نتایج جستجو

6898

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

690

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جهادی سیدامیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  61-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

بسیاری از آثار متقدم تفسیری تا کنون شناخته و بررسی نشده اند. از زمرة این آثار باید از تفسیر کهن بحر الموّاج و سراج الوهّاج اثر خامة مولانا شهاب الدین عمر دولت آبادی در نیمة اوّل سدة هشتم قمری یاد کرد که هنوز مورد تصحیح و بررسی قرار نگرفته است. مسئلة اصلی پژوهش در ناشناخته بودن این اثر از جهات مکتب تفسیری، ویژگیهای زبانی، ادبی و ساختاری است. مکتب تفسیری بحر الموّاج به روش تفاسیر اهل سنت و مأثور است. در جای جای متن، به قصص و روایات داستانیِ قرآنی استناد شده است. بارزترین خصوصیت این اثر، جنبة بررسی-های صرفی و نحوی کلام قرآن است که البته به قصد ایضاح بیشتر و رفع ابهام انجام گرفته است. مفسر ذیل هر آیه از ساختار خاصی سود جسته است که سبب شده مطالب در نظم خاصی عرضه شوند. زبان این اثر بسیار کهنه تر از زبان نثر سدة هشتم قمری است و بیشتر به به نثر مرسل غزنوی میماند. جملات کوتاه، تاثیر پذیری از نحو عربی در ترجمة آیات قرآن و گاه سره نویسی از دیگر ویژگیهای زبانی این تفسیر است. مفسر در ترجمة آیات قرآن از شیوة ترجمة تفسیری و آزاد سود جسته است. در ضمن نثر گهگاه اسجاع ساده و اشعار عربی و ابیات فارسی به کار رفته است. نویسنده در این مقاله کوشیده تا از منظر روش تحلیل و توصیف محتوا به شناساندن و بررسی مکتب تفسیری و ویژگیهای زبانی، ادبی و ساختاری بحرالموّاج بپردازد و حتی الامکان پردة زمان و خمول را از چهرة احوال و آثار شهاب الدین عمر دولت آبادی بزداید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مروارید هاشم | حقی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  82/2
 • صفحات: 

  177-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

آیا هیوم واقعا تجربه گرایی شکاک بود؟ تصویر رایجی که تا چندی پیش از هیوم وجود داشت، او را تجربه گرایی ترسیم می کرد که بر خلاف تجربه گرایان پیش از خود توانست شکاکیت را، که نتیجه منطقی تجربه گرایی است، از آن استنتاج کند. طبق این تفسیر، کل پروژه هیوم نفی و رد معرفت متافیزیکی و نیز علمی بر اساس اصول تجربه گرایی است. اما در نیمه اول قرن بیستم، دیوید کمپ اسمیث تفسیر ایجابی تر جدیدی از هیوم ارایه داد. طبق تفسیر او کل هدف هیوم نفی و رد نیست، بلکه هدف اصلی او آن است که نشان دهد باورهای بنیادین انسان، که طبق اصول تجربه گرایی از تجربه و یا عقل غیر قابل کسب هستند، از طبیعت انسان ناشی می شوند، و به دیگر سخن، طبیعت آن ها را به ما تحمیل می کند. این تحلیل اسمیث، هیوم را از تجربه گرایی شکاک به فیلسوفی طبیعت گرا تبدیل می کند. این نوشتار در صدد انجام مقایسه ای اجمالی بین این دو تفسیر از هیوم است.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قاسم پورراوندی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  75-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

غزالی از عالمان استثنایی در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی است. طی مراحل زندگی احوال گونه گون را از سر گذرانده، ولی سرانجام در تصوف توقف کرده است. آثاری که غزالی در قالب موضوعات عرفانی از خود به یادگار گذاشته هر یک جلوه هایی از سیر و سلوک باطنی انسان است که در تحلیل آن از آیات و احادیث فراوان استفاده کرده است. تبلور این بهره گیری در دو تفسیر مستقل او به نام های مشکوه الانوار درباره آیه «اله نور السماوات والارض» (نور/ 35) و جواهر القرآن و درره به خوبی آشکار است. او در سایر آثار خویش نیز، کم و بیش همین راه را طی کرده و در آن ها علاوه بر تفسیر ظاهری و متعارف، برای شناختن نصوص دینی از روش تفسیر تاویلی بهره گرفته است. غزالی در منشا صدور قرآن، به وحیانی بودن این کتاب آسمانی معتقد است و در مبانی دلالی نیز بر آن است که معرفت قرآنی مراتب و سطوح گونه گونی دارد. براین اساس، اسرار قرآن برای کسانی که اهلیت آن را داشته و مقدمات فهم این معرفت را در خود به هم رسانده باشند، دست یافتنی است. این افراد همان کسانی اند که توانسته اند بین عالم معقول و عالم محسوس توازنی برقرار کنند، ساز و کار این موازنه نیز تاویل کشفی است. به بیان دیگر، برآیند تاویل گرایی در نظر این متفکر، التزام به تاویل عرفانی مبتنی بر کشف و شهود است.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 304 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

E.ARDESTANI V.

نشریه: 

GEOSCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  47-48
 • صفحات: 

  123-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12688
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Euler's homogeneity equation for determining the coordinates of the source body especially to estimate the depth (EULDPH) is discussed at this paper. This method is applied to synthetic and high-resolution real data such as gradiometric or microgravity data. Low-quality gravity data especially in the areas with a complex geology structure has rarely been used. The Bouguer gravity anomalies are computed from absolute gravity data after the required corrections. Bouguer anomaly is transferred to residual gravity anomaly. The gravity gradients are estimated from residual anomaly values. Then by applying the gravity gradients, using EULDPH, the coordinates of the perturbing body will be determined. Two field examples one in the east of Tehran (Mard Abad) where we would like to determine the location of the anomaly (hydrocarbon) and another in the south-east of Iran close to the border with Afghanestan (Nosrat Abad) where we are exploring choromit are presented.

آمار یکساله:  

بازدید 12688

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رضوی سیدابوالفضل

نشریه: 

مسکویه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  87-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1641
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

ویگ ها، گروهی از اشرافیت انگلستان بودند که در زمان حاکمیت استوارت ها در قرن 17م ظهور کردند. آنها بر پادشاهی مشروطه تاکید می کردند و با حکومت مطلقه شاهان استوارت مخالفت می نمودند. تفسیر ویگ از تاریخ اصطلاحی است که نخستین بار از سوی «هربرت باترفیلد» انگلیسی به کار رفته است. از نظر باترفیلد، دیدگاه ویگها تفسیر خاصی از تاریخ را ارائه می دهد که اعتقاد به برداشتی کهن از مفهوم آزادی و حکومت مشروطه عصر توتن ها (مگنا کارتا) را در خود دارد. برای مورخین ویگ گذشته داستان موفقیت هاست و تاریخ انگلستان شرح پیروزی مشروطه گرایی و حکومت مشروطه پارلمانی است. در این مقاله ضمن مطالعه زمینه های تاریخی پیدایش ویگ ها، نگرش تاریخی آنها مورد مطالعه قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1641

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تربیت اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  195-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

با طرح موضوع «تفسیر تربیتی» در دهه های اخیر در عرصه علوم حوزوی و علوم تربیتی، آثار متعددی درباره انواع و طبقه بندی آن نگاشته شده است؛ ولی تاکنون هیچ یک از این آثار، به صورت اختصاصی به بررسی گونه شناسی ها و انواع تفسیر تربیتی به طور همه جانبه نپرداخته است. این پژوهش با هدف بررسی انواع مختلف تفسیر تربیتی و ارائه طبقه بندی مفهومی شمول گرایانه و جامع به منظور معرفی تفسیر تربیتی به عنوان یک رشته علمی انجام شد. تحقق این هدف، طی دو مرحله اصلی، پیگیری شد: در مرحله نخست، دیدگاه های موجود درباره انواع تفسیر تربیتی احصاء، شرح، نقد و بازنگری شدند؛ در مرحله دوم، پس از ارائه طبقه بندی های جدید، از طریق باهم نگری طبقه بندی های جدید و بازنگری طبقه بندی های موجود به ارائه گونه شناسی جامع و شمول گرایانه از تفسیر تربیتی براساس معیارهای متعدد اقدام شد. سرانجام، براساس سه شاخصه اساسی هر رشته علمی − غایت، موضوعات و مسائل، و روش− تفسیر تربیتی به مثابه یک رشته علمی مطرح می شود که براساس سه شاخص یادشده، گونه شناسی شمول گرایانه و جامع جدید و متمایز دیگری از تفسیر تربیتی ارائه شد. این پژوهش می تواند با نمایاندن افق ها و اضلاع و برداشت های جدید از تفسیر تربیتی، سمت و سوی جدیدی در حوزه های پژوهشی و آموزشی ایجاد کند.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  27-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

بحث در باب تقدم اخلاق و معرفت شناسی و نسبت این دو با هم در فلسفه کانت، سابقه بسیاری دارد. هر استدلالی در این باره لاجرم مبانی خود را بر یکی از این دو حوزه استوار می کند و حوزه دیگر را بر اساس این مبانی تفسیر می کند. ریشارد کرونر به سیاق نوکانتی های هایدلبرگ، فلسفه کانت را کلیتی می داند که بیش از آن که نظامی بسته همانند نظام هگلی باشد، جهان نگری ای است که در آن اخلاق بر معرفت شناسی مقدم است و امر عملی بر امر نظری تفوق دارد. بر پایه تفسیر کرونر، معرفت شناسی، خود در بنیان، اخلاقی است و فعالیت عقل نیز عملی اخلاقی. با این همه، در تفسیر کرونر، نه اخلاق و نه معرفت شناسی، هیچ یک به سود آن دیگری به محاق نمی رود. به عقیده او جهان نگری کانت بر تنش دایمی میان قطب هایی استوار است که هیچ کدام در دیگری مستحیل نمی شود و تقابل شان موتور تقلای اراده اخلاقی است. معرفت شناسی و اخلاق نیز در جهان نگری کانت بر پایه همین دیالکتیک کانتی است که روبه روی هم قرار می گیرند. در مقاله حاضر، به بررسی تفسیر کرونر از جهان نگری کانت و فرضیه اصلی وی در جهان نگری کانت او خواهیم پرداخت و جایگاه اخلاق در نظام کانتی و نسبت معرفت شناسی و اخلاق در درون این نظام را بر پایه مقدماتی که کرونر فراهم آورده، تبیین خواهیم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ANTIKSON ROSEMARY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9820
 • دانلود: 

  5737
چکیده: 

In this paper I propose to do the following: I will discuss the notions of intentionality and self-understanding of Dasein as developed in Heidegger’s Basic Problems of Phenomenology. In doing so, I will try to show the interrelation of Dasein’s always being intentionally directed towards something and its self-interpretation. As we will see, the everyday world has, for Heidegger, a character of “equipmental contexture.” This means that Dasein returns to itself from out of things, equipment, tools, or-quite differently-the work of art. In a word, Dasein is mirrored back toward itself from the things made, from the products of techne.From this will follow the important distinction between authenticity and inauthenticity. There is a sense in which the following pairings could be discerned: tools or pieces of equipment link up with inauthenticity, while the work of art links up with authenticity. I will say more on the subject of tools a bit later in the essay.Both kinds of things are things insofar as they are entrenched in techne. The common root seems almost inexplicable in the light of the vast difference between tools and the artwork. Moreover, both Dasein and techne seem to have another equally enigmatic common root: that of temporality. Temporality is the essential bond between Dasein and the double sense of techne, which suggests the double-sidedness of temporality itself. It is precisely this double-sidedness that I would like to have as the backdrop to my discussion as a whole. Finally, I will turn to a few pages of Heidegger’s Being and Time and Bernard Stiegler’s book Technics and Time I in order to complicate this notion of the two senses of temporality, the owned and disowned, originary and every day, and its relation to work and techne. The overarching question here will be: Can the distinction between authenticity and inauthenticity be sustained?

آمار یکساله:  

بازدید 9820

دانلود 5737 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  51-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

چکیده فارسی:گوش دادن به آوا و صدای دل پسند ممنوع نیست و غناء ممنوع عبارت است از غنای مطرب که جذبه ویژه ای دارد و همانند شراب سرمستی می آورد. در این مقاله به ارائه دلایل اصلی حرمت غناء مطرب و تبیین انگیزه های اساسی حرمت و بیان بسیاری از مسائل اساسی باب غناء که مردم به ویژه جوانان دوست دارند تا درباره آنها بدانند پرداخته شده است و خاطر نشان شد که: ادله مهم تحریم غناء عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع، عقل. همچنین راز تحریم غناء عبارتند از: 1 طرب، 2 لهو، 3 تشبه و البته موارد استثناء از تحریم غنای مطرب عبارتند از: 1 حدی، 2 اضطرار (موسیقی درمانی)، 3 جلسه عروسی (همراه با شروط مربوطه). چکیده عربی:لا یمتنع الإصغاء إلی الأصوات المطبوعة لکن الصوت الممنوع او الغناء الممنوع هو الصوت المطرب المرقص الذی یجذب النفس و یسکر کالشراب.فی هذه المقالة تطرقنا إلی الأسباب الأصلیة فی حرمة الغناء المطرب مع تبیین البواعث الأساسیة فی الحرمة و ما یتعلق بمسائله الرئیسیة التی یحب الناس خاصة الشبان یعلمون عنها.و اشیر إلی ان الأدلة الهامة فی حرمة الغناء هی: القرآن و السنة و الإجماع و العقل؛ کما ذکر عن أسباب الحرمة و هی: الطرب و اللهو و التشبه إلا ان هناک بعض الأمور یستثنی مثل: الحدی، الاضطرار (الشفاء بالموسیقی) و حفلة الزواج (مع شروطها).

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 42 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

محمدی کله سر علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  257-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1765
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

چندمعنایی در داستان های تمثیلی، افزون بر بافت معنایی و فهم مخاطب به منزله ویژگی های بیرونی حاکم بر تفسیر، با ویژگی های ساختاری این متون نیز رابطه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی نقش ویژگی های ساختاری و روایی داستان تمثیلی در ایجاد تفاسیر متعدد از این متون است. از آنجا که تفسیر متن تمثیلی همواره بر یک خط داستانی و بر اساس کنش های داستانی انجام می گیرد، بررسی چندمعنایی نیز به تعداد خطوط داستانی در داستان های تمثیلی وابسته است. بنابراین، چندمعنایی تمثیل را می توان نتیجه دو فرایند روی دو محور متفاوت دانست: محور هم نشینی و محور جانشینی. در نخستین فرایند، تفاسیر گوناگون با خطوط متعدد داستانی متناظرند. این خطوط داستانی نیز خود نتیجه تعدد پی رفت ها و شخصیت های تمثیل هستند. در دومین فرایند نیز فقط یک خط داستانی و با توجه به بافت های معنایی متعدد می تواند تفاسیر گوناگون از تمثیلی واحد را ارائه دهد. این تقسیم بندی نتایجی نیز در زمینه چندمعنایی نمادهای ادبی می تواند درپی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1765

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
litScript