نتایج جستجو

49007

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4901

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جعفری قریه علی حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  24 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  25-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  776
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

منظومه های حماسی ملی، بسیاری از آیینها و اعتقادات کهن ایرانی را در بر دارد که تصورات اقوام کهن را در مورد ایزدان خود نشان می دهد. بررسی و شناخت این آیینها گوشه ای از گذشته مذهبی و فرهنگی ما را روشن می کند؛ از جمله آیینهایی که هزاران سال پیش اقوام ایرانی، هندی و برخی از اقوام دیگر به آن اعتقاد داشته اند، آیین مهر بوده که در راس این آیین، ایزدی به نام «مهر» قرار داشته است.از مجموعه مطالبی که در «ریگ ودا» و اوستا در مورد «ایزدمهر» آمده است می توان نتیجه گرفت که این ایزد از کهن ترین ایزدان مورد پرستش اقوام هند و ایرانی، و از احترام بسیاری بهره مند بوده است.در یشت دهم اوستا موسوم به «مهریشت»، که به «مهر» اختصاص دارد، ویژگیهایی از قبیل نافریفتنی، ده هزار چشم و هزار گوش، شهریاری و کیهان سالاری و دادورزی به این ایزد نسبت داده شده است. این ویژگیها به گونه ای نهانی در منظومه های حماسی ملی ایران پراکنده است. در این جستار با بهره گیری از متون مذهبی کهن نظیر اوستا و پژوهشهای مهرپرستی به بررسی آنها در منظومه های مورد بحث پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 776

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علیپور اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  113-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

در این مقاله، سروده هایی متعلق به خانواده ادبیات شفاهی ایران از منظر برون متنی و درون متنی معرفی می شود. سه خشتی های کرمانجی، سروده هایی سه مصراعی اند که سابقه آنها به ادبیات دوره پیشااسلامی می رسد اما هنوز در شاخه ادبیات شفاهی منطقه خراسان سروده و خوانده می شوند. در زبان کرمانجی، سه خشتی ها را عمدتا به آواز می خوانند و همین امر سبب افزودن پاره هایی بر اصل سه مصراع می شود. این پاره ها بیشتر کارکرد موسیقایی دارد و غالبا برای سازگارشدن سه خشتی ها با دستگاه های موسیقایی به آنها افزوده می شود اما غیر از این، کارکرد معنایی - عاطفی هم دارند. ما پس از بررسی 304 سه خشتی، آنها را از جهت موسیقایی و زمینه معنایی - عاطفی بررسی خواهیم کرد. ضمن اینکه پیش از آن نشان می دهیم رابطه این سروده ها با ادبیات دوره پیشااسلامی چگونه است. در بخش پیشینه تحقیق و وجه تسمیه این قالب نیز نشان خواهیم داد که چه تحقیقاتی در این مورد تاکنون انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طبیب زاده امید

نشریه: 

ادب پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  53-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

در این مقاله سروده های ایرانی را به دو دسته کلی تقسیم کرده ایم: سروده هایی که مبتنی بر سنتی شفاهی و قدیم بوده اند، و دیگر سروده هایی که به دنبال شکل گیری شعر عروضی فارسی متاثر از شعر عرب پدید آمده اند. دسته نخست را سروده های شفاهی و دسته دوم را سروده های مکتوب نام نهادیم و پس از شرح مختصری درباره اقوال ایزدی ها و کلامات یارسان، به عنوان دو نمونه از سروده های شفاهی ایرانی، به مقایسه آنها از حیث برخی ویژگی های صوری، همچون انسجام درون متنی، بیت و مصراع و قافیه پرداختیم. بر اساس تحول ویژگی های صوری در اقوال و کلامات و دیگر سروده های ایرانی غربی، به این نتیجه رسیدیم که اقوال ایزدی ها یکی از قدیم ترین انواع سروده های شفاهی ایرانی غربی است، درحالی که کلامات یارسان، احتمالا تحت تاثیر سنت مکتوب و قوی شعر عروضی فارسی، بسیاری از ویژگی های شفاهی خود را از دست داده و به سروده های مکتوب نزدیک شده است. در عین حال برخی ویژگی های مهم ترین سروده های ایرانی غربی را نیز تحلیل کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحات: 

  58-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1202
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سندرم poems یک نوع دیسکرازی پلاسموسیتی است که شامل مجموعه ای از پلی نوروپاتی ، ارگانومگالی ، اندوکرینوپاتی ، منوکلونال گاماپاتی و گرفتاری پوستی می باشد. در این مطالعه یک مورد بیمار مبتلا به این سندرم را با تظاهرات نادر هیپرتانسیون پولمونر و ضایعات جلدی شبه اسکلرودرمی که در بخش داخلی بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بوده گزارش نموده و در ضمن مروری بر این سندرم ارائه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1202

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  147-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

این تحقیق هیجان های بیان شده در اشعار غنایی دیوان پنج شاعر مشهور، عطار، مولوی، سعدی، حافظ و شهریار را بررسی و مقایسه می کند. با نمونه گیری تصادفی، از میان اشعار این شاعران نمونه انتخاب شد و فهرستی تدوین گردید که دارای اعتبار محتوا و پایایی 0.90 بود. یافته های تحقیق نشان داد که 5 الی 19 درصد اشعار این دیوان ها هیجان های مشخصی را بیان می کند که هیجان عشق، غم و شادی از جمله آنها بودند و با فراوانی بالا در دیوان ها مشاهده شد. بیان هیجان عشق در همه این پنج دیوان در صدر قرار دارد، ولی هیجان غم در سروده های شهریار و شادی در شعرهای مولوی بیشتر دیده می شود. این حالتهای هیجانی مثبت و منفی که با شدت بالایی سروده شده اند، در دیوان ها متفاوت از یکدیگر بوده و با ویژگیهای شخصی هر یک از شاعران مطابقت دارد و تیپ شخصیتی - هیجانی خاصی را پیشنهاد می کند که نشان دهنده بیان هیجانی با شدت بالاست.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  343-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

یکی از اصلی ترین جایگاه های بازتولید اسطوره ها، نحله های فرهنگی اعتقادی در بستر دین و فرهنگ جدید است. در این گرایش های فرهنگی نو، بازتولید اسطوره گاه آگاهانه است و گاه ناآگاهانه، گاه به صورت مستقیم و با همان شکل است و گاه با جرح و تعدیل و به شکل های مختلف که معمولا برای ادامه حیات خود به لایه های ژرف تر فرهنگ جدید پناه می برد. این پژوهش با روش تطبیقی تحلیلی بر آن است تا چگونگی دگردیسی و بازتولید اسطوره آفرینش مهری (میتراییسم) را در عرفان ایرانی اسلامی نشان دهد. به نظر می رسد اسطوره آفرینش مهری از طریق لایه های نهان فرهنگی، در عرفان ایرانی اسلامی تبلور یافته است و به شکل کشتن گاو نفس و گاو تن در عرصه عرفان حیات خود را در کالبدی جدید ادامه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 328 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  533-538
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1340
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سندرم کرو – فوکاس (Crow-fukas)، تاکاتسوکی (takatsuki) یا نشانگان پوئمز (poems syndrome) که نام آن برگرفته از ترکیب حروف اول یافته های بالینی و پاراکلینیکی به لاتین، شامل: پلی نوروپاتی (Polyneuropathy)، ارگانومگالی (Organomegaly)، اندوکرینوپاتی (Endocrinopathy)، وجود جز میلوم (Myeloma component) و ضایعات پوستی (Skin lesions) است، نوع اختلال نادر پلاسما سل همراه ضایعات اسکلروتیک استخوانی می باشد که اعضای مختلفی را درگیر می نماید. این نشانگان در ژاپن و سایر کشورهای آشیای جنوب شرقی بطور مکرر گزارش می شود اما در سایر نقاط دنیا و در سفیدپوستان شایع نیست. علایم دیگر این نشانگان شامل لاغری مفرط، تب، وجود مایع در فضای جنب، ادم شدید و افزایش پلاکتها می باشد. افزایش سطح اینترلوکین (IL-6) 6 و تومور نکروزیس فاکتور الفا (TNF-α) در سرم نیز بطور مکرر گزارش می گردد. درمان آن مشابه مولتیپل میلوما بوده و با کنترل جز میلوم سایر علایم فروکش کرده و بهبودی نسبی صورت می گیرد. پیش آگهی این نشانگان از مولتیپل میلوما به مراتب بهتر است. ما در این گزارش بیماری را معرفی می کنیم که با پلی نورپاتی مراجعه کرده بود و در بررسیهای بیشتری که از وی به عمل آمد بزرگی طحال و غدد لنفاوی، چماقی شدن انگشتان، تیره شدن پوست دست و وجود میلوما در بیمار مشاهده گردید. بررسی بیشتر گرفتاری اندوکرینی و فاکتور روماتویید با تیتر بالا را نیز نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1340

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  70-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

Anabaena variabilis var. kashinesis (Bharadwaja) Fritschاز تیره Nostocaceae جلبکهای سبز-آبی برای اولین بار برای فلور جلبکی ایران گزارش می گردد. نمونه برداری این واریته جلبکی در سال 1392 از شالیزار های استان گلستان انجام گرفت و شناسایی نمونه ها بعد از خالص سازی و کشت در دو محیط کشت جامد و مایع با تاکید بر ویژگیهای شاخص موفولوژیک با استفاده از میکروسکوپ نوری، فلورسانس، میکروسکوپ الکترونی (SEM) و نیز رفتار شناسی نمونه ها در محیط کشت تحت شرایط تغییرات دمایی و دی اکسید کربن در محدودیت نوری (µ E m-2s-12) صورت پذیرفت که روش مطالعه ترکیبی جدیدی در ایران می باشد. نظر به تنوع بیولوژیکی سیانوفیتا، در این مطالعه با تاکید بر ویژگی های مورفولوژیک ویژه توصیفی جدید از گونه Anabaena variabilis var. kashinesis (Bharadwaja) Fritsch ارائه شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1277
 • دانلود: 

  464
چکیده: 

NSLTP (nonspecific lipid transfer protein) ها پروتئینهای گیاهی هستند که بر اساس وزن مولکولی به دو گروه nsLTP1 و nsLTP2 تقسیم بندی می شوند. این پروتئینها بسیار مقاوم هستند و علاوه بر پتانسیل حمل داروها می توانند آنها را در برابر اکسیداسیون یا تجزیه شدن محافظت کنند. nsLTP2 برنج پروتئینی است که به دلیل توانایی ذاتی عبور از غشا و اتصال به ترکیبات استروئیدی (از جمله برخی ترکیبات داروئی) پتانسیل استفاده در سیستمهای تحویل دارو را دارد. در این تحقیق با هدف افزایش خاصیت فلورسانس در ژن(Oriza sativa) iranian rice nsltp2 ، جهشهای هدایت یافته مکانی ایجاد گردید. برای ایجاد جهش از تکنیک (splicing by overlap extension-polymerase chain reaction) SOE-PCR در تبدیل اسیدآمینه تیروزین 45 به تریپتوفان (Y45W) ژن nsLTP2 استفاده شد. مطالعات انجام شده بر روی سایر ګونه های این پروتئین حاکی از افزایش خاصیت فلورسانس در اثر ایجاد این نوع جهش است. در مرحله بعد با تکثیر قطعات جهش یافته و تایید جهش ایجاد شده توسط توالی یابی، محصول جهش یافته در وکتور pET32-a کلون و پس از بیان در سویه بیانی BL21 (DE3) pLYSs، پروتئین تغییر یافته حاوی His-tag، تخلیص و وجود این پروتئین با استفاده از وسترن بلات تایید گردید. امید می رود از این پروتئین بتوان به عنوان یک انتقال دهنده داروئی به خصوص داروهای درمان سرطان استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1277

دانلود 464 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حاجبی احمد | دری نجمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  25-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

یکی از بارزترین مظاهر فرهنگ عامه اقوام ایرانی، اشعار محلی است که به زبان و گویش محلی سروده می شوند. منظومه بلند نوستالژیک، گونه نوپدیدی از شعر محلی است که نشانه های آن از نیمه دوم قرن اخیر، در اقوام مختلف ایرانی مشاهده می شود. این منظومه ها که عمدتا روزگار ماقبل تجدد عصر پهلوی را بازتاب می دهند، نمایشگر غم غربت و نوستالژی گرایی شاعران محلی و به تبع آن اقوام ایرانی اند. در مقاله حاضر، وجوه نوستالژی گرایی در 40 منظومه برجسته محلی بررسی شده است. واکاوی این منظومه ها نشان می دهد که بازگشت به کودکی و بازگشت به طبیعت، برجسته ترین وجوه نوستالژی گرایی در این اشعار است و شاعران محلی می کوشند از طریق اشاره به جغرافیای بومی، آداب و رسوم، بازی ها، ابزارها، اشخاص و اماکن نوستالژیک، خاطره جمعی مردم خویش را بیدار کنند و بر حفظ مولفه های هویت بومی تاکید ورزند. برخی دیگر از وجوه نوستالژی گرایی نظیر اسطوره گرایی و شکایت از روزگار، با فراوانی کم تر در این منظومه ها بازتاب یافته اند. بازنمایی عناصر فرهنگ عامه اقوام ایرانی در این پژوهش نشان می دهد که این مولفه ها، با وجود تنوع و تفاوت، دارای جنبه های مشترک بسیاری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 12 استناد 0 مرجع 0
litScript