نتایج جستجو

116104

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11611

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GUPTA N. | SINGH M.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17047
 • دانلود: 

  6431
چکیده: 

Various problems of combinatorial optimization and permutation can be solved with neural network optimization. The problem of estimating the software reliability can be solved with the optimization of failed components to its minimum value. Various solutions of the problem of estimating the software reliability have been given. These solutions are exact and heuristic, but all the exact approaches are of considerable theoretical interest. In this paper, we propose the simulated annealing technique of mean field approximation for finding the possible minimum number of failed components in the sequential testing. These minimum numbers of failed components are depending upon the selection of time intervals or slots. The selection of time intervals or slots satisfies all the necessary constraints of the problem. The new energy function with the mean field approximation is also proposed. The constraint parameter for the annealing schedule is also dynamically defined that is changed with the selection of a time interval or slot on each iteration of the processing. The algorithm of the whole process shows that this approach can generate the optimal solution.

آمار یکساله:  

بازدید 17047

دانلود 6431 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 12
نویسنده: 

REZAEIZADEH R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

WE STUDY MODELS FOR SURFACE GROWTH WITH A WETTING AND A ROUGHENING TRANSITION. USING SIMPLE AND PAIR mean-field approximationS. THE SIMPLE mean-field EQUATIONS ARE SOLVED EXACTLY AND THEY PREDICT THE ROUGHENING TRANSITION AND THE CORRECT GROWTH EXPONENTS IN A REGION OF THE PHASEDIAGRAM.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

SADEGHI AZAM | SHAHBAZI FARHAD

همایش: 

IRAN PHYSICS CONFERENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

USING BOTH mean field RENORMALIZATION GROUP (MFRG) AND SURFACE-BULK MFRG (SBMFRG), WE STUDY THE CRITICAL BEHAVIORS OF THE CLASSICAL HEISENBERG AND XY MODELS ON SIMPLE CUBIC LATTICE. CRITICAL TEMPERATURES AS WELL AS CRITICAL EXPONENTS, CHARACTERIZING THE UNIVERSALITY CLASSES OF THESE TWO MODELS, CALCULATED, ANALYTICALLY FOR AND SPIN CLUSTERS. THE RESULTS ARE IN GOOD AGREEMENT WITH HIGHER ACCURATE METHODS SUCH AS MONTE CARLO.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

ربانی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

الگوی سنتی پرت از توزیع بتا استفاده نموده و میانگین و واریانس مدت زمان فعالیت ها را با استفاده از تخمینهای بدبینانه، خوشبینانه و محتمل ترین حالت زمان فعالیت ها تقریب میزند. در تحقیقات قبلی، با هدف بهبود دقت روش پرت، سعی بر اصلاح پرت سنتی گردید. در این مقاله یک روش جدید برای محاسبه میانگین و واریانس مدت زمان فعالیت ها ارایه میشود. نتایج عددی نشان دهنده دقت مناسب روش جدید در مقایسه با روش پرت و روشهای بهبود یافته بعدی است. علاوه بر روش جدید هیچ گونه مفروضاتی را در خصوص پارامترهای توزیع بتا ( آنگونه که در روشهای قبلی رایج بود) که منجر به محدودیت مسأله میگردد، منظور نمینماید.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (30)
 • صفحات: 

  71-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27707
 • دانلود: 

  35417
چکیده: 

An efficient method for simultaneous human body part segmentation and pose estimation is introduced. A conditional random field with a fully-connected graphical model is used. Possible node (image pixel) labels comprise of the human body parts and the background. In the human body skeleton model, the spatial dependencies among body parts are encoded in the definition of pairwise energy functions according to the conditional random fields. Proper pairwise edge potentials between image pixels are defined according to the presence or absence of human body parts that are near to each other. Various Gaussian kernels in position, color, and histogram of oriented gradients spaces are used for defining the pairwise energy terms. Shifted Gaussian kernels are defined between each two body parts that are connected to each other according to the human body skeleton model. As shifted Gaussian kernels impose a high computational cost to the inference, an efficient inference process is proposed by a mean field approximation method that uses high dimensional shifted Gaussian filtering. The experimental results evaluated on the challenging KTH Football, Leeds Sports Pose, HumanEva, and Penn-Fudan datasets show that the proposed method increases the per-pixel accuracy measure for human body part segmentation and also improves the probability of correct parts metric of human body joint locations.

آمار یکساله:  

بازدید 27707

دانلود 35417 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

دو دهه قبل بازتاب کشف ابررسانایی مسی با دمای گذار (Tc) بالا توسط بدنورز و مولر جامعه پژوهشگران ابررسانایی جهان را شگفت زده کرد، گرچه در فاصله زمانی کمی قبل از آن در 1979 و 1980 به ترتیب اولین ابررسانایی فرمیون – سنگین CeCu2Si2 و ابررسانایی آلی (TMTSF)2PF6 کشف شده بودند. همچنین، امروزه می دانیم که همه این ابررساناها غیر متعارف و گره ای هستند. علاوه بر اینها، شبه ذرات در حالت بهنجار در این سیستمها به صورت مایع فرمی بوده و حالت ابررسانایی بر اساس تابع موج تعمیم یافته BCS قابل توصیف است. همچنین، فاز شبه گاف در کوپراتهای دمای بالای کم آلاییده بر اساس موج چگالی -d موجی توصیف شده است. این امر ملزم می دارد که ابررسانایی در کوپراتهای کم آلاییده گوسامر باشد (یعنی ابررسانایی –d موجی با موج چگالی –d موجی همزیست است). ما برخی از بررسیهای کمی در مورد این مفاهیم و نکات و ایده های جدید را ارایه خواهیم داد.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SINGH KOBRA | NIKOOFARD HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: LIQUID ALKALI METALS ARE WIDELY USED IN MODERN SCIENCE AND TECHNOLOGY, FOR EXAMPLE, IN NUCLEAR ENERGY, EMISSION ELECTRONICS, NEW POWER-INTENSIVE CHEMICAL CURRENT SOURCES, MEDICINE, AND OTHER fieldS. THE INFORMATION ON STRUCTURAL AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF ALKALI METALS IS IMPORTANT IN TECHNOLOGICAL APPLICATION OF THESE GROUPS OF ELEMENTS [1]. …

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  600
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

لایه های فروالکتریک را با استفاده از مدل آیزینگ در یک میدان عرضی، با تقریب میدان میانگین، مورد بررسی قرار دادیم یک فیلم N لایه ای با تقارن مکعبی ساده را در نظر بگیرید که با نزدیکترین همسایه خود برهم کنش دارد. فرض می کنیم که قدرت تبادل شبه اسپینها و میدان عرضی لایه های سطحی آن نسبت به لایه های کپه ای متفاوت باشد. با این مدل می توان روابط مناسبی برای گرمای ویژه و پذیرفتاری الکتریکی به دست آورد. در این لایه ها، دمای کوری لایه نسبت به دمای کوری کپه می تواند به هر مقدار بالاتر یا پایینتر انتقال یابد.اگر قدرت تبادلی سطح به اندازه کافی بزرگ باشد، حتی وقتی که مقدار میدان عرضی به بزرگتر از حالت بحرانی برسد هنوز گذار فاز به حالت فروالکتریک صورت می گیرد. قله کپه ای گرمای ویژه در دمای کوری لایه ناپیوسته است. اگر قدرت تبادلی سطح از مقدار بحرانی بزرگتر شود، یک منحنی در دمای کوری کپه مشاهده می شود. چنانکه در مورد پذیرفتاری کپه داریم پذیرفتاری لایه نیز در دمای کوری واگرا خواهد شد، ولی با واگرایی کمتر. از طرف دیگر اگر قدرت تبادلی سطح به مقدار بحرانی افزایش یابد قله خمیده ای در دمای کوری کپه به وجود می آید. هنگامی که ضخامت لایه کوچک یا تعداد لایه های سطحی بزرگتر شود، مشخصات کپه ای گرمای ویژه و پذیرفتاری الکتریکی ضعیفتر و مشخصات سطحی محسوستر خواهند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 600

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
litScript