نتایج جستجو

7857

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

786

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  179-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  747-751
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18230
 • دانلود: 

  8934
چکیده: 

The aim of this study was to evaluate the reproductive efficiency of short and long term treatment with progestagens in addition to pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) in Arabian ewes during the non-breeding season. A total of 56 ewes were divided into three groups: in group I vaginal sponges (60 mg medroxy progesterone acetate; map) were applied and removed after 6 days; in group II, vaginal map sponges were removed 14 days following insertion while group III served as control group. The first two groups were intramuscularly injected with of 600 IU PMSG, following sponge removal. Parameters such as estrus response rate, duration of estrus, pregnancy rate and fecundity were evaluated. There were no significant differences in estrus response rate and fecundity rate between groups I and II (P>0.05). However, differences were significant when these two treatment groups were comapred with control group. In group I, duration of estrus was significantly higher than group II (P<0.05). In addition, pregnancy rate in group I was significantly higher than group II (P<0.05). It was concluded that short-term sponge treatment (6 days) had better performance when comapred with long-term sponge treatment (14 days) in Arabian ewes.

آمار یکساله:  

بازدید 18230

دانلود 8934 استناد 0 مرجع 3150
نویسندگان: 

OSINGA R. | KLEIJN R. | GROENENDIJK E.

نشریه: 

BIOTECHNOL NEW YORK NY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  544-554
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4572
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4572

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

خصوصی سازی به خودی خود یک هدف نیست. بلکه یک ابزار است. پس یکی از نکات کلیدی این است که خصوصی سازی را به عنوان هدف قلمداد نکنیم در حالی که این سیاست، ابزاری بیش نیست و فقط برای رسیدن به یک هدف دیگر از آن استفاده می شود. یکی از مهمترین هدف های خصوصی سازی افزایش کارایی، بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری پس از فرآیند خصوصی سازی است که متاسفانه این هدف در حاشیه قرار گرفته است. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی برای کاهش بروکراسی، توجه به سودآوری، افزایش قدرت تصمیم گیری، افزایش قدرت تحرک و چابکی، ایجاد زمینه های همکاری های منطقه ای و اتحادهای استراتژیک و افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع پتروشیمی ایران در مواجه با رقبای منطقه ای و جهانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 23
نویسندگان: 

KHALILAVI F. | MAMOUEI M. | TABATABAEI S. | CHAJI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  855-861
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11337
 • دانلود: 

  25233
چکیده: 

This experiment was conducted to determine the reproductive performance of Arabian ewes treated with short and long-term progesterone devices in addition to low doses of equine chorionic gonadotropin (eCG) during the anoestrus season. A total of 36 ewes were divided into three groups: in group I vaginal sponges (60 mg medroxy progesterone acetate; (map)) were applied and removed after 6 days; in group II, vaginal map sponges were removed 12 days following insertion, while group III served as control group. The first two groups were intramuscularly injected with of 300 IU eCG, following sponge removal. Parameters such as oestrus response rate, time to onset of oestrus, duration of oestrus, pregnancy, lambing and fecundity rates were evaluated. Blood samples were collected one day before sponge insertion and two days after sponge insertion and on day of oestrus. There were significant differences between the group I and II with control group regarding the plasma estradiol and progesterone levels. There were no significant differences in oestrus response, time to onset of oestrus, pregnancy, lambing and fecundity rates between groups I and II (P>0.05). However, differences were significant when these two treatment groups were compared with the control group. In group I, duration of oestrus was significantly higher than group II (P<0.05). In addition, other factors in group I was numerically greater than group II (P>0.05). It was concluded that short-term sponge treatment (6 days) had better performance when compared with the long-term sponge treatment (12 days) in Arabian ewes.

آمار یکساله:  

بازدید 11337

دانلود 25233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAHEBAN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5168
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5168

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رجایی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

امروزه مطالعات برف و بهمن در سراسر دنیا پیشرفت چشمگیری داشته است و کشورهایی که با پدیده بهمن مواجه می باشند مراکز مطالعاتی و اجرایی پیشرفته ای را در این خصوص تاسیس کرده اند. و سالیان طولانی است که از دست آوردهای مطالعات و تحقیقات آن ها استفاده می کنند. در کشور ایران علیرغم مواجه با پدیده برف در برخی از مناطق کشور، هیچ مرکز مطالعات و تحقیقات رسمی در کشور یافت نمی شود. یکی از مسائل مهم در مطالعات بهمن، نقشه خطر بهمن می باشد که مناطق بهمن خیز را در نواحی برفی و کوهستانی مشخص می کند. اما این نقشه با نقشه ریسک بهمن بسیار متفاوت است. ولی بسیاری از محققان داخلی کشور این دو نقشه را به اشتباه یکسان می پندارند. در این تحقیق سعی شده است تفاوت بین نقشه خطر بهمن و نقشه ریسک بهمن مشخص گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AYAZ MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  96-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1328
 • دانلود: 

  1881
چکیده: 

Introduction: Wound debridement is necessary before skin grafting or wound closure. Inappropriate wound bed preparation will led to graft rejection and sometimes catastrophic results, especially in large wounds, . Usage of popular debridement and excision devices such as dermatomes has some difficulties and disadvantages. In this study we will introduce metallic scrub sponge as a safe and effective debridement device. Methods: The surgeon usually uses a sterile metallic scrub sponge over the wound with transverse or rotational repeated movement. Wound preparing with metallic sponge should be stopped when pinpoint bleeding occurs. We used sterile metallic sponge for more than 2500 burn patients. Results: The results are excellent for deep second degree burn (and deeper burns at least 5-10 days after burn when some eschar loosening occurs). Work with scrub sponge was effective, fast and safe. Discussion: Metallic scrub sponge is a useful device for wound preparation due to its some special characteristics. Debridement of the burn wound with metallic sponge can preserve the spontaneous epithelialization potential of skin in second degree burns and reduce additional injury to the viable tissue that is inevitable by surgical debridement. Cost effectiveness, easy accessibility, safety, softness, inertness and some others are among the other advantages of metallic sponge usage for wound preparation. Conclusion: Due to metallic sponge’ s simplicity and capability to remove necrotic loose tissues and easy accessibility everywhere and minimal adverse effects, it is a good first line tool for wound preparation and debridement.

آمار یکساله:  

بازدید 1328

دانلود 1881 استناد 0 مرجع 104
نویسندگان: 

INDRANINGRAT A.A.

نشریه: 

MARINE DRUGS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4275
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4275

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1292
 • دانلود: 

  395
چکیده: 

اکارا، تفاله حاصل از سویا در مراحل تولید شیر سویا و توفو است که علی رغم دارا بودن ارزش غذایی بالا، کاربرد چندانی در صنعت غذا ندارد. این پژوهش، با هدف بهینه سازی فرمول کیک اسفنجی تهیه شده از اکارا (0 تا 66 درصد آرد گندم) و کیوی (0 تا 25 درصد آرد گندم) با استفاده از طرح آماری سطح پاسخ انجام گرفت. با در نظر گرفتن مهم ترین پارامترهای کیفی کیک از جمله رطوبت، دانسیته، تخلخل، رنگ و پروفایل بافت، مناسب ترین نسبت اکارا و کیوی در فرمولاسیون کیک اسفنجی به ترتیب 29.7 و 12.45 درصد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در کیک حاوی اکارا و کیوی، سرعت فرآیند بیاتی به طور معنی داری از نمونه شاهد کمتر است و در طی 14 روز نگهداری، پیوستگی بافتی خود را به خوبی حفظ نمود. به علاوه فنریت نمونه فوق نیز در مدت نگهداری افزایش چشمگیری را نشان می دهد. بنابراین به کارگیری مقادیر بهینه اکارا و کیوی در فرمولاسیون کیک اسفنجی علاوه بر بهبود ارزش تغذیه ای محصول، تاثیرات قابل ملاحظه ای در کاهش سرعت بیاتی آن دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1292

دانلود 395 استناد 0 مرجع 0
litScript