نتایج جستجو

56052

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5606

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جعفری شیرازی فائزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1706
 • دانلود: 

  673
چکیده: 

این روزها، موضوع فشار روانی ناشی از کار و زندگی در میان عامه مردم، متخصصان ﺁموزشی، متخصصان بهداشت روانی و سایر کسانی که مسوولیت بهزیستی مردم را بر عهده دارند، بسیار مهم بوده و در راس امور قرار دارد. یکی از جنبه های مهم سلامتی، سلامت روانی افراد است. می توان گفت باورهای خودکارآمدی اساس و پایه سلامت روانی است و احساس شایستگی، کفایت و قابلیت کنارآمدن با زندگی را تقویت می کند. تصورات و ادراک فرد از توانایی های خود را خودکارآمدی گویند و این باورهای افراد نسبت به توانایی هایشان، بر تلاش و پشتکار آنها اثر می گذارد (مهدی قراچه داغی، 1373: 34).این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش های مهارت های زندگی بر بالا بردن خودکارآمدی عمومی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران در سال 90-89 صورت گرفته است. گروه نمونه در این پژوهش، شامل 220 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری شهر تهران است. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل (Pretest-Posttest Randomized Group Design) است و بر مدل تحلیل اکتشافی، کوواریانس مبتنی است و ابزار مورد استفاده این طرح پژوهش «پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شوارتزر» بوده است (دلاور، 1383: 83).یافته ها نشان می دهد که بین آموزش مهارت های زندگی بر بالا بردن خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران رابطه معنی داری وجود دارد و می توان گفت با آموزش مهارت های زندگی می توان خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران را بالا برد.

آمار یکساله:  

بازدید 1706

دانلود 673 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4521
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

در شروع CPR هدف از BLS و به دنبال آن ACLS نجات بیماری است که به صورت حاد دچار ایست قلبی، تنفسی و یا هر دو شده است.مهمترین عامل تعیین کننده بهبودی بیمار از یک ایست قلبی تنفسی بدون بروز عوارض نرولوژیک فاصله بین ایست قلبی تنفسی تا تنفس خودبخودی و جریان خون در سیستم قلبی عروقی است. به همین دلیل هر پزشک بدون توجه به رشته تخصصی باید بتواند در مواجهه با چنین بیماری عملیات CPR را شروع کند و در ضمن شروع عملیات و اقدامات اولیه تجهیزات و پرسنل بیشتری جهت مراحل بعدی CPR به کمک خواسته شود.ACLS زمانی موثر است که BLS به خوبی انجام شده باشد.BLS و ACLS شامل مراحلی هستند که به ترتیب و با توجه به شرایط بیمار باید انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4521

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

WELLFORD J.

نشریه: 

INTERNATIONAL RELATIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  411-687
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9652
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9652

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAIRS H. | BRADSHAW T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  217-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2982
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2982

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  4659
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4659

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

Second life یک فضای مجازی سه بعدی پیشرفته بر روی اینترنت است که دقیقا مشابه با دنیای واقعی شبیه سازی شده است. کاربران به عنوان ساکنین وارد محیط می شوند و در آن قادر به انجام انواع اعمال انسانی هستند. در این دنیا می توان با سایر ساکنین حرف زد، قدم زد، رانندگی کرد، به رستوران رفت، شبی را در هتل گذراند، داد و ستد کرد، تماس تلفنی برقرار کرد، و یا حتی ازدواج نمود. نکته جالب این که همه فعالیت های این دنیای مجازی توسط ساکنینش اداره می شود.فعالیت های جاری در این فضا را می توان تحت سه گروه عمده تفریحی، آموزشی و تجاری دسته بندی کرد. امروزه بسیاری از شرکت های بزرگ جهان از جمله IBM، Dell، Sun Microsystems، Cisco، Microsoft، Toyota،BMW و Adidas به توان بالقوه Second life در ایجاد فرصت های اقتصادی آگاه شده اند. و تعداد بیشماری از شرکت ها، فروشگاه ها، بانک ها، موزه ها، و حتی دولت ها اقدام به راه اندازی دفاتر مجازی در این فضا و توسعه تجارت های الکترونیکی خود نموده اند. در مقاله پیش رو فعالیت های تجاری دایر در این فضا بررسی و مدل هایی جهت دسته بندی آنها پیشنهاد می شود. همچنین تحلیلی از گونه جدیدی از نیازهای مشتریان در دنیای آینده ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 46
strs
نویسندگان: 

امیری برمکوهی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  297-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  2281
 • دانلود: 

  1243
چکیده: 

پژوهش حاضر به مطالعه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در کاهش نشانه های افسردگی دانش آموزان پرداخت. 62 دختر دانش آموز سال سوم راهنمایی به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایشی هفته ای دو بار و طی 12 جلسه دو ساعته، مهارتهای زندگی را آموزش دیدند. هر دو گروه، مقیاس افسردگی کودکان (لانگ و تیشر، 1983) را قبل و بعد از آموزش تکمیل کردند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارتهای زندگی، نشانه های افسردگی، مشکلات اجتماعی و اشتغال ذهنی با بیماری و مرگ را به گونه ای معنادار کاهش می دهد، اما از لحاظ پاسخ عاطفی، احساس گناه، حرمت خود و خوشی و لذت بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. بنابراین به نظر می رسد برای بهبود کامل نشانه ها به دوره های طولانی تر آموزش نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 2281

دانلود 1243 استناد 12 مرجع 0
نویسنده: 

GOLCHIN ZAHRA | BARZAMINI LEILA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2520
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, THE RELATIONSHIP BETWEEN life skills, CULTURE AND RELIGION IS STUDIED AND TO GATHER INFORMATION, THE LIBRARY IS USED. ISLAM AS THE PERFECT RELIGION OF HUMANITY THE IMPORTANCE OF life skills IN THE KORAN AND THE WORDS OF IMAMS HAS SAID. THE PURPOSE OF THIS ARTICLE IS TO EXPLAIN life skills WITH RELIGIOUS APPROACH. AS WELL AS THE THEORETICAL FOUNDATION OF life skills, PRINCIPLES AND TYPES OF CULTURE AND ISLAMIC CULTURE ARE DISCUSSED. ACCORDING TO THIS STUDY, THERE IS AN ONGOING PROGRAM AND THE life skills NECESSARY FOR THE RELIGIOUS COMMUNITY. ENJOYING A PERFECT MODEL AS THE PROPHET AND HIS BIOGRAPHY IS REFLECTED IN SCHOOL TEXTBOOKS IN THE FIELD SOLUTION.

آمار یکساله:  

بازدید 2520

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  198-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3434
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3434

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (مسلسل 28)
 • صفحات: 

  63-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

اثربخشی تعاملی آموزش مهارت های زندگی و هوش معنوی بر بهبود نگرش های دانشجویان نسبت به مهارت های زندگی در پژوهشی از نوع طرح های جایگزینی تصادفی بلوکی بررسی شد. از بین جامعه آماری تحقیق که شامل 11370 نفر از دانشجویان مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد بود، نمونه ای به تعداد 166 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. گروه نمونه، پرسشنامه های سنجش نگرش نسبت به مهارت های زندگی احدی (1386) و هوش معنوی ناصری (1386)، را در پیش آزمون تکمیل کردند. سپس بر اساس نمره های پرسشنامه هوش معنوی (بالاتر یا پایین تر از میانگین نمره ها) به چهار گروه تقسیم شدند. دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل (در هر دو، یک گروه با هوش معنوی بالا و گروه دیگر با هوش معنوی پایین). گروه های آزمایشی، در 16 جلسه 3 ساعته از آموزش مهارت های زندگی در خلال 8 هفته شرکت کردند و در پایان آموزش برای بار دوم پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مهارت های زندگی را در پس آزمون کامل کردند. بعد از گذشت چهار ماه جهت بررسی استمرار یا تغییرات ایجاد شده در نتایج، در یک مطالعه پی گیرانه، مجددا به پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مهارت های زندگی پاسخ دادند. نتایج آزمون آماری «t» نشان داد که آموزش مهارت های زندگی، منجر به بهبود نگرش های دانشجویان گروه آزمایش نسبت به مهارت های زندگی شده، اما در تعامل با هوش معنوی اثر معنی داری بر بهبود آنها ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 147 استناد 0 مرجع 5
litScript