نتایج جستجو

31482

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3149

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عارف رضا

نشریه: 

اسلام پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  111-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3677
 • دانلود: 

  794
چکیده: 

اگر چه درباب هویت از زوایای گوناگون تحقیقاتی در کشور انجام شده است اما به عقیده نویسنده، مهمترین نقطه ضعف این تحقیقات در این است که چیستی هویت برای نویسندگان این آثار روشن نیست.در این مقاله ضمن نقل آرا مختلف درباره «چیستی هویت»، به تحلیل و نقد آنها پرداخته، سپس دیدگاهی را که به صواب نزدیکتر می نماید، ذکر خواهیم کرد. بخش نخست این مقاله که به چیستی هویت می پردازد، بحثی ناظر بر واقع است و بخش دوم یعنی بخش مربوط به «هویت اسلامی و ویژگی های آن» بحثی ناظر بر ارزش است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، موارد ذیل است: هویت در لغتنامه ها، هویت در علوم اجتماعی، اقسام تعریف هویت، نقد اقسام تعریف هویت، تعریف شخصیت، تفاوت های هویت و شخصیت، مصداق هویت در آدمی، چیستی هویت های مقید، چیستی هویت اسلامی و ویژگی های آن، راه های دستیابی به هویت اسلامی مطلوب.

آمار یکساله:  

بازدید 3677

دانلود 794 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

صادق نیا مهراب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  127-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1091
 • دانلود: 

  906
چکیده: 

انقلاب اسلامی ایران را می توان به مثابه پیروزی هویت مقاومت در برابر هویت سلطه تحلیل کرد. در این رویکرد انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر مولفه های مذهبی ای که در سخنان رهبرانش وجود داشت و نیز با پشتوانه باورداشت های مذهبی کنشگران اجتماعی توانست ورود و فعالیت در عرصه سیاست را تسهیل کند. اعتراض به نظام سلطه و هویت مورد حمایت آن را مشروع دانسته و انقلابیون را در شورش علیه نظم اجتماعی ای که با هویت بومی و مذهبی آنان بیگانه بود جسارت بیشتری بدهد. پیروزی انقلاب اسلامی هویت مقاومت را در بیرون مرزها نیز تقویت کرد. به جنبش های مقاومت جانی تازه داد و مردم کشورهای مختلف را به دخالت بیگانگان در ساختار قدرت خود بدگمان کرد. درنهایت چهل ساله مقاومت انقلاب اسلامی، این انقلاب را از حالت هویت مقاومت خارج کرده و آن به یک هویت برنامه دار تبدیل کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1091

دانلود 906 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کوشکی محمدصادق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  47-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1737
 • دانلود: 

  1406
چکیده: 

در این مقاله، پس از بیان مفهوم اولیه هویت، سعی شده است یک گونه شناسی از هویت در حوزه نهادهای اجتماعی (مانند انقلاب) ارایه شود. در این گونه شناسی، سه هویت تاسیسی، تداومی و غایتی، تعریف و تبیین خواهد شد و در نهایت سعی بر آن است تا با بازکاوی این سه گونه از هویت در عرصه هویت انقلاب اسلامی، ثابت شود مقوله عاشورای حسینی، تامین کننده بار محتوایی و ایجاد کننده هویت تاسیسی و تداومی انقلاب اسلامی و مقوله انتظار مهدوی، سازنده هویت غایتی انقلاب اسلامی بوده است.نتایج اصلی برآمده از این تحقیق، به این شرح است:1- اثبات ایجاد هویت انقلاب اسلامی بر دو رکن مفهومی-تاریخی عاشورا و انتظار؛2- اثبات بهره مندی هویت تاسیسی و تداومی انقلاب اسلامی از پدیده عاشورای حسینی و ایجاد هویت غایتی؛3- انقلاب اسلامی بر اساس انتظار مهدوی.

آمار یکساله:  

بازدید 1737

دانلود 1406 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حاجیانی ابراهیم

نشریه: 

آفاق امنیت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  129-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

چکیده فارسی:مساله و دغدغه اصلی مقاله پیش رو بررسی رابطه هویت های جمعی در ایران و مشخصا هویت ملی (یا ایرانی) و هویت مذهبی (یا اسلامی) با هویت امنیت پایدار است. فرضیه اصلی نگارنده آن است که رابطه میان هویت های متنوع موجود در جامعه ایران عامل اصلی تحقق امنیت پایدار است. بر این اساس در ابتدا به بررسی نسبت امنیت پایدار و هویت به لحاظ نظری پرداخته و سپس مفهوم هویت ایرانی و اسلامی بررسی شده است. در بررسی وضعیت موجود، رابطه میان هویت ایرانی و اسلامی از نوع ترکیبی و هم نشینی و عدم مزاحمت بوده و هست. برای تحقق امنیت پایدار نیز راهبرد امنیتی کشور باید به سمت تقویت رویکرد وحدت در کثرت و ترکیب گرایی میان انواع هویت های جمعی اعم از ملی، اسلامی و قومی (و حتی هویت مدرن) باشد. برای تحقق شرایط امنیت پایدار باید درصدد تقویت رابطه میان فرهنگی و کاهش حساسیت های بین فرهنگی میان پیروان و علاقه مندان به انواع خرده هویت های موجود در جامعه ایران بود. به طور مشخص برقراری امنیت پایدار در جمهوری اسلامی منوط به پیوندزنی و تعامل میان هویت های متعدد فرهنگی و اجتماعی است و باید ظرفیت های تکنکیی و مهارت های ارتباطی برای افزایش تعاملات بین فرهنگی ارتقا و افزایش یابد.   چکید عربی:إن السئوال الرئیسی لهذا المقال هو دراسة علاقة الهویات الجماعیة فی ایران و تحدیدا الهویة الوطنیة (الإیرانیة) و الهویة الدینیة (الإسلامیة) مه هویة الأمن المنشود و فرضیتی الأساسیة هی أن العلاقة بین الهویات المنوعة الموجودة فی المجتمع الإیرانی هی العامل الأساسی لتحقیق الأمن المنشود و علی هذا بحثنا فی البدایة نسبة الأمن المنشود و الهویة من حیث النظریة ثم دارسنا مفهوم الهویة الإیرانیة الإسلامیة.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 36 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  5-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  4075
 • دانلود: 

  2778
چکیده: 

موضوع کمیت و کیفیت تجلی هویت اسلامی در معماری دوران اسلامی از مباحثی است که پیرامون آن افتراق نظر زیادی میان اندیشه مندان وجود دارد. برخی به بازتاب حداکثری محتوای اسلامی در آثار معماری این دوره اعتقاد دارند. در مقابل، برخی دیگر انعکاس حداقلی هویت اسلامی و نفی وجود هر نوع رابطه بین محتوای دین و این آثار را بیان می کنند. در این مقاله نظریه سومی در این خصوص ارائه می گردد که اساس آن، اعتقاد به تجلی نسبی محتوا و هویت اسلامی در صورت و کالبد معماری دوره اسلامی به عنوان اصلی منطقی است. مقاله، این اصل بنیادی را مطرح می نماید که اسلام به عنوان مکتبی فکری و اعتقادی، حقایقی مفهومی را در حوزه هنر مطرح کرده که در ایده ها و ایده آل های هنرمندان و معماران انعکاس یافته است. این حقایق بنیادی و ثابت می توانند طی فرایندی معین با اجتهاد خلاقانه هنرمندان در هزاران پدیده به صورت نسبی تجلی نمایند. در این مقاله، ضمن اتخاذ رویکردی تاریخی - تفسیری، با بهره گیری توامان از روش استدلالی - منطقی و بر پایه متون مستند دینی به اثبات این مدعا خواهیم پرداخت. پایه اساسی در اثبات این نظریه، اصل تفکیک گزاره های نظری، عملی و مصادیق در حکمت اسلامی است که تبیین خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 4075

دانلود 2778 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

HEZAR JARIBI JAFAR | JAFARI SABER | ZAKERI HAMED

نشریه: 

NATIONAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (52)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19085
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In spite of various interpretation of globalization, it can be understood in the path of periodical evolutions of modernity. Globalization, in its challenge with cultural identities tries to suspend these identities, and give them a new definition in the direction of western history. This essay with studying the major aspects of islamic Revolution of Iran as a phenomenon that occurred in religious identification direction of Iranians, mention to capacities of islamic Revolution and its constructed identity discourse that estranges it from internal contradictions of this era (globalization) in establishing a purposive civilization. In order to this purpose, this essay compares different dimensions of islamic and modern identity paradigms and evaluates their potentials for arising a new age in the human’s destiny. First, the materialistic and secularized ontology of west is inspected in front of monotheistic view that dominates in islamic Revolution of Iran. Then western discontinuous with oracle epistemology that is captivated in deadlock of relativity has been put in front of epistemology of Islam that is continuous with oracle and Ijtihad tradition. In teleology, capacities of Shia's historical prospect that emerges in the discourse of Mahdaviat will be evaluated in front of different and periodical deadlocks of modernity. At last, western anthropology (humanism) is considered and it is tried to explain the answer of islamic identity to the question that "Is the human the criteria for everything"? Of course in these fields has been shown the continuity of modern assumptions that are involved in globalization discourse.

آمار یکساله:  

بازدید 19085

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

NATIONAL STUDIES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (51)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13558
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Human being according to his inherent nature has always been seeking to distinguish himself from others and be immortal. So, authenticity and identity is one of the cases which in many scientific fields related to human being, Such as architecture and urbanism, has been regarded. Because they directly are affected by human toughts and beliefs. Characteristics that arise from the beliefs and imperatives originated from being Iranian and islamic; are the main identity factors for Tehran city so for understanding the changes in Tehran identity we should know the factors which make the identity. In this article, after examining the meaning of identity from viewpoint of scientists and urban planners; we express the characteristics which makes Tehran islamic and Iranian.Presence or absence of these features in traditional and contemporary period, would suggest us how is the evolution of Tehran’s islamic Iranian identity over time. Comparing the islamic and Iranian identity factors in two monumental buildings in Tehran, makes the cognition of the identity changes more reachable.

آمار یکساله:  

بازدید 13558

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (پیاپی 84)
 • صفحات: 

  733-748
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

هدف «شکافت نسل و حقارت اجتماعی» دو عنصر بسیار خطرناک برای گفتمان حاکم بر جامعه ما با جمعیت جوان قابل توجه و تغییرات پرشتاب است. عدم پرداخت جدی به مطالبات جوانان و عدم توجه به ضعف گفتمان حاکم در حوزه مطالبات، به خصوص در حوزه معیشت و عدالت اجتماعی باعث شده نسل جدید تا حد زیادی پایبند به ارزشها و هنجارهای جامعه خود نباشند و شکاف عمیقی بین نسلهای جدید و نسلهای قبلی که خالق انقلاب بودند، ایجاد شود. روش روش تحقیق در این پژوهش، ترکیبی بود. در بخش نظری، بررسی نظریات روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی، اسنادی و کتابخانه ای و در بخش کمی، توصیفی(از نوع پیمایشی) انجام شد. بر اساس نمونه گیری تقاطعی، 250 نفر از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد تهران مرکز(به طور مساوی: 125 دختر و 125 پسر) به شیوه هدفمند و با استفاده از پرسشنامه، آزمون شدند و برای راستی آزمایی از شیوه مصاحبه نیمه باز از 15 نفر از اساتید معارف کشور نتایج دانشجویان بازخوانی شد. یافته ها موانع تاثیرگذار بر وضعیت حاکم، شامل دو بعد ضعف در هویت سازی (عدم توجه بهشکافت نسل و الگوی حقارت اجتماعی و دستاوردهای علمی پیشین) و ضعف در ارزشگذاری و اقناع مخاطب است؛ به طوری که نسل فعلی با بسیاری از ارزشهای قبل از خود بیگانه است. نتیجه گیری نتایج پیمایشهای دو دهه اخیر نشانگر افول استمراری شاخصهای گفتمان حاکم است؛ بدین معنا که عدم توجه به پژوهشهای علمی در این حوزه و نیازمندی های نسل جدید و از همه مهم تر؛ ضعف شدید در روش تبلیغی، موجب تضعیف مبانی وگفتمان حاکم شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOJTAHEDI HAMID REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7123
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7123

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نظری علی اشرف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  26
کلیدواژه: 
چکیده: 

گفتمان «احیاگری اسلامی» مبین نخستین و موثرترین کنش فکری در یک سده اخیر است. توسل به سنت های دینی و طرح اسلام به عنوان ایدئولوژی و به مثابه مدلی از سازماندهی اجتماعی، نقطه محوری تجمع و صف آرایی فکری - سیاسی اندیشه پردازان آنان می باشد. آنها در تلاش بر می آیند تا با ایفای نقشی موثر، با طرفداری از عقلانیت، عدالت، حریت، مساوات، تحول تدریجی و اصلاح، شورا و حکومت پارلمانی، انطباق سیاست با شریعت اسلامی، ... گفتمان خویش را وضع و تثبیت نمایند.گفتمان احیاگری در عصر مشروطه واجد سه خصیصه اصلی بود که ساختار اصلی مقاله حاضر را شکل می دهد: بصیرت و آگاهی عمیق دینی، «تحدید حدود سلطنت» از طریق «استقرار اساس قویم مشروطیت» با هدف حفظ اسلام، و رویارویی با غرب و محوریت دادن به ارزش های اسلامی. نظر به این که فهم این سه خصیصه می تواند چارچوب کلی اندیشه احیاگری اسلامی را مکشوف نماید در ادامه به بررسی آنها می پردازیم. در ادامه جهت تحلیل موردی اندیشه های حاملان گفتمان اصلاح، به بررسی یکی از محوری ترین واضعان این گفتمان، «آیت الله محمدحسین نائینی» می پردازیم.نویسنده در بخش نتیجه گیری، تلاش برای تبیین معرفت شناختی پارادایم هویتی اسلام، تبیین گفتمان مترقی اسلام، جست و جوی خستگی ناپذیر برای یافتن نشانه ها و دال های معنایی گفتمان اسلام حقیقی از لابلای متون اسلامی، و قرار دادن اسلام در متن سنت تاریخی پیشتاز، مترقی و متمدن را از خصیصه های بارز گفتمان احیاگری اسلامی معرفی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 26 استناد 1 مرجع 0
litScript