نتایج جستجو

4909

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

491

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16036
 • دانلود: 

  42077
چکیده: 

By studying Still Life Appeal and Combined it with Tourism Industry appears Interdisciplinary geo-tourism industry. This field Split to Tourism mines, Geology, Geomorphology (desert tourism types, desert tourism, cave Tourism) and photography tourism, (from still life). Geotourism Emerged from Combined The words "geo" (earth) And "tourism" (Tourism) And Means Using tourism Of Earth Sciences, especially natural geography, Geology, Geophysics And Other natural sciences. Actually Geotourism is study science and use of outer processes to develop forms of tourism. mazandaran province in northern Iran And with an area equal to 4/23756 square kilometers there’ s about 46/1 percent of the country area. Caspian Sea In the north, Tehran and Semnan provinces in the south and the provinces of Gilan and Golestan Respectively located in west and east this province. mazandaran According to the latest divisions With 20 city The names of Amol, Babylon, Babolsar, behshar, Tonkabon, joybar, chalus, kelardasht, Ramsar, mazandaran, Savadkooh, Ghaemshahr, galogah, Mahmudabad, Myandroud, Neka, nur, Noshahr, Fereydunkenar And abasabad, 56 cities, 49 districts, 113 villages and 3697 Abad. 43 percent of the cities of the province are located along the coast of the Caspian Sea. In this study, we examined the mazandaran capacity of the province's geotourism. Aim is to measure the region's geo-tourism attraction areas descriptive analysis was performed.

آمار یکساله:  

بازدید 16036

دانلود 42077 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ادبیات فارسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  70-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  405
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

واژه «مازندران» برای نخستین بار در شاهنامه فرزانه توس، فردوسی بزرگ، دیده شد. شهر مازندران در روزگار باستان با نام هایی همچون «تپورستان» پرآوازه بود. این سرزمین به عنوان قطب اصلی مناطق جغرافیایی شاهنامه، در حوزه جغرافیای شهری از اهمیت بسیاری برخوردار است.در این پژوهش، افزون بر واژه شناسی، یافته های ناب اسطوره ای حکیم توس در مورد مرزهای این سرزمین، همچنین تاریخچه و وسعت و حدود مازندران و انطباق شگفت انگیز آن با هاماوران مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 405

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

زال محمدحسن | فلاح میثم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  79-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر که داده های آن بر اساس مطالعات اسنادی، بررسی های میدانی باستان شناختی و مصاحبه گردآوری شده، بررسی ساختار و کارکرد سقانفارها در مازندران است. سقانفار بنایی است چوبی و دوطبقه که بیش تر در بخش مرکزی مازندران و به نام حضرت ابوالفضل(ع) بنا شده است. در این پژوهش، 6 نمونه سقانفار موجود در فریدونکنار بررسی شده است که تمامی آن ها به دوران قاجار و بازه زمانی 1311 تا 1326 ه.ق. تعلق دارد. پژوه ش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی است. نگارندگان پس از معرفی داده ها، با روش تحلیل نظری و کمی به تفسیر داده ها پرداخته اند. نتایج پژوهش حاکی از وجود بیانی نمادین در ساختار و تزیین سقانفارهاست. از منظر اجتماعی، کاربران بنا جوانان هستند. برافراشتگی بنا دارای نسبتی نمادین با سن کاربران و صاحب واقعی بنا یعنی حضرت ابوالفضل (ع) است. نقوش مذهبی و ملی نشانه تاثیر انگیزه های شیعی و جنبه های پهلوانی و اسطوره ای ایرانی در ساخت سقانفار است. نقش مایه های بنا، نمادهایی از زندگی اجتماعی، اقتصاد معیشتی، نگرش های آیینی و هویت ملی مردمان منطقه است. هنرمند با کنار هم قرار دادن ماهرانه این نقوش، قصد انتقال نمادین پیام های ملی و مذهبی به مخاطبان عام را داشته و این چیدمان، تنیدگی فرهنگ ملی و نگرش های مذهبی مردمان منطقه را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1163
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این مقاله، با الهام از سنخ شناسی سیاسی آلموند و وربا در مورد «فرهنگ سیاسی»، فرهنگ سیاسی مردم مازندران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، از روش پیمایش و انتخاب نمونه های مورد نظر مطابق روش های علمی استفاده شده است که نتایج تحقیق قابل تعمیم به کل استان مازندران می باشد. مطابق یافته های تحقیق که از 331 نمونه استخراج شده است، بعد شناختی فرهنگ سیاسی مردم مازندران، در مقایسه با بعد عاطفی و داوری، قوت کمتری دارد. از منظری دیگر، یافته نشان می دهد که فرهنگ تبعی یا انقیادی در قیاس با فرهنگ سیاسی مشارکتی و محدود از وسعت بیشتری در مازندران برخوردار است. به علاوه، از میان فرهنگ سیاسی وفاق گرا و منازعه گرا، فرهنگ سیاسی مردم مازندران گرایش بیشتری به سمت فرهنگ وفاق گرا در حوزه سیاست عمومی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1163

دانلود 87 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  56-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  523
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

پیش از ورود آریاها به فلات ایران، طوایفی مانند عیلامیان، تپوران، کادوسیان و آماردان در نواحی مختلف آن سکونت داشتند. آریاها برای تصرف سرزمین بومیان، وارد جنگ های سخت و خونین با آنان شدند و به سبب اختلافات نژادی و ارضی و دینی با اقوام بومی، آنان را دیو، و مازنی ها را دیوان مازندران نامیدند. اگرچه در متون اساطیری و حماسی دو یا سه سرزمین را مازندران می خواندند؛ اما بدون تردید تبرستان یا مازندران فعلی یکی از آن ها بوده که در شاهنامه از آن به دفعات با عنوان بیشه نارون نام برده شده است. عمده ترین سبب نامگذاری اقوام بومی مازندران به دیوان، تعصبات دینی زرتشتیان بوده که هر دگرکیشی را دیو و بی دین می نامیدند. دلیل دیگر اطلاق دیوان بر مردم مازندران این بوده که زرتشتیان می کوشیدند تا با انتساب آنان به دیو پرستی و ساحری و جادوگری، هویت فرهنگی شان را از بین برده و نابود کردن یا برده نمودن شان را پسندیده و پذیرفته جلوه دهند، در حالی که به استناد همان متون اساطیری و حماسی نه تنها در آدمی بودن دیوان مازندران هیچ گونه تردیدی نیست، بلکه از لحاظ فرهنگ و تمدن از آریاهای مهاجم بسی بافرهنگ تر و متمدن تر بوده اند و آریاها بسیاری از عناصر و مظاهر فرهنگ را از دیوان مازندران آموختند که زبان، خط، خواندن و نوشتن از مهم ترین آن ها محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 523

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پیروز غلامرضا

نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (28)
 • صفحات: 

  125-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  406
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

مازندران از معدود سرزمین هایی است که هم در جهان اساطیری شان و نشان ویژه ای دارد و هم در جهان واقعیت از نام و اعتبار برخوردار است. محققان برای این سرزمین در دنیای پر رمز و راز اسطوره ای، ساحت و سیمای مبهم و متناقضی ترسیم کرده اند؛ چنانکه گروهی از محققان نامدار ایرانی و انیرانی، مازندران اساطیری را از تبرستان یا مازندران کنونی جدا دانسته و گستره مازندران اساطیری را در هند، یمن و مصر جست و جو کرده اند و برخی از پژوهشگران نیز مازندران اساطیری را با تبرستان و مازندران معاصر یکی دانسته اند. نویسنده این مقاله در نظر دارد با اتکا بر منابع کهن و پژوهش های جدید، به بازخوانی تاریخ مازندران پرداخته و دیدگاه های محققان را ترازوی نقد مورد سنجش قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 406

دانلود 101 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  53 (گروه اجتماعی)
 • صفحات: 

  87-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1709
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

چکیده فارسی:طلاق، به عنوان مساله اجتماعی، از جمله گسیختگی های خانواده است که از ساخت اجتماعی و عاملیت زوجین متاثر می شود. مقاله حاضر با تلفیق نظریه های سطح کلان (بحران ارزش ها) و خرد (مبادله اجتماعی، همسان همسری و نیاز - انتظار)، به تحلیل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق، کمی به صورت تحلیل محتوا بود که با استفاده از ابزار پرسش نامه معکوس انجام شد. جامعه آماری شامل 12101 پرونده طلاق در دادگستری استان مازندران بود که از میان آن ها، تعداد 980 پرونده با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که نرخ طلاق در استان مازندران، بازتاب به ترتیب چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی است که با هم دیگر توانسته اند 11.4 درصد از واریانس طلاق در استان را تبیین کنند. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که گذار جامعه از نظم سنتی به مدرن به همراه تجربه زیستی تقریبا متمایز با گذشته، عوامل ساختی و عاملیتی احتمال طلاق را افزایش خواهد داد.   چکیده عربی:یعتبر الطلاق من القضایا الاجتماعیة المتأثره بالانفصال الاسری و عاملیة الزوجین. المقالة تؤلف بین النظریات الکلیة (ازمة القیم) والجزئیة (التبادل الاجتماعی، الازواج المتکافئین، الحاجة - التوقع) و تحلل اسباب الطلاق فی محافظة مازندران، و کانت طریقة التحقیق بصورة تحلیل للمحتوی الکمی للعینة و بأستعمال الاستبیان المعکوس، عینة التحقیق شملت 12101 مسألة طلاق فی عدلیة محافظة مازندران الایرانیة، و کان بینها 980 ملف بعنوان عینة وفق صیغة کوکران. واوضحت النتائج ان نسبة الطلاق فی محافظة مازندران، یعکس لنا اربع عوامل ثقافیة، اقتصادیة، اجتماعیة، و شخصیة استطاعت معا ان توضح لنا %11.4 من تفاوت (واریانس) الطلاق فی المحافظة. نتائج التحقیق تدل علی ان عبور المجتمع من النظام التقلیدی الی النظام الحدیث اضافة الی تجربة الحیاة المختلفة عن االسابق، العوامل البنائیة والعاملیة ستزید من احتمال الطلاق.

آمار یکساله:  

بازدید 1709

دانلود 87 استناد 1 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22 (ویژه اقتصاد)
 • صفحات: 

  83-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1250
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

فقر پدیده ای چند بعدی است. اندیشمندان زوایای مختلف آن را بررسی کردند و دولت ها و مردم و مجامع جهانی در جهت کاهش و زدودن این لکه زشت از زندگی محرومان اقدامات فراوانی در دستور کار خود قرار داده اند. سنگ بنای اصلی در طراحی شاخص های اندازه گیری فقر، خط فقر است. در این تحقیق وضعیت استان مازندران از جهات عوامل موثر بر سطح زندگی مردم مانند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی در دوره زمانی 1363-1384 مورد بررسی قرار گرفت. سپس خط فقر با انجام سیستم مخارج خطی پویا برای مناطق شهری استان از روش معادلات به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد گردید و بر اساس آن شاخص های فقر محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که در طول دوره مطالعه 48 درصد جمعیت استان به طور متوسط زیر خط فقر قرار دارند و پرکردن شکاف فقر مستلزم پرداخت 44درصد خط فقر به طور متوسط به هر فرد است. روند شاخص سرشمار و شکاف فقر بیان کننده این واقعیت است که نسبت افراد فقیر به کل جمعیت استان و هم چنین شدت فقر در استان رو به کاهش بوده است. این تحقیق می تواند واقعیت موجود استان حاصلخیز مازندران را برای سیاست گذاران ملی و استانی روشن کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1250

دانلود 87 استناد 1 مرجع 2
نویسنده: 

DEMETRASHVILI TAMAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  3255
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE CONTEMPORARY SOCIETY IS WIDELY INFORMED ABOUT POPULATION OF GEORGIAN ROOTS RESIDING OUTSIDE OF GEORGIA, NAMELY IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN. THIS POPULATION IS CALLED AS GEORGIANS OF IRAN. FOR A LONG PERIOD, THIS ETHNONYM USED TO UNITE GEORGIANS OF FEREYDAN, GEORGIAN NATIONALS WHO FOUR CENTURIES AGO WERE CAPTURED AND RESETTLED TO FEREYDAN, THE CENTRAL PROVINCE OF IRAN.EVEN THE CONTEMPORARY DAYS HAVE PRESERVED A STRONG "TRACE" OF GEORGIAN MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE IN THIS REGION- THEY SPEAK GEORGIAN, THERE ARE GEORGIAN VILLAGES AND GEORGIAN SURNAMES.BOTH GEORGIAN AND FOREIGN SOURCES PROVE THAT GEORGIAN CAPTIVES WERE SETTLED IN OTHER PROVINCES TOO, BESIDES THE CENTRAL REGION OF IRAN, NAMELY: WESTERN DISTRICTS OF IRAN, SOUTHERN COASTLINE OF THE CASPIAN SEA, KHORASAN AND OTHERS. HOWEVER, THE INTEREST IN DESCENDENTS OF RESETTLED GEORGIANS WAS MAINLY RELATED TO FEREYDAN AND LESS ATTENTION WAS PAID TO THE GEORGIAN CULTURE HERITAGE BEYOND THIS TERRITORY IN IRAN.IN CASE OF FEREYDAN, GEOGRAPHIC ENVIRONMENT AND CONDITIONS HAVE PRECONDITIONED SURVIVAL OF THE GEORGIAN COMMUNITY AND THE GEORGIAN CULTURE IN IT. HOWEVER, CONTEMPORARY RESEARCH WORKS HAVE SHOWED THAT THERE ARE REGIONS IN IRAN, BESIDES FEREYDAN, WHERE DESCENDENTS OF GEORGIANS LIVE EVEN TODAY AND THEY PARTLY HAVE MAINTAINED THEIR NATIONAL IDENTITY- NOT IN RELIGION OR LANGUAGE, BUT IN ETHNONYMS, TOPONYMS AND IN CERTAIN MYTHOLOGIZED HISTORICAL MEMORY.IN THE 21ST CENTURY, THE TERM OF "GEORGIANS OF IRAN" UNITES ONE ADDITIONAL ETHNONYM- GEORGIANS OF mazandaran. THE NORTHERN PROVINCE OF IRAN, mazandaran IS LOCATED ON THE SOUTHERN COASTLINE OF THE CASPIAN SEA, TO THE EAST OF GILAN.

آمار یکساله:  

بازدید 3255

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  87-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  778
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 778

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript