نتایج جستجو

2137

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

214

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  981
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

سربرال ایشمیا یکی از بیماریهای کشنده مربوط به سلولهای مغزی می باشد که در اثر کاهش جریان خون به مغز به صورت جزئی یا کلی اتفاق می افتد. این عارضه در اثر ضربه مغزی پیدا شده و موجب خونریزی و انسداد عروق مغزی و بروز التهاب در مغز شود. که پیشرفت این التهابها کشنده خواهد بود. پروتئین HMGB1 به عنوان یک مولکول سیگنال خارج سلولی در مسیر وقوع این بیماری از سلولهای مبتلا به کمبود اکسیژن و سلولهای ایمنی آزاد می گردد و به عنوان فاکتور تشدید التهاب، مسیر ترشح سیتوکین ها را به راه می اندازد. تاکنون تلاشهای متعددی به منظور مهار اثر HMGB1 که در واقع مهمترین عامل تشدید التهاب و مرگ و میر در اثر بروز سربرال ایشمیا به شمار می آید، انجام شده است. سه داروی مهم که برای مهار اثر این پروتئین در مسیر فیزیولوژیک بیماری مورد بررسی قرار گرفته اند، Tricin 7-Glucoside، Tanshinone A و Rosamirinic Aci می باشند. فایلهای سه بعدی ساختارهای شیمیایی این سه دارو استخراج شد و برهمکنش آنها با پرتئین HMGB1 و دو پروتئین TLR2 و TLR4 که گیرنده ها و انتقال دهنده های سیگنال در جریان بیماری می باشند، بررسی شدند. مطالعات با استفاده از نرم افزار بررسی برهمکنش پروتئین/لیگاند Molegro Virtual Docker و نرم افزار تخصصی طراحی مدلهای دارویی LigandScout مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که داروی Tricin 7-Glucoside بهترین برهمکنش را با دو پروتئین HMGB1 و TLR2 داشت. و داروی Tanshinone A بهترین برهمکنش را با پروتئین TLR4 برقرار کرده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 981

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  80-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17079
 • دانلود: 

  18199
چکیده: 

Objective(s): This study aimed to examine the hypothesis that an antiarrhythmic effect might be obtained by ischemic preconditioning of the liver, and also to characterize the potential underlying mechanisms.Materials and Methods: Male Wistar rats were anesthetized by thiopental sodium (50 mg/kg, IP) followed by IV injection of heparin (250 IU). Remote ischemic preconditioning (RIPC) was induced by 3 cycles of 5 min liver ischemia followed by 5 min of reperfusion. The hearts were excised within 5 min after the final cycle of preconditioning and perfused using Langendorff’s system. The isolated perfused hearts were subjected to 30 min global ischemia followed by 90 min reperfusion. The myocardial arrhythmias induced by ischemia- reperfusion (I/R) were determined in accordance with the guidelines of Lambeth Conventions. The potential role of KATP channels on RIPC was assessed by injection of glibenclamide (nonselective KATP blocker) or 5-hydroxydecanoate (mitochondrial KATP blocker) on rats 30 and 15 min before induction of RIPC in the liver, respectively.Results: Hepatic remote preconditioning of the heart significantly (P<0.0001) prevented the incidence of myocardial arrhythmias induced by I/R in the perfused hearts (5.33±1.54 vs. 32.33±6.44,). However, the protective effects of remote preconditioning was significantly (P<0.01) abolished by the KATP blocker, glibenclamide (25.5±4.9 vs. 5.33±1.54,).Conclusion: Hepatic RIPC may prevent the arrhythmias induced by I/R in the isolated perfused hearts via KATP channels.

آمار یکساله:  

بازدید 17079

دانلود 18199 استناد 0 مرجع 630
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  90-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12
 • دانلود: 

  5
چکیده: 

مقدمه: ایسکمی مغزی ناشی از کاهش گلوکز و اکسیژن به دنبال نارسایی خون رسانی مغز است. ایسکمی را می توان در مدل های کانونی و سرتاسری ایجاد کرد. یک نوع از مدل حیوانی ایسکمی مغزی سراسری گذرا با انسداد دو سرخرگ کاروتید و ایسکمی کانونی با انسداد شریان مغزی میانی القا می شود که متداول ترین روش های بکارگیری شده برای تحقیقات پاتوفیزیولوژیک ایسکمی و ساز و کارهای آن است. درک مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک ایسکمی مغزی برای توسعه رویکردهای پیشگیرانه و درمانی جدید برای ایسکمی مغز مهم است. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک حوادث ایسکمیک مغز مانند کاهش جریان خون مغزی، سمیت عصبی گلوتامات، استرس اکسیداتیو، التهاب، ادم مغزی، اختلال عملکرد سیستم کولینرژیک، مرگ سلول های عصبی و آسیب هیپوکامپ را شرح داده ایم. تلاش های گسترده ای برای یافتن داروهای موثر با کمترین عوارض جانبی برای تعدیل مسیرهای درگیر در ایسکمی مغز در حال انجام است. در مجموع، اطلاعات ارایه شده ممکن است راهنمای مناسبی برای طراحی استراتژی های درمانی جدید برای ایسکمی مغز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 12

دانلود 5 استناد 0 مرجع 6
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GUTIERREZ M. | DIEZ TEJEDOR E.

نشریه: 

CEREBROVASCULAR DISEASE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  118-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5551
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5551

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HELMS A. | WHELAN H. | TORBEY M.T.

نشریه: 

CEREBROVASCULAR DISEASE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  417-426
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9239
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9239

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  116
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  242-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3760
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3760

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  32
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1350
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1350 استناد 32 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17639
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

In this prospective descriptive study, all patients with acute lower limb ischemia who presented to Shohada Tajrish Hospital (Srn) between July 2001 and July 2003 were analyzed and followed for 6 months. The total population of 109 patients, with no significant difference in sexual distribution had a mean age of 64±16 years. 23% had AF and 31% had a history of MI, but in the ECG of30%, no pathologic finding had been detected. Pain and coolness were the two most prevalent symptoms. Only one third of the patients had normal sensory and motor examination in their limb and the rest had different degrees of impairment. More than 70% of the patients arrived here after 12 hours from the onset of the symptoms. Fasciotomy was done in 29%, and amputation in 23.5%. The mortality rate was 12.2%. Surgical site infection occurred in 11% and 14.1% underwent re- embolectomy. There were no pseudoaneurysms. The time interval from the onset, sensory and motor findings, and calf tendemess affected the prognosis. Prognosis was better in smokers. The iatrogenic group which consisted of 13.7% of our patient population had the best prognosis (no mortality or morbidity). 4% of the patients who had first undergone embolectomy in other centers, all lost their limbs. In cases of late embolectomies, venotomy and heparin flush has lowered the amputation level without increasing mortality. Early referral by a cardiologist, receiving heparin rapidly and smoking are among the factors which improve prognosis.

آمار یکساله:  

بازدید 17639

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PLOS ONE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4204
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4204

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: RIPC (RENAL ischemia PRECONDITIONING) IS A INNATE METHOD IS WHICH A BRIEF AND SUB LETHAL ischemia OF THE REMOTE ORGAN THAT PROVIDES TISSUE PROTECTION FROM SUBSEQUENT AND LETHAL IR (ischemia REPERFUSION). THIS IS DIDN'T APPEAR YET WEATHER BRAIN ischemia TOLERANCE CAN BE INDUCED BY RENAL ischemia PRECONDITIONING AND THE MECHANISM UNDERLYING IT NEED TO BE CLARIFIED. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
litScript