نتایج جستجو

18001

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1801

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (الف)
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1143
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

مساله درخت اشتاینر در گراف عبارت است از پیدا کردن کم هزینه ترین درختی که شامل تعداد گره خاص به نام ترمینال باشد. این مساله از جمله مسایل NP-hard است و به همین دلیل الگوریتم های تقریبی متعددی برای حل آن پیشنهاد شده است. اغلب این الگوریتم ها درخت های اشتاینر نزدیک به بهینه تولید می کنند اما از سرعت همگرایی مناسبی برخوردار نیستند. در این مقاله یک الگوریتم تکرار شونده مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای حل مساله اشتاینر ایستا و پویا پیشنهاد می شود. نتایج شبیه سازی های انجام گرفته کارایی الگوریتم پیشنهادی را هم از لحاظ کیفیت جواب های تولید شده و هم از لحاظ سرعت همگرایی به جواب در مقایسه با الگوریتم های گزارش شده نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1143

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  81-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1147
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

در این مقاله کاربرد اتوماتای یادگیر سلولی در جایابی مدارهای مجتمع متراکم ارایه می شود. اتوماتای یادگیر سلولی که در این مقاله برای اولین بار معرفی شده از دو جنبه با اتوماتای یادگیر سلولی استاندارد متفاوت است. اتوماتای یادگیر سلولی پیشنهادی، دارای ورودی و همچنین دارای شعاع همسایگی متغیر است. از اتوماتای یادگیر سلولی دارای ورودی برای حل مساله جایابی در مدارهای مجتمع استفاده شده است. تغییر شعاع همسایگی در ضمن اجرای فرآیند موجب بهبود در کیفیت پاسخ ها می شود. مدل پیشنهادی بر روی نمونه های آزمایشی مختلف آزمایش و با الگوریتم های موجود مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی از نظر کارایی با روشهای موجود قابل مقایسه است. همچنین ساختار پردازش موازی سلول ها، آن را برای پیاده سازی سخت افزاری بسیار مناسب می سازد که در این صورت زمان اجرای فرآیند جایابی نسبت به روشهای مهم موجود ـ که اغلب دارای ماهیت سریال می باشند ـ به نحو قابل توجهی بهبود می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1147

دانلود 228 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1082
 • دانلود: 

  404
چکیده: 

سیستم های پیشنهاددهنده شخصی سازی شده، در کنار موتورهای جستجو، راهکاری برای غلبه بر مشکل گرانباری اطلاعات هستند به گونه ای که در آنها سعی می شود با استفاده از تکنیک های هوشمند و تعاملات کاربران در وب، محیطی شخصی سازی شده جهت تولید پیشنهادات مناسب فراهم آید.یکی از زمینه های کاربردی برای این سیستم ها، محدوده یادگیری تطبیقی است. یک زیرسیستم پیشنهاددهنده، ماژول مهمی از سیستم های تطبیقی آموزشی است که وظیفه ارائه اشیای آموزشی مناسب به کاربر خود را دارد. کاربران گوسفند خاکستری، یکی از چالش های مطرح شده در این دسته از سیستم ها هستند. این کاربران تشابه کمی با دیگر فراگیران دارند لذا پیشنهادات ارائه شده برای دیگران و یا بر اساس عادات قبلی آنها، لزوما مناسب این نوع از کاربران نیست. برای حل این چالش، راهکار مطرح شده در این مقاله، استخراج فراداده صفحات آموزشی وب و تطابق آنها با خصوصیت سبک یادگیری کاربر در قالب یک فرمول رتبه بندی، جهت ارائه مناسب ترین پیشنهاد منبع آموزشی برای یک فراگیر است.تعیین سبک یادگیری کاربر، بر اساس مدل فلدر- سیلورمن انجام می گیرد. سپس بر طبق میزان آن، صفحات مناسب برای آموزش و یادگیری بر حسب پارامترهای صریح و پنهان تعریف شده در آن صفحات، استخراج و پیشنهاد می گردند. پاسخ سیستم به پرس و جوی کاربر در قالب خروجی ایده مطرح شده، به وی نمایش داده می شود. همچنین کاربر می تواند جواب پیشنهادات برای سوال خود را با خروجی الگوریتم لوسین که در اکثر موتورهای جستجو مورد استفاده است، برای مقایسه میزان مناسب بودن آنها مشاهده نماید. کاربر میزان مفیدبودن پیشنهادات مطرح شده را به سیستم بازخورد می دهد. این بازخورد برای الگوریتم اتوماتای یادگیر تعریف شده برای تولید نتایج و پیشنهادات بعدی، مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ای از سیستم پیاده سازی شده، در محیط آموزشی دانشگاهی، مورد ارزیابی دانشجویان قرار گرفته که نتایج بازخورد کاربران نشان از بهبود عملکرد سیستم نسبت به الگوریتم های متعارف جستجوی عمومی دارد. این سیستم را می توان به صورت یادگیری رسمی و غیر رسمی بر پایه منبع در محیط وب، مورد استفاده قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1082

دانلود 404 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  195-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

امروزه اجتماعات برخط، در گردش اطلاعات نظیر اخبار، محتوای آموزشی، مطالب سرگرم کننده و غیره نقش مهمی دارند. میلیون ها کاربر به صورت روزانه پست های مختلف را در این محیط، ایجاد می نمایند. کاربران در صورت تمایل، برخی از پست را بازنشر می کنند. بازنشر یک پست در انتقال اطلاعات بین کاربران تاثیر اساسی دارد. با توجه به تعداد زیاد پست ها، کاربران در این گونه اجتماعات با مشکل گرانباری اطلاعات مواجه هستند. این مسیله موجب کاهش بازنشر پست ها و اختلال در انتقال اطلاعات در اجتماعات برخط شده است. در این مقاله، رفتار بازنشر کاربران در مواجهه با پست های مختلف، مدل سازی شده است. برای این کار در ابتدا عوامل موثر در رفتار بازنشر کاربران شناسایی شده است و سپس با استفاده از یک روش یادگیری تقویتی، رفتار کاربران در مواجهه با یک پست پیش بینی شده است. این روش یادگیری تقویتی به صورت یک بازی برای تیمی از اتوماتاهای یادگیر تصادفی طراحی شده است. برای ارزیابی، از سه مجموعه داده نسبتا بزرگ استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اتوماتاهای یادگیر تصادفی با توجه به ویژگی های محیط و قدرت یادگیری برخط، قابلیت اجرایی بسیار خوبی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MEYBODI M.R. | BEYGY H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  B3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44357
 • دانلود: 

  20300
چکیده: 

One popular learning algorithm for feedforward neural networks is the backpropagation (BP) algorithm which includes parameters: learning rate (η), momentum factor (α) and steepness parameter (λ). The appropriate selections of these parameters have a large effect on the convergence of the algorithm. Many techniques that adaptively adjust these parameters have been developed to increase speed of convergence. In this paper, we shall present several classes of learning automata based solutions to the problem of adaptation of BP algorithm parameters. By interconnection of learning automata to the feedforward neural networks, we use learning automata schemes for adjusting the parameters η, α, and λ based on the observation of random response of the neural networks. One of the important aspects of proposed scheme is its ability to escape from local minima with high possibility during the training period. The feasibility of the proposed methods are shown through the simulations on several problems.

آمار یکساله:  

بازدید 44357

دانلود 20300 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  70-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1779
 • دانلود: 

  683
چکیده: 

سال هاست که توجه محققین به مساله تغییر رفتار پس از ارائه آموزش جلب شده است. وجود فاصله بین آموزش دانشگاهی و اعمال اجرایی روزانه در محل های کاری و نیز برآورده نشدن همه نیازهای محیط کار توسط دانش آموختگان محیط آموزشی که اصطلاحا تفاوت بین تئوری و عمل نام دارد، سبب شکل گرفتن نوعی روش یادگیری به نام یادگیری مبتنی بر عملکرد (Practice-based learning) گردید. مفهوم یادگیری مبتنی بر عملکرد، مفهومی گسترده است که به عنوان یک استراتژی کلیدی جهت پیشرفت دادن یادگیری فراگیران و دخیل کردن آنان در فرآیند یادگیری خود، که منجر به کسب درک بهتر و عمیق تر از موقعیت می شود بکار می رود. این مطالعه سعی دارد تا ضمن ارائه تعریفی جامع از Practice-based learning، به نحوه و مراحل اجرا، ارزشیابی و چالش های پیش روی این روش آموزش بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1779

دانلود 683 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ملاخلیلی میبدی محمدرضا | میبدی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

در این مقاله به بررسی یک معیار جدید مقایسه ای برای تولید پاسخ محیط در حل مسایل بهینه سازی روی گراف های تصادفی به عنوان مدلی از شبکه های کامپیوتری توسط شبکه ای از آتاماتاهای یادگیر می پردازیم. این روش جدید به دلیل لحاظ کردن تقریبی از واریانس پاسخ های تولیدشده توسط شبکه آتاماتاهای یادگیر، قادر به انطباق بیشتری با محیط بوده و در نتیجه پاسخ های مناسب تری به اقدام های انجام شده توسط آتاماتاها در شبکه ای از آتاماتاهای یادگیر می دهد. روش جدید از طریق واردکردن یک مقدار نویز محاسبه شده، از ایستایی فرایند یادگیری و گیرافتادن آن در نقاط کمینه محلی جلوگیری کرده و باعث تسریع در فرایند یادگیری می شود. به کمک شبیه سازی ها نشان می دهیم این روش جدید در مقایسه با روش های فعلی که تا کنون مورد استفاده بوده است، هم به لحاظ سرعت همگرایی به جواب بهینه و هم به لحاظ قابلیت گریز از اثر واریانس وزن یال های گراف تصادفی- که باعث میل جواب نهایی به سمت کوچک ترین مقدار و نه مقدار میانگین می شود- عملکرد بهتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 393 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35719
 • دانلود: 

  12507
چکیده: 

In electronic commerce markets, agents often should acquire multiple resources to fulfil a high-level task. In order to attain such resources they need to compete with each other. In multi-agent environments, in which competition is involved, negotiation would be an interaction between agents in order to reach an agreement on resource allocation and to be coordinated with each other. In recent years, negotiation has been employed to allocate resources in multi-agent systems. Yet, in most of the conventional methods, negotiation is done without considering past experiments. In this paper, in order to use experiments of agents, a hybrid method is used which employed case based reasoning and learning automata in negotiation. In the proposed method, the buyer agent would determine its seller and its offered price based on the passed experiments and then an offer would be made. Afterwards, the seller would choose one of the allowed actions using learning automata. Results of the experiments indicated that the proposed algorithm has caused an improvement in some performance measures such as success rate.

آمار یکساله:  

بازدید 35719

دانلود 12507 استناد 0 مرجع 2448
نویسندگان: 

Sayyadi Shahraki N. | ZAHIRI S.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27907
 • دانلود: 

  43181
چکیده: 

In this paper, we propose an efficient approach to design optimization of analog circuits that is based on the reinforcement learning method. In this work, Multi-Objective learning automata (MOLA) is used to design a two-stage CMOS operational amplifier (op-amp) in 0. 25μ m technology. The aim is optimizing power consumption and area so as to achieve minimum Total Optimality Index (TOI), as a new and comprehensive proposed criterion, and also meet different design specifications such as DC gain, Gain-Band Width product (GBW), Phase Margin (PM), Slew Rate (SR), Common Mode Rejection Ratio (CMRR), Power Supply Rejection Ratio (PSRR), etc. The proposed MOLA contains several automata and each automaton is responsible for searching one dimension. The workability of the proposed approach is evaluated in comparison with the most well-known category of intelligent meta-heuristic Multi-Objective Optimization (MOO) methods such as Particle Swarm Optimization (PSO), Inclined Planes system Optimization (IPO), Gray Wolf Optimization (GWO) and Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). The performance of the proposed MOLA is demonstrated in finding optimal Pareto fronts with two criteria Overall Non-dominated Vector Generation (ONVG) and Spacing (SP). In simulations, for the desired application, it has been shown through Computer-Aided Design (CAD) tool that MOLA-based solutions produce better results.

آمار یکساله:  

بازدید 27907

دانلود 43181 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  297-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  372
 • بازدید: 

  8157
 • دانلود: 

  13879
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8157

دانلود 13879 استناد 372 مرجع 0
litScript