی پروایی هایی که در تاویلات ابن عربی دیده می شود، در تفسیر میبدی اشعری مذهب به دلیل نوع عقیده اش (اهل حدیث)، وجود ندارد. شایان ذکر است که بی پروایی ابن عربی در این اثر بسیار کمتر از آثار دیگر وی، به ویژه فصوص الحکم است. مخالفت هر دو مفسر نسبت به تاویل آیات، مربوط به تشبیه و تاویلاتی است که منشا آن عقل بشری است. از این رو، هر دو با تاویلات فلاسفه و متکلمان مخالفت ورزیده و آن را مصداق تاویل دانسته و تاویلات خود و دیگر عرفا را تفسیر باطنی تلقی کرده اند. چنین می نماید که تعریف این دو مفسر از تاویل با تعریف امروزین از آن متفاوت است؛ چرا که با تعریف امروزین از تاویل، اثر هر دو مفسر سرشار از تاویل است.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 52 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

مرادی (رستا) ابوالفضل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

یکی از ضرورت های مطالعه و تحقیق در باره ی شخصیتهای بزرگ تاریخ و فرهنگ، شناسایی ارتباطات ایشان با دیگر شخصیت های ویژه ی تاریخ است. امیرعلیشیر نوایی شخصیت فرهیخته ی و فرزانه فرهنگی، علمی، ادبی، و سیاسی در شئونات مختلف فرهنگ بشری در اقوام فارس و ترک تأثیر گذار بوده است. و برای شناختن درونمایه ی گفتمان امیر علیشیر لازم است نامه های ومکتوباتی که او با دیگر شخصیت ها داشته است و یا نامه هایی که دیگران برای او نوشته اند، شناسایی شده و مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد. در این پژوهش، بر آنیم تا با تحقیق در منشآت کمال الدین میبدی و تحلیل محتوای آن به ارتباطات نوشتاری وی با امیر علیشیر نوایی بپردازیم. در منشآت میبدی نوشته ای در پاسخ به نامه ی امیر علیشیر نوایی ثبت گردیده است؛ ضمن این که این نامه برای نخستین بار مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به جامعه ی علمی و فرهنگی معرفی می گردد، یافته های نوین و تازه ای را در پی دارد. با توجه به جایگاه علمی و عرفانی کمال الدین میبدی و با توجه به جامعیت امیر علیشیر نوایی این پژوهش می تواند نتایج ارزشمندی در شناسایی ابعاد کمتر شناخته شده شخصیت امیر علیشیر نوایی و همچنین آشکار گردیدن زوایای پنهان شخصیت او در پی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 13 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

خردنامه صدرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 93)
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

قاضی کمال الدین میبدی و صدرالمتالهین شیرازی هر دو بر طبیعیات و الهیات هدای هالحکمه ابهری شرح نگاشته اند و در اغلب موارد به نقد و نظر نسبت به دیدگاه های موجود در باب مسائل مطرح شده پرداخته اند. از جمله این مسائل، مسئله صادر نخستین است که میبدی با تکیه بر «جهات اعتباریه (سلوب و اضافات) بعنوان منشا صدور کثرات از واجب تعالی» و نیز «صدور افعال از نفس بدون واسطه بدن»، بر صادر نخستین بودن «عقل» اشکال نموده و معتقد است نفس نیز میتواند بلاواسطه از مبدا اول صادر شود. ملاصدرا در رد مبادی استدلال میبدی میگوید: اولا، «تحقق سلوب همچون تحقق اضافات در صدق قضایای سالبه متاخر از تحقق واجب تعالی است» و ثانیا، «نفس تا زمانی که نفس است با قوه و ضعف همراه است و در افعال و تصرفات خویش نیازمند به بدن است». این بیان ملاصدرا در باب عدم صلاحیت نفس برای صادر نخستین بودن، بیش از آنکه با رویکرد و مبانی حکمت مشائی در باب نفس، یعنی «روحانی هالحدوث و روحانی هالبقاء» بودن آن هماهنگ باشد، با رویکرد و مبانی حکمت متعالیه، «جسمانیه الحدوث و روحانی هالبقاء» بودن نفس، هماهنگ است.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
litScript