نتایج جستجو

39560

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3956

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2 (پیاپی 88)
 • صفحات: 

  577-586
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

در این مقاله روشی برای تخصیص توان سیستم های دسترسی چندگانه نامتعامد (NOMA) در لینک فروسو ارائه شده است، به گونه ای که عدالت بین کاربران از نظر ظرفیت هر کاربر تأمین شده و هم چنین توان فرستنده نیز به صورت بهینه مصرف شود. در پژوهش های گذشته برای این منظور عمدتاً به تعریف مسائل بهینه سازی و حل آن ها پرداخته شده است و یا مانند روشی با عنوان Fair-NOMA تنها به بیشینه کردن ظرفیت کاربران در مقایسه با یک سیستم دسترسی چندگانه متعامد (OMA) توجه شده اما اختلاف ظرفیت کاربران و هم چنین بهینه بودن مصرف توان فرستنده درنظر گرفته نشده است. در این مقاله یک سیستم NOMA در لینک فروسو با 2 و بیشتر از 2 کاربر در نظر گرفته شده است. در حالت 2 کاربری با مساوی قراردادن ظرفیت کاربران، شاخص عدالت جین بیشینه و عدالت بین کاربران در مصرف توان فرستنده برقرار گشته است و مشکل اختلاف ظرفیت کاربران حل شده است. هم چنین با شبیه سازی های رایانه ای نشان داده می شود که ظرفیت کاربر با شرایط کانال ضعیف تر با این روش بهبود قابل قبولی می یابد. علاوه براین، در سیستم NOMA با بیش از 2 کاربر با تخصیص یک ضریب توان ثابت به کاربری که ضعیف ترین شرایط کانال را دارد، توان به گونه ای به سایر کاربران تخصیص داده می شود که مصرف توان فرستنده بهینه شود. شبیه سازی های مختلف برای مقایسه و نشان دادن موثربودن ایده های پیشنهادی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DRISCOLL J.C. | HOLDEN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  240-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7040
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7040

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15815
 • دانلود: 

  5018
چکیده: 

Resource allocation techniques have recently appeared as a widely recognized feature in LTE networks. Most of existing approaches in resource allocation focus on maximizing network’s utility functions. The great potential of utility function in improving resource allocation and enhancing fairness and mean opinion score (MOS) indexes has attracted large efforts over the last few years. In this paper, a new fairness index is proposed to measure resource allocation performance for real-time/delay-tolerant applications. This index can suggest a new approach for resource allocation. There are several methods in resource allocation of cellular networks which employ fairness index for performance evaluation. Here, we focus on utility-function-based resources allocation and related algorithms. According to the suggested method, the base station (BS) allocates resources based on different services requirements. Appropriate utility function for each application is defined, and the requested quality-of-services (QoS) are satisfied through solving the corresponding optimization problem. The new well-defined fairness index shows that the proposed method has a good performance for different real-time/delay-tolerant applications. Additionally, numerical results show that this approach is able to improve other important indicators such as throughput and MOS as well.

آمار یکساله:  

بازدید 15815

دانلود 5018 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CONLON D.E. | PORTER C.O.L.H.

نشریه: 

JOURNAL OF MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  329-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9492
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9492

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پی در پی 73)
 • صفحات: 

  336-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از شیوه های بدیعی که طی 30 سال اخیر در غرب رایج شده است؛ توجه به ماخذ مقالات علمی به عنوان ابزاری برای بازیابی مقالات جدید، تحلیل محتوای آنها، ربط موضوعی میان نوشته ها و مسایلی از این قبیل می باشد. در واقع ارزش یک مقاله علمی بر اساس تاثیر در مقالات و نوشته های بعدی (حضور در ماخذ آنها) تعیین می شود. یکی از موسسات معتبر جهان که در زمینه معرفی مقالات معتبر علمی فعالیت می کند، Institute for Science Information (موسسه اطلاعات علمی) می باشد. SCI (Science Citation index) از سال 1961 هر دو ماه یکبار توسط ISI منتشر می شود. این پایگاه مقالات بیش از 3300 عنوان مجله علمی و فنی برجسته جهان را نمایه می کند و از طریق آن می توان از میزان استنادهایی که به یک مقاله شده، اطلاع یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 28 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

DAVIK F. | KVALBEIN A. | GJESSING S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  581-586
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3411
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3411

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

صافی محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  113-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1988
 • دانلود: 

  405
چکیده: 

جان رالز دارای دو دوره فکری است. در دوره اول بسیار تحت تاثیر فلسفه اخلاق کانت است، ولی در دوره دوم به تدریج از کانت و امور انتزاعی فاصله می گیرد و بیشتر سعی دارد کارکردگرا، علمی و روشمند نظریه پردازی کند. این تا جایی است که نظریه وی در دوره دوم فکری اش از کانت جدا می شود و به سنت پراگماتیسم نزدیک می شود. اکثر فلاسفه دوران روشنگری با بهره گیری از پیش فرض های متافیزیکی سعی در ارائه نظریات خود داشتند و بسیاری از مکاتب فلسفی، بر اساس این پیش فرضها بنا نهاده شدند. برای مثال کانت با بهره گیری از آموزه های اخلاقی و یا لاک، با تفسیری متفاوت از مسیحیت، نظریات خودشان را بیان کردند. اما، سوال اصلی این است: آیا رالز که خود را وام دار فلاسفه پیش از خود می داند نیز از این روش برای ارائه آراء خود بهره برده است؟ و یا آن طور که خود رالز مدعی است: تمام تلاشش بر این بوده که مبنای نظریه خود را بر هیچ پیش فرض متافیزیکی قرار ندهد و صرفا آن را برداشتی سیاسی بداند. در این مقاله ابتدا به مقدماتی از نظریات لاک پیرامون تساهل و تاثیر رالز از کانت پرداخته شده است پس از آن ادعای رالز مبنی بر سیاسی بودن نظریه عدالت وی و نه متافیزیکی بودن آن، بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1988

دانلود 405 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طاهری محمد

نشریه: 

علوم سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  169-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2556
 • دانلود: 

  802
چکیده: 

عدالت از جمله مفاهیمی است که در کنار مفهوم آزادی همواره مساله و دغدغه اندیشمندان سیاسی بوده است و تفاسیر گوناگونی از این مفهوم ارائه گردیده است. لیبرالیسم که بیش از هر چیز دغدغه آزادی را دارد، در دهه های پایانی قرن بیستم توسط راولز چنان با مفهوم عدالت در آمیخت که توجه همگان را برانگیخت. راولز در مباحث خود بر عدالت و اصول برابری به مثابه اصل مغفول در جامعه لیبرال تاکید می کند. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی کنکاش در اندیشه راولز و چگونگی تحقق نظریه عدالت وی در جامعه می باشد. با توجه به مدعای پژوهش مبنی بر این که راولز در تبیین عدالت در تلاش است به تمام جنبه های فردی، اجتماعی، سیاسی، ارزشی و عقلانی روابط اجتماعی و انسانی در قالب لیبرالیسم توجه داشته باشد، می توان به این نتیجه رسید که توجه راولز به عدالت با آنچه که در اندیشه مارکسیستی وجود دارد، کاملا متفاوت است. او با وجود ارایه یک طرح اساسی در جهت اصلاح عرصه عمومی، همچنان فرد را محور تحلیل قرار می دهد و دغدغه فرد انسانی را دارد، هر چند عدالت را صفت نهادهای اجتماعی می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 2556

دانلود 802 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

SUDIN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6228
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6228

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DANIELS NORMAN | PORTENY THALIA | URRITIA JULIAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  23570
 • دانلود: 

  12886
چکیده: 

All societies face the need to make judgments about what interventions (both public health and personal medical) to provide to their populations under reasonable resource constraints. Their decisions should be informed by good evidence and arguments from health technology assessment (HTA). But if HTA restricts itself to evaluations of safety, efficacy, and cost-effectiveness, it risks being viewed as insufficient to guide health decision-makers; if it addresses other issues, such as budget impact, equity, and financial protection, it may be accused of overreaching. But the risk of overreaching can be reduced by embedding HTA in a fair, deliberative process that meets the conditions required by accountability for reasonableness.

آمار یکساله:  

بازدید 23570

دانلود 12886 استناد 455 مرجع 0
litScript