نتایج جستجو

4392

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

440

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

طبیب زاده امید

نشریه: 

ادب پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  53-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

در این مقاله سروده های ایرانی را به دو دسته کلی تقسیم کرده ایم: سروده هایی که مبتنی بر سنتی شفاهی و قدیم بوده اند، و دیگر سروده هایی که به دنبال شکل گیری شعر عروضی فارسی متاثر از شعر عرب پدید آمده اند. دسته نخست را سروده های شفاهی و دسته دوم را سروده های مکتوب نام نهادیم و پس از شرح مختصری درباره اقوال ایزدی ها و کلامات یارسان، به عنوان دو نمونه از سروده های شفاهی ایرانی، به مقایسه آنها از حیث برخی ویژگی های صوری، همچون انسجام درون متنی، بیت و مصراع و قافیه پرداختیم. بر اساس تحول ویژگی های صوری در اقوال و کلامات و دیگر سروده های ایرانی غربی، به این نتیجه رسیدیم که اقوال ایزدی ها یکی از قدیم ترین انواع سروده های شفاهی ایرانی غربی است، درحالی که کلامات یارسان، احتمالا تحت تاثیر سنت مکتوب و قوی شعر عروضی فارسی، بسیاری از ویژگی های شفاهی خود را از دست داده و به سروده های مکتوب نزدیک شده است. در عین حال برخی ویژگی های مهم ترین سروده های ایرانی غربی را نیز تحلیل کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  171-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14580
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Nezami is a poet from Azerbaijan and due to his residence in this region and having Azari origins, one might notice instances of Azari language in his poems. Nevertheless, considering his mother’ s having kurdish origins and evidence provided by other writers in this regard, instances of kurdish language phrases are seen in his poems. There are words that belong to kurdish language in his poems and it seems his usage of these words are as a consequence of his mother language. Using kurdish words in his poems are evident. He has used kurdish nouns, adjectives and infinitives that show mother language influences in his poems and this impact is more noticeable through discerning kurdish prefixes and expressions in Nezami’ s poems. In the meantime, he has used nouns more frequently than suffixes. This study has been done via a descriptive-analytical approach that in addition to identifying various kurdish words, intends to delineate and interpret them through kurdish lexicons. The results show that Nezami has been influenced by his mother language and utilized kurdish words in his poems competently.

آمار یکساله:  

بازدید 14580

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

برزگرخالقی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  مسلسل 18
 • صفحات: 

  201-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5782
 • دانلود: 

  1097
چکیده: 

روح یک ملت در ادبیات فولکلوریک آن متجلی است. بخش عمده ای از فولکلور کردی، داستان ها و منظومه ها و ادبیات دلکش عامیانه این سرزمین است که «حله های تنیده ز دل و بافته ز جان» و مظاهر زنده ذوق و احساسات و عواطف و آیینه زندگی مردم روزگار گذشته است. اگر این منظومه ها هر چه زودتر گردآوری نشود، دیری نخواهد گذشت که از آنها اثری بر جای نخواهد ماند. مقاله حاضر در پی تشخیص چنین ضرورتی نوشته شده است.این مقاله، به سیر منظومه سرایی در ادب کردی و فارسی، بیت یا منظومه عاشقانه شفاهی، ساختار داستان های عاشقانه، سبک شعر در عاشقانه ها، تفاوت بیت ها با حکایت ها، عشق در عاشقانه ها، تقسیم بندی بیت ها، بیت خوانان یا نقالان غنایی و چند نمونه بیت در مورد عشق می پردازد.روش انجام این تحقیق از نوع توصیفی و کتابخانه ای است. به گونه ای که با مراجعه به منابع محدود کتابخانه ای و اینترنتی سعی شده است که مجموعه کاملی از داستان های عاشقانه کردی جمع آوری گردد. عاشقانه های کردی غالبا مکتوب نشده است و حافظه ضعیف بیت خوانانی که در قید حیات هستند، پژوهندگان را نه به اصل بیت ها که تنها به بیت های تاریخی رهنمون می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 5782

دانلود 1097 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحات: 

  58-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1202
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سندرم poems یک نوع دیسکرازی پلاسموسیتی است که شامل مجموعه ای از پلی نوروپاتی ، ارگانومگالی ، اندوکرینوپاتی ، منوکلونال گاماپاتی و گرفتاری پوستی می باشد. در این مطالعه یک مورد بیمار مبتلا به این سندرم را با تظاهرات نادر هیپرتانسیون پولمونر و ضایعات جلدی شبه اسکلرودرمی که در بخش داخلی بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بوده گزارش نموده و در ضمن مروری بر این سندرم ارائه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1202

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

چمن آرا بهروز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1 (مسلسل 172)
 • صفحات: 

  119-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1844
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

مقاله حاضر با کاوش چند سویه، سعی در تعریف و تحدید منظومه هایی حماسی و پهلوانی را دارد که عموما زیر نام شاهنامه کردی شناخته شده اند؛ منظومه هایی که ریشه در اسطوره دارند و در بر دارنده باورها و پنداشته های جمعی زاگرس نشینان از بن تاریخ تاکنون هستند. طرح تفاوت بن مایه های اسطوره ای در غرب و شرق ایران، محقق را به کاوش در اندیشه و جهان بینی شاهنامه کردی واداشته است. نتیجه آن به دست آمدن یک طبقه بندی است که تا حدودی به اصالت سنجی قیاسی شاهنامه کردی در تناسب با شاهنامه فردوسی کمک می کند. سپس به ساختار وزنی و زبانی منظومه های کردی اشاره و سعی شده است با ارائه نمونه هایی به تبیین مفهوم زبان ادبی کردی-گورانی- بپردازیم. بحث سرچشمه های روایت شاهنامه کردی منجر به ورود به بحث در فرهنگ و ادب شفاهی شده است. در این بخش به چگونگی ظهور دست نویس ها در میان شاهنامه خوانان و شیوه های اجرای نقل پرداخته ایم. در پایان به این نتیجه رسیده ایم که شاهنامه کردی متنی اصیل و متعلق به حوزه فرهنگی زاگرس است که بر اثر قرار نگرفتن در گفتمان رسمی ادبی کشور و به تاثیر از تنوع شدید فرق مذهبی پس از اسلام و آیین های به جامانده کهن ایرانی این سرزمین، دست خوش دگرگونی و دگردیسی شده است

آمار یکساله:  

بازدید 1844

دانلود 398 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

Dehghan Masoud | Saberi Kourosh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

This study aims to investigate the focus construction and its markers in Kalhori kurdish. It should be noted that focus is shown with phonetic, morphologic or syntactic markers in different languages. The data were collected through observation and interview with Kalhori kurdish speakers in Kermanshah. The findings showed that the focus markers in Kalhori kurdish include /ke/ and /xo/ used in the same sense. Moreover, it was found that although these two focus markers have the same meaning, their usage varies in different declarative, imperative, interrogative (yes/no questions & wh-questions) and exclamatory sentences. However, in exclamatory sentences the speakers use none of these two markers to show emphasis. The results indicated that although the speakers use both focus markers in declaratives and yes/no questions, /ke/ is simply used in imperatives and wh-questions. Also, the research findings showed that /ke/, as a focus marker, is used less than /xo/.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (16)
 • صفحات: 

  55-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

اصطلاح مشخص بودگی معمولا برای اشاره به گروه های اسمی به کار می رود. در این مقاله بر پایه تعریف انک (1991) و کریمی (1999، 2003) از مشخص بودگی، تکواژ «ægæ» را در انتهای برخی اسم های موجود در جایگاه های مختلف نحوی به عنوان علامت ساخت واژی مشخص بودگی در کردی کرمانشاهی بررسی کرده ایم و با استفاده از شواهد و داده هایی مانند حضور اجباری تکواژ مذکور، نه تنها در برخی از گروه های اسمی معرفه، بلکه در بعضی از گروه های اسمی نکره نشان داده ایم که برخلاف نظر ادموندز (1955)، مکنزی (1961)، یارمرادی (1384) و بهادر (1390) این تکواژ در کردی کرمانشاهی نشانگر مشخص بودگی است، نه معرفگی. در پایان، کردی کرمانشاهی را در تقسیم بندی لاینز از زبان ها (1999)، از نظر داشتن علامت های معرفگی و نکرگی، جزو زبان هایی قرار دادیم که تنها نشانه نکره دارند. با توجه به اینکه در دستور زایشی یکی از اصول بنیادین این است که آن بخش از دانش زبانی که در ذهن سخنگویان یک زبان قرار دارد یکسان است، داده ها از سخنان نگارندگان به عنوان سخنگویان بومی این زبان جمع آوری و با استفاده از روش استدلالی بررسی شده اند. چارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق، نظریات انک (1991) و کریمی (1999) در خصوص مشخص بودگی است.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دیانت محسن

نشریه: 

دولت پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  79-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

امروزه یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی سیاسی، دیاسپورا و کارکرد های آن در راستای تقویت ناسیونالیسم قومی در جوامع متکثر می باشد. جامعه دیاسپورا به عنوان یک کارگزار استراتژیک، پیشتاز حرکت ملی گرایانه و خالق جایگاه راهبردی برای خلق گفتمان های ملی است. ساختار فرصت ها و ظهور الیت های کرد در دیاسپورا به عنوان کارگزاران اصلی تعارض و ناسیونالیسم در خاورمیانه کنونی نقشی اساسی را ایفا می نماید. از سویی ناسیونالیسم در دیاسپورا صورت می گیرد و جوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاست های سرزمینی می گذارند و بررسی آن در قالب نقش آفرینی اجتماعی حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش دیاسپورا به عنوان فرصتی برای جامعه با رویکرد ملی می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که دیاسپورا چگونه باعث تقویت روحیه ملی گرایی در کرد ها می شود؟ فرضیه پژوهش حاکی از این است که تاکید الیت ها بر روحیه ملی گرایی باعث شکل گیری نظم اجتماعی کرد می گردد. این تحقیق با روشی تحلیلی توصیفی در پی آنست که نشان دهد، نخبگان دیاسپورای کرد در جوامع غربی بر تعارضات هویتی و ناسیونالیسم کرد تاثیرگذار و درصدد هژمون سازی هویتی و ژئوپلیتیکی کردستان به عنوان یک واحد جغرافیایی متمایز می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ویسی حصار رحمان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  111-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسی صیغگان امری حاکم بر زبان کردی با توجه به معیارهای همگونی صوری و بیشینگی/کمینگی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در زبان کردی صورت های امری ساختواژی تنها برای دوم شخص مفرد و جمع وجود دارد، و در صورت اظهار امری معطوف به دیگر اشخاص باید به ساخت های تحلیلی (چهار ساخت متمایز) متمسک شد. مطالعه طیف ناهمگون ساخت های امری در کردی روشن ساخت که پارادایم امری در کردی مبتنی بر ساختی کمینه بوده که نقطه مقابل بیشینه ای ندارد. از ویژگی های هسته کمینه پارادایم امری تمایزات زمانی و عملگرهای مجزای نهی و نفی می باشد. همچنین، تحقیق حاضر با تکیه بر معیارهای فاعل دوم شخص و اعمال نیرو به بررسی و مقایسه ابعاد متفاوت معناشناختی شش ساخت امری می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساخت های کانونی بیشترین وجوه معنایی یک ساخت سرنمون را داشته، و ساخت های غیرکانونی عمدتا فاقد برخی ویژگیهای یک امری سرنمون می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMED AMIN KAMALI ARAM SALIH | SADEGHI ROYA | TOL AZAR | YASERI MAHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  824-831
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19533
 • دانلود: 

  17001
چکیده: 

BACKGROUND: Unhealthy lifestyles pose significant threat to public health. This study aimed to assess the validity and reliability of a kurdish version of the HPLP-II instrument among kurdish healthcare providers, whose society and culture differ from that of North America and Spain, where the instrument was developed. METHODS: The instrument was translated into kurdish, back translated, and pilot tested to ascertain cultural sensitivity. It was then evaluated using a convenience sample of 460 healthcare providers in the Kurdistan region, northern Iraq using a principal components factor analysis. RESULTS: The order of factors was entirely identical to those isolated previously during the psychometric assessment of the English language version. The majority of our study participants were male (55%). In addition, 39. 2% of participants were nurses. In addition, 42% of participants had less than five years of working experience. Furthermore, 82. 1% of our study population held a high school diploma. The mean (SE) of Physical Activities dimension was low (15. 3 ± 4. 8) compared to Spiritual Growth dimension (24. 5 ± 4. 4). Moreover, the Cronbach's alpha coefficient for the overall HPLP-II questionnaire was 0. 870; however, the nutrition dimension was low (0. 622) compared to Physical Activities dimension (0. 792). Furthermore, the correlation between items ranged from 0. 099 to 0. 611. CONCLUSIONS: The kurdish version of the HPLP-II demonstrated initial reliability and validity. It is a precious tool to evaluate and assess lifestyle and lifestyle interventions built to improve the health of Kurds.

آمار یکساله:  

بازدید 19533

دانلود 17001 استناد 0 مرجع 0
litScript