نتایج جستجو

1169

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

117

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  860
 • دانلود: 

  950
چکیده: 

از زمانی که جرج لیکاف و مارک جانسون در کتاب استعاره هایی که با آنها زندگی می کنیم (1980م. )بحث استعاره مفهومی را مطرح کرده اند، نزدیک به چهار دهه می گذرد که در این سال های نسبتا طولانی، نظریه آنان طرفداران بسیاری یافته و در بررسی های زبانی و پژوهش های ادبی فارسی نیز نگاه به اندیشه این دو زبان شناس آمریکایی، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در این مقاله، ابتدا اشاره ای به این نکته می شود که این دو صاحب نظر، درواقع مبدع و بنیان گذار استعاره مفهومی نبوده اند و همان طور که ریچاردز گفته است، سابقه این گونه از استعاره به زمانی بسیار دورتر بازمی گردد؛ سپس، به مدد دیدگاه های صاحب نظران اسلامی و غربی بلاغت و تعاریفی که از استعاره ادبی و استعاره مفهومی به دست داده اند، به تفاوت های این دو نوع از استعاره پرداخته می شود تا بر این نکته تاکید شود که هر یک از این دو تعریف از استعاره باید در جای خود پذیرفته شوند و نمی توان با پذیرش یکی، دیگری را نادیده گرفت. یکی دانستن این دو مقوله، ارزش ذاتی و استقلال هر دو را مختل می کند و حتی ممکن است ذهن را به انتخاب یکی و نادیده گرفتن دیگری واردار کند؛ همچنان که این اتفاق کمابیش رخ داده است، یا دست کم کسانی به دنبال رقم زدن چنین اتفاقی بوده اند. از یک سو، اصرار جرج لیکاف در مقاله «نظریه معاصر استعاره» (1993م. ) برای نادرست دانستن تعریف های سنتی استعاره و از سوی دیگر، اقبال شیفته واری که طی سالیان اخیر به استعاره مفهومی شده است، از علل شکل گیری این مقاله بوده اند. با این حال، در این نوشته، با دیده انکار به هیچ یک از دو مقوله نگاه نکرده ایم و برای تثبیت جایگاه هر دو مفهوم تلاش شده است. بنابراین، دستاوردهای استعاره مفهومی، هم در زبان و هم در ادبیات تبیین شده و این نتیجه حاصل شده است که این گونه نوظهور، بدون آنکه عرصه را بر استعاره ادبی تنگ کند، می تواند در پژوهش های زبانی و ادبی، ابزار بسیار مناسبی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 860

دانلود 950 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شهری بهمن

نشریه: 

نقد ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  59-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1569
 • دانلود: 

  564
چکیده: 

از آنجایی که استعاره در زبان رخ می دهد، می تواند برای شناخت ایدئولوژی ابزار مناسبی باشد.انتخاب استعاره های متفاوت در متن توسط کاربران زبان، نشان دهنده ایدئولوژی غالب کاربران است، در عین حال ایدئولوژی های متفاوت درجهت نهادینه کردن باورهای بنیادینشان می توانند به تولید استعاره های متفاوت دست بزنند. در این مقاله، از راه بررسی کارکردهای استعاره در دستگاه ایدئولوژی و همچنین نقش استعاره در بافت اجتماعی پیوند میان استعاره و ایدئولوژی مطالعه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1569

دانلود 564 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

شیخ رضایی حسین

نشریه: 

اندیشه دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  57-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1270
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

در این نوشته پس از بررسی مختصری در باب وجوه مختلف پدیده استعاره و مروری کوتاه بر سیر تحول این مفهوم، به دو رویکرد قرن بیستمی به استعاره (متعلق به بلک و دیویدسن) اشاره خواهد شد. آن گاه به بررسی نقش استعاره در فلسفه علم می پردازیم. ابتدا نشان خواهیم داد که استعاره چگونه نقش پر کردن خلاهای زبانی علم را بر عهده دارد: زبان علم بدون استعاره نمی تواند هم پای محتوای رو به توسعه آن پیش رود. آن گاه به مقوله مهم تر جایگاه استعاره در توسعه نظریه های علمی و نقش استعاره در پیشرفت علم خواهیم پرداخت. استدلال اصلی این نوشته آن است که نه الگوی بلک و نه الگوی دیویدسن نمی توانند به تنهایی از عهده نشان دادن نقش استعاره در علم برآیند. پیشنهاد نگارنده آن است که تلفیقی از این دو دیدگاه لازم است تا بتوان دو مرحله مهم پیشرفت علم را توضیح داد. الگوی دیویدسن برای توضیح نقش راهنما و سرنخ بودن استعاره مناسب است و الگوی بلک برای توضیح نقش شناختی استعاره در علم کارآمد خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1270

دانلود 352 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

صفوی کوروش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1 (پی در پی 144)
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  3419
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در نوشته حاضر ، سعی بر آن است معلوم شود چه عامل یا عواملی در مرگ استعاره و واژگانی شدن مفهومی استعاری دخیل است. برای نیل به این هدف ، ابتدا به آنچه در میان محققان به مثابه تعریفی برای استعاره ذکر شده است ، اشاره خواهد شد. سپس کوشش خواهد شد ، به فرآیند شکل گیری استعاره اشاره شود و معلوم گردد تفاوت میان "استعاره زنده" و "استعاره مرده" چیست و چگونه استعاره ای زنده به چند معنایی واژگانی تغییر هویت می دهد و به فرهنگهای لغت راه می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 3419

دانلود 87 استناد 6 مرجع 1
نویسندگان: 

RAKEI FATEMEH

نشریه: 

LITERARY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  77-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12486
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Since a long time ago, allegory has been discussed as a significant issue in philosophical and literary domains. And as a matter of fact, scholars, thinkers and literary men have studied it since the golden days of the Greek civilization. Nowadays as a result of the growth and development of linguistics, metaphor has seen a particular attention as a mental-lingual process by the linguists; that is especially the cognitive linguists. According to linguists, metaphor is a device for reflection, comprehension and recognition of abstract concepts. In this article the author introduces the modern views in this scope with emphasize on the opinions of cognitive linguists; especially George Likav, and further on introduces metaphor in Gheysar Aminpour's poetry in his last book of poetry entitled "The Grammar of Love". While Licav emphasizes on the contemporary theories, he uses metaphor in a different concept; in other words mapping between the realms in a conceptual system.

آمار یکساله:  

بازدید 12486

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (13)
 • صفحات: 

  21-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

مقاله حاضر با مطرح کردن این پرسش نوشته شده است: «ترجمه ترکیبات استعاری فرهنگ- بنیاد به چه روش یا روش هایی امکان پذیر است؟». در پاسخ گویی به این سوال، نتایج بررسی تطبیقی ترجمه رینولد نیکلسون از دفتر اول مثنوی معنوی مولانا به عنوان داده در نظر گرفته شده است. چارچوب کار، الگوی ترجمه هاروی (2000) است. نگارنده با توجه به نیاز پژوهش، به معرفی نشانه استعاری و دلالت استعاری پرداخته است. در این بخش شش نوع دلالت از هم بازشناخته شده اند. الگوی شش گانه- که یکی از دستاوردهای این پژوهش است- می تواند بین هر دو زبان «الف» و «ب» که زبان مبدأ و مقصد در فرایند ترجمه اند، مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه تحقیق، چگونگی به کارگیری این دلالت در ترجمه استعاره های فرهنگ- بنیاد و سپس معرفی الگویی برای ترجمه این موارد آمده است. به عبارت دیگر، برای هر یک از روابط دلالی مطرح شده شیوه هایی در ترجمه پیشنهاد شده است. این پیشنهادها بر اساس ماهیت دلالت استعاری شکل گرفته اند. به این ترتیب، مترجم در رویارویی با ترکیب استعاری الگویی در دست دارد که او را در ترجمه انواع استعاره ها قدم به قدم راهنمایی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

جلال پور فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پی در پی 27)
 • صفحات: 

  95-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 118 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

metaphor and Symbol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4185
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4185

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  121-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، تبیین و تحلیل استعاره «تربیت، سفر است» با نگاهی عرفانی استعاری و به-تبع عینی تر به حوزه انتزاعی تربیت است. چرا که یکی از اصلی ترین ویژگی های استعاره، ظرفیت استنباطی بسیار آن است که با تکیه بر آن می توان حوزه ای انتزاعی از دانش های بشری را در ظرفی عینی قرار داد و بازتعریف کرد. برای دست یافتن به این هدف، از روش تحلیل منطقی فرارونده بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استعاره «تربیت، سفر است» باتوجه به مبنای انتخابی در این پژوهش دو مبنای عرفان اسلامی و عرفان اومانیستی معرفی شده دو مسیر جداگانه برای تربیت تعریف می کند که با وجود اشتراکات فراوان میان این دو مسیر، سرانجام متفاوتی برای آن-ها تصور می شود. طرح کلی سفر تربیتی بر مبنای نگاه استعاری عرفانی به حوزه تربیت نیز شامل دو رکن اصلی «رهرو» و «راهبر» و پنج رکن فرعی «مقصد نهایی»، «مراحل»، «ره توشه، مسیریابی و ملزومات»، «راهبرد» و «رهاورد» است. همچنین بر پایه نتایج پژوهش حاضر می توان ادعا کرد که به-کارگیری استعاره «تربیت، سفر است»، گامی مهم جهت دست یافتن به تعریفی برای تربیت و رسیدن به اشتراک بین الاذهانی میان صاحب نظران این حوزه خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GRANT J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  255-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5405
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5405

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript