نتایج جستجو

17247

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1725

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15901
 • دانلود: 

  4504
چکیده: 

An MI-group is an algebraic structure based on a generalization of the con-cept of a monoid that satis es the cancellation laws and is endowed with an invertible anti-automorphism representing inversion. In this paper, a topology is de ned on an MI-group G under which G is a topological MI-group. Then we will identify open, discrete and compact MI-subgroups. The connected components of the elements of G and connected MI-groups are also identi ed. Some features of the maximal MI-subgroups and ideals of a topological MI-group are investigated as well. Finally, some theorems about automatic continuity will be introduced.

آمار یکساله:  

بازدید 15901

دانلود 4504 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

در این مقاله جریان مغشوش در سیکل موتورینگ (بدون احتراق) موتور احتراق داخلی شامل مکش، تراکم، انبساط و تخلیه به روش عددی با استفاده از نرم افزار منبع باز OpenFOAM تحلیل شده است. یک هندسه دو بعدی بکار گرفته شده است و مرزهای متحرک در سوپاپ ها و پیستون به کمک یک شبکه دینامیکی مدل سازی شده است. سه روش تغییر توپولوژی یعنی افزودن/ حذف لایه های سلولی، شبکه های با مرز لغزنده و بالاخره اتصال و قطع متناوب مرزها به ترتیب در مدل سازی حرکت پیستون، حرکت سوپاپ ها در سیلندر و ارتباط مجرای ورودی و محفظه سیلندر استفاده شده است. مدل k-e استاندارد برای جریان مغشوش بکار گرفته شده است و مساله برای دو سرعت 1500 و 3000 دور بر دقیقه حل شده است. نمودارهای سرعت و فشار لحظه ای نشان داده شده است. عدم تقارن جریان در مجرای تخلیه بخصوص در انتهای مرحله آشکار است. همچنین افزایش سرعت چرخش با افزودن سرعت موتور مشاهده می شود. استفاده از شبکه سازی دینامیکی مناسب امکان دستیابی به جزییاتی از جریان را فراهم ساخته است که بتوان شبیه سازی عددی را جایگزین روشهای دشوار و پرهزینه آزمایشگاهی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نیکویی ر. | ترک زاده ل.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  136
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله ابتدا زیرهم- جبرهای هم- اول را معرفی کرده و هم- جبرهای هم- اول با بعد متناهی را شناسایی می کنیم. در ادامه روی زیرهم- جبرهای هم- اول یک توپولوژی تعریف می کنیم. در پایان پاره ای از خواص زیرهم- جبرهای هم- اول و توپولوژی القا شده توسط آنها را بررسی می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAIO G.D. | KOCINAC L.D.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  156
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  28-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4771
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4771

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS TALK WE EMPLOY THE NOTION OF A QUASI-PRIME SUB MODULE OF AN R-MODULE TO INTRODUCE A NEW CLASS OF MODULES AS STRONGLY TOP MODULES. WE PRESENT SOME ALGEBRAIC PROPERTIES OF THIS MODULES AND PUT A topology ON THE SET OF ALL ITS QUASI-PRIME SUB MODULES, AS QUASI-ZARISKI topology. WE ALSO INVESTIGATE THE RELATIONSHIP BETWEEN ALGEBRAIC PROPERTIES OF STRONGLY TOP MODULES AND TOPOLOGICAL PROPERTIES OF QUASI-ZARISKI topology.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

KULKARNI S.H. | RAMESH G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  56-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18323
 • دانلود: 

  10133
چکیده: 

We define a new metric on the set of all closed linear operators between Hilbert spaces and investigate its properties. In particular, we show that the set of all closed operators with a closed range is an open subset of the set of all closed operators and the map T®T+ is an isometry in this metric. We also investigate the relationships between the topology induced by this metric and the gap metric.

آمار یکساله:  

بازدید 18323

دانلود 10133 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JAFARIAN AMIRI S.M. | JAFARZADEH A. | KHATIBZADEH H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  647-662
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41725
 • دانلود: 

  25868
چکیده: 

Let G = (V, E) be a locally finite graph, i.e. a graph in which every vertex has finitely many adjacent vertices. In this paper, we associate a topology to G, called graphic topology of G and we show that it is an Alexandro topology, i.e. a topology in which intersection of each family of open sets is open. Then we investigate some properties of this topology. Our motivation is to give an elementary step toward investigation of some properties of locally finite graphs by their corresponding topology which we introduce in this paper.

آمار یکساله:  

بازدید 41725

دانلود 25868 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OUELLETTE N.T. | GOLLUB J.P.

نشریه: 

PHYSICS OF FLUIDS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3091
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3091

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KASHANI S.M.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS EXPOSITORY PAPER, WE PRESENT A REVIEW ON G -MANIFOLDS, I.E., (PSEUDO) RIEMANNIAN MANIFOLDS UNDER THE ACTION OF A CLOSED CONNECTED LIE SUBGROUP GÌISO (M). WE STUDY TOPOLOGICAL AND/OR GEOMETRIC PROPERTIES OF SUCH MANIFOLDS.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
litScript