نتایج جستجو

924

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

93

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  789
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

در آمار فضایی، پیشگویی مقدار نامعلوم یک میدان تصادفی در موقعیت و زمانی مشخص بر اساس مشاهدات، توسط پیشگوی کریگیدنی به عنوان بهترین پیشگوی خطی نااریب صورت می پذیرد. گاهی در بعضی مسایل کاربردی در هر موقعیت فضایی - زمانی، علاوه بر متغیر مورد بررسی، متغیرهای کمکی دیگری نیز در اختیارند که به کارگیری آن ها می تواند دقت پیشگو را بهبود بخشد. در این مقاله برای استفاده از این گونه اطلاعات در تحلیل داده های فضایی - زمانی، با استفاده از ایده کریگیدن فضایی - زمانی عام، روش کریگیدن فضایی - زمانی با روند برونی معرفی شده است. سپس ضمن نمایش نحوه به کارگیری آن در یک مثال کاربردی، تاثیر آن در افزایش دقت پیشگویی فضایی - زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 789

دانلود 177 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 8

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  34
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

در این مقاله به منظور ارزیابی قابلیت روش تداخل سنجی راداری (InSAR)، از مقایسه همزمان افت سطح ایستابی در دشت فسا (که به علت استخراج نامناسب آب های زیرزمینی تحت تاثیر فرونشست است)، با روش درون یابی kriging که از جمله روش های زمین آماری می باشد، استفاده شد. به منظور تحلیل سری زمانی جابه جایی سطح زمین، الگوریتم خط مبنای کوتاه موسوم به SBAS به کار گرفته شد. تحلیل سری زمانی فرونشست، با استفاده از 5 اینترفروگرام، محاسبه شده از 5 تصویر راداری ماهواره ENVISAT ASAR در بازه زمانی ماه مارس تا اکتبر2010 انجام شده است. نتایج تحلیل سری زمانی نشان می دهد که منطقه به طور پیوسته در حال نشست است. نقشه سرعت میانگین تغییر شکل در راستای خط دید ماهواره که از تحلیل سری زمانی به دست آمده، آهنگ قابل توجه فرونشست را بیش از 30 سانتی متردر سال نشان داد. با توجه به ارزیابی خروجی نقشه های حاصل از روش kriging و محدوده های با بیشترین افت سطح ایستابی، می توان برداشت بی رویه آب های زیرزمینی را یکی از مهمترین علل ایجاد فرونشست در منطقه مورد مطالعه در نظر داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 19
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAJAEE TAHER | NOURANI VAHID | POURASLAN FATEMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15601
 • دانلود: 

  4984
چکیده: 

In this research, a hybrid wavelet-artificial neural network (WANN) and a geostatistical method were proposed for spatiotemporal prediction of the groundwater level (GWL) for one month ahead. For this purpose, monthly observed time series of GWL were collected from September 2005 to April 2014 in 10 piezometers around Mashhad City in the Northeast of Iran. In temporal forecasting, an artificial neural network (ANN) and a WANN were trained for each piezometer. kriging was used in spatial estimations. The comparison of the prediction accuracy of these two models illustrated that the WANN was more efficacious in prediction of GWL for one month ahead. Thereafter, in order to predict GWL in desired points in the study area, the kriging method was used and a Gaussian model was selected as the best variogram model. Ultimately, the WANN with coefficient of determination and root mean square error and mean absolute error, 0.836 and 0.335 and 0.273 respectively, in temporal forecasting and Gaussian model with root mean square, 0.253 as the best fitted model on kriging method for spatial estimating were suitable choices for spatiotemporal GWL forecasting. The obtained map of groundwater level showed that the groundwater level was higher in the areas of plain located in mountainside areas. This fact can show that outcomes are respectively correct.

آمار یکساله:  

بازدید 15601

دانلود 4984 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  108-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUNDOGDU K. | GUNEY I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  116
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7245
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7245

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  863
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

مقدمه. معمولا نقشه های بیماری بر اساس اطلاعات حاصل از میزان بروز یک بیماری در تعدادی از مناطق تهیه می شوند. عوامل مختلفی از جمله خطاهای اندازه گیری و تغییرات سریع میزان بیماری در مناطق مختلف موجب بروز اغتشاش در نقشه بیماریها می شود، بگونه ای که تعبیر و تفسیر آنها را بعضا با مشکل اساسی مواجه می سازد. برای رفع این مشکل لازم است نقشه ها با استفاده از روشهای تخمین میزان بیماری مناطق مختلف هموار شوند. روشها. نظر به اینکه میزان های بیماری در مناطق مختلف اغلب دارای همبستگی فضایی هستند، در این مقاله نحوه تعیین ساختار همبستگی میزانهای بیماری از طریق تابع تغییر نگار بیان و روش کریگینگ به عنوان بهترین تخمین کننده خطی نااریب تشریح شده و با استفاده ازآن نقشه آماری همواره میزان بروز بیماری سل ریوی کشور ارائه خواهد شد. نتایج. نقشه آماری هموار بیماری سل ریوی، که بر اساس میزانهای بروز سل ریوی اسمیر مثبت و به روش کریگینگ تهیه شده روند تغییرات جغرافیایی بیماری را در سطح کشور نشان می دهد. بر اساس این نقشه مناطق مرکزی و غربی کشور کمترین میزان بروز بیماری را داشته و بتدریج با نزدیک شده به سمت مرزهای شرقی کشور بر مقدارآن افزوده می شود. بحث. در این مقاله روش آماری کریگینگ برای تهیه نقشه آماری بیماریها مورد مطالعه قرار گرفته و برای نمایش کاربردآن میزانهای بروز بیماریهای سل ریوی برای 262 شهرستان ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نظر به اینکه داده های سل ریوی اسمیر مثبت که توسط اداره کل مبارزه با بیماریها جمع آوری می شود ممکن است دارای کم ثبتی باشد نتایج عددی و نقشه های حاصل تحت تاثیر این پدیده می باشند. در عین حال این روش در حیطه های مختلف علوم پزشکی مانند همه گیری شناسی جغرافیایی بیماریها بهداشت محیط و مهندسی محیط زیست می تواند کاربردهای فراوانی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 863

دانلود 202 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

GHAHRAMAN B. | SEPASKHAH ALI REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  B4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10552
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Autographic rain-gage networks are designed to provide the density and distribution of stations so that characteristics of the rainfall events both in time and over the region concerned can be determined with sufficient precision. The conventional rain-gage network design is simple random sampling, correlation of functions, and regression techniques. All procedures in generalized and theoretical approaches require some knowledge for the spatial correlation of rainfall processes. In this regard kriging method, may fully define this spatial correlation. Therefore, the location(s) of the additional rain-gage(s), in an existing network, can be optimized on the basis of the estimated variance. The intensityduration- frequency (IDF) curves from 64 autographic rain-gage stations in Iran were used in this study. One-hour (60 min) duration, ten-year recurrence 60 P10 , a key entry to IDF curves, was used to analyze the adequacy of the present autographic rain-gage network. The results showed that at least six more rain-gages are needed for reducing the relative CV from the initial value of 100% to 40%. Three of them must be added in Isfahan, two in Kerman, and the last one in Sistan-Baluchestan provinces. Application of this procedure for the other entry of 60 P100 verified the adequacy of the new proposed network. However, the performance of these six additional rain-gages needs to be evaluated over time, using their real IDF curves.

آمار یکساله:  

بازدید 10552

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3 (بخش ریاضی)
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

برای داده های فضایی که بر حسب موقعیت قرار گرفتن آنها در فضای مورد مطالعه به یکدیگر وابسته اند، معمولا روش خودگردانی «بلوک متحرک» به منظور برآورد اندازه های دقت برآوردگرها استفاده می شود. چون در این روش حضور مشاهدات مرزی در بلوکهای باز نمونه گیری شده نسبت به سایر مشاهدات شانس کمتری دارند، برآوردگرهای اندازه های دقت اریب خواهند بود. در این مقاله الگوریتم خودگردانی «بلوک مجزا» برای برآورد اندازه های دقت پیشگوی فضایی کریگیدن ارایه می شود. سپس نشان داده می شود برآورد اریبی کریگیدن به روش خودگردانی بلوک مجزا نااریب و برآوردگر واریانس کریگیدن سازگار است. نهایتا در یک مطالعه شبیه سازی کارایی روش خودگردانی بلوک مجزا در برآورد اندازه های دقت با روش خودگردانی بلوک متحرک مورد مقایسه قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 21 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

فرسایندگی باران به صورت قدرت تراکمی باران در بروز فرسایش تعریف می شود. اگر سایر خصوصیات موثر بر فرسایش ثابت در نظر گرفته شود، میزان هدررفت خاک مستقیماً متناسب با میزان فرسایندگی باران خواهد بود. در پژوهش حاضر با هدف تهیه نقشه فرسایندگی باران در استان لرستان، در ابتدا میزان فرسایندگی باران در 53 ایستگاه­ هواشناسی در سطح استان با شاخص اصلاح شده فورنیه (MF) محاسبه شد. در ادامه برای نشان دادن همبستگی مکانی میان داده­ های فرسایندگی باران از ترسیم واریوگرام در محیط نرم­ افزارGS+5. 1. 1 استفاده شد. در نهایت با بکارگیری روش زمین آماری کریجینگ در نرم­ افزار ArcGIS10. 3، توزیع مکانی فرسایندگی باران نقشه­ سازی شد و به منظور انتخاب روش مناسب­ تر، دو روش کریجینگ معمولی و کریجینگ ساده با یکدیگر مقایسه شدند. بعد از انتخاب مدل واریوگرام و درون­ یابی انجام شده توسط روش­ های مورد بررسی در این تحقیق، در ادامه صحت درون­ یابی با روش ارزیابی متقابل مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده روش کریجینگ معمولی بدلیل بالاتر بودن مقدار R2 و پایین­ تر بودن مقادیر میانگین خطا (ME)، میانگین استاندارد شده خطا (MSE)، ریشه دوم میانگین استاندارد شده خطا (RMSE) دقت بالاتری را در مقایسه با روش کریجینگ ساده نشان داد. روش کریجینگ معمولی با میزان میانگین خطای برآورد پایین­ تر (06/0) و مربع میانگین ریشه خطا (4/0) مناسب­ ترین روش برای درون­ یابی در این پژوهش ارزیابی شد. همچنین میزان همبستگی(R2) مقادیر برآوردی و مشاهده­ ای فرسایندگی باران با روش­ کریجینگ معمولی 68/0 برآورد شد. در نهایت با استفاده از واریوگرام نمایی و روش کریجینگ معمولی نقشه فرسایندگی باران در سطح استان ترسیم شد که براساس آن مناطق واقع در امتداد شمالی-جنوبی و مرکزی استان لرستان دارای فرسایندگی زیاد و مناطق غربی و شرقی دارای فرسایندگی کمتری هستند. نقشه فرسایندگی باران تولید شده در این پژوهش می­ تواند به منظور برآورد میزان هدررفت خاک با مدل USLE و شناسایی مناطق با پتانسیل فرسایش زیاد مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
litScript