نتایج جستجو

71013

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بابایی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  38-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: LBP یا درد ناحیه پشت یکی از گرفتاری های شایع در افراد در جامعه کنونی است. این عارضه علل و درمان های گوناگون، متناسب با علت، دارد. یکی از درمان های آن در مواردی که همراه با عارضه حاد نرولوژیک نیست، طب سوزنی چینی (AC) است. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی آینده نگر، تعداد 166 بیمار با LBP بدون عارضه حاد نرولوژیک تحت درمان با AC قرار گرفتند. عدد کلامی درد (VPS) هر بیمار قبل و پس از انجام AC ارزیابی و ثبت شد. کلیه بیماران از نظر سن، جنس، بیماری های زمینه ای کیفیت درد و تعداد جلسات AC ارزیابی می شدند. بیماران به مدت 3 ماه تحت پیگیری بودند. نتایج: تعداد کل شرکت کنندگان در طرح 166 نفر، شامل 76 نفر مرد (45.8%)و 90 نفر زن (54.2%)، و بیشتر افراد در گروه سنی 45-31 سال (40.4%) بودند. تعداد 34 نفر (20.5%) دچار بیماری سیستمیک بودند. کیفیت درد در 97% موارد رادیکولیت بود. میانگین تعداد جلسات برای هر نفر 2.24±4.57؛ (Mean± SD)بود. VPS قبل از 5.05 ±1.22 AC و بعد از (p<0.001) 3.25± 1.14 AC  بود. بحث: بر اساس یافته های حاصل از این مطالعات تفاوت بین VPS بیماران قبل و پس از انجام AC، چشمگیر بود (5.50±1.22 در مقابل 3.25±1.14) و توصیه می شود طب سوزنی چینی به عنوان یکی از درمان های موثر LBP در مواردی که بدون عارضه حاد نرولوژیک است در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1384
تعامل: 
 • بازدید: 

  123
کلیدواژه: 
چکیده: 

به سبب اهمیت بیماری کمردرد به عنوان شایعترین بیماری عضلانی- استخوانی به خصوص کمردردهای مزمن و صرف هزینه های زیاد ناشی از درمان و غیبت از کار، لازم است که از بین روشهای درمانی موجود اثربخش ترین آن مشخص گردد. لیزر درمانی روش نسبتا جدیدی است که به تازگی وارد کشورمان شده است و نشان داده، می تواند در درمان کمردردهای مزمن نقشی ایفا نمایند. در این مطالعه اثربخشی لیزر کم توان GaAIAs با طول موج 810 نانومتردر مقایسه، با روش متداول ورزش درمانی و اثر توامان این دو روش، از لحاظ کاهش درد، افزایش توانایی بیماران با استفاده از هر یک از آنها و در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند.مواد و روش ها: ابتدا بیماران براساس معیارهای ورود و خروج با تشخیص کمردرد مزمن وارد مطالعه شدند. سپس بصورت تصادفی در 3 گروه لیزر، ورزش درمانی و لیزر بهمراه ورزش درمانی تقسیم شدند. در طی مطالعه جهت ارزیابی میزان اثربخشی درمان هر یک از گروهها، شدت درد با استفاده از شاخص VAS، میزان ناتوانی با استفاده از پرسشنامه Oswestry و میزان حرکات کمر در شروع درمان و به ترتیب شروع درمان، هفته ششم و دوازدهم مورد سنجش قرار گرفتند.نتایج: این مطالعه نشان داد که لیزر درمانی در مقایسه با ورزش درمانی اثرات بهتری در کاهش درد و بهبود عملکرد بیمار دارد. با این وجود اثر لیزر درمانی به همراه ورزش درمانی نتایج برتری نسبت به هر دو گروه به خصوص به گروه ورزش تنها دارد. در دامنه حرکت کمر و تست شوبر نیز در گروه لیزر و ورزش نتایج بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ترکیب لیزر درمانی و ورزش درمانی نتایج بهتری در کاهش درد و بهبود ناتوانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن به خصوص در مقایسه با ورزش تنها نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

نویسندگان: 

BENER A. | ALWASH R. | GABER T.

نشریه: 

COLLEGIUM ANTROPOLEGIUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  95-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4828
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4828

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1728-1732
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1735
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1735

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  389
 • شماره: 

  10070
 • صفحات: 

  736-747
تعامل: 
 • استنادات: 

  1575
 • بازدید: 

  4186
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4186

دانلود 9195 استناد 1575 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Dtsch Arztebl Int

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  114
 • شماره: 

  51-52
 • صفحات: 

  883-890
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3771
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3771

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  389
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  736-747
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1303
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1303

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BOGDUK N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5231
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5231

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BOGDUK N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  180
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6093
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6093

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOY D. | BROOKS P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  769-781
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4366
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4366

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript