نتایج جستجو

59584

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5959

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Kamyab Teimouri Marya

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18921
 • دانلود: 

  3597
چکیده: 

Paying attention to the spatial placement of the elements (man-made or natural) based on the landscape pattern and ecological processes inurban design would have a considerable impact on both human and the nature. In a way that the discords in the placement of patchs inrespect to each other, or in respect to visual corridors and urban matrixes lead to the unwanted results in the cities. The effect of suchdiscords can be seen in continental changes, loss of energy (increase in the consumption of fossil energies), etc. Aim of this study is todesign a city based on the recognition of relationships between the patches and corridors and natural/ artificial matrixes; also, introductionand the design method based on the fundamental urban landscape guidelines which is done with a qualitative approach in the form oflibrary research and identification of the situation, size and other elements of patches, corridors and matrixes by using aerial-photos andGIS maps. Based on this, the research compilation process is in a way that first discusses the importance of this subject and the designmethods in this study and different suggested methods in the field of ecological urban landscape design and explores Iranian and worldwideexperimentations on the subject by presenting new solutions like the placement of the artificial and natural patch and corridors, matrixes, e. g, designing beach parks across the rivers to protect and maintain the natural corridor, preservation of green patches as the urban-parks, etc. The author hopes that presented solutions of this research in the field of design, would help to solve the mentioned issues and problemsregardless of its minor delineation.

آمار یکساله:  

بازدید 18921

دانلود 3597 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  4796
 • دانلود: 

  2614
چکیده: 

وجود مشکلات ناشی از رشد شهرنشینی سریع، بی توجهی به فضاهای باز، حومه های شهری و مسایلی نظیرآن بالاخص در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی موجبات بروز رویکردی جدید تحت عنوان شهرسازی منظر را فراهم آورد. از طرفی به دلیل تعامل و هم پوشانی های زیاد میان رشته های معماری منظر و طراحی شهری در دهه های اخیر و بی توجهی آنها به مساله منظر و فضای باز به عنوان زیر ساخت اصلی شهر در مقابل رویکرد سنتی به معماری به مثابه عنصر اصلی ساخت شهر، بر رشد و تقویت ایده شهرسازی منظر در جوامع آکادمیک و حرفه ای جهان افزوده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت ماهیت، پیشینه و برخی از مهم ترین تجارب صورت گرفته در این حوزه ضرورت پرداخت به این رویکرد را بالاخص در شرایط ایران متذکر می شود. در این راستا یافته های این نوشتار بر این نکته تاکید دارد که شهرسازی منظر به عنوان گرایشی جدید، مبانی نظری، اهداف و موضوعات خود را بیش از همه وامدار رشته های معماری منظر و طراحی شهری بوده و واجد ماهیتی میان رشته ای می باشد. منظر و فضای باز به عنوان عناصر اصلی ساخت شهر، تاکید مرکزی این رویکرد به شمار می روند. بررسی شرایط آکادمیک نیز نشان می دهد که دانشگاه های اندکی به برگزاری دوره های مستقل شهرسازی منظر می پردازند و عمدتا واحدهای درسی تحت این عنوان در برنامه های درسی رشته های مرتبط به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 4796

دانلود 2614 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

فیضی محسن | علی پور لیلا

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  49-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

طراحان منظر از منابع مختلف برای ایده پردازی الهام می گیرند. یکی از منابع الهام معماران منظر، آثار گذشته است. با توجه به رواج بهره گیری از آثار سایرین در طراحی دانشجویان، این سوال مطرح است که چگونه می توان دانشجویان معماری منظر را در جهت بهره گیری صحیح از مصادیق در ایده پردازی هدایت کرد. در این مقاله ابتدا به کمک نظرات سایر محققان، انواع منشا ایده پردازی معماری منظر به صورت منابع الهام درونی و بیرونی مورد بررسی قرار می گیرد و جایگاه الهام از مصادیق در بین سایر منابع شناخته می شود. سپس به کمک تئوری برداشت ساختاری، انواع برداشت در قالب چهار نوع برداشت ساختاری، برداشت سطحی، کپی برداری، و استعاره معرفی می شوند. آنگاه راهکارهای سایر محققان در جهت رسیدن به برداشت صحیح در آموزش معماری منظر مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی شامل انتخاب نمونه مناسب، شناخت برداشت صحیح، و تمرین برداشت صحیح ارائه خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آموزش معماری منظر در جهت توانمند ساختن دانشجویان برای برداشت صحیح راه دشواری پیش رو دارد و علاوه بر اینکه دانشجویان باید برداشت صحیح را تمرین کنند، مدرسان منظر نیز باید در این خصوص آگاهی های لازم را داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1156
 • دانلود: 

  863
چکیده: 

بیان مساله: کلمه مشارکت از حدود دویست سال پیش، برای اولین بار در امور سیاسی اروپا، برای مشارکت مردان در رای دادن و تصمیم سازی مطرح شد. پس از آن، به تدریج استفاده از این کلمه در سایر ابعاد اجتماعی و محیطی اروپا، رواج پیدا کرد. از حدود سال 1370 تا به امروز در کشور ایران، شاهد استفاده روز افزون از این کلمه در ابعاد گوناگون هستیم. بدین ترتیب، عباراتی نظیر مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، مدیریت مشارکتی و منظر مشارکتی در طی چند دهه اخیر رواج یافته اند. علیرغم استفاده فراوان از عبارت منظر مشارکتی در متون تخصصی، مفهوم دقیق این عبارت در هیچ یک مشخص نشده است و نوشتارهای متعدد، معانی متفاوتی برای آن در نظر گرفته اند. هدف: با توجه به این چندگانگی مفهومی عبارت منظر مشارکتی و همچنین به کارگیری عبارات متعدد و مشابه برای این مفاهیم، هدف این نوشتار، بررسی مفهوم طراحی مشارکتی منظر است. روش تحقیق: روش تحقیق به صورت کیفی و تحلیل محتوا است. ابتدا مفهوم واژه " مشارکت " و کلمات مشابه با آن در متون ایرانی بررسی شده است. سپس در خصوص واژه " منظر "، به دیدگاه متخصصان پرداخته شده است. در نهایت، مفاهیم قابل اتخاذ از کلمه " منظر مشارکتی " از دیدگاه نویسندگان داخلی تبیین شده است.همچنین مفهوم عبارت انگلیسی Participation in landscape design نیز بررسی شده است. نتیجه گیری: در نهایت با بررسی های انجام شده، مفهومی برای طراحی مشارکتی منظر مشخص شد که علاوه بر آنکه ابعاد عینی و ذهنی منظر را در برمی گیرد و همچنین برای بیان این مفهوم، عبارت طراحی مشارکتی منظر به جای سایر عبارات مشابه پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1156

دانلود 863 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  119-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1439
 • دانلود: 

  495
چکیده: 

سابقه فعالیت آموزشی و پژوهشی معماری منظر به عنوان یک رشته دانشگاهی در ایران کمتر از دو دهه است و به عنوان فعالیت حرفه ای نیز تخصصی نو محسوب می شود و نیازمند رشد بستر نظری و عملی، تربیت نیروهای متخصص و بومی سازی علمی در کشور است. همچنین طراحی به عنوان هسته اصلی فعالیت های آموزشی و حرفه ای این رشته مستلزم گسترش مفاهیم، روش ها و ابزار تخصصی است. این مقاله با هدف آسیب شناسی برنامه آموزشی درس طراحی در رشته معماری منظر در دانشگاه های کشور و با تاکید بر کارگاه محیط و منظر 1، سعی دارد تا چارچوبی نظری در تبیین محتوای آموزشی کارگاه طراحی منظر 1 ارائه دهد. برای مقایسه تطبیقی، برنامه درسی کارگاه طراحی منظر 1 در چند دانشگاه مطرح دنیا و در دانشگاه های ایران به شیوه نمونه یابی تصادفی بررسی شد. همچنین با هدف زمینه یابی بستر آموزش طراحی، با نه نفر از اساتید و متخصصان طراحی منظر در دانشگاه های کشور مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با روش پیمایش زمینه یابی انجام گرفت. با تکیه بر تحلیل پاسخ ها می توان دو دیدگاه کلی را در آموزش طراحی منظر در ایران بازشناخت: 1. آموزش «ارزش های بوم شناختی و قابلیت های طبیعی»، 2. آموزش «ارزش های زیبایی شناختی و اصول طراحی معماری در محیط های باز».یافته های مقاله (مقایسه برنامه های آموزشی و نتایج مصاحبه ها) نشان داد که رویکردها و محتوای آموزشی در کارگاه طراحی منظر، نیاز به شرح دقیق تر دارند. با استناد به پیمایش برنامه های درسی، چارچوب پیشنهادی محتوای آموزشی کارگاه طرح منظر 1 در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در آخر معرفی شده است. همچنین مقیاس و موضوع پروژه طراحی با تکیه بر نظرسنجی ها در هر یک از سطوح آموزشی در یک جدول معرفی شده است. نتایج نشان می دهد که محتوای آموزشی کارگاه طرح منظر 1 در سطح مقدماتی باید بر طراحی پروژه های کوچک مقیاس و آموزش نظریه های پایه طراحی، شناخت مفاهیم پایه و اصول و روش های طراحی، بیان تصویری، یادگیری از مصادیق پروژه های حرفه ای و یادگیری بین رشته ای متمرکز گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1439

دانلود 495 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

URBAN MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12472
 • دانلود: 

  9810
چکیده: 

Functions in landscape design include values in design and management process to satisfy moral and environmental needs that current attitudes see that as open space design by natural and man-made elements, while the basic intellectual layers related to human as the principles of environmental design have been forgotten. Human urban knowledge seeks to meet in health, biological, psychological, social and cultural human needs that landscape design also utilizes each of these cases, according to the plan will be considered. The result is moral landscape design is defined as the given Social and moral values in relationship between human and environment and the psychological functioning along environmental issues and performance are discussed. In this process human and environmental functions according to management priorities must be defined, and then the starting point is determined by the planning, that ethical and environmental values, and the executive would not be affected by technical issues.

آمار یکساله:  

بازدید 12472

دانلود 9810 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

وجود صنایع آلاینده محیط در مجاورت بافتهای مسکونی، نه تنها عامل ایجاد مزاحمت ها و مخاطرات محیطی در زمان فعالیت  آنهاست، که فراتر از آن پس از انتقال صنایع به خارج از شهر نیز معضلات محیطیشان نظیر حضور زائدات و ضایعات، و آلودگی های خاک و آب تا مدتها در منطقه باقی می مانند. هدف از مقاله حاضر، ارایه راهکارهایی به منظور بسترسازی  و طراحی  مجدد  محوطه های صنعتی متروک است. بررسی های انجام شده در "طراحی منظر فراصنعت" به حفظ هویت صنعتی، احیا زمین توسط روشهای اصلاح گیاهی، و تقویت شبکه اکولوژیکی با استفاده از شبکه شهری اشاره دارد. به منظور انطباق این اصول با ویژگی های محلی، حوزه صنعتی منطقه 20 تهران که غالب صنایع آن مشمول قانون انتقال به شهرک های صنعتی اطراف شده اند، انتخاب شده است. از ویژگی های این منطقه تمرکز فعالیتهای پیشین صنایع آلاینده محیط نظیر چرم سازی ها، دباغی ها و سنگبری ها، و حضور زمین های وسیع آزاد شده ایست که تبعات منفی محیطی آنها کماکان باقی است. دستاورد این پژوهش راهکارهایی جهت احیا و طراحی این منطقه است که در جهت عملیاتی نمودن اصول کلی منظر فراصنعت ارایه شده و قابل تعمیم به موارد مشابه می باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  985-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2419
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

«طراحی شهری» و «معماری منظر»، هنر و دانش های جدیدی می باشند که از هم نشینی رشته های مختلف علم و هنر و در اثر بی توجهی رشته هایی همچون معماری و برنامه ریزی شهری به کیفیت محیط بیرونی زندگی انسان ها، در طی یکصد سال اخیر پدید آمده اند. مرور نوشتگان تخصصی و منابع موجود، حاکی از وجود اشتراکات و افتراقات فراوانی در مبانی و رویکردهای حرفه ای دو رشته می باشد. وجود پارادایم های متنوع و بعضا متناقض در حیطه دو دانش، نوعی درگیری را میان این دو سبب گردیده است. که این مساله به شکل گیری خلأ دانشی و حرفه ای میان دو رشته طراحی شهری و معماری منظر انجامیده است. دغدغه خاطر کشف و تحلیل خلأ دانشی میان دو رشته به منظور اتخاذ تدابیر کاربردی و ترمیمی، ایده،خواستگاه و ضرورت اصلی پژوهش مورد نظر را تشکیل می دهد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که نقاط افتراق دو رشته، ریشه در مسائلی مانند «مقیاس و حوزه عمل»، «تاکیدات ماهوی بر مولفه های خاص محیطی» و «پیشینه» آن دو دارد و نقاط اشتراکشان نیز با وابستگی آنها به بحث «ارتقا کیفیت عرصه عمومی شهرها» به مثابه مهم ترین هدف، مرتبط است. در انتها، مهم ترین توصیه ها و پیشنهادات به منظور پر کردن خلأ موجود، از قبیل تعیین محدوده وظایف و مقیاس پروژه ها به تفکیک هر رشته، تاکید بر الگوی تعاملی میان دو رشته و تاسیس رشته های میانی دو رشته در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر دنیا بالاخص ایران اشاره شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2419

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FAIZI M. | KHAKZAND M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6148
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6148

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

کوچک زاده محسن

نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  159-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1846
 • دانلود: 

  639
چکیده: 

تاکنون فرایندهای مختلفی برای طراحی محیط و منظر توسط متخصصان این رشته برای به هدف رساندن یک پروژه محیط و منظر معرفی شده که یکی از آن ها فرایند بوث (1983) است. این فرایند، مجموعه ای از عملیات در طراحی یک پروژه محیط و منظر از پذیرش پروژه تا حفاظت از طرح اجرا شده را شامل می شود. در این مقاله سه زیر بخش از مراحل فرایند طراحی محیط و منظر بوث توسط نگارنده در یک نمودار گردشی تنظیم شده است که مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف از ارایه این نمودار، معرفی و نشان دادن ارتباط بین دانشی تخصص های "طراحی محیط و منظر" و "نقشه برداری" در اجرای یک فرایند طراحی است. این سه زیر بخش شامل یکسری عملیات اجرایی است که از دانش نقشه برداری برگرفته شده و معرفی کننده کاربرد دانش نقشه برداری در طراحی محیط و منظر است و "برداشت عوارض سطح زمین و تهیه نقشه توپوگرافی"، "طراحی فنی زمین"، و "پیاده کردن طرح بر روی زمین" را شامل می شود. در پایان پیشنهاداتی برای استفاده از ابزارهایی نوین نقشه برداری مانند گیرنده های GPS جهت تهیه نقشه توپوگرافی درسیستم UTM و در نتیجه انتقال طرح نهایی محیط و منظر به این سیستم مختصات، ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1846

دانلود 639 استناد 0 مرجع 0
litScript