نتایج جستجو

222524

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22253

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عدالت احمد

نشریه: 

رایانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  105
 • صفحات: 

  111-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

وحدانی فریدون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)
 • صفحات: 

  101-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

در انگلستان یک مستمع مودب با دقت کامل به صاحب سخن خیره می شود و گهگاه پلک بر هم می زند تا اشتیاق خود را به موضوع صحبت نشان دهد. این گونه پلک زدن برای آمریکاییها بی معناست. آمریکایی انتظار دارد مستمع سر خود را به علامت تایید تکان دهد و گاهی زیر لب بگوید: آها، آها. در مناطقی از خاور دور هیچ نگاهی به طرف مقابل در حین صحبت جایز نیست.در آموزش زبان خارجی ، معمولا گفته می شود که فرهنگ با زبان آمیخته است و در تدریس زبان حذف عامل فرهنگ امکان پذیر نیست . اما این مهم چندان در کتابها و کلاسهای آموزش زبان ملموس نبود تا اینکه روش ارتباطی با گرایشی جامعه شناسانه پا به عرصه آموزش زبان گذاشت. این روش سعی داشته تا آنجا که ممکن است زبان را به شکل واقعی و طبیعی آن که توسط گویشوران زبان هدف مورد استفاده قرار می گیرد در کلاس درس ارایه کند.با این حال مساله فرهنگ به همین جا ختم نمی شود. امروزه زبانهای خارجی با اهداف متفاوت و متنوع آموخته می شود. آیا همه زبان آموزان نیازمند آن اند که با فرهنگ بیگانه آشنا شوند؟ آیا یادگیری زبان، آن طور که شومن مدعی است، بدون ترک فرهنگ خودی و پذیرش فرهنگ گویشوران زبان هدف امکان پذیر نیست؟ اصولا فرهنگ در حیطه آموزش زبان چگونه تعریف می شود؟ در کشورمان، ایران، این مساله چه شکلهایی پیدا می کند؟ اینها برخی از سوالاتی است که مقاله حاضر به آن پرداخته ولی لزوما جوابی قطعی به آنها ارائه نمی شود. بلکه حیطه هایی برای تحقیق در مقوله فرهنگ و آموزش زبان خارجی مطرح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  35-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8333
 • دانلود: 

  3329
چکیده: 

انسان شناسی یکی از مهم ترین دانش های الهی و بشری است که در حوزه معارف بشری و دینی تاثیر به سزایی دارد. تحلیل چیستی انسان شناسی بر پایه پیشینه، تعریف، ضرورت و انواع آن صورت می پذیرد. مطلب قابل توجه این که انسان شناسی دارای انواع فلسفی، دینی، علمی، عرفانی و اخلاقی است. هریک از انواع انسان شناسی گرفتار بحران هایی است و تنها انسان شناسی دینی است که هیچ بحرانی در حوزه آن راه نیافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 8333

دانلود 3329 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

کرمی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  179-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  623
 • دانلود: 

  577
چکیده: 

در دهه های اخیر، کسانی در به دست دادن تعریفی از «هنر اسلامی» کوشیده اند، اما ظاهرا این تلاش ها به تعریف و تبیین روشنی از «هنر اسلامی» نینجامیده. مدعای این مقاله این است که شاید باید چند گامی به عقب برداشت و پیش از تلاش در عرضه ی تعریفی از «هنر اسلامی»، به تحلیل فلسفی این مفهوم پرداخت و با این روش معلوم کرد برای آن که بتوانیم به نحوی توجیه پذیر از «هنر اسلامی» سخن به میان آوریم باید پیشتر در خصوص چه مسائل بنیادی تری موضعمان را روشن کنیم، مسائلی از این دست که: اساسا مراد از «هنر» در «هنر اسلامی» چیست؟ آیا «هنر» قابلیت آن را دارد که بتوان صفت «اسلامی» را در مورد آن به کار برد؟ قائل بودن به «هنر اسلامی» چه تعریفی از هنر را اقتضاء می کند؟ «هنر اسلامی» چه ربط ونسبتی با زیبایی دارد؟ هر تعریفی از هنر را نمی توان مبنا قرار داد، چون هنر بر طبق برخی تلقی ها ممکن است با «اسلامی بودن» در تعارض افتد. نکته ی دیگر این است که «هنر اسلامی» لاجرم باید تکلیفش را با مفهوم زیبایی روشن سازد و مشخصا موضعش را به لحاظ وجودشناختی در باب زیبایی معلوم دارد: این که زیبایی کیفیت عینی امور است یا کیفیت ذهنی آنها؟ مساله ی خطیر در اینجا این است که، از سویی، پذیرفتن ذهنی بودن زیبایی با قائل بودن به زیبایی ذاتی خداوند در اسلام تعارض دارد و، از دیگرسو، پذیرفتن عینی بودن زیبایی در فلسفه ی معاصر با مشکلات نظری ای روبه روست. بنابراین داعیه دار «هنر اسلامی» باید بتواند از پس هر دو مساله بربیاید. و سه دیگر اینکه، به لحاظ معناشناختی، هر موصوفی محدودیت هایی را در خصوص اوصاف احتمالی خود ایجاد می کند و بنابراین در کاربرد «اسلامی» در وصف «هنر» باید به چنین محدودیت هایی توجه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 623

دانلود 577 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AKBARIAN REZA | NEVISI GHAZALEH

نشریه: 

AYENEH MAREFAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  5-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8655
 • دانلود: 

  4304
چکیده: 

The present article is an attempt to clarify Mirdamad’s views on ‘existence’ and ‘quiddity’ and the relationship between the two. To this end, this great philosopher’s explicit view on ‘the fundamental reality of quiddity’ and meaning, the ontological position of ‘existence’ and ‘quiddity’, the bases upon which one can posit the mentally-based position of existence and the real nature of fundamentally real quiddity are clarified.....

آمار یکساله:  

بازدید 8655

دانلود 4304 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHALEDIAN SATTAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  386
 • دانلود: 

  436
چکیده: 

Islamic architecture is a recurring term in research on Islamic art and civilization. A wide range of works made in the Islamic world has been named with this word and scholars have tried to define and mention its features, in which, there is almost no relationship between Islam as a divine religion and architecture, and only the characteristics of buildings are mentioned. In this research, came to light by descriptive-analytical study method based on gathering of information in the library, after the analyses of the definitions of Islamic architecture, two questions are asked about it: what it is and when did this form of architecture begin and end. Therefore, based on the inference from Quranic verses and religious doctrine, Islamic architecture refers to a type of architecture that, rather than seeking a specific shape and form, should help Muslims to achieve perfection and the ultimate goal of human creation, which is to worship God. This kind of architecture started at the same time with the mission of the Holy Prophet “ PBUH” and will continue until the end and will not be limited to a specific region and a specific time.

آمار یکساله:  

بازدید 386

دانلود 436 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

یک مسلمان (به طور خاص شیعه) برای زیست عملی خود مبتنی بر دین (فارغ از مباحث معرفتی و اعتقادی)، باید بر اساس «رساله عملیه» رفتار کند. این رسایل تعیین کننده وجوه 5 گانه افعال یک فرد مسلمان (واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) است. امروزه ساحت زیست انسان فراتر از حوزه فردی بوده و عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی بخش جداناپذیری از زندگی مسلمانان شده است؛ در این عرصه نیز یک مسلمان باید بر اساس دین عمل کند. از طرفی رساله های عملیه موجود عمدتاً به حوزه زندگی فردی پرداخته اند تا عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی. سؤالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا در عرصه زندگی اجتماعی و به طور خاص عرصه زندگی سیاسی نیز می توان از رساله هایی صحبت کرد که مانند رساله های عملیه در حوزه فردی عمل کنند؛ یعنی تعیین کننده وجوه 5 گانه رفتار مسلمانان در عرصه سیاسی باشند. تبیین ماهیت این رسایل مبتنی بر ویژگی هایشان و ضرورت وجود آن ها، محورهای اصلی مقاله حاضر است.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حکمت نصراله | شهیدی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  61/1
 • صفحات: 

  39-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نوری محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  227-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

از سوی حکمای مسلمان، چند دیدگاه درباره ماهیت عقل نظری و عقل عملی و چگونگی کارکرد آن ها در ادراک احکام عملی مطرح شده است. یک دیدگاه، عقل نظری را مُدرِک همه احکام کلی، اعم از نظری و عملی، و عقل عملی را مُدرِک احکام جزئی عملی و نیز تدبیرکننده انجام فعل می داند (دیدگاه ابن سینا). دیدگاه دیگر، عقل نظری را تنها مُدرِک احکام نظری، و عقل عملی را مُدرِک احکام عملی کلی و جزئی و نیز تدبیرکننده انجام فعل می داند (دیدگاه خواجه طوسی و غزالی در مقاصد الفلاسفه). دیدگاه سوم، عقل نظری را هم مُدرِک احکام نظری و هم مُدرِک احکام عملی کلی و جزئی، و عقل عملی را تنها قوه عامله و تحریک کننده انجام فعل می داند (دیدگاه بهمنیار، قطب الدین رازی و غزالی در معیار العلم). نوشتار حاضر با تبیین زوایای این سه دیدگاه و تحلیل سخنان حکماء در این باره، دیدگاه درست را دیدگاه دوم می داند و بر آن است که عقل عملی بر دو گونه می باشد. یکی با کلیات سروکار دارد که هم وزن عقل نظری است؛ با این تفاوت که مُدرَکات کلی عملی را درک می کند. دیگری با جزئیات سروکار دارد که هم جزئیات عملی را درک می کند و هم چگونگی انجام آن ها را تدبیر می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آیین حکمت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  35-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده فارسی و عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
litScript