نتایج جستجو

26935

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2694

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19067
 • دانلود: 

  18609
چکیده: 

Abnormal brain function in schizophrenia involves an extended network of brain structures. In schizophrenia, an abnormal dopamine activity in accordance with altered GABA and glutamate transmission appears to interfere with this process. In this study, we have examined the effect of dopamine hyperactivity on CA3 pyramidal cells using a mathematical model. Our simulation results show that while normal activity of dopamine system causes the membrane potential of pyramidal cell to display a periodic bursting behavior, hyperactivity of this system brings about irregular and aperiodic patterns of activity. In addition, it is suggested that hypo-glutamatergic conditions result in reduced activation of the striatal complex and may induce psychotic symptoms. Thus, we also investigated the role of glutamate level in postsynaptic cell activity. Simulation results indicate that hypo-glutamatergic condition has the same effect on the membrane potential of pyramidal cells, i.e. aperiodic and irregular firing patterns. Based on these results, we hypothesize that glutamate receptor activation may have good therapeutic results in schizophrenia.

آمار یکساله:  

بازدید 19067

دانلود 18609 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MORDON S.R. | WASSMER B. | REYNAUD J.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3218
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3218

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RUDRAIAH N. | VINAY C.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  359-402
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6406
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6406

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS WORK mathematical MODEL OF A ROOM CONSISTING OF A COMPOSITE WALL WAS DEVELOPED. THE WALL INCLUDES TWO BRICK WALL LAYERS WITH AN INTERNAL LAYER OF THIN PHASE CHANGE MATERIAL (PCM). BASED ON ONE DIMENSIONAL DIFFUSION HEAT TRANSFER MODEL, TEMPERATURE VARIATION OF THE THERMAL SYSTEM OF ROOM TO SINUSOIDAL VARIATION OF EXTERNAL WALL TEMPERATURE WAS OBTAINED. SIMULATION OF SUCH A THERMAL SYSTEM PROVIDES ITS WALL TEMPERATURE DISTRIBUTION AND HEAT FLOW THROUGH THE WALLS FOR A COMPLETE DAY. IN THIS STUDY, PERFORMANCE OF THE COMPOSITE WALL AND AN ORDINARY WALL WAS COMPARED. RESULTS SHOWED THAT UPON APPLICATION OF PCM IN WALL, NOT ONLY DECREASED THE CONSUMPTION OF ENERGY FOR SETTING THE INDOOR TEMPERATURE, BUT ALSO FLUCTUATION OF THE INDOOR TEMPERATURE OF WAS REJECTED.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

مرادیان محسن

نشریه: 

راهبرد دفاعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  57-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1693
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

این تحقیق به بحث در مورد نقش الگوسازی ریاضی در الگوی مصرف می پردازد و هدف آن نشان دادن قابلیت الگو سازی ریاضی در رسیدن به الگوی بهتر مصرف است. به این منظور تلاش شده تا با استفاده از الگو های رایج در اقتصاد خرد و مهندسی صنایع، و تنها با اتکا به نمودارهای مربوط، چگونگی به کارگیری الگو سازی ریاضی در تصمیم گیری های مدیریتی که منجر به مصرف بهینه می گردند، نشان داده شود. نتیجه این گزارش بیانگر آن است که برای رسیدن به الگوی بهترِ مصرف، ابتدا باید هدف یا هدف ها به روشنی معلوم گردند و فهرستی از گزینه های گوناگونی تهیه شود که می توانند در رسیدن به هدف کمک کنند و در گام بعدی هزینه ها یا منابع مورد نیاز هر یک از گزینه ها تعیین شود. سپس الگوی مناسب برای انتخاب گزینه ها نوشته شده و در نهایت به کمک معیارها و شاخص های تعیین شده، گزینه برتر از میان گزینه های موجود انتخاب گردد. در این انتخاب، الگوی مصرف نقش مهمی ایفا کرده و معیارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل ها و انتخاب گزینه های برتر را به دست می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1693

دانلود 255 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

NAIK V.K. | MANJAPP S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31440
 • دانلود: 

  30365
چکیده: 

Water quality aspect with regard to dissolved oxygen was studied for a 24 kilometer stretch of Malaprabha River in Karnataka State, India. Main objective of the research was to simulate the predicted dissolved oxygen depletion due to the waste load allocation in the river with the ambient observed values of dissolved oxygen, and to ascertain the application of mathematical modeling for predicting the dissolved oxygen in a mixing zone. The entire river stretch selected for the study was divided in to four stations and water samples were collected from each station, and analyzed for different parameters. Station S1 was purely the upstream of the sewage discharge point and hence reflected the water quality of the river without pollution. Station S2 and downstream stations were the part of mixing zone where the discharged sewage at S2 kept spreading. Dissolved oxygen levels at these four stations were calculated through mathematical modeling, considering all variables that affect dissolved oxygen variation. Further, this predicted dissolved oxygen found with the application of mathematical modeling was then simulated with the actual observed values of dissolved oxygen in these four stations. The results were highly encouraging, with the predicted values almost agreeing with the observed values. Thus the application of such mathematical modeling may be useful for a river stretch where water pollution due to the discharge of effluents is expected, and will help the engineers in arriving at a proper waste-load allocation for the river.

آمار یکساله:  

بازدید 31440

دانلود 30365 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

YAZDANIPOOR TAHEREH | RAHIMI RAHBAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسنده: 

KARAMIKABIR N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

mathematical modeling OF ECOSYSTEMS HAS A MAIN ROLE TO VERIFYING OF SUCH SYSTEMS. ECOSYSTEM CAN INCLUDE NOT ONLY THE NATURAL VARIETY, BUT ALSO ARTIFICIAL SYSTEMS DESIGNED BY HUMANS. IN THIS PAPER REVIEWS mathematical modeling RELEVANT TO THE CLOSED ARTIFICIAL ECOSYSTEMS DESIGNED FOR BIOLOGICAL PRODUCTION.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2905
 • دانلود: 

  1123
چکیده: 

موجودی در طول زنجیره تامین در قالبهای گوناگون و به دلایل مختلف نگهداری می شود. از آنجا که این وجودی ها می تواند هزینه هایی بالغ بر 20-40 درصد ارزش آنها در سال را برداشته باشد، مدیریت آنها به صورت علمی برای نگهداری حداقل موجودی پی آمدی های اقتصادی خوبی به همراه خواهد داشت. در این مقاله یک مدل ریاضی بر اساس سیاست موجودی نرخ (S,Q) برای شبکه های تولید/ توزیع چند مرحله ای طراحی شده است. این مدل از سه بخش تشکیل شده است: 1- تحلیل موجودی در خرده فروشان؛ 2- فرآیند تقاضا در انبار مرکزی؛ 3- تحلیل موجودی در انبار مرکزی. هدف نهایی حداقل کردن هزینه ها شامل هزینه های موجود، حمل و نقل، خرید و سفارش می باشد. خروجی اجرای مدل در حالت واقعی با خروجی مدل سنتی EOQ مقایسه شد که نتایج به دست آمده بیانگر کارایی مدل پیشنهادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2905

دانلود 1123 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

GRASSI M. | GRASSI G.

نشریه: 

CURRENT DRUG DELIVERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3374
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3374

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript