نتایج جستجو

42845

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4285

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  75-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

اندیشه سیاسی اسلام که ساختار تئوریک نظام سیاسی ایران را صورت بندی می نماید متاثر از ارزش های توحیدی و جهان شمولی اسلام و مدعی صورت بندی و شیوه سازماندهی خاصی برای دست یابی به اهدافی متعالی است. از مهم ترین این ارزش ها اصل عدالت را باید نام برد که خداوند هدف از بعثت پیامبران (لیقوم الناس باالقسط) و تمامی انسان ها بویژه اهل ایمان بر پا داشتن عدل و قسط اعلام می دارد. جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد قانون اساسی اجرای اصل عدالت در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی را یکی از اهداف و آرمان های نظام اسلامی می داند. این اصل در سیاست خارجی به سیاستی انتقادی از سلسله مراتب ژئوپولیتیک قدرت در نظام جهانی، هنجارهای حاکم بر سیاست بین الملل، نقش شورای امنیت درحفظ وضع ناعادلانه موجود و جایگاه سازمان ملل و مواضع آن که جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای مستضعف را متاثر می سازد می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 27 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  117-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1039
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

بیداری اسلامی (انقلاب های نوظهور جهان عرب) واجد تحولاتی است که سیاست خارجی تمام بازیگران منطقه از جمله ایران را متاثر خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از انقلابی مذهبی است، در مواجهه با این تحولات، توامان فرصت و چالش های متعددی را در عرصه سیاست خارجی راهبردی خود شاهد بوده که برآیند این روند، الزام گزینش راهبردی قابل اعتنا برای تامین امنیت و استفاده از فرصت ها را گوشزد می کند. این پژوهش با توجه به بافت منطقه خاورمیانه و رهیافت های متنوع نظری در عرصه سیاست بین الملل، اتخاذ راهبرد منطقه ای ایران مبتنی بر رویکرد نظری «رئالسیسم تدافعی» را از قابلیت بیشتری جهت توفیق در مواجهه با تحولات منطقه دانسته، تا ضمن افزایش قدرت ملی، خصومت های رقبای منطقه ای را نیز بر نیانگیزد. در این راستا، ایران ضمن تعریف دو حلقه فوری و غیرفوری در محیط امنیتی خویش، سعی در استفاده از دو ابزار استراتژیکی و ایدئولوژیکی برای رفع نگرانی های راهبردی خود نموده است تا ضمن برطرف نمودن تهدیدات امنیتی از یک طرف و از طرف دیگر با حمایت از اکثر انقلاب های منطقه در راستای افزایش نقش منطقه ای خود، پیروزی جبهه اسلامی و تقویت محور مقاومت اسلامی گام بردارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1039

دانلود 56 استناد 1 مرجع 9
نشریه: 

روابط خارجی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  7-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  2687
 • دانلود: 

  869
چکیده: 

نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 2687

دانلود 869 استناد 4 مرجع 10
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SAJJADPOUR SEYED KAZEM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (8)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12166
 • دانلود: 

  7684
کلیدواژه: 
چکیده: 

Iran has marked the 33rd anniversary of the victory of its islamic Revolution. How can one analyze the foreign policy report card of the islamic Revolution? It is extremely difficult, if not impossible, to discuss the details of the foreign policy-related issues of the islamic Revolution at the three distinctive, yet related, levels of national, regional and international political dynamics. However, through a careful examination of all foreign policy actions and interactions of the islamic Republic, we may infer that independence stands as the most dominant prism through which the foreign policy of the political system in Iran can be understood. Independence in the foreign policy decision-making of Iran, as a byproduct of the islamic Revolution, gave birth to a new regional setting with its global impacts.

آمار یکساله:  

بازدید 12166

دانلود 7684 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یزدان فام محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (مسلسل 74)
 • صفحات: 

  139-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت جدید ایالات متحده آمریکا چه سیاست و راهبردی در عرصه بین المللی به طور عام و در قبال جمهوری اسلامی ایران به طور خاص در پیش خواهد گرفت؟ در پاسخ به این سوال، علاوه بر طرح چهارچوب مفهومی کوتاه، عوامل موثر در شکل گیری سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در دو سطح ملی و بین المللی طرح، اصول و رویکرد آن تشریح و راهبرد آن با توجه به تناقض ها و موانع احتمالی توضیح داده شده است. به نظر می رسد دولت ترامپ به دلیل ایجاد شکاف های سیاسی و ساختاری در داخل آمریکا و بی توجهی به بنیان های تاریخی نظام بین الملل و سیاست خارجی آمریکا در تأمین اهداف و منافع آمریکا با موانع و مشکلات بزرگی روبرو شده و ناگزیر به تعدیل در مواضع اعلامی خود در سیاست خارجی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 432 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهدی زاده اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8-9
 • صفحات: 

  125-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1164
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

چکیده فارسی:هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی دیدگاه اسلام درباره برخی مفاهیم و اصول سیاست خارجی و نیز مبانی فقهی سیاست یاد شده می باشد. پرداختن به این مفاهیم و مبانی می تواند مقدمه مناسبی برای ارائه نظریه اسلامی سیاست خارجی و روابط بین الملل باشد. فرض اصلی مقال حاضر این است که مفاهیم بنیان اصلی نظریه ها را تشکیل می دهند و اولین گام اساسی برای نظریه پردازی در هر یک از رشته های علوم انسانی، پرداختن به مفاهیم آن رشته است. سووال اصلی مقاله این است که مفاهیم و مبانی فقهی سیاست خارجی در اسلام چه می باشند. با پاسخ دادن به این سوال کلیدی می توان از یک سو زمینه لازم برای نظریه پردازی در این حوزه را فراهم ساخت و از سوی دیگر، تفاوت نگرش اسلام و غرب به مفاهیم و اصول سیاست خارجی را باز شناخت. چکیده عربی:الهدف الرئیسی من کتابة هذه المقالة دراسة و جهات نظر الاسلام عن بعض اصول السیاسة الخارجیة و مفاهیمه و المبانی الفقهیة للسیاسیة. والتطرق الی هذه المفاهیم و المبانی یکون مقدّمة مناسبة لارائة التطریقة الاسلامیة فی السیاسة الخارجیة و الروابط الدولیة. الفرضیة الاصلیة لهذه المقالة أنّ المفاهیم هی الاساس الاصلی للنظریات، والخطوة الاولی لارائة النظر فی کلّ فرع من الفروع العلوم الانسانیة، التطرق إلی مفاهیمها.إذا أجبنا لهذا السؤال الأساسی یمکن أن نمهّد الطریق لارائة النظریة فی هذا المجال من جانب و من جانب آخر نتعرّف باختلاف نظرة الاسلام والغرب إلی المفاهیم و اصول السیاسة الخارجی.

آمار یکساله:  

بازدید 1164

دانلود 286 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Radfar Firoozeh | Dehghani Firooz Abadi Sayyed Jalal

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4 (90)
 • صفحات: 

  225-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

Before and after the election, Joe Biden has stated that one of his foreign policypriorities is to formulate and pursue a new US policy towards Iran. At the heart ofBiden's "Iranian politics" is his return to JCPOA. However, there are ambiguities aboutnature and quality of this policy and also USA return to JCPOA. Therefore, this articletries to answer this question: What are the nature, components and coordinates ofBiden's foreign policy towards Iran and what will it be like? By documentary studymethod and analyzing the speeches, letters, and statements made by Biden and hisforeign policy team, it is argued that Biden's foreign policy discourse is "liberalinternationalism. " His nuclear policy is also based on a thematic and step-by-step linkto return to the JCPOA in the first step, strengthen and expand its provisions andextend its time in the second step, and finally extend it to the missile program andIran's regional influence in the third step.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  133-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

وقوع بیداری اسلامی در مصر و سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک شریک راهبردی بریتانیا و آمریکا موجب شد تا ترتیبات سیاسی-امنیتی منطقه شمال آفریقا دست خوش دگرگونی و تحول شود. سرنگونی مبارک و به قدرت رسیدن جریان اسلام گرای اخوان المسلمین، مقامات انگلیس را بر آن داشت تا در سیاست های خود در برابر مصر بازنگری و تجدیدنظر کنند. مقاله حاضر با هدف پاسخ گویی به پرسش کلیدی «بریتانیا در مواجهه با جنبش های اسلامی و امواج بیداری اسلامی، چگونه آنها را در راستای اهداف ملی و سیاست های خود مدیریت، جهت دهی یا کنترل می کند؟ » تألیف شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سیاست بریتانیا در قبال بیداری اسلامی مبتنی بر رویکردهای استعمارنوین، در جهت احیای دولت های قدرتمند وابسته و پاسخ گو به قدرت های بزرگ است. به همین منظور دولت سازی بریتانیا در کشور مصر بر سه پایه «آموزش، کادرسازی و ایجاد شبکه هم سو» قرار گرفته است. در گام نخست، نخبگان مصری هم سو با سیاست های انگلیس، در فرآیند یک توافق سیاسی، قدرت را در دست می گیرند. بر این اساس در شرایط کنونی نظامیان و ارتش مصر این نقش را بر عهده دارند. در گام دوم، آموزش و بازسازی نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در دستور کار قرار می گیرد و در عمل بسترها به گونه ای طراحی می شوند که مسئولیت نهادهای نظامی امنیتی به دست دانش-آموختگان مراکز امنیتی بریتانیا و غرب باشد. در گام نهایی نیز، آموزش رسانه ها، زنان و جوانان و به طور هم زمان کارآفرینی و توسعه مدنی مدنظر است تا در این راستا، علاوه بر اجرای طرح توسعه سیاسی و اقتصادی مطلوب لندن، فضای افکار عمومی مصر به سود بریتانیا مهندسی شود. همچنین تقویت فمنیسم و توسعه خبرنگاری و تربیت سیاسی با هدف تأسیس احزاب جدید در قالب اندیشه های سکولاریستی، با هدف مهار و تضعیف جریان های اسلام گرا در مصر انجام می-گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

RAHBORD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  98
 • صفحات: 

  37-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

The present article entitled "The Necessity of Active Resistance in the foreign policy of the islamic Republic of Iran" is in fact an attempt to explain and prove the necessity of continuing the principle of resistance in the foreign policy of the islamic Republic of Iran. "Resistance" is an inherent element of the identity of the islamic Revolution. This concept has been a cause and direction in the emergence of the islamic Revolution and has played a key role in its continuation and promotion. The aim of this research is to gain an understanding of the status and degree of discourse of governments to the value and degree of adherence of governments by searching, focusing, and measuring the coordinates of the position of resistance in the value and principled concept of the islamic Revolution Thought. It also tries to examine the reason for the importance of resistance And by studying traditional and modern threats, it is necessary to identify active resistance as a strategy. In the first part of the article, the principles and background of the necessity of a resistance-oriented view in the foreign policy of the islamic Republic of Iran and the foreign policy discourses of the islamic Republic of Iran from the beginning of the revolution until now are discussed In the second part, the threats related to the foreign policy of the islamic Republic of Iran are examined. A case study has also been conducted on the FATF as an international regime with internal consequences. It should be noted that for data collection and analysis in this study, the library method and written documents have been used.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  45-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

جهان امروز در دوران گذار قرار داشته و ساختارهای منبعث از نظام دوقطبی و تک قطبی توان لازم را برای اداره وضعیت جدید جهان ندارند. قدرت های نوظهور برزیل، روسیه، چین، هند و افریقای جنوبی با تشکیل گروه کشورهای بریکس بلوک قدرت جدیدی را تشکیل داده اند که از قدرت قابل توجه و رو به رشدی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظامی برخوردار بوده و می توانند نقش تعیین کننده ای در مناسبات بین المللی ایفا نمایند. در این مقاله به این سوال پاسخ داده می شود که چه عواملی در ارتقای سطح همگرایی بین ایران و بریکس موثر می باشد؟ با توجه به رویه و اصول ثابت انقلاب اسلامی مبنی بر عدم وابستگی به قدرت های بزرگ، نفی سلطه پذیری و سلطه جویی، عدالت طلبی، عدم وابستگی، حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها و همچنین مخالفت و تلاش گسترده جمهوری اسلامی در نقد و به چالش کشیدن نظم تک قطبی امریکا محور، مشاهده می گردد همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. همسویی بریکس با جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای موازنه سازی نرم در قبال ایالات متحده نقشی اساسی در نگاه ج. ا. ایران برای ارتقای سطح همکاری با بریکس داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
litScript