نتایج جستجو

694

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

70

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

از وجوه مهم و چالش برانگیز در بحث تعیین سلسله مراتب هنرها در تاریخ تفکر غرب، مقایسه نقاشی و شعر به عنوان دو رقیب دیرین بوده است. مقایسه ای که بخشی از تاریخ دوگانه ی تصویر و کلمه را شکل می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تقابل تصویر و کلمه از گذرگاه مقایسه ی نقاشی و شعر در رساله ی پاراگون نوشته ی لئوناردو دا وینچی است که از نخستین آثار نظام مندِ این حوزه دانسته می شود. مباحث او در این باب ریشه و بنیاد بسیاری از مفاهیم شناخته شده ی امروزی در حوزه ی زیبایی شناسی است و همین امر اهمیت این رساله را دوچندان می کند. مسأله این مقاله، استنباط و بررسی جایگاه تصویر و کلمه به عنوان دو رسانه ی متمایز یا دو نحوه ی ادراک متمایز، از گذرگاه مقایسه ی نقاشی و شعر در پاراگون است. برای مطالعه ی ابعاد مسأله حاضر و به منظور دستیابی به هدف یاد شده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای استفاده شده است. لئوناردو در این سلسله یادداشت ها، نقاشی(تصویر) را به عنوان مدلی از ادراک به مصاف شعر(کلمات) می برد. او با تعریف نقاشی به مثابه ی علم، تبیین روابط تنگاتنگ میان نقاشی و طبیعت، ارجاع تصویر به بینایی، سخن از گستره ی وسیع فهم پذیری نقاشی و در نهایت اشاره به وجود هارمونی در نقاشی، این هنر را الگویی برای شعر، و تصویر را برتر و مقدم بر کلمه دانسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  33-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1618
 • دانلود: 

  2907
چکیده: 

واقعه شام آخر حضرت مسیح همواره به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای آیین مسیحیت مورد توجه بوده است. هنرمندان بسیاری این واقعه را نقاشی کردند که از میان آنها مهم ترین و شناخته شده ترین اثر، نقاشی دیواری شام آخر لئوناردو داوینچی در صومعه سانتا ماریا دله گراتسیه است. اهمیت این نقاشی به حدی است که در دوره معاصر نیز بازخوانی های جدیدی از این اثر شکل گرفته است. تصاویر متعدد بازنمایی شده شام آخر در دوره معاصر، بیانگر تغییرات مفهومی و محتوایی، ویژگی ها و مسایل جامعه معاصر است. هدف، مطالعه آثار بازنمایی شده از نقاشی شام آخر داوینچی در دوره پست مدرنیسم، با توجه به ویژگی ها و شرایط زمانی این دوره است. محتوا و معانی در آثار بازنمایی شده از شام آخر تغییر کرده است. نمونه های بازنمایی شده بسیاری از شام آخر داوینچی وجود دارد که در این پژوهش دو نمونه تصویر از وجه هنری (انتزاع-مینیمالیسم) مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای است و در نهایت به تحلیل و توصیف تصاویر، که ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعه را برای مخاطب بازنمایی می کنند پرداخته می شود. در حقیقت تصاویر ابژه های فرهنگی معاصر هستند که مفاهیم جدیدی را بیان می کنند. نوع بیان متفاوت است اما معانی مانند معنویت، تقدس به واسطه وجود نشانه هایی در هر دو اثر بیان شده است. بنابراین یک اثر هنری جاودان، با قرار گرفتن در بافت های موقعیتی گوناگون معانی جدیدی را خلق می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1618

دانلود 2907 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MUSAVI ROKNI SEYYED MOHAMMAD HADI

نشریه: 

BAGH-E NAZAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27968
 • دانلود: 

  11132
چکیده: 

The Last Supper, as a great work of art in religious scope and in the world, is one of the main scales for most of the artists who worked after Da vinci; as if many great painters have tried to paint their works with the theme of the last supper based on Da vinci’s work. Here a question raises whether leonardo Da vinci was successful in creation of this great painting that is whether he could paint these great event based on Holy Bible successfully. Obviously, this event was described in Bible based on four narratives told by four gospel writers. Accordingly, Da vinci should paint his Last Supper based on one or a combination of these four narratives. Although leonardo Da vinci tried to paint the apostles’ total reaction based on the content of Bible in the climax of the story, he painted their facial expressions and details of their reactions based on the totality of their characters depicted throughout Bible. Thus, this part of the painting seems to be based on vinci’s extraordinary imagination. Many of art historians have different opinions about the origin of the Last Supper inspiration. Some of them have not mentioned or referred to its origin while others have investigated the origin of the Last Supper inspiration and told their opinion about it. Some art historians believe that Matthew’s narrative was da vinci’s source of inspiration while others believe he combined the four narratives and painted a combination of the narratives on the mural based on his imagination; so that, from each narrative some signs can be found in the mural. In this article, it has been tried to find out whether leonardo Da vinci was successful in painting this great event. In so doing, the art work would be analyzed through both its artistic style and scrutinized review of all four narratives of the Holy Bible. First, It would be tried to assess the details of the painting and the da vinci’s style in painting this mural and scrutinize the four narratives. Then the details would be matched with the four narratives to find out based on which narrative the mural was pained or whether it was pained based on a combination of all narratives. According to the analysis, it was found that Gospel of John was da vinci’s source of inspiration in painting the Last Supper. This is based on five reasons: First is in the mural, there is no sign of performing Eucharist by Jesus and this has only been mentioned in John’s narrative. Second is the seating arrangement of the Apostles is exactly based on what John narrated in his Gospel. Third is John’s head turning to the Saint Peter has only been mentioned in John’s narrative. Fourth reason is in the mural, it is clear that Saint Peter is whispering in John’s ear and this is also among the points that has only been mentioned in John’s narrative and the last one is the details of Jesus and Apostles’ reactions have only been mentioned in John’s narrative. Based on these reasons it can be concluded that Saint John’s narrative was leonardo Da vinci’s source of inspiration in painting the Last Supper. But Da vinci’s imagination and ingenuity in creating faces and reactions should not be ignored.

آمار یکساله:  

بازدید 27968

دانلود 11132 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: THE FIRST DENDRIMER SYNTHESIS WAS NOTED BY AN R& D-100 AWARD (1991) AND THE leonardo DA vinci PRIZE (PARIS, 1996). COPOLYMERS IN GENERAL STRUCTURE OF DENDRIMERS: A. SEGMENT-BLOCK DENDRIMER; B.LAYER-BLOCK DENDRIMER. PROPERTIES OF DENDRIMERS: 1.MONODISPERSITY, 2.NANOSCALE SIZE AND SHAPE POLYVALENCY, 3.PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, 4.BIOCOMPATIBILITY, 5.IMMUNOGENICITY...

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی و مقایسه ساختار بصری آثاری است که بعد از مسیحیت طی قرون متمادی، با موضوع شام واپسین یا شام آخر زیر چتر سبک ها و شیوه های متعدد شکل می گیرد، و بسیار از «پارودی» یا «نقیضه» تأثیر می پذیرد. در این پژوهش سعی شده است، تا ابتدا به پرسش اصلی این تحقیق پاسخ داده شود که، آیا انتخاب موضوع شام واپسین توسط هنرمندان تنها به اوج دوران مسیحیت و توجه به امور مذهبی برمی گردد یا اینکه نقاشان، چاپگران و عکاسان در دوران افول مسایل دینی نیز به این مهم می پردازند؟ و آیا برگزیدن این موضوع توسط هنرمندان سراسر جهان به برداشتی یگانه منجر می شود یا با توجه به دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی گوناگون و سودجستن از ُسنن و آداب و رسوم متعدد، به نظریات و رویکردهای مختلف راه می گشاید؟ به عنوان یافته های این پژوهش می توان چنین اظهار کرد که با گذشت زمان و سپری شدن قرون متمادی از یک سو، و با توجه به گونه گونگی فرهنگ ها، جوامع بشری، تغییر و تحولات تکنیکی از دیگر سو، این موضوع دستخوش تغییرات شگرفی می شود که در بسیاری از قرون گذشته مطرح نبوده است؛ و متعاقباً در این گونه آثار، تفاوت ها و همسانی های قابل توجهی دیده می شود که جای واکاوی و تعمق دارد. سرانجام به عنوان نتیجه حاصل شده، باید گفت که ابتدا، این موضوع از رویکردی کاملاً قدسی و مذهبی سرچشمه گرفته است؛ اما بعدها با بهره گیری از دستاورد های «پارودی» و برداشت های طنزآلود و ُمضحک، این موضوع جدی و عمیق مذهبی، به نگاهی پارادوکسال (متناقص و خلاف عقیده عمومی) تبدیل شده است؛ در واقع، استفاده از پارودی یا به دیگر سخن، نقیضه، همیشه برای به طنز کشیدن و نفی ارزش های آثار مطروحه نبوده است؛ بلکه گاهی هنرمندان از پارودی در قالب تراژدی و ُکمدی، برای بیداری و آگاه سازی جامعه استفاده کرده اند. در این پژوهش، روش تحقیق اتخاذ شده، توصیفی، تحلیلی-تطبیقی است؛ و گردآوری منابع کتابخانه ای بوده، و در برخی موارد از مآخذ و سرچشمه های اینترنتی معتبر نیز استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABBASI JAHROMI S.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  256-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19914
 • دانلود: 

  7691
چکیده: 

This book explores the mathematical view of selected body systems and organs and as claimed by its author, “it has an objective to facilitate modern treatment with mathematical precision.”The author, Dr. Adhikari has PhD in mathematics and is the Head of the Institution and Department of Mathematics, Ghusuri Uchcha Madhyamic Vidyalaya, West Bengal, India. The motivation of the author in writing this book has been the mathematical views and ideas of leonardo Davinci and Rene Descartes on structural anatomy and physiological principles, respectively. He expects the physicians, medical surgeons and research workers to use his book in calculating physiological movements.The book comprises of 14 chapters, which shall be approached as follows: The first chapter is the preface and the second devotes to the introduction of leonardo Da vinci as the “anatomist of great ability.”The third chapter is devoted to “physiological concepts of Rene Descartes” on human physiology, followed by detailed mathematical explanation of his concept of pineal gland throughout the fourth chapter.The fifth chapter focuses on "the mechanism of movements of heart.” In this chapter, the author introduces the thermo-dynamical movement as the cause of contraction and expansion due to the variation of heat carried by blood into the heart. In the sixth chapter, the author expresses the causes of cervical and cartilage deformations on a mathematical basis. The traction weights for different injury levels are tabulated at the end of this chapter. Throughout the seventh chapter, he analyzes the structure and mechanism involving in the skeletal shoulder-joint and its efficiency through mathematical processes.

آمار یکساله:  

بازدید 19914

دانلود 7691 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  179-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

«دا» کتابی در قالب زندگینامه و درباره دختری نوجوان، در خرمشهر است که با هجوم نیروهای عراقی به شهرش به طور مستقیم با جنگ درگیر و به شکلی شجاعانه، به دفاع از مردم شهر و سرزمینش می پردازد.کتاب فوق با آن که قالب زندگینامه را بر دوش می کشد اما در جای جای خود، نشانه ها و رگه هایی داستان گونه دارد. بهره گیری از اکثر عناصر داستانی همچون: موضوع، شخصیت پردازی، زاویه دید، فضا، لحن، ساختار... و استفاده مناسب و به جا از این تکنیک های داستانی، کمک بسیاری به انتقال پیام و مفهوم اثر داشته است.این مقاله به بازیابی عناصر داستانی در کتاب دا و به بررسی کارکرد معنادار عناصر داستانی در چگونگی تبدیل و بازآفرینی یک سوژه واقعی (زندگی نامه) آن هم به شکلی جذاب و خواندنی و البته اثربخش، در قالب داستان می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2058
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2058

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

صفایی علی | اشهب اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  91-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3729
 • دانلود: 

  439
چکیده: 

نهضت خاطره نویسی جنگ، در ایران یکی از گسترده ترین رویدادهای فرهنگی پس از انقلاب اسلامی به شمار می آید. کتاب «دا» یکی از نمونه های عالی در این زمینه می باشد. این کتاب، شامل مجموعه خاطرات سیده زهرا حسینی (راوی خاطرات) از نخستین روز های مقاومت مردمی در برابر اشغال خرمشهر توسط ارتش متجاوز بعث عراق است که به اهتمام سیده اعظم حسینی تدوین و نوشته شده است.فراوانی ابزارها و عناصر رمان کلاسیک مانند حجم کتاب، شخصیت پردازی، توصیف، فلاش بک، گفتگو، روایت، و... این کتاب را از دیگر کتاب های خاطره متمایز کرده، تا جایی که برخی آن را رمان، قلمداد کرده اند.در این نوشتار، ضمن بحثی اجمالی درباره وجوه مشترک و افتراق داستان و خاطره، به بررسی عناصر داستان در کتاب «دا» می پردازیم. نگارنده، پس از تطبیق این دو نوع ادبی با کتاب «دا» سرانجام به این نتیجه رسیده است که این کتاب اگر چه به دلیل آشنایی تدوین گر آن به مهارت های نویسندگی و بکارگیری عناصر داستانی در مقیاسی وسیع، در سطح بالایی از روایت قرار دارد؛ اما در مجموع، وجود برخی شاخصه های اساسی خاطره نویسی موجب شده که «دا» در ردیف کتاب های خاطرات قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3729

دانلود 439 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  33-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، ارایه یک مدل کاربردی درباره ارتقاء جایگاه استراتژیک برند باشگاه سپاهان ازطریق روشMAXQDA است که از طریق طرح نظریه داده بنیاد صورت گرفت. شرکت کنندگان شامل 14نفر از متخصصین بازاریابی و اساتید دانشگاه در مدیریت ورزشی و مدیران حال حاضر و سابق باشگاه سپاهان که به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری وگلوله برفی جهت مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انتخاب و مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار11 MAXQDA استفاده گردید. این نرم افزارجهت تجزیه وتحلیل داده های کیفی در تحقیقات کیفی استفاده می شود. نتایج نشان می دهدکه تعداد 481 کد مفهومی با تعداد127مولفه درقالب ابعاد6 گانه شامل: عوامل علی (3)، عوامل زمینه ای (2)، مقوله محوری (5)، راهبردها (6)، شرایط مداخله گر (2)، پیامدها (3) استخراج گردید. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور ارتقاء جایگاه استراتژیک برند باشگاه سپاهان، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی افزایش ارزش ویژه برند را منجر می شود. راهبردهایی نظیر نهادینه سازی مدیریت استراتژیک باشگاه سپاهان، برنامه های استراتژیک مجتمع فولاد و وزارت صنایع به عنوان اسناد بالادستی، جذب منابع مالی، پیامدهایی همچون درآمد پایدار و ایجاد ارزش ویژه برند باشگاه سپاهان را در پی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
litScript