نتایج جستجو

3

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (مسلسل 77)
 • صفحات: 

  129-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

ماهی هوور یکی از گونه های مهم سطح زیان درشت در آبهای استان هرمزگان محسوب می شود. میزان صید این گونه در سال 1389 بالغ بر 32405 تن گردید که این مقدار 65 درصد از کل صید ماهیان سطحزی درشت را تشکیل داد. جهت برداشت پایدار از ذخایر ماهی هوور لازم است الگوی برداشت٬ حداکثر ثابت برداشت و بازگشت شیلاتی مورد محاسبه قرار گیرد. به همین منظور اطلاعات مربوط به فراوانی طولی و وزنی در تمامی ماههای سال 1389 از 6 تخلیه گاه اصلی حسینه، کنگ، بندرعباس، سلخ، سیریک و جاسک در استان هرمزگان جمع آوری گردید. پیراسنجه های رشد L¥ و K بترتیب 112.23 سانتیمتر و 0.3 در سال بدست آمد و از آنجا٬ میزان مرگ و میر طبیعی 0.43 در سال بدست آمد و سپس مقدار حداکثر ثابت برداشت 11880 تن برآورد گردید. رابطه توانی W=a.FLb طول (سانتیمتر)–وزن (گرم) این بررسی بصورت W=3×10-5FL2.82 محاسبه شد که نشان دهنده رشد همگون این گونه بود. الگوی برداشت نشان داد که حدود 85 درصد از ماهیان صید شده قبل از اولین طول بلوغ مورد بهره برداری قرار می گیرند. بیشترین مقدار بازسازی شیلاتی در آبان ماه و با میانگین طولی 27 سانتیمتر بدست آمد. جهت تصحیح الگوی برداشت مناسب این گونه٬ پیشنهادات ممنوعیت صید در زمان بیشترین بازگشت شیلاتی و تعدیل ابزار صید (گوشگیر سطح) ارائه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 203 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

TRUCCO MARIA INES | BURATTI CLAUDIO CESAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  141-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39220
 • دانلود: 

  19778
چکیده: 

Taxonomically, Argentine mackerels were first considered as Scomber japonicus marplatensis and later as Scomber japonicus Houttuyn 1782, although, in the last years, different studies have suggested that South Atlantic mackerel species belongs to Scomber colias Gmelin 1789. These latter results, incorporated in the main fish databases (FishBase and Catalog of Fishes), promoted a phylogenetic study using cytochrome c oxidase I (COI) gene sequences taken from the Barcode of Life (FISH-BOL) database. Thus, 76 sequences of S. japonicus, S. colias, S. australasicus and S. scombrus from different regions were used; including 3 from Sarda sarda as outgroup. Among S. japonicus selected sequences are those corresponding to the Argentine mackerels collected in 2007. Phylogenetic trees were obtained by neighbor joining and maximum likelihood methods and a network of haplotypes was reconstructed to analyze the relationship between species. The results showed the clear differentiation of S. australasicus, S. scombrus and S. japonicus from the Pacific while S. japonicus from Argentina was included in the S. colias group, with genetic differences corresponding to conspecific populations (0.1%). Four of the five Argentine specimens shared the same haplotype with S. colias, and none were shared with S. japonicus from the Pacific. These results suggest that the current specific name of Argentine mackerel S. japonicus should be changed to S. colias, in agreement with several genetic studies carried out with species of the genus Scomber.

آمار یکساله:  

بازدید 39220

دانلود 19778 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  957-972
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51067
 • دانلود: 

  31047
چکیده: 

A study of the biology of Indian mackerel, Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1817) in the Western Waters of Aceh, Indonesia was carried out from January to December 2014 and a total of 1343 Indian mackerels were collected randomly twice a month. The allometric coefficients (b) in the present study were between 2.625 and 3.449 with coefficient of determination (R2) values that range between 0.612 and 0.984. The condition factor (K) ranged from 0.9176 - 1.4509. Asymptotic length (L¥) and growth coefficient (K) and t0 were estimated at 27.3 cm (TL) 0.56 y-1 and - 0.526 y, respectively. The sex ratio of male to female was 1: 1.02. Overall, the sex ratios were not differentsignificantly (X2=26.757; df=11; p<0.05). The data suggest that there are two spawning seasons, the first is from January to March and the second is from August to October. The monthly mean GSI values ranged from 0.32 to 3.37. The observation of length at first maturity of female was estimated as 19.58 cm (TL). The fecundity of R. kanagurta varied from 28, 542 to 123, 760 with an average of 56, 635 eggs.

آمار یکساله:  

بازدید 51067

دانلود 31047 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
litScript