نتایج جستجو

89223

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8923

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MOHANRAJ G. | KRISHNASWAMY D. | HEMA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16715
 • دانلود: 

  11277
چکیده: 

In this paper, we introduce the notions of (Î-, Î- Vq-) -fuzzy bi-ideals, (Î, Î Vq) -antifuzzy bi-ideals and (Î-, Î- Vq-) -antifuzzy bi-ideals of an ordered semigroup. We characterize (Î, Î Vq) -antifuzzy bi-ideals by (Î-, Î- Vq-) -fuzzy bi-ideals, lower level sets and upper level sets. We characterize (Î-, Î- Vq-) -antifuzzy bi-ideals by (Î, Î Vq) -fuzzy bi-ideals, lower level sets and upper level sets. We characterize regular ordered semigroups through (Î-, Î- Vq-) -antifuzzy bi-ideals and (Î, Î Vq) -fuzzy bi-ideals.

آمار یکساله:  

بازدید 16715

دانلود 11277 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  21-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  842
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

در این مقاله یک مدل غیر قطعی زنجیره تامین حلقه بسته، توسعه داده شده است. هدف اول این مدل، حداکثر سازی سود کل زنجیره می باشد. تابع هدف دوم، حداقل سازی استفاده از مواد خام است. به عبارت دیگر هدف دوم حداکثر کردن میزان بازیافت می باشد؛ که یکی از دلایل پیدایش سیستم های حلقه بسته نیز همین امر بود. بهینه سازی در مدل مذکور توسط الگوریتم ژنتیک صورت گرفته و توسط روش e-Constraint به یافتن خط بهینه پارتو پرداخته شده است. در انتها نیز یک مثال عددی با این رویکرد حل شده و نتیجه آن با روش های قبل مقایسه شده است. همچنین عملکرد مدل در ایعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که رویکرد مذکور از کارایی خوبی برخوردار می باشد؛ و قادر است اطلاعات خوبی جهت تصمیمات استراتژیک، در اختیار تصمیم گیرنده قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 842

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 8
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  20/1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  105-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1368
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

سرریزها سازه هایی هستند که برای تخلیه سیلاب از مخزن سد در مواقع اضطراری استفاده می شوند. یکی از رایج ترین و در عین حال پیچیده ترین این سازه ها، سرریز جانبی می باشد. در تحقیق حاضر، هیدرولیک جریان در مدل فیزیکی سازه کنترل سیلاب سد و نیار واقع در استان آذربایجان شرقی که شامل سرریز جانبی، کانال جمع آوری، تبدیل، سرریز اوجی و تندآب می باشد، به صورت سه بعدی و با استفاده از مدل عددی Fluent شبیه سازی گردید و نتایج شامل عمق جریان و فشار هیدرواستاتیکی در 110 نقطه بین مدل عددی و نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد. از مدل آشفتگی e-k و مدل شبیه سازی جریان چندفازی حجم سیال (VOF)، برای تحلیل جریان استفاده گردید، سپس به تحلیل پارامترهای آشفتگی جریان در کانال جمع آوری و توسعه لایه مرزی بر روی تندآب پرداخته شد. نتایج حاصل بیانگر تطابق مناسب نتایج مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی بخصوص مدل e-k استاندارد برای فشار هیدرواستاتیکی و مدل RNG k-e برای پروفیل سطح آب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1368

دانلود 317 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALIZADEH H. | REZAPOUR SH. | VAEZPOUR S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  193-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14060
 • دانلود: 

  12995
چکیده: 

We prove some results on characterization of e-simultaneous approximations of downward sets in vector lattice Banach spaces. Also, we give some results about simultaneous approximations of normal sets.

آمار یکساله:  

بازدید 14060

دانلود 12995 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAZEMZADEH HANANI S. | BAHOUSH KAZEROUNI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  193-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14218
 • دانلود: 

  14141
چکیده: 

In this paper a new macroscopic k- e model is developed and validated for turbulent flow through porous media for a wide range of porosities. The morphology of porous media is simulated by a periodic array of square cylinders. In the first step, calculations based on microscopic v2-f model are conducted using a Galerkin/Least-Squares finite element formulation, employing equal order bilinear velocity-pressure elements. Calculations are validated by comparing the results to available data in the literature. In the second step, the volume averaged properties are extracted from the microscopic solution of v2-f model. Then, employing the volume average technique, the macroscopic transport equations of continuity, momentum and k-e model are derived and modeled. In the third step and during the volume averaging process, additional terms appeared in the k-e model are interpreted and compared with the volume averaged properties that are extracted from the solution of microscopic v2-f model. Finally a "v2-f based" macroscopic K-e model is developed and validated successfully for a wide range of porosities by comparing the macroscopic data to those predicted by microscopic v2-f model. Moreover, the results of the calculations are compared with the result of an experimental work in the literature in order to validate the accuracy of the model.

آمار یکساله:  

بازدید 14218

دانلود 14141 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FIROUZABADI B. | ASHJARI M.A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (TRANSACTION B: MECHANICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  167-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23816
 • دانلود: 

  27359
چکیده: 

Circulation is created in some parts of settling tanks. It can increase the mixing level, decrease the effective settling, and create a short circuiting from the inlet to the outlet. All above-mentioned phenomena act in such a way to decrease the tank's hydraulic efficiency, which quantitatively shows how flow within the tank is uniform and quiet. So, the main objective of the tank design process is to avoid forming the circulation zone, which is known as the dead zone. Prediction of the flow field and size of the recirculation zone is the first step in the design of settling tanks. In the present paper, the non-linear k-e turbulence model is used for predicting the length of the reattachment point in the separated flow of a Karlsruhe tank. Then, the recirculation bubble size, which is out of the capability of standard turbulence models, is determined. Also, the effect of the separation zone size on the tank's hydraulic efficiency is investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 23816

دانلود 27359 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HASSANZADEH R. | MAHDAVI I. | MAHDAVI AMIRI N.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS E: INDUSTRIAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  1155-1170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25175
 • دانلود: 

  60044
چکیده: 

A convergent product is an assembly shape concept integrating functions and sub-functions to form a final product. To conceptualize the convergent product problem, a web-based network is considered in which a collection of base functions and sub-functions configure the nodes, and each arc in the network is considered to be a link between two nodes. The aim is to find an optimal tree of functionalities in the network, adding value to the product in the web environment. First, an algorithm is proposed to assign the links among bases and sub-functions. Then, numerical values, as benefits and costs, are determined for arcs and nodes, respectively, using a mathematical approach. Also, customer value corresponding to the benefits is considered. Finally, the Steiner tree methodology is adapted to a multi-objective model optimized by an augmented e-constraint method. An example is worked out to illustrate the proposed approach.

آمار یکساله:  

بازدید 25175

دانلود 60044 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

نقطه غوطه وری هنگامی روی می دهد که در برخورد جریان غلیظ با سیال ساکن، جریان غلیظ به درون سیال ساکن نفوذ کرده باشد. در این تحقیق پارامترهای هیدرولیکی جریان غلیظ و هم چنین شیب بستر سیال ساکن که بر نقطه غوطه وری تاثیر گذار هستند، تحت شرایط دو مدل تلاطمی استاندارد و RNG (که در سراسر متن به اختصار مدل استاندارد و RNG از آنها یاد خواهد شد) با استفاده از مدل Flow-3D مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق ابتدا یک مدل فیزیکی ساخته شد و آزمایش های مختلف- در مجموع 36 آزمایش در آن انجام گردید. سپس با استفاده از مدل Flow-3D ارتفاع نقطه غوطه وری برای شرایط آزمایشگاهی موجود تحت شرایط دو مدل آشفتگی مذکور شبیه سازی شد. بررسی مقایسه ای نشان داد که عمق غوطه وری برآورد شده تحت مدل آشفتگی RNG نسبت به مدل استاندارد، به مقادیر اندازه گیری شده آزمایشگاهی نزدیک تر می باشد. این در حالی است که در شیب 12 درصد مدل RNG مقدار 12.28 درصد و مدل استاندارد حدود 30 درصد نتایج را بیشتر از داده های آزمایشگاهی پیش بینی نموده است. در مجموع برای کلیه شیب ها به طور متوسط نتایج حاصل از مدل تلاطمی RNG، 10.5 درصد و نتایج حاصل از مدل استاندارد 27 درصد بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده می باشد. با توجه به بررسی آماری انجام شده مشخص گردید که مدل تلاطمی RNG به طور کلی نتایج ارتفاع غوطه وری را با دقت رضایت بخشی نسبت به مدل استاندارد تخمین می زند.

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABBASI MALEK | REZAEI MAHBOUBEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

This paper studies some existence results for generalized e-vector equilibrium problems and generalized e-vector variational inequalities. The existence results for solutions are derived by using the celebrated KKM theorem. The results achieved in this paper generalize and improve the works of many authors in references.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
litScript