نتایج جستجو

232405

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23241

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  9 (ویژه مقالات علوم تربیتی 3)
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  944
 • دانلود: 

  442
چکیده: 

هدف اسلاسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تحمل ابهام و امتیاز زبان انگلیسی کنکور سراسری و نمرات درس زبان انگلیسی عمومی دانشجویان است. بدین خاطر 135 آزمودنی از بین دانشجویان دانشگاه شاهد که در نیمسال اول تحصیلی در کلاس های زبان انگلیسی عمومی شرکت داشته اند، مورد وارسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داده است که بین تحمل ابهام با امتیاز زبان انگلیسی کنکور سراسری و نمرات زبان انگلیسی عمومی آزمودنی ها رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین یافته های رگرسیون چند متغیری بیانگر این نکته بوده اند که تحمل ابهام و امتیاز زبان انگلیسی کنکور سراسری در یک ترکیب خطی می تواند 61 درصد واریانس مربوط به نمرات زبان انگلیسی عمومی آزمودنی ها را پیش بینی کنند. از سوی دیگر قابل اشاره است که میزان تحمل ابهام در گروه های مختلف بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی و شاهد و غیر شاهد، تفاوت معناداری نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 944

دانلود 442 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  32 (ویژه نامه انگلیسی)
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقاله حاضر تلاشی است برای بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی. به منظور اندازه گیری این سه متغیر، از آزمودنی ها یک تست "نلسون" برای سنجش توانایی زبانی، یک پرسشنامه "راهبردهای یادگیری زبان" برای سنجش میزان و نوع راهبردهای بکار رفته و یک پرسشنامه "سنجش شخصیت خلاق" برای سنجش خلاقیت گرفته شد. نتایج نشان داد که خلاقیت با میزان استفاده از راهبردها و همچنین با توانایی زبانی همبستگی مثبت معنی دار دارد. اما میزان استفاده از راهبردها، رابطه معنی داری با توانایی زبانی نشان نمی دهد. در این تحقیق، آزمودنی ها به دو گروه دارای خلاقیت بالا و خلاقیت پایین تقسیم شدند. با توجه به میزان استفاده از راهبردها، تفاوت معنی داری بین این دو گروه مشاهده نشد. اما بر اساس توانایی زبانی، بین آنها تفاوت معنی داری وجود داشت. هر دو گروه دارای خلاقیت بالا و خلاقیت پایین از راهبردهای فراشناختی بیش از سایر راهبردها و از راهبردهای احساسی کمتر از سایر راهبردها استفاده می کردند. آزمودنی ها همچنین به دو گروه دارای توانایی زبانی بالا و توانایی زبانی پایین تقسیم شدند. گروه دارای توانایی زبانی بالا از راهبردهای جبرانی و گروه دارای توانایی زبانی پایین از راهبردهای فراشناختی بیش از سایر راهبردها استفاده می نمودند. در حالیکه هر دو گروه، حداقل بهره را از راهبردهای احساسی می بردند.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

SOTOUDEHNAMA ELAHEH | HEYDARI MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  195-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41177
 • دانلود: 

  5357
چکیده: 

The purpose of this study was to see the role of English language proficiency level and sex on Iranian students’ beliefs about language learning. This study also investigated the usefulness of the BALLI questionnaire (Horwits, 1988), which checks learners’ beliefs, for the context of Iranian English language learners through conducting an interview. A total of 171 Iranian learners from safir institute took a TOEFL test (2003) and filled out BALLI questionnaire. Based on their TOEFL scores, they were divided into two levels of high and low language proficiency and each group was divided into two groups of males and females. Thirty-two participants including all groups were randomly selected for the interview. The results of the data analysis indicated that there was a significant difference in the learners’ beliefs about language learning at different language proficiency levels, but there was no significant difference in this regard between males and females. Also, the study did not prove any interaction between the two factors of sex and language proficiency level. The difference in the results of the interview and the questionnaire in three questions reveal that the questionnaire, though useful, is better to be used along with other measuring instruments.

آمار یکساله:  

بازدید 41177

دانلود 5357 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

مجوزی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  29-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عدالت احمد

نشریه: 

رایانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  105
 • صفحات: 

  111-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

وحدانی فریدون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)
 • صفحات: 

  101-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

در انگلستان یک مستمع مودب با دقت کامل به صاحب سخن خیره می شود و گهگاه پلک بر هم می زند تا اشتیاق خود را به موضوع صحبت نشان دهد. این گونه پلک زدن برای آمریکاییها بی معناست. آمریکایی انتظار دارد مستمع سر خود را به علامت تایید تکان دهد و گاهی زیر لب بگوید: آها، آها. در مناطقی از خاور دور هیچ نگاهی به طرف مقابل در حین صحبت جایز نیست.در آموزش زبان خارجی ، معمولا گفته می شود که فرهنگ با زبان آمیخته است و در تدریس زبان حذف عامل فرهنگ امکان پذیر نیست . اما این مهم چندان در کتابها و کلاسهای آموزش زبان ملموس نبود تا اینکه روش ارتباطی با گرایشی جامعه شناسانه پا به عرصه آموزش زبان گذاشت. این روش سعی داشته تا آنجا که ممکن است زبان را به شکل واقعی و طبیعی آن که توسط گویشوران زبان هدف مورد استفاده قرار می گیرد در کلاس درس ارایه کند.با این حال مساله فرهنگ به همین جا ختم نمی شود. امروزه زبانهای خارجی با اهداف متفاوت و متنوع آموخته می شود. آیا همه زبان آموزان نیازمند آن اند که با فرهنگ بیگانه آشنا شوند؟ آیا یادگیری زبان، آن طور که شومن مدعی است، بدون ترک فرهنگ خودی و پذیرش فرهنگ گویشوران زبان هدف امکان پذیر نیست؟ اصولا فرهنگ در حیطه آموزش زبان چگونه تعریف می شود؟ در کشورمان، ایران، این مساله چه شکلهایی پیدا می کند؟ اینها برخی از سوالاتی است که مقاله حاضر به آن پرداخته ولی لزوما جوابی قطعی به آنها ارائه نمی شود. بلکه حیطه هایی برای تحقیق در مقوله فرهنگ و آموزش زبان خارجی مطرح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

RAZMJOO A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  155-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2547
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2547

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAEI A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39439
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Test-taking strategies are of two kinds: general and specific. General strategies are applicable to any test while specific ones can be employed by test-takers in special kinds of tests. Specific cognitive test-taking strategies, in turn, are divided into various types: structure, vocabulary, and reading comprehension. Based on their level of language proficiency, test-takers may show various degrees of tendency in making use of these strategies. The present study is an attempt to investigate whether there is any significant relationship between the subjects' proficiency level and their tendency in using various types of strategies while taking a test of language proficiency.

آمار یکساله:  

بازدید 39439

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دستغیب اقدس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

یکی از روش های اساسی آموزشِ زبان «روش یادگیری به طور طبیعی» است. این روش، با نظریة نظریه پرداز به نام، کراشن (2-1981)، ارتباط نزدیک دارد. در نظریه این دانشمند، دو نوع یادگیری زبان، learning و acquisition، با تفاوت ها و خصوصیات مشخص، بیان شده است. از این دو نوع یادگیری، نوع دوم یعنی acquisition را، جهت مهارت در بیان، ارتباط شفاهی و به طور کلی مهارت به شکل طبیعی، موثرتر می دانند و برای وصول به آن تمرین شنوایی را عامل بسیار موثری به حساب می آورند. در طرح پژوهشی حاضر، که با استفاده از فرضیه کراشن انجام گرفته، دو گروه مشابه، یکی گروه آزمایشی و دیگری گروه کنترل، شرکت داشته اند. هر دو گروه آزمایش اول و دوم را انجام داده و نمرات آنها به صورت آماری محاسبه شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تمرین از راه شنوایی تاثیر مثبتی بر مهارت های کلی افراد تحت آزمایش نداشته است. این نتیجه احتمالا به عوامل مختلفی بستگی دارد که باید در مطالعات بعدی مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FARJAMI HADI | GHEBALI AMIR HOSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17574
 • دانلود: 

  9425
چکیده: 

This study attempted to investigate the relationship between emotional intelligence and linguistic competence of some Iranian learners of English in the areas of structure, written expression, vocabulary, reading comprehension, and composition. A forty-item test of linguistic proficiency secured from TOEFL preparatory books with the Cronbach’s Alpha reliability of 0.742, the thirty-three-item Schutte Emotional Intelligence Scale, and a task of writing in English were administered to 110 Iranian undergraduate students of English language and literature to elicit the necessary data for study and analysis. Seventy-nine respondents succeeded to finish the tests and the tasks. While there is much literature supporting the existence of a positive relationship between emotional intelligence and academic success, a series of Pearson correlation tests applied to the results from the proficiency test, the essay task, and emotional profiles of the participants did not indicate any significant positive relationship between their emotional intelligence scores and their scores on proficiency tests. The article discusses reasons for these counterintuitive findings.

آمار یکساله:  

بازدید 17574

دانلود 9425 استناد 0 مرجع 0
litScript