نتایج جستجو

18951

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1896

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  437-446
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1705
 • دانلود: 

  791
چکیده: 

طرح مدیریت پارک های ملی دربرگیرنده برنامه ها و راهکارهایی است که نحوه اداره پارک را در قالب حفاظت و بهره برداری مدنظر قرار می دهد. تحقق اهداف پارکداری در درازمدت مستلزم انجام فرآیند زون بندی و تدوین برنامه های مشخص هر زون می باشد. پارک ملی کویر با مساحتی معادل 419613 هکتار در 50 کیلومتری جنوب شرقی شهر تهران واقع شده است و به عنوان نمونه بارزی از اکوسیستم های خشک و بیابانی زیستگاه گونه های با ارزشی همچون یوزپلنگ، گورخر، جبیر، هوبره و ... است. در این مطالعه شناسایی منابع اکولوژیکی و اقتصادی - اجتماعی به عنوان گام نخست فرآیند منجر به تهیه نقشه های منابع پایه (مقیاس 1:50000) شد. فرآیند نقشه سازی با استفاده از داده های منابع اکولوژیکی پایدار، مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل سیستمی منجر به شناسایی 863 یگان زیست محیطی شد و با استفاده از مدل های اکولوژیکی ویژه پارکداری، توان یگان ها برای زون های هفت گانه ارزیابی شد. سپس اولویت بندی و ساماندهی زون ها بر اساس اهداف مدیریت پارک های ملی انجام شد و در پایان نقشه زون بندی به مثابه موزاییکی از واحدهای همگن برنامه ریزی و مدیریت به دست آمد و با تدوین برنامه های کوتاه مدت، نحوه اجرای فعالیت زون ها و روند مدیریت پارک ملی کویر در جهت کاهش تضاد بین بهره برداری و حفاظت در درازمدت مشخص شد. نتیجه مطالعه حاکی از آن است که زون اندوختگاه بازداشته (امن) 15.95 درصد از پارک ملی کویر را پوشش می دهد و زون های حفاظتی 33.63 درصد، تفرج متمرکز 7.82 درصد، بازسازی 1.27 درصد، استفاده ویژه 2.47 درصد و تاریخی فرهنگی 3.01 درصد از سطح پارک را به خود اختصاص داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1705

دانلود 791 استناد 1 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  49-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  781
 • دانلود: 

  321
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 781

دانلود 321 استناد 2 مرجع 7
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  105-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1006
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

مجموعه منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر در منطقه وسیعی از بخش مرکزی ایران در جنوب رشته کوه البرز و جنوب شرق تهران واقع شده است. اگر چه جنبه های مختلف زمین شناسی، هیدرولوژی و زیست شناسی این پارک مورد مطالعه قرار گرفته است ولی در ارتباط با اکولوژی پوشش گیاهی و عوامل خاکی تحلیل جامعی ارایه نشده است. در این تحقیق، ارتباط بین پراکنش گیاهان میکوریزی جوامع غالب و قارچ های همزیست اندومیکوریز (vesicular-arbuscular) با ارتفاع و برخی از ویژگی های خاک مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های گیاهان و خاک از 12 ایستگاه از مناطق پایین دست بخش دشتی (ارتفاع 893 متر از سطح دریا) تا مناطق کوهپایه ای و کوهستانی (ارتفاع 1610 متر از سطح دریا) جمع آوری شد. در مجموع 18 گونه گیاهی غالب شناسایی شد که 14 گونه واجد همزیستی قارچ های اندومیکوریزی AM از جنس lomus شامل گونه های قارچی G. aggregatum, G. claroideum, G. fasiculatum, G. interadices وG. microaggregatum  بودند. فراوانی اسپور قارچ های اندومیکوریزی AM در دو فصل بهار و پاییز تفاوت معنی دار در سطح 5 درصد را نشان داد و بین ایستگاه های انتخاب شده تفاوت معنی دار در سطح 1 درصد وجود داشت. در ریز و سفر گونه های درمنه دشتی (Artemesia sieberi) و درمنه کوهی (Artemesia aucheri) بیشترین فراوانی اسپور و در ریزوسفر گونه های Halocnemum, strobilaceum، Seidlitzia rosmarinusو Peganum harmala کمترین تعداد اسپورهای اندومیکوریز وجود داشت. تجزیه رگرسیون روی ویژگی های مورد بررسی نشان داد که ارتفاع و درصد شن بیشترین سهم را در SS صفت فراوانی اسپور قارچ های میکوریزی داشتند. حضور قارچ های میکوریزی از نوع وسیکولار- اربسکولار در 78 درصد گیاهان منطقه پارک ملی کویر اهمیت همزیستی میکوریزی را در مناطق استپی و نیمه بیابانی نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1006

دانلود 261 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (مسلسل 40) (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  173-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1660
 • دانلود: 

  817
چکیده: 

امروزه صنعت طبیعت گردی به عنوان بخش مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار می رود. در بین انواع مختلف گردشگری طبیعت گردی ابزار مناسبی جهت دستیابی به گردشگری پایدار می باشد. با توجه به این که مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران سرمایه های بالقوه طبیعت گردی به شمار می روند و همچنین ابزار مناسب برای توسعه طبیعت گردی در آینده محسوب می شوند، لذا حفاظت از این منابع پایه جهت آماده سازی برای بهره برداری پایدار ضروری می باشد. پارک ملی کویر با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و شرایط زیستگاهی مناسب و تنوع زیستی بالا از پتانسیل های بالایی برای جذب طبیعت گردها برخوردار است.هدف از این تحقیق شناسایی پتانسیل های طبیعت گردی و برنامه ریزی زیست محیطی در جهت گسترش این صنعت در پارک ملی کویر می باشد. شناسایی با استفاده از بازدیدهای میدانی در منطقه و کسب نظر از کارشناسان و محیط بانان انجام گرفت و سپس با استفاده از داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه های مربوط تهیه و با روی هم گذاری(overlay)  و استفاده از راهنمای زون بندی پارک های ملیIUCN  نقشه زون بندی پارک ملی کویر تهیه گردید. در نهایت با برداشت موقعیت مکانی و ارتفاعی نقاط توسط GPS مکان های مستعد طبیعت گردی و تفرج با نظر کارشناسان شناسایی و نقشه مسیرهای پیشنهادی برای طبیعت گردی در پارک ملی کویر با توجه به زون بندی منطقه تهیه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1660

دانلود 817 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غازی ایران | قدیری نیلوفر

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1355
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

ژئوتوریسم یا گردشگری زمین شناسی، یکی از رشته های وابسته به طبیعت گردی است که به معرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد. پارک ملی کویر در شمال دریاچه نمک در استان های سمنان، تهران و قم واقع شده و توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان مدیریت می شود. وجود عناصر خاص ژئومورفیک و آثار تاریخی مبین توانایی بالای این پارک در توسعه ژئوتوریسم و جلب گردشگران دوستدار طبیعت و پژوهشگران است. برای ارائه راهکارهای مدیریت ژئوتوریسم در پارک ملی کویر از مدل برنامه ریزی راهبردی swot که مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف از محیط داخلی و فرصت ها و تهدیدها از محیط خارجی است، بهره گیری و نتیجه به صورت جداول خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ارائه شد. در پایان، به منظور اجتناب از محدودیت های مدل کیفی swot و اولویت دهی به راهبرد ها، از ماتریس فریمن موسوم به ماتریس ذی نفعان استفاده شد. این ماتریس بر اساس اولویت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی پارک تهیه شده و پس از بارگذاری هر یک از گزینه های توسعه، دو راهبردی «مدیریت مقتدرانه و مساعی سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت بهینه پارک و احیای گونه های زیستی در معرض انقراض با امتیاز 58+ و» بهره گیری از توانایی های ژئوتوریسمی و کاربری جاذبه های طبیعی پارک ملی کویر به منظور جذب گردشگران علاقه مند به مواریث طبیعی زمین به عنوان مهمترین هدف مدیریتی و حفاظتی با امتیاز 46+ به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردی ها پیشنهاد شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1355

دانلود 313 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  551-561
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

زمینه و هدف: مساحت، شکل و آرایش مکانی لکه های زیستگاهی از جمله مهمترین معیارهای بوم شناسی سیمای سرزمین می باشند که در ارزیابی زیستگاه و تعیین مطلوبیت زیستگاه کاربرد دارد. گوسفند وحشی از گاوسانان موجود در پارک ملی کویر می باشد. این گونه برای فرار از دست طعمه خواران نیازمند به تپه ماهورها و مناطق با شیب بالا می باشد تا در صورت تهدید به این گریزگاه ها پناه ببرد و این تپه ماهورها به عنوان پناه از مهم ترین عوامل زیستگاهی این گونه است. به منظور مدیریت موثرتر آن، تعیین زیستگاه های مطلوب تر و حفاظت بیش تر از این مناطق ضروری می باشد.روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون منطقی داده های حضور و عدم حضوری که طی بازدیدهای میدانی از پاییز 1388 تا پایان تابستان 1389 جمع آوری گردید و با استفاده از معیارهای بوم شناسی سیمای سرزمین از جمله شکل، اندازه و مجاورت لکه های زیستگاهی که برای این گونه بر اساس شیب تعریف شده است، مدل مطلوبیت زیستگاه برای گوسفند وحشی در پارک ملی کویر با استفاده از روش رگرسیون منطقی بدست آمد.نتایج: میزان بالای آزمون هوسمر لمشو برای مدل مبتنی بر رگرسیون منطقی نشان دهنده برازش مدل با داده های استفاده شده برای ساخت مدل دارد. نسبت بالای کسر برتری درجه بندی لکه های زیستگاهی (1.31) بیانگر تاثیر بالای این عامل بر مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی و اهمیت گریزگاه ها در زیستگاه گوسفند وحشی می باشد. میزان بالای سطح زیر منحنی ROC (حدود 0.97) در این پژوهش، نشان دهنده قابلیت بالای مدل مبتنی بر رویکرد رگرسیون منطقی در تفکیک زیستگاه های مطلوب و نامطلوب از یکدیگر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 56 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

مدل سازی زیستگاه، به عنوان ابزار پشتیبان تصمیم گیری در مدیریت گونه ها سبب می شود تا بتوان علاوه بر آگاهی از عوامل زیست محیطی تأثیرگذار بر مطلوبیت زیستگاه یک گونه و ترتیب اهمیت آن ها، زیستگاه های مطلوب برای گونه را در سطح مناطق تحت حفاظت مشخص نموده، نسبت به اتخاذ اقدامات مدیریتی مناسب اقدام نمود. در این مطالعه بررسی مطلوبیت زیستگاه و تعیین مهم ترین عوامل مؤثر بر حضور جبیر در پارک ملی کویر با استفاده از الگوریتم حداکثر آنتروپی مورد بررسی قرار گفت. مدل سازی براساس 78 نقطه حضور جبیر در پارک ملی کویر و چهار گروه متغیر محیطی شامل متغیرهای فیزیوگرافی، پوشش اراضی، انسانی و اقلیمی با کارایی پیش بینی عالی و مقدار AUC برابر با 0/992 انجام شد. براساس نتایج مساحت زیستگاه های با مطلوبیت بالا و متوسط برای جمعیت های جبیر در پارک ملی کویر به-ترتیب در حدود 456/65 و 679/05 کیلومترمربع برآورد شد. تأثیرگذارترین متغیر در توسعه مدل پراکنش جمعیت های جبیر در پارک ملی کویر، مربوط به متغیر فاصله از منابع آبی (چشمه ها و آبشخورها) شناسایی شد و براساس حساسیت سنجی انجام شده تیپ پوشش گیاهی، فاصله تا پاسگاه های محیط بانی، تنوع ناهمواری ها، محدوده سالانه دما و پوشش اراضی ازجمله متغیرهای مهم دیگر در ساخت مدل پراکنش جبیر بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Shadloo sh. | NADERI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19681
 • دانلود: 

  21928
چکیده: 

Habitat with its components is the most important need of wildlife species. So that, habitat management is a critical procedure in wildlife conservation. In the present study, desirable habitats of kavir national park for Wild goat are determined in two distinguished warm and cold seasons, applying Random Forests, Maximum Entropy, and Classification Tree algorithmsa and for this matter “ Salford Predictive Modeler” and MaxEnt software were used. Consequently, an ensemble habitat suitability map was provided based on weight-averaging method. The results illustrated that elevation, water resources, vegetation type, and slope are the most important factors in predicting Wild goat’ s suitable habitats with a slightly different impact on each season. In general, among the existing plant species, Wild goat prefers Artemisia sieberi, Stipa arabica, Zyghophylom eurpterum, and Sieditzia rozmarinus. Also, the altitudes higher than 1050 meters above sea level, slopes over 20 to 35 percent, and distances less than 5, 000 meters to water resources are desirable. Meanwhile, several suitable patches for Wild goats were found which are greatly in need of conservation. Considering the importance of water resources in this region, in order to improve the quality of the habitat, further study on water resources status is suggested.

آمار یکساله:  

بازدید 19681

دانلود 21928 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  71-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  3554
 • دانلود: 

  845
چکیده: 

زون بندی کوششی است هدفمند که به منظور تشخیص و تفکیک زونها، براساس معیارهای حفاظت از منابع (فیزیکی و زیستی) و انجام توسعه متناسب با آن انجام می شود که در پایان منجر به تدوین برنامه فعالیتهای هر زون می گردد. پارک ملی گلستان (اولین پارک ملی در ایران) با مساحتی معادل 91895 هکتار در شمال شرقی کشور و در مرز سه استان گلستان، سمنان و خراسان واقع شده است.در فرآیند زون بندی پس از شناسایی منابع اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی (در مقیاس1:50000) با تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده های اکولوژیکی (مبتنی بر رهیافت سیستمی) 775 واحد زیست محیطی در منطقه تفکیک گردیدند، سپس با تهیه مدلهای اکولوژیکی ویژه پارکداری و از مقایسه آنها با توان اکولوژیکی یگانهای زیست محیطی، این یگانها برای زونهای هشت گانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در نهایت، اولویت بندی و ساماندهی زونها به شیوه رایج آن در ایران انجام گرفت و در نهایت نقشه زون بندی به عنوان واحدهای برنامه ریزی در پارک ملی گلستان تهیه گردید و با تدوین برنامه ها (در دو سطح درازمدت و کوتاه مدت) نحوه اجرای فعالیتهای زونها و روند مدیریت جامع پارک ملی گلستان مشخص شد.نتیجه مطالعه حاکی از آن است که در منطق مورد مطالعه زونهای امن 49.43%، حفاظتی 35.05%، تفرج گسترده 4.58% تفرج متمرکز 54%، بازسازی 9.91%، استفاده ویژه 0.11 درصد تاریخی-  فرهنگی 0.38% و سپر (توام با دو زون حفاظتی و بازسازی) 5.69% وسعت پارک را به خود اختصاص داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 3554

دانلود 845 استناد 5 مرجع 0
litScript