نتایج جستجو

35916

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3592

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

خوشوقتی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  225-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  584
 • دانلود: 

  346
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 584

دانلود 346 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  6
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 6
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  163-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20707
 • دانلود: 

  515
چکیده: 

مقدمه: ناباروری ایدیوپاتیک، شایع ترین علت ناباروری در مردان بوده که معمولا به صورت تجربی مورد درمان قرار می گیرد. دو داروی جدید که امروزه در درمان تجربی مورد استفاده قرار می گیرند، پنتوکسی فیلین و ال کارنتین می باشند.هدف: تعیین اختلاف اثرات دو داروی پنتوکسی فیلین و ال کارنیتین در بیماران با آستنواسپرمی ایدیوپاتیک در زوجین نابارور بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 38 مرد مبتلا به آستنواسپرمی ایدیوپاتیک طی سال های 1385 لغایت 1386 در کلینیک زنان، زایمان و نازایی در شهر مشهد انجام شده است. در زوجین نابارور پس از اطمینان از سالم بودن جنس مونث با استفاده از معاینات بالینی و انجام بررسی های آزمایشگاهی و رادیولوژیک آزمایش اسپرموگرام با رعایت 5-3 روز عدم مقاربت و عدم استفاده از لوبریکانت ها انجام و در صورت اختلال در پارامتر حرکتی اسپرم و عدم یافتن نکته پاتولوژیک در معاینه بیماران که توسط ارولوژیست واحد انجام شده، بیماران وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت اتفاقی (راندوم) به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. بیماران به مدت 3 ماه تحت درمان با پنتوکسی فیلین با دوز 800 میلی گرم در روز و یا ال- کارنتین با دوز 500 میلی گرم در روز قرار گرفتند. پس از اتمام درمان، مجددا آزمایش اسپرموگرام در تمام بیماران انجام شد.نتایج: از 19 بیمار مورد مطالعه که با داروی ال کارنیتین به مدت 3 ماه تحت درمان قرار گرفتند. همسران 5 بیمار (26.3%) باردار شدند اما در مقایسه اسپرموگرام اولیه و اسپرموگرام پس از مصرف دارو، تغییر معنی داری در هیچ کدام از پارامترهای اسپرموگرام ایجاد نشد و از میان 19 بیمار در گروه پنتوکسی فیلین همسران 10 بیمار ( 52.6%) باردار شدند و در مقایسه اسپرموگرام اولیه و اسپرموگرام پس از مصرف دارو، تغییر معنی داری در پارامترهای دانسیته (0.011=P) و حرکت (0.0001=P) و اندکس حرکت اسپرم (0.0001=P) مشاهده شد.نتیجه گیری: این مطالعه مطرح می سازد که در مقایسه دو داروی ال کارنیتین و پنتوکسی فیلین که هردو از درمان های تجربی جدید در نازایی ایدیوپاتیک مردانه می باشند، پنتوکسی فیلین نسبت به ال کارنیتین بر روی شاخص های دانسیته، حرکت و اندکس حرکت اسپرم اثرات موثری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 20707

دانلود 515 استناد 0 مرجع 0
مجری: 

داخلی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1380
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
کلیدواژه: 
چکیده: 

موضوع مورد بررسی تعیین اثرات به کارگیری روشهای مختلف ART در ایجاد EP می باشد. این طرح به صورت آنالیز گذشته نگر اطلاعات صورت گرفت. برای انجام تحقیق، پرونده 523 بیمار باردار که طی فروردین 78 تا اردیبهشت 80 در موسسه رویان تحت ART قرار گرفته بودند، بازنگری شد. در میان این تعداد سه مورد مشکوک به EP وجود داشت. مشخصات این سه نفر به صورت زیر است: 1) خانم 30 ساله، با سابقه 5 ساله نازایی و سن ازدواج: 24 سالگی با نازایی اولیه به علت male factor 2) خانم 31 ساله، با سابقه 6 ساله نازایی و سن ازدواج: 24 سالگی با نازایی اولیه به علت male factor 3) خانم 40 ساله، با سابقه 15 ساله نازایی و سن ازدواج: 25 سالگی با نازایی اولیه به علت male factor در بیشتر مراجعین، طول مدت ناباروری (9±4.8) نه سال بود. میانگین سنی کل جمعیت مورد مطالعه 30 سال بود. پس از انجام تستهای آماری مشخص شد که میزان EP به دنبال ART در بین بیماران فوق 0.75% است. نتایج: نازایی به علت فاکتور لوله ای، جراحی های شکمی مختلف در گذشته، سابقه EP قبلی، عفونت لگنی، وجود هیدروسالپنکس یا سایر علل ناباروری در زنان رابطه ای منفی با ایجاد EP دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 98

عنوان: 
نویسندگان: 

IAMMARRONE E. | BALET R. | LOWER A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10654
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10654

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسنده: 

JANNESARI SHARAREH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: male MENOPAUSE” IS THE MORE COMMON TERM FOR ANDROPAUSE. IT DESCRIBES AGE-RELATED CHANGES IN male HORMONE LEVELS. THE SAME GROUP OF SYMPTOMS IS ALSO KNOWN AS TESTOSTERONE DEFICIENCY, ANDROGEN DEFICIENCY, AND LATE-ONSET HYPOGONADISM. male MENOPAUSE INVOLVES A DROP IN TESTOSTERONE PRODUCTION IN MEN WHO ARE AGE 30 OR OLDER. IT’S OFTEN AFFILIATED WITH HYPOGONADISM. BOTH CONDITIONS INVOLVE LOWERED TESTOSTERONE LEVELS AND SIMILAR SYMPTOMS...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

UROLOGIIA (MOSCOW)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  S2
 • صفحات: 

  4-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: IN RECENT YEARS THE RATE OF male INFERTILITY HAS INCREASED RAPIDLY, HOWEVER, THE male SUBFERTILITY FREQUENCY IS UNKNOWN. SEVERAL STUDIES INDICATED THAT, EXCEPT THE COMMON FACTORS OF male INFERTILITY SUCH AS: MEDICAL, OCCUPATIONAL, ENVIRONMENTAL, LIFE STYLE AND DIETARY PATTERN, ROLE OF SOME MICRONUTRIENT IS KNOWN TOO...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 60)
 • صفحات: 

  335-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1004
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

مقدمه و هدف: سویا گیاهی متعلق به تیره حبوبات و یکی از بقولات بومی آسیای شرقی است. سویا محتوی تمام اسید آمینه های ضروری برای انسان بوده و منبعی از پروتئین محسوب می شود. امروزه دانه سویا در بهبود و درمان سرطان های کولون، پروستات و سینه نقش مهمی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دانه سویا بر عملکرد دستگاه تولیدمثل جنس نر موش های کوچک آزمایشگاهی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در سال 1388 در دانشگاه پیام نور اصفهان انجام شد، تعداد 32 سر موش نر از نژاد بالب سی انتخاب و به طور تصادفی به 4 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل یا گروه تغذیه با رژیم غذایی پایه و گروه تیمار 1، 2 و 3 که به ترتیب رژیم غذایی محتوای 20، 30 و 50 درصد سویا را دریافت می کردند، تقسیم شدند. بعد از مدت زمان 9 هفته از حیوانات خون گیری شد و میزان هورمون های تستوسترون، LH و FSH اندازه گیری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و دانکن تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در گروه تغذیه با رژیم غذایی محتوای 20 درصد، کاهش معنی دار سطح هورمون تستوسترون نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (p<0.05). از سوی دیگر میزان این هورمون در گروه تغذیه با 50 درصد سویا افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد (p<0.05). سطح هورمون LH در گروه 30 و 50 درصد سویا به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش داشت (p<0.05)، ولی تفاوت معنی داری در سطح هورمون FSH دیده نشد (p>0.05). میانگین تعداد اسپرماتوسیت اولیه و اسپرم ها در هر 3 گروه تیمار شده نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (p<0.05)، اما میانگین وزن بیضه ها فاقد تفاوت معنی دار بود (p>0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله برآورد می شود که رژیم غذایی حاوی 20،30  و 50 درصد سویا می تواند در سیستم تولیدمثل موش های نر آزمایشگاهی نتایج منفی به همراه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1004

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
litScript