نتایج جستجو

15870

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1587

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

شمسی سمیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  546
چکیده: 

در اقتصاد دانش محور، از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده میشود و امروزه نقش سزمایه های فکری در ایجاد ارزش برای سازمانها و شرکت ها و واحد های تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایه مالی در واحد ها ایفا می کند. بسیاری از صاحب نظران حوزه مدیریت به این نکته باور دارند که سرمایه فکری و نیروی انسانی با کیفیت و دانش محور، عامل اصلی بهره وری و خلاقیت در سازمانی است که می تواند با ایده های خود فرایندهای جدیدی را خلق و کار آفرینی سازمانی را در سازمان تشویق کند که در نهایت باعث افزایش مزیت رقابتی سازمان خواهد شد. در این مقاله ضمن تعریف مفاهیم و اصطلاحات سرمایه فکری اهمیت اندازه گیری، نظریه های سرمایه فکری، روش اندازه گیری سرمایه فکری بیان ش ده روش مورد استفاده این مقاله کتابخانه ای بوده و گرد آوری داده ها از طریق واکاوی مقالات و کتب داخلی و خارجی است.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 546 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOLMEN J.

نشریه: 

MANAGEMENT ACCOUNTING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8950
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8950

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

ARJMANDI EHSAN | ABADI MOHAMMAD KHOSRO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE AIM OF THIS STUDY IS TO INVESTIGATE THE RELATIONSHIP BETWEEN intellectual capital AND COST OF capital. COMPONENTS OF intellectual capital, INCLUDING HUMAN capital AND STRUCTURAL capital AND ITS RELATION WITH THE WEIGHTED AVERAGE COST OF capital IS INVESTIGATED. DURING THE STUDY IN 2009 TO 2014, 131 COMPANIES LISTED IN TEHRAN STOCK EXCHANGE HAS BEEN ANALYZED. PANEL DATA REGRESSION ANALYSIS IS USED TO TEST THE HYPOTHESES. HYPOTHESIS TEST RESULTS INDICATE THAT A SIGNIFICANT RELATIONSHIP EXISTS BETWEEN HUMAN capital AND WACC. THE RELATIONSHIP BETWEEN capital STRUCTURE AND WACC WAS NOT FOUND AS WELL.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

HABIBA SAEID | TAHERI MOGHADAM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Nowadays, there are some changes in the accumulation of capital. These changes are result of a shift from tangible goods to intellectual ones. At the one side, among human development discussions, understanding the importance and value of intellectual capital is a pivotal issue. Human development concentrates on human beings and their potentials to receive the sustainability and durance in improving the quality of life. And at the other side, in such debates intellectual capital plays a crucial role. Considering the elements of which IC is composed, measuring them and the manner they affect human development process are the subject matter of this article. Also, paying attention to the crucial role of IC as an item of human capital-and of course the most important part of it- in providing the strategies for protection of intellectual property is a significant issue.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسنده: 

TEHRANI REZA | TABASI H. | VEYSIZADEH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Many commentators have identified the pivotal role of intellectual capital in the valuation of firms and the determination of their future earnings. The purpose of this paper is to link two key disciplines in finance and science in a way which is representative of the many challenges in the development of the knowledge economy. However, the valuation of intangibles remains a contentious issue in finance. In this paper, the financial and economic issues pertaining to the valuation of intellectual capital are evaluated and addressed. This paper evaluates various methods that are currently used and recommends the development of a valuation process for new and evolving technologies.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسنده: 

MOLAEINEZHAD MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

MANY COMMENTATORS HAVE IDENTIFIED THE PIVOTAL ROLE OF intellectual capital IN THE VALUATION OF FIRMS AND THE DETERMINATION OF THEIR FUTURE EARNINGS. THE PURPOSE OF THIS PAPER IS TO LINK TWO KEY DISCIPLINES IN FINANCE AND SCIENCE IN A WAY WHICH IS REPRESENTATIVE OF THE MANY CHALLENGES IN THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY. HOWEVER, THE VALUATION OF INTANGIBLES REMAINS A CONTENTIOUS ISSUE IN FINANCE. IN THIS PAPER, THE FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES PERTAINING TO THE VALUATION OF intellectual capital ARE EVALUATED AND ADDRESSED. THIS PAPER EVALUATES VARIOUS METHODS THAT ARE CURRENTLY USED AND RECOMMENDS THE DEVELOPMENT OF A VALUATION PROCESS FOR NEW AND EVOLVING TECHNOLOGIES.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

KANNAN GOPIKA | AULBUR WILFRIED G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  389-413
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  9523
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9523

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  366
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

با توجه به جایگاه امروزی دارایی های معنوی در تجارت جهان و نقشی که این دارایی های ارزشمند می تواند در توسعه و کسب درآمد بیشتر برای بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی و دولت ها داشته باشد، مدیریت این نوع دارایی ها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. امروزه سرمایه گذاری مخاطره پذیر در نتیجه به اشتراک گذاشتن دارایی های نامشهود سرمایه گذاران به وقوع می پیوندد که این امر با توجه به شرایط فعلی ایران و همچنین نیاز به خرید و انتقال فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، به طور روزافزونی بر اهمیت این موضوع می افزاید.در این مقاله به شناسایی و بیان نقش و اهمیت دارایی های معنوی در فرآیند سرمایه گذاری، نحوه شناسایی دارایی ها و شیوه های رایج ارزش گزاری این نوع دارایی ها و بیان چالش های موجود در این امر میپردازیم. به سه روش ارزش گزاری دارایی های معنوی شامل روش مبتنی بر هزینه، روش مبتنی بر بازار و روش مبتنی بر درآمد به عنوان مهمترین روش های ارزش گزاری پرداخته و معایب و مزایای هر روش را توضیح میدهیم. همچنین به طور مختصر به روش های دیگری نظیر روش قاعده انگشتی، روش اختیار خرید و... به عنوان روش های دیگر ارزش گزاری اشاره میکنیم. لازم به ذکر است که روش مقایسه ای مبتنی بر بازار با عنوان شبکه ارزش به همراه مطالعه موردی شرکت تیاکس به طور مفصل تر توضیح داده خواهد شد.همان طور که خواهیم دید در مجموع روش جریان های نقدی به عنوان روش غالب و مورد استفاده بسیاری از نهادهای تامین مالی به ویژه سرمایه گذاری خطرپذیر پیشنهاد خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 366

دانلود 132 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

ZHOU A.Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  34-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8252
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8252

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  دوره جدید - 17
 • شماره: 

  6 (مسلسل 54)
 • صفحات: 

  139-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژی ها، سازمانها نه تنها باید دارایی های نامشهود خود را شناسایی، اندازه گیری و مدیریت کنند بلکه می بایست همواره سعی کنند تا این گونه دارایی ها را بطور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این است که سازمانهایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را بطور مستمر ارتقا دهند، بقا خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد. در این مقاله، موضوعاتی چون دسته بندی دارایی های سازمان، تعریف سرمایه فکری، دلایل توجه و اندازه گیری سرمایه فکری، محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی، مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه فکری، مزایا و معایب گزارش دهی داخلی و خارجی سرمایه فکری، بحث و مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که موفقیت سازمانها به توانایی مدیریت دارایی های نامشهود بستگی دارد. بنابر این، برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم ابتدا می بایست آنها را شناسایی و اندازه گیری کنیم. سازمان امور مالیاتی کشور نیز با توجه به ماهیت فعالیت حاکمیتی خود و همچنین وظیفه تامین بخش قابل توجهی از منابع درآمدی دولت ناگزیر به شناسایی، ارزیابی و مدیریت دارایی های نامشهود (سرمایه فکری) موجود در سازمان برای فراهم شدن امکان برنامه ریزی بهینه در نحوه استفاده از این منابع است.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 70 استناد 1 مرجع 14
litScript