نتایج جستجو

453

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

46

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  3150
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ABRAHAM IN THE TWENTIETH CENTURY BC BY CROSSING THE EUPHRATES IN MODERN IRAQ IS THE LAND OF MESOPOTAMIA THAT HAS LEFT THE COMMANDMENTS OF THE LORD INTO THE LAND OF CANAAN WITH HIS WIFE SARAH AND HIS CONCUBINE HAGAR AND THEN FROM THERE AND ENTERED THE LAND OF EGYPT THAT HIS NEPHEW LOT GOD OF HAGAR AND ISHMAEL ISAAC AT THE AGE OF 87. AT THE AGE OF 100 YEARS OF SARAH. THE CHILDREN OF israel OUT OF EGYPT IN THE THIRTEENTH CENTURY BC. THIS DECISION LED HIM "MOSES" (AS) AND HIS SUCCESSOR, "JOSHUA" WAS TAKEN. LITERALLY MEANS PRAISE AND THANK JEW, JUDAH, THE FOURTH SON OF JACOB AMERICA AND israel ON THE OTHER PEOPLE AST. KMYTH PUBLIC AFFAIRS (AIPAC) THE EUROPEAN COUNCIL OF JEWISH COMMUNITIES, KNOWN AS ECJC, A NON- GOVERNMENTAL ORGANIZATION IN EUROPE. SO THAT IS WRITTEN IN THE QURAN 420 VERSES ABOUT MOSES AND 480 VERSE ABOUT THE PROPHETS OF israel, AND TREATMENT FOR THESE PEOPLE WITH THEIR PROPHETS, THE 157 AND THE PROMISE OF ANOTHER 153 VERSES DIRECTLY TO THE JEWS IS ALSO THE NAME OF MOSES OVER THE OTHER PROPHETS IN 166 INSTEAD OF THE QUR'AN IN 36 SURAS OF THE QURAN TO THE CORNER OF THE STORIES OF MOSES IS MENTIONED BRIEFLY OR AT LENGTH.

آمار یکساله:  

بازدید 3150

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  749-756
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3395
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3395

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  415-431
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1126
 • دانلود: 

  436
چکیده: 

با وقوع انقلاب اسلامی شاهد تحولاتی شگرف در سیاست خارجی ایران و به ویژه در مورد اسرائیل بوده ایم؛ به گونه ای که روابط ایران با اسرائیل از یک اتحاد راهبردی به یک باره به تخاصم و ضدیت با موجودیت آن تبدیل شد. این تحول در چارچوب پارادایم های مادی قابل توضیح نبوده است. شاید سازه انگاری با تکیه بر مفهوم هویت، توانایی قابلیت توضیح و تبیین بیشتری در این مورد داشته باشد. با نگرشی سازه انگارانه در می یابیم که گسترش این تضاد هویتی پس از سه دهه سبب ورود بازیگران جدید در این تقابل شده که جمهوری آذربایجان یکی از مهم ترین این بازیگران است. این کشور به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه در نزدیکی به ایران، و ظرفیت های بالقوه ای همچون قوم گرایی و ساختار سیاسی غیردینی، مدنظر سیاستمداران اسرائیل قرار گرفته است. در مورد عوامل نزدیکی اسرائیل به جمهوری آذربایجان دیدگاه های گوناگونی وجود دارد؛ اما این نوشتار به این پرسش اساسی می پردازد که تضاد هویتی و منفعتی ایران و اسرائیل به چه شکل در گسترش روابط سیاسی-امنیتی اسرائیل و جمهوری آذربایجان تأثیر داشته است؟ در پاسخ به این پرسش بیان می شود که با وجود مؤلفه های هویتی مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجان، برخی چالش های پیش رو از جمله بحران قره باغ، سیاست های قوم گرایانه ی باکو و سیاست های مذهبی ایران که به سردی روابط دو کشور منجر شده است، سبب شده تا تقابل ایران و اسرائیل به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار، گسترش روابط سیاسی-امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل را موجب شود که هدف اسرائیل از آن مقابله با ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 1126

دانلود 436 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHAYU T. | KREITLER S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9252
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9252

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  141-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

اشغال نظامی عراق توسط امریکا پس از حادثه 11 سپتامبر و سقوط رژیم بعث باعث ایجاد تغییرات ژئوپلیتیکی جدیدی در منطقه خاورمیانه پس از فروپاشی نظام دو قطبی شده است. رواج اصطلاحاتی مانند "خاورمیانه جدید" یا "خاورمیانه بزرگ" و تعابیر مشابه دیگر، از شکل گیری نقشه ژئوپلیتیکی نوینی در این منطقه حساس از جهان حکایت دارند. این تحولات زمینه را برای گسترش رقابت میان قدرت های جهانی و منطقه ای برای گسترش حضور و نفوذ در منطقه خاورمیانه و بهره برداری از شرایط نوین و ترتیبات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جدید فراهم نموده اند. در این میان، خلا استراتژیکی ناشی از سرنگونی صدام در عراق، فرصت مناسبی در اختیار اسراییل قرار داد تا با تمرکز بر منافع و اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خود و طراحی و اجرای برنامه هایی راهبردی در مناطق شمالی عراق نفوذ کرده و این مناطق را که از لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک از اهمیتی اساسی در استراتژی سیاسی و نظامی اسراییل برخوردار می باشند، به عنوان هارتلند ژئوپلیتیکی خود مدنظر قرار دهد و از این طریق زمینه را برای اجرای طرح های راهبردی خویش که در شعارهایی همچون "اسراییل بزرگ" و یا ایده "از نیل تا فرات" منعکس شده اند، فراهم نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 269 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

فتزر جیمز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1054
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله سعی دارد تا به بررسی تلاشها برای ترسیم مهمترین عناصر تاریخ به منظور فهم وضعیت فعلی خاورمیانه در میان رقابت ها برای تسلط بر سرزمینی بپردازد که به عنوان «نقطه تحول تاریخ»نمایانگر سرنوشت هر یک از رقبا می باشد. فهم منازعه میان فلسطین و اسرائیل بر سر آنچه که معمولا به عنوان «سرزمین مقدس» شناخته می شود، نشان دهنده دخالت و ارتباط میان دین و سیاست است. نویسنده در این مقاله، موضوعات مختلفی از قبیل «سایه های صهیونیسم، طرح اسرائیل بزرگ، گسترش دولت یهودی، دسته بندی های درون اسرائیل، انتخاب گروه یهودی، اسطوره شناسی هولوکاست، عرصه سیاسی بعد از یازده سپتامبر و پرچم های دروغین اسرائیل» را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در نهایت نویسنده به اظهارات مختلفی از مقامات گذشته و حال اسرائیل استناد می کند. نویسنده نتیجه گیری می کند، تا زمانیکه ایالات متحده در کنار اسرائیل قرار دارد، اسرائیل همچنان به آزار و اذیت و بهره برداری از همسایگان برای دستیابی به جاه طلبی خود در دستیابی به «اسرائیل بزرگ» ادامه خواهد داد. آنچه که در ادامه ارائه می شود، بیشتر ترسیم نقش های است که در آن ویژگی های مهم طولانی و پیچیده تاریخ برجسته شده، نه یک شرح دقیق از تاریخ، که وظیفه این شرح دقیق هم برعهده تاریخنگاران معتبر است. در مقابل در این مقاله سعی گردیده است تا مهمترین عناصر تاریخی که برای مطالعه دانشجویان ضروری است ذکر کند و تصویر درستی از وضعیت فعلی رقابت ها در خاورمیانه برای تسلط بر سرزمینی که نمایانگر سرنوشت هر یک از رقبا به عنوان «نقطه تحول تاریخی» است، ترسیم کند. ظهور دولت اسرائیلی از تصمیمات سیاسی انگلستان و متحدین آن، قبل و در حین جنگ جهانی دوم نشأت گرفته است، درست زمانیکه یهودیان همراه با تعدادی از گروه های دیگر مورد هدف رایش سوم قرار گرفتند و با جمع آوری آنها در اردوگاه های کار اجباری، به انجام کارهای دشوار وادار شدند. با این حال، قبل از مراجعه به این تحولات، مسأله دیگری از ایدئولوژی باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه، شناخت ماهیت صهیونیسم به عنوان یک ایدئولوژی فراتر از اشکال سنتی یهودیت مطرح شده در پنج کتاب اول تورات است. برطبق برخی نظرات، خداوند عهد عتیق که همان خداوند عدالت و انتقام است با خداوند عهد جدید که همان خداوند عشق و محبت است، کاملا در تضاد است. آنچه که کمتر شناخته شده است، موضعی سیاسی بنام «صهیونیسم» است.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1054

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

روابط خارجی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  245-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1029
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به اسراییل و تلقی از این رژیم سیاسی به عنوان واحدی نامشروع نگاه و تلقی خاص و منحصر به فردی است. گرچه می توان گفت در طول زمان تضاد با اسراییل برقرار مانده است طیفی از اشکال متفاوت این دشمنی و تضاد وجود داشته است. هدف این مقاله ارایه تفسیری گفتمانی از چگونگی این پویش در دو دوره از سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. به این منظور، مقاله ضمن نشان دادن چگونگی اثر گفتمان مسلط «مظلوم محور» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر نگاه به رژیم صهیونیستی، سربرآوردن دو خرده گفتمان «قانون ـ گفتگو» و «عدالت ـ مبارزه» در چارچوب گفتمان مسلط را موجب ایجاد انعطاف در این گفتمان می داند که پی آمدهای آن پویشی در تضاد جمهوری اسلامی ایران با اسراییل به وجود می آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1029

دانلود 350 استناد 3 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  165-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

مقاله پیش رو با عبور از نظریات لیبرال و مارکسیستی، قصد دارد در پرتو تجزیه و تحلیل گفتمانی، ماهیت سیاست های آپارتایدی را در سال های 1948 تاکنون را در سرزمین های اشغالی بررسی کند. این مقاله بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که روند مفصل بندی و شکل گیری گفتمان آپارتاید در اسراییل به چه صورت بوده است؟ فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه گفتمان آپارتاید در اسراییل در زمان مفصل بندی خود، از هم ارزی و هویت سازی از طریق اتکا به دین یهود به عنوان یک ابزار برای دستیابی به مصالح سیاسی خود بهره جست. این گفتمان در پی ایجاد یک نظام معنایی جدید از طریق پیوند هویت های مختلف در یک پروژه مشترک بوده است. بر این اساس نظم اجتماعی ایجاد شده از عناصر متفاوت و پراکنده تشکیل شده است. این عناصر متفاوت و پراکنده، متشکل از همان عناصر خارجی و نیروهای مهاجری هستند که در فلسطین سکنی گزیدند. در حقیقت صهیونیسم، هویت های شناور و عناصر رهاشده یهودی را با ایجاد مکانیزم های قدرت در جهت مشروعیت سازی و غیریت آفرینی برای تولید و ایجاد نظام معنایی و هویت در سرزمین های اشغالی منسجم کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 239 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

روابط خارجی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  115-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 61 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

ساجدی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  157-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript