نتایج جستجو

2104

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

211

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  39-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  690
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

گرانتوم منتشر نرمولیپیدمیک بیماری نادری است که اغلب بصورت تظاهر پارانئوپلازیک همراه با گاموپاتی ها و یا اختلالات خونی دیده می شود. در این گزارش مرد 44 ساله ای معرفی میگردد که با شکایات بروز پاپولهای اریتماتو روی دستها وبدنبال آن لکه های وسیع زرد رنگ در نواحی مختلف بدن مراجعه نموده است. با توجه به فرمول شمارش خون و گستره خون محیطی و مثبت بودن پادتن ضد (HTLV1)؛ Human T Cell leukemia Virus type I تشخیص Adult T-cell Lymphoma/leukemia برای وی مطرح گردید که با نمونه برداری از لک های زرد رنگ نیز موید گزانتوم منتشر بود.  

آمار یکساله:  

بازدید 690

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  984
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

زمینه و هدف: سلولهای مزانشیمی بنیادی که قابل استخراج از مغز قرمز استخوان در حیوانات بالغ بوده و سالها پیش شناسایی شده اند، توانایی همانندسازی و تمایز به سلولها متعددی نظیر سلولهای چربی، استخوانی، غضروفی و ماهیچه ای در شرایط خاص را دارا می باشد. این سلولها قابلیت چسبیدن، توانایی تشکیل کلونی و ایجاد سلولهای مشابه فیبروبلاستی را دارا هستند. به محض استخراج و کشت در محیط کشت آزمایشگاهی، این سلولها تمایل زیاد به تمایز یافتن داشته و وادار کردن آنها به همانند سازی جهت کاربرد در امور پزشکی و درمانی خیلی دشوار است. جهت وادار کردن این سلولها به همانند سازی در محیط کشت آزمایشگاهی و جلوگیری از تمایز ناخواسته آنها، تاثیر فاکتور (LIF) leukemia Inhibitory Factor نو ترکیب در مراحل مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. اثر فاکتور LIF بر روی سلولها بنیادی جنینی در وادار کردن آنها به همانندسازی، مشخص بوده ولی تاثیر آن بر روی سلولها مزانشیمی بنیادی بطور کامل مورد مطالعه قرار گرفت. اثر فاکتور LIF بر روی سلولها بنیادی جنینی در وادار کردن آنها به همانندسازی، مشخص بوده ولی تاثیر آن بر روی سلولها مزانشیمی بنیادی بطور کامل بررسی نشده است. همچنین در این مطالعه تاثیر پیری بر روی تعداد و رفتار سلولها مزانشیمی بنیادی بررسی گردید. روشها: مغز قرمز استخوان از موشهای جوان 2 ماهه نسبتا پیر 8 ماهه استخراج و در شرایط کاملا استریل در محیط کشت آلفا مینیموم اسنشیال مدیوم (aMEM) که حاوی فاکتور LIF با غلظت 1000 U/ml بود، کشت داده شد. تعداد کلونیهای حاصل شده و نوع سلولها تشکیل دهنده آنها با استفاده از رنگ آمیزی های متیلن بلو و الکالین فسفاتاز در زیر میکروسکوپ نوری مطالعه و این سلولها با سلولها کنترل که در همان محیط کشت در غیاب LIF رشد داده بودند، مقایسه گردیدند. تاثیر پیری بر روی توانایی سلولهای بنیادی مزانشیمی در تکثیر و همانند سازی آنها با استفاده از سلولها بنیادی مزانشیمی استخراج شده از استخوان های موشهای پیر مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: تعداد سلولها بنیادی مزانشیمی در کشت اولیه حاوی فاکتور LIF با غلظت 1000 U/ml تفاوتی با سلولهای کنترل نشان نداده ولی این سلولها اکثرا الکالین فسفاتاز را بیان میکردند. حضور فاکتور LIF در محیط کشت اولیه، باعث افزایش معنی دار در تعداد کلونیها و اندازه آنها در محیط کشت ثانویه گردید. تعداد و رفتار سلولهای مزانشیمی بنیادی استخراج شده از موشهای جوان و پیر تفاوتی نداشتند. نتیجه گیری: فاکتور LIF باعث افزایش قابلیت همانند سازی و تقسیم سلولهای مزانشیمی میگردد. در حضور فاکتور LIF سلولهای بیشتر آلکالین فسفاتاز را بیان کرده و تمایل به تمایز یافتن در جهت سلولهای استیوبلاست را دارند. پیری تاثیر قابل توجهی در تعداد سلولهای بنیادی مزانشیمی و رفتار آنها نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 984

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  91-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لوسمی میلوئیدی حاد AML (Acute myeloid Leukmia) یک بیماری بدخیم است که منجر به آنمی، نوتروپنی و ترومبوسینوپنی می شود. اگر چه لوسمیها بیماریهای اکتسابی می باشند ولی ممکن است عوامل ایمنولوژیک و ژنتیکی مشخصی در بروز آنها تاثیر داشته باشند. برخی گزارشها از بروز فامیلی لوسمی در چند خانواده مجزا صورت گرفته است و نیز تمایل زیادی برای بروز بد خیمیهای هماتولوژیک و غیر هماتولوژیک در فامیل فرد مبتلا به لوسمی گزارش گردیده است. ولی تا حالا گزارشی از بروز AML و پلاسماسل لوسمی در یک خانواده به عمل نیامده است. مقاله اخیر گزارشی از AML و پلاسماسل لوسمی بطور همزمان در یک خانواده از اهالی تبریز می باشد. با توجه به احتمال دخالت عوامل ژنتیکی در بروز این بیماریها در این خانواده پیشنهاد می گردد در صورت امکان، بررسیهای سیتوژنتیک در همه موارد بدخیمیهای هماتولوژیک انجام پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  44 (فوق العاده دو)
 • صفحات: 

  889-894
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1095
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

بدخیمی های ثانویه (SMN=Secondary Malignant Neoplasm) یکی از اثرات دیررس درمان سرطان است. در بین بدخیمی های ثانویه، لوسمی میلویید حاد (AML=Acute Myeloid leukemia) یکی از شایع ترین و مرگ بارترین نئوپلاسم ها می باشد. لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL=Acute Lymphoblastic leukemia) ثانویه بسیار نادر بوده و تنها 10% لوسمی های ثانویه را تشکیل می دهد. بیماران مبتلا به تومور ویلمز نیز در خطر ابتلا به بدخیمی های ثانویه سال ها بعد از تشخیص بیماری اولیه هستند. در این بیماران نیز شایع ترین لوسمی ثانویه AML بوده و ALL بسیار نادر می باشد. در این مقاله 1 مورد لوسمی حاد لنفوبلاستیک 4 سال بعد از تشخیص تومور ویلمز معرفی می شود که 19 ماه بعد از شروع درمان به علت مقاومت نسبت به درمان و عودهای مکرر فوت کرد. از آن جا که احتمال بروز تومورهای ثانویه وجود دارد، معاینه دوره ای در بیماران بهبود یافته ضرورت داشته و توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1095

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JABBOUR E. | KANTARJIAN H.

نشریه: 

SEMINAR IN HEMATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4521
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4521

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KIPPS T.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  223-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3951
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3951

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SINGHAL N. | BAPSY P. | BABU K.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  410-416
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  9143
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9143

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

KALIDAS M. | KANTARJIAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  286
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  895-898
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5097
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5097

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

FELIX C.A. | LANGE B.J.

نشریه: 

ONCOLOGIST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  225-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  10550
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10550

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Ann Hematol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1749-1755
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1069
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1069

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript