نتایج جستجو

33764

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3377

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  52-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

آسیای میانه یکی از مراکز بزرگ پیدایش وتنوع گونه های گیاهی خانواده چتریان است. سیستم بافت های ترشحی و سایر مشخصات آناتومیکی گیاهان این خانواده کمتر بررسی گردیده اند. مطالعات مقایسه ای آناتومیکی ساختمان های ترشحی دارای ارزش تئوری و عملی در رابطه با تاکزونومی، اکولوژی و داروسازی است. این مقاله نتایج بررسی ساختمان اندام های ترشحی پنج گونه گیاه دارویی انحصاری آسیای میانه از خانواده چتریان Sphaerosciadium denaense, Ferula foetida, F. varia, F. kyzylkumica, Dorema sabulosum)) را ارایه می نماید. این مطالعه نشان داد که نمونه های مختلفی از گیاهان خانواده چتریان که در رویشگاه های متفاوتی میرویند، دارای یک سیستم ترشحی هستند که ترپنوییدها را در مجاری واقع در فضاهای بین سلولی خود جای می دهند. گیاهان مناطق بیابانی (F. foetida, F. varia, F. kyzylkumica, D. sabulosum) در مقایسه با گیاه مناطق معتدل کوهستانی Sphaerosciadium denaense، دارای مجاری ترشحی بزرگتری هستند. شاخص ترین صفات ساختمان ترشحی S. denaenseقطر کم حفره درون سلولی، سلول های پوششی کوچک و عدم حضور مجاری دراطراف گزیلم و دستجات مغزی در دمبرگ و ساقه است. مشخصات سیستم های ترشحی هر یک از گونه های بررسی شده شاخص همان گونه بوده است. ابعاد و توپوگرافی مجاری ترشحی صفت شاخص هر گونه بوده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

HISTORICAL EXPERIENCE SHOWS THAT MODELS OF ECONOMIC GROWTH HAVE BEEN STARTED MAINLY, WITH SIMPLE ANALYSIS THAT ONLY EMPHASIZED ON PRODUCTION FACTORS OF LABOR, CAPITAL AND INTERMEDIATE INPUTS ARE STRESSED, NOWADAYS SOME OTHER ASPECTS OF GROWTH...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

BYTHROW J.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  129-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3723
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3723

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LEAMAN D.J.

نشریه: 

SILPHION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  13968
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13968

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

plant ARCHIVES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1938-1942
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4468
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4468

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FAZELI NASAB BAHMAN | FOOLADVAND ZIBA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  2155-2161
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  20655
 • دانلود: 

  17785
چکیده: 

Mastic (Chatlanqosh or turpentine) is a valuable tree species in most parts of the country, particularly around the southern slopes of the Alborz and Zagros mountain range distributed. Wild Mastic tree is mainly due to the adaptability and hard rocky ground tree and needless to excessive irrigation, it doesn't usually crop. It is the mountain range of the plant, giving it less water. The soil around the tree is bitter (toxic), and to solve this problem, the plant always grows along with it (or the gardens grow), to eliminate the bitter soil. These economical production of resin (turpentine) and its use in the production of pharmaceuticals and health care, nutrition and forage production in fruit and foliage, In addition to its role in protecting the environment and preventing soil erosion, climate stylized regional groundwater supply and Important wildlife habitats as shelter and home to its high resistance and tolerance to drought and other unfavorable environmental conditions is of value and importance. A prerequisite for any improvement in the knowledge of such a comprehensive report of the status of forest genetic diversity of plant populations is this research is the result of a comprehensive study of botany, taxonomy, distribution and status of its medicinal properties and may help to breeders in order to have enough information on how to select the plant.

آمار یکساله:  

بازدید 20655

دانلود 17785 استناد 455 مرجع 0
strs
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  ویژه نامه 8
 • صفحات: 

  12-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  169
چکیده: 

تریگونلین یک ترکیب آلکالوئیدی است که دارای نقش هورمونی در گیاهان می باشد. این متابولیت از طریق متیلاسیون اسید نیکوتنیک در گیاه ساخته می شود و در بسیاری از گونه های گیاهی از جمله قهوه، شنبلیله، سویا، نخود، یونجه و غیره شناسایی شده است. این آلکالوئید دارای خواص دارویی مهمی نظیر ضدسرطان، ضد میگرن، ضدعفونی کنندگی، پایین آورندگی چربی خون و ضد دیابت می باشد. چندین مطالعه نشان داده است که تریگونلین با اثر بازدارندگی بر فعالیت آنزیم های اصلی متابولیسم گلوکز، باعث کاهش سطح گلوکز خون می شود. بر این اساس متابولیت تریگونلین می تواند موجب تولید دارویی جدید برای کنترل و درمان دیابت شود. تریگونلین در مکانیسم بسته شدن برگ ها در شب برای برخی از گیاهان (شب خسب)، در پاسخ به تنش های اکسیداتیو، تنظیم فشار اسمزی در واکنش به تنش شوری و خشکی، تنظیم توقف چرخه سلولی گیاه در مرحله G2 و بیان ژن های محرک تولید گره در ریشه لگوم ها طی فرآیند کلون سازی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 169 استناد 910 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SATUREJA IS A GENUS OF AROMATIC plantS OF THE FAMILY LAMIACEAE, RELATED TO ROSEMARY AND THYME. SATUREJA AVROMANICAIS A NEW PERENNIAL, EVERGREEN AND NONAROMATIC SPECIES WHICH COLLECTED AND INTRODUCED FROM WEST OF IRAN (BELBAR VILLAGE, …

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  809-812
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1162
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1162

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24068
 • دانلود: 

  38401
چکیده: 

Background and Aims: Feverfew (Tanacetum parthenium) is a valuable medicinal plant from Asteraceae family with various pharmacological and therapeutic properties. In this article we reviewed the various aspects of feverfew including botanical characteristics, cultivation and production and medicinal and clinical uses.Material and Methods: Google Scholar, PubMed, EBSCO, Directory of open access journals (DOAJ), EMBASE, and Web of Science were searched using the keywords feverfew and parthenolide.Results: The essential oil of feverfew is frequently used in pharmaceutical and cosmetic industries. Parthenolide is the most important active component of feverfew that is used for the treatment of a wide variety of diseases such as fever, migraine headache, and rheumatoid arthritis.Conclusion: Feverfew has several positive clinical uses and has the potential to be considered as a new drug for the treatment of some diseases.

آمار یکساله:  

بازدید 24068

دانلود 38401 استناد 0 مرجع 0
litScript