نتایج جستجو

92232

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9224

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LATIFI D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  219-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5066
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5066

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER INTRODUCING THE COHOMOLOGY OF GENERALIZED lie groups, WE CHARACTERIZE THE EXTENSIONS FOR GENERALIZED lie groups BY ELEMENTS OF THE SECOND COHOMOLOGY GROUP. MOREOVER WE IDENTIFY A COHOMOLOGICAL OBSTRUCTION TO THE EXISTENCE OF EXTENSIONS IN NON-ABELIAN CASE.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  137-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

هنگامی که اینشتین به فکر ارائه نظریه نسبیت عام بر مبنای رفع محدودیت های نسبیت خاص( مخصوصاً ارتباط هندسی فضا و زمان) افتاد، متوجه اولین محدودیت نسبیت خاص در خصوص نادیده گرفتن تغییرات دربازه زمانی شد. چرا که با نسبیت خاص تنها انحنای فضایی مد نظر گرفته می شد. پس برای توضیح ریاضی آن بایستی از محاسبات تانسوری بهره می برد. بدین منظور ترکیبی از تانسور ریچی (که نماد انحنا در فضا – زمان است) و اسکالر ریچی از طریق اتحاد بیانچی بدست آورد که مشتق کواریانت آن صفر می باشد و به تانسور اینشتین معروف است. هدف اصلی این مقاله رده بندی مترهای اینشتین چپ پایا با علامت (2, 2)، روی گروه های لی چهاربعدی است. گروه های لی چهار بعدی مجهز به متر چپ پایا با علامت خنثی، پیش از این به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و رده بندی کاملی از آنها ارائه شده است. اکنون در این پژوهش ساختار اینشتین این گروه ها را مطالعه خواهیم نمود. پس از آن برخی خواص هندسی این فضاها، مانند ریچی تخت بودن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NADJAFIKHAH MEHDI | BAKHSHANDEH CHAMAZKOTI ROHOLLAH

نشریه: 

MATHEMATICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  349-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18099
 • دانلود: 

  7112
چکیده: 

The special linear representation of a compact lie group G is a kind of linear representation of compact lie group G with special properties. It is possible to de ne the integral of linear representation and extend this concept to special linear representation for next using.

آمار یکساله:  

بازدید 18099

دانلود 7112 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

R.MOGHADDAM MAHSA | GHANBARI KAZEM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER ILLUSTRATES HOW CLASSICAL INTEGRATION METHODS FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS ON MANIFOLDS CAN BE MODIFIED IN ORDER TO PRESERVE CERTAIN GEOMETRIC PROPERTIES OF THE EXACT FLOW. RUNGE-KUTTA-MUNTHE-KASS METHOD IS CONSIDERED AND SOME EXAMPLES ARE SHOWN TO VERIFY THE EFFICIENCY OF THE METHOD.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسندگان: 

FARHANGDOOST M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  A3
 • صفحات: 

  293-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11781
 • دانلود: 

  7523
چکیده: 

In this paper, by definition of exponential map of the lie groups the concept of exponential map of generalized lie groups is introduced. This has a powerful generalization to generalized lie groups which takes each line through the origin to an order product of some one-parameter subgroup. We show that the exponential map is a C¥- map. Also, we prove some important properties of the exponential map for generalized lie groups. Under the identification, it is shown that the derivative of the exponential map is the identity map. One of the most powerful applications of these exponential maps is to define generalized adjoint representation of a top space, so we show that this representation is a C¥- map. Finally, invariant forms are introduced on a generalized lie group. We prove that every left invariant K-form are introduced on a generalized lie group T with the finite number of identity elements is C¥. At the end of this paper, for compact connected generalized lie group T with the finite number of identity elements and dimension n, we show that every left invariant n-form on T is right invariant n-form.

آمار یکساله:  

بازدید 11781

دانلود 7523 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LATIFI DARIUSH | TOOMANIAN MEGERDICH

نشریه: 

MATHEMATICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27330
 • دانلود: 

  28304
چکیده: 

In this paper, we study the geometry of lie groups with bi-invariant Finsler metrics. We first show that every compact lie group admits a bi-invariant Finsler metric. Then, we prove that every compact connected lie group is a symmetric Finsler space with respect to the bi-invariant absolute homogeneous Finsler metric. Finally, we show that if G is a lie group endowed with a bi-invariant Finsler metric, then, there exists a bi-invariant Riemanninan metric on G such that its Levi-Civita connection coincides the connection of F.

آمار یکساله:  

بازدید 27330

دانلود 28304 استناد 0 مرجع 1776
نویسندگان: 

سوری علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  77-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

فرض کنید G یک گروه لی، احتمالاً با بعد نامتناهی، مدل شده بر فضای باناخ E باشد. در این مقاله ابتدا معادلات اویلر-لاگرانژ بر گروه لیG با متر پایای راست در حضور پتانسیل را معرفی می کنیم. معادلات اویلر-لاگرانژ تعمیم طبیعی معادلات ژئودزیک بر منیفلدها و گروه های لی است. در بخش دوم، هندسه سیستم مکانیکی حرکت یک جسم صلب با یک نقطه ثابت در میدان گرانش را مطالعه می کنیم. این سیستم مکانیکی را معمولاً با نام فرفره متقارن می شناسند. سپس نشان می دهیم که معادلات استخراج شده توسط این نظریه با معادلات شناخته شده فرفره منطبق هستند. در پایان، به عنوان یک مثال از حالت بعد نامتناهی، به مطالعه معادلات کاماسا-هلم بر گروه بات-ویراسورو در حضور پتانسیل می پردازیم. گروه بات-ویراسورو به صورت حاصل ضرب گروه همه وابرسانی های دایره از کلاس سوبولف با خط حقیقی می باشد و منظور ما از یک پتانسیل برگروه لی G، یک تابع مشتق پذیر از G به خط حقیقی است.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARYANEJAD YADOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12222
 • دانلود: 

  13823
چکیده: 

We consider four-dimensional lie groups equipped with left-invariant Einstein Lorentzian metrics. The harmonicity properties of left-invariant vector fields on these spaces are determined. In some cases, all these vector fields are critical points for the energy functional restricted to vector fields. Left-invariant vector fields defining harmonic maps are also classified, and the energy of these vector fields is explicitly calculated.

آمار یکساله:  

بازدید 12222

دانلود 13823 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AGHASI MANSOUR | NASEHI MEHRI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER WE STUDY SOME GEOMETRICAL PROPERTIES OF FOUR-DIMENSIONAL PARA- HYPERCOMPLEX lie groups. IN FACT WE FIRST EXPLICITLY GIVE ALL TOTALLY GEODESIC HYPERSURFACES ON FOUR TYPES OF THESE HOMOGENEOUS SPACES. THEN WE INVESTIGATE EINSTEIN LIKE METRICS ON THESE SPACES. THE EXISTENCE OF FOUR-DIMENSIONAL PARA-HYPERCOMPLEX lie groups WITH PARALLEL OR CYCLIC RICCI TENSOR ARE ALSO PROVED.

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
litScript