نتایج جستجو

196

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

20

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پی در پی 17)
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به روند فزاینده مصرف داروهای تحریک تخمک گذاری همراه با استفاده از روش های نوین درمان نازایی (Assisted reproductiv technology) عارضه OHSS به خصوص در بیمارانی که دچار سندرم تخمدان های پلی کیستیک می باشند، افزایش یافته است. سرم مانیتول به عنوان عامل پیش گیری کننده این عارضه در بیماران مراجعه کننده به مراکز پزشکی صارم در سال های 78-1377 مورد استفاده و بررسی قرار گرفت.مواد و روشها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی بر روی 228 نفر صورت پذیرفت. این بیماران تماما مبتلا به تخمدان های پلی کیستیک (PCO) بوده و به منظور انجام ART به علل مختلف تحت درمان با داروهای محرک تخمک گذاری (Human Chronic Gonadatropin و Human Menopausal Gonadatropin) قرار گرفته بودند، برحسب مراجعه و به طور تصادفی به دو گروه «مورد» و «شاهد» تقسیم شدند. در گروه مورد سرم مانیتول (شرکت فرآورده های تزریقی ایران) با دوز 0.5 گرم بر حسب وزن بدن به کیلوگرم (0.5 g/kg/Bw) روزانه تجویز شد و در گروه شاهد این دارو داده نشد. تاثیر مانیتول در پیش گیری OHSS با شاخص های فشار خون، هموگلوبین، هماتوکریت و WBC بررسی و با t-test مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: از 228 نفر بیمار مورد بررسی، 132 نفر در گروه شاهد و 96 نفر در گروه مورد قرار گرفتند. هر دو گروه از نظر سن، وزن، فشار خون، مقدار هموگلوبین، هماتوکریت و WBC خون قبل از استفاده از سرم مانیتول مشابه بودند. در گروه شاهد، 100 درصد بیماران و گروه مورد، 25 درصد مبتلا به OHSS شدند (P<0.0001). میزان فشار خون سیستولی در گروه شاهد 78±10.7 و در گروه مورد 112±5.6 و میزان دیاستولی در گروه شاهد 54±10 و در گروه مورد 63±14 بود. مقدار هموگلوبین در گروه شاهد، 15.7±1.5 و هماتوکریت، 45.3±7 و تعداد گلبولهای سفید (WBC) 13548±6165 و در گروه مورد به ترتیب 12.6±0.7 و 38.3±3.8 و 77525±1523 بودند که در همه این شاخص ها اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (P<0.001).نتیجه گیری: تجویز سرم مانیتول موجب پیش گیری از سندرم OHSS شدید و کاهش نوع متوسط و خفیف آن شده، بنابراین تحقیق برای بهره گیری بیشتر از سرم مانیتول توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  955
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از روش های اصلاح خصوصیات جریان یابی و پرس پذیری اکسپیانت ها جهت استفاده در روش پرس مستقیم تغییر در شکل ذرات با استفاده از روش کریستالیزاسیون انتشار حلال امولسیونی Quasi-emulsion solvent diffusion (QESD) می باشد. هدف از این مطالعه تعیین کارآیی روش QESD در بهبود خصوصیات پرس پذیری اکسپیانت مانیتول بود. روش ها: ابتدا مانیتول در آب مقطر در دمای 80oC حل شد و سپس با کاهش دما تا 55oC، اتانول به سیستم افزوده شد. بعد از خشک شدن رسوب، آزمایشهای جریان یابی، میکروسکوپ الکترونی (SEM)، DSC و تست تفرق اشعه X بررسی شد. در نهایت از مخلوط 1 به 1 ناپروکسن و اکسپیانتها قرص تهیه شد و خصوصیات سختی و فرسایش آنها بررسی شد. یافته ها: جریان یابی مانیتول با روش QESD تا حدی بهبود یافت. دانسیته bulk و tapped در اکسپیانت مانیتول کاهش و اندازه ذره ای آن افزایش یافت. نتایج SEM نشان داد در حین روش QESD ذرات اولیه مانیتول شکسته و دوباره بهم می چسبند و تولید ذرات بسیار درشت می نمایند. قرص های تولید شده از مانیتول اصلاح شده، سختی بالاتر و استحکام کششی بیشتری نسبت به مانیتول اولیه داشتند که به ترتیب معادل 5.1 Kg±0.72 و 0.16 Kg/mm2±0.0001 بود. نتیجه گیری: روش کریستالیزاسیون کروی از طریق QESD روش مناسبی برای تغییر خصوصیات پرس پذیری مانیتول می باشد به گونه ای که قرصهای ناپروکسن حاصله استحکام مناسبی داشتند ولی تاثیر آن بر روی خصوصیات جریان یابی مانیتول به اندازه پرس پذیری نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 955

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  151-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  24704
 • دانلود: 

  24554
چکیده: 

Background: mannitol is present in the Ethyol ® (the trade name of amifostine) as an excipient. The mechanism of radioprotection of amifostine is radical scavenging. Since mannitol is another known radical scavenger, we studied the probable additive or synergistic effect of mannitol on the effect of amifostine. Material and Methods: Mice were irradiated with Co-60 γ -ray in the presence 400mg/kg mannitol alone or in combination with 400mg/kg amifostine. Survival of mice was assessed within 30 days after irradiation (LD 50/30). Moreover, the protective effect of drugs was evaluated using micronuclei (MN) assay. Slides were prepared using femoral bone marrow flush and stained in May-Giemsa. The frequency of MN was determined in polychromatic erythrocytes (PCE) for each sample. Results: Similar LD50/30 was observed for irradiated mice in the presence of amifostine alone or in combinations with mannitol. High frequency of MN was produced by 3 Gy γ -rays. Amifostine reduced radiation induced MN dramatically, but mannitol had no effect on γ -rays induced MN. Combination of mannitol with amifostine did not change the effect of amifostine alone. Conclusion: Radioprotection of ethyol is due to the effect of amifostine. Presence of mannitol apparently has no role in radioprotective effect of amifostine

آمار یکساله:  

بازدید 24704

دانلود 24554 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GHOREYSHI S.M. | SHARIFI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  B2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9369
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The objective of this study was to investigate the theoretical feasibility of using supercritical fluid extraction of mannitol from plane tree leaf as an alternative technology in the pharmaceutical industry. Simulation of an extraction column using dense liquid and supercritical carbon dioxide was modeled involving partial differential equations, using orthogonal collocation on finite elements. The important solvent extraction parameters such as the partition coefficient, mass transfer coefficient, dispersion coefficient, molecular diffusion and extraction efficiency (the amount of mannitol extracted versus the amount of solvent used) were investigated as a function of the dimensionless Reynolds and Peclet numbers in order to optimize the extraction column geometry and the carbon dioxide operating conditions. Results demonstrate that the supercritical extraction is a viable technique for mannitol production and that the process conditions for a large commercial extraction system do not require a high temperature in order to obtain high extraction efficiency. However, at low pressure, the solubility of the mannitol in carbon dioxide would limit the success of the extraction process and at very high pressures the extraction technique may not be economically feasible. To investigate the authenticity of the mathematical model, the experimental data for the desorption of hexachlorobenzene from soil was compared with the theoretical results of this research. The model is able to predict the experimental data quite well without any adjustable parameters.

آمار یکساله:  

بازدید 9369

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THIS RESEARCH PURPOSES ON THE THERMODYNAMICS MODELING OF THE TERNARY KBR+mannitol+ WATER AT 298.15 K BY ELECTROMOTIVE FORCE ( EMF ) MEASUREMENTS. ELECTROCHEMICAL CELLS WITH A POTASSIUM ION SELECTIVE ELECTRODE (K–ISE) VERSUS A BROMIDE ION SELECTIVE ELECTRODE (BR–ISE) AS A REFERENCE ELECTRODE WERE USED TO DETERMINE THE ACTIVITY COEFFICIENTS FOR KBR– MONOSACCHARIDE (mannitol) SYSTEMS IN WATER AT 298.15 K.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2487
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

تجمع خون در اتاق قدامی را هایفما گویند که یکی از اورژانس های شایع چشم پزشکی است که دید بیمار را تهدید می نماید. خونریزی اتاق قدامی ضربه ای در بچه ها خطرناک است و باعث نابینائی ناشی از عوارض هایفما و آمبلیوپی می گردد. بیشترین شیوع سنی هایفما در افراد بیست سال می باشد، کودکان در معرض خطر آمبلیوپی بوده و از آن جائی که محدود کردن فعالیت آنها مشکل می باشد عوارض نیز زیاد دیده می شود لذا جهت ارزیابی نتایج درمانی و وضعیت بینائی و نقش مانیتول، این مطالعه انجام شده است. مطالعه توصیفی - تحلیلی - مقطعی بر روی 150 بیمار زیر بیست سال که به علت هایفمای ضربه ای در بیمارستان نیکوکاری تبریز بستری بودند انجام گرفت. بیماران با تشخیص پارگی گلوب، ترومای نافذ و صدمه به سگمان خلفی و طول مدت بستری کمتر از سه روز مطالعه خارج شدند و در نهایت برای 61 بیمار پرسشنامه فردی با معاینه بالینی روزانه در طی مدت بستری تکمیل گردید و نتایج درمانی و دید نهائی بیماران بررسی گردید و آنالیز با فرمول های آماری Chi -square وone way ANOVA و Repeat measurement به عمل آمد. 61 بیمار 3 تا 20 ساله که دچار هایفمای ضربه ای بدون پارگی کره چشم بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. 73.8% مرد و 26.2% زن بودند. میانگین سنی بیماران در محدوده 45 درجه و تجویز آرامبخش و کورتون سیستمیک و موضعی درمان شدند. در هیچ بیماری قرص اسید آستیل سالسیلیک به علت خطر خونریزی مجدد تجویز نشد. 6.6% بیماران در طی بستری دچار خونریزی مجدد شدند. در 29.3% موارد شایعترین علت هایفمای ضربه ای سنگ بود. شستشوی اتاق قدامی در 9.8% موارد صورت گرفت. دید نهائی بیماران در 57.9% موارد تا دید 5/10 و بالاتر اصلاح گردید. 31.1% بیماران هایفمایی با فشار داخل چشمی بالا مراجعه کرده بودند. 22 نفر از بیماران بالای هشت سال سن که اندازه لخته کمتر از یک دهم حجم اتاق قدامی را اشغال کرده بود سرم مانیتول 20% با دوز 25% گرم به هر کیلوگرم وزن به صورت تک دوز تزریق وریدی استفاده شد که سبب جذب فوری لخته گردید و طول مدت بستری آنها کوتاهتر شد. جلوگیری از حملات خونریزی مجدد بزرگترین هدف در درمان هایفمای ضربه ای است. در مواردیکه مقدار هایفمای اولیه زیاد باشد حدت بینائی نهائی کاهش می یابد.(P= 0.016)  سن بیماران در حدت بینائی نهائی فاکتور موثری نمی باشد (P=0.752). فشار داخل چشمی بالا و دید کم در اولین معاینه با افزایش شانس خونریزی مجدد همراه می باشد. آسیب شبکیه، خونریزی ثانویه و دید کم معاینه ابتدائی از عواملی هستند که سبب بدتر شدن پیش آگهی دید می شوند. حدت بینائی بیماران در هنگام مراجعه در بهبودی بینائی نهائی موثر می باشد (P= 0.006). طول مدت بستری در حدت بینائی بیماران اثری ندارد (P= 0.347). استفاده از سرم مانیتول در مواردی که فشار داخل چشمی بالا و یا طبیعی است، سبب تسریع جذب لخته می شود (P=0.021) که علت آن می تواند افزایش و یا تسریع شستشوی اتاق قدامی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2487

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

رودنشین فاطمه | آگاه مهوش

نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پی در پی 19)
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع و روند روبه افزایش پیوند کلیه و اهمیت اساس شروع دیورز و تاثیر مثبت مانیتول و over hydration و برای پاسخ به این سوال که آیا به کار گیری توام این دو، روی زمان شروع دیورز تاثیر دارد یا خیر، این تحقیق بر روی مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد در سال 1378 انجام گرفت.مواد و روشها: تحقیق با روش نیمه تجربی بر روی تعداد چهل نفر که اندیکاسون پیوند کلیه داشتند و موافقت خود را اعلام نمودند، صورت پذیرفت. پس از طی روال عادی بیست دقیقه قبل از شروع آناستوموز ورید کلیه، انفوزیون مانتیول به مقدار مشخص (5 cc/kg/Iv) آغاز شد و سپس تاثیر آن بر روی زمان شروع دیورز بر حسب دقیقه تعیین و ثبت گردید. میزان آن در نمونه ها تعیین و زمان واقعی آن با احتمال 95 درصد در جامعه  بر آورد گردید.یافته ها: تحقیق بر روی 40 نفر، 25 نفر خانم و 15 آقا با میانگین سنی 33.6 سال و وزن 52.6 کیلوگرم انجام گرفت. 80 درصد بیماران در کمتر از 1 دقیقه و 90 درصد از آنها در کمتر از دو دقیقه دیورز داشتند.نتیجه گیری و توصیه ها: تجویز توام مانیتول و over hydration موجب سرعت شروع دیورز شده و با توجه به اهمیت زمان شروع آن در لقای کلیه پیوندی، انجام یک تحقیق تجربی کامل توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 179 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1367
 • دانلود: 

  1086
چکیده: 

Background and objective: Considering the high prevalence of non-communicable diseases arisen from unhealthy diet in the world, people are interested in low-calorie diet including sugar-free and/or low-fat foods. Therefore, the aim of current study was investigation of physicochemical and organoleptic properties of reduced sugar jellies formulated with mannitol and maltitol as low-calorie sweetener. Materials and methods: mannitol and maltitol at concentration of 25, 50, 75, and 100 g were added to jelly formula. Sucrose at concentration of 50 and 100 g was used in formulation of reduced sugar jellies and control, respectively. Physicochemical tests were included to determination of pH and acidity, brix, syneresis, and moisture. Texture of the products was analyzed by texture analyzer. Sensory attributes were studied by 5-point hedonic test. Results and conclusion: Substitution of sucrose with maltitol and mannitol had no remarkable effect on pH, acidity, brix, and moisture. In comparison, significant differences were observed in syneresis, so that the reduced sucrose jellies showed higher syneresis. Although, the differences in texture were not significant in sensory evaluation. However, the treatments containing 50 g sucrose and 50 g maltitol or mannitol (T6 and T7) were accepted same as control by the sensory panelists. Therefore, up to 50% w/w sucrose substitution with maltitol and/or mannitol is practical in formulation of reduced sugar jellies.

آمار یکساله:  

بازدید 1367

دانلود 1086 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  187-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  461
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش اثر محیط کشت های دارای ابسیسیک اسید (5 میلی گرم در لیتر) و مانیتول (3 درصد) و دما (8 و 25 درجه سانتیگراد) بر رشد گیاهچه های هشت نژادگان سیب زمینی (چهار رقم و چهارگونه وحشی) در کشت درون شیشه ای بررسی شد. پس از ده ماه، کشت ها ارزیابی شدند. در مقایسه با شاهد، محیط های کشت دارای مانیتول و ابسیسیک اسید به طور معنی داری باعث کاهش رشد گیاهچه ها شدند. نژادگان ها برای بیشتر صفات اندازه گیری شده، با یکدیگر تفاوت معنی داری نشان دادند و رقم های «دراگا» و «کوزیما» نسبت به سایر ارقام برتر بودند. میزان زنده ماندن گیاهچه ها پس از انتقال به محیط کشت ریز افزایی، به طور معنی داری در محیط کشت دارای مانیتول بالاتر از دیگر محیط های کشت بود. با توجه به واکنش متفاوت ارقام و گونه های وحشی به محیط های کشت گوناگون، پیشنهاد استفاده از یک محیط کشت و یک دما برای نگهداری همه نژادگان ها عملی نیست ولی با به کارگیری محیط کشت MS دارای %3 مانیتول و دمای اتاق، می توان ژرم پلاسم سیب زمینی را برای دراز مدت نگهداری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 461

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

NEUROSURGICAL REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  145-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4341
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4341

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript