نتایج جستجو

4921

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

493

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  477
 • دانلود: 

  578
چکیده: 

خلاقیت، شناخت مساله، اجرا و ارزش برای حمایت از نوآوری لازم و ضروری هستند و به تنهایی هیچ کدام منجر به نوآوری نخواهند شد. فرد، تیم و یا سازمان ها بدون خلاقیت، قادر به تبدیل یک مساله به فرصت و ایجاد ارزش برای مشتریان خود نیستند. اجرای موفقیت آمیز نیز باعث خلق ارزش و ارزش افزوده خواهد شد که به کلیه بازیگران سود خواهد رساند. مدیران باید به این نکته توجه نمایند که ابزار به تنهایی عامل پیشرفت و ترقی نیست، بلکه باید رابطه تنگاتنگ بین نیاز و مساله ای که ابزار می تواند برطرف کند وجود داشته باشد، هیچ ابزاری بر ابزار دیگر اولویت ندارد، مگر اینکه نیاز خاصی را برطرف کند. این مقاله با چارچوبی منطقی و مطالعه ای دقیق از بین ابزارهای متنوع مورد استفاده مدیران در تکنیک های دهگانه مدیریت نوآوری تعداد 18 ابزار مهم و پرکاربرد حوزه پژوهش که ارزشی بالاتر از میانگین نظر خبرگان کسب نمودند، مورد بررسی قرار می دهد و با مفهوم شناسی ابعاد و مولفه های نوآوری از دیدگاه بازیگران عمده و نقش هر کدام سعی بر روشن نمودن جایگاه هر بازیگر در عرصه مدیریت نوآوری دارد. بین بازیگران و نقش آنان رابطه یک به یک وجود ندارد، ممکن است بازیگران نقش های متنوعی همچون خلق ابزارها، ترفیع کاربران، مساعدت سایر بازیگران را بر عهده بگیرند. 54% دانشگاه را خالق ابزارها و 54% شرکت ها را استفاده کننده ابزارها و تکنیک ها معرفی می نمایند و 61% بر این اعتقاد بوده که شرکت های مشاور بیشترین مساعدت را به شرکت ها در استفاده از تکنیک ها خواهند داشت و 20% بیان نموده که تکنیک ها را به طور موفقیت آمیز در سازمان خود مورد استفاده قرار داده اند که شامل شرکت های صنعتی و شرکت های مشاور می باشند که همبستگی مثبتی بین آن ها وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 477

دانلود 578 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  579
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 579

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اکبری مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  35-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  824
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

توسعه تکنولوژیک اساسا یکی از منابع پویایی سیاسی و طبقاتی یک جامعه است. یک نوآوری تکنولوژیک می تواند طبیعت و ساختار مرزبندی های سیاسی- اجتماعی یک جامعه را تغییر دهد. این امر با تحول سیستم اقتصادی و حرفه ای، با خلق تقسیم کار جدید اقتصادی- اجتماعی، با ایجاد طبقات و اقشار جدید، با ترمیم و اصلاح منابع قدرت، با جابجایی قدرت از یک طبقه به طبقه دیگر یا از یک حوزه به حوزه دیگر و یا با جایگزینی روابط جدید قدرت تحقق می پذیرد. در این مقاله ابتدا تعریفی از ابتکارات ارایه می شود و مفهوم ابتکارات تدریجی- افزایشی که ابتکاراتی قابل پیش بینی و قابل برنامه ریزی می باشند مبنای بحث این مقاله قرار خواهد گرفت. سپس روش تحقیق این مقاله را برای ارزیابی فرضیه ها مورد بحث قرار می دهیم، از هر تئوری مورد بحث فرضیه، فرضیه های عملیاتی، متغیرها و شاخص هایی استخراج گردیده تا آنها را در محک آزمایش تجربی قرار دهیم. تئوری های مورد بحث در این مقاله بر متغیرهای متنوعی بعنوان عوامل موثر بر ابتکارات تاکید داشته اند. برخی ابتکارات را ناشی از ویژگیهای جغرافیایی و تسهیل ارتباطات بین موسسات می دانند و بعضی آن را تابعی از عوامل اقتصادی و مقتضیات بازار می دانند.

آمار یکساله:  

بازدید 824

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  101
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  243-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  20
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  864
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 864 استناد 20 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MAN J.

نشریه: 

WORK STUDY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  229-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5268
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5268

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

بزرگمهر غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

توسعه فناوری عمدتا بستگی به خلاقیت طراحان محصول یا فناوری دارد. از آنجا که فرصت های جدید برای توسعه فناوری نوین باید توسط متخصصان مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا خلق ایده های نوآورانه برای توسعه فناوری و کارآفرینی موفق ضروری است. یکی از روش های خلاقانه حل مساله، نوآوری نظام یافته (TRIZ) بوده و در سال 1946 توسط گنریش آلتشولر روسی پایه گذاری و طی سال های گذشته، به ابزاری کاربردی برای اختراع کردن و حل مسائل فنی با پیچیدگی های گوناگون تبدیل شده است. این مقاله به منظور بررسی میزان قابلیت TRIZ برای حل مسائل مهندسی تدوین شده و در آن سعی می شود مراحل شناسایی، حل مساله توسط TRIZ برای یک آکومولاتور گازی، پیاده سازی شده و ایده های نوآورانه ای حاصل و سپس امکان سنجی این ایده ها جهت عملیاتی شدن مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است هر ایده نوآورانه قابل اجرا فرصتی است در جهت کارآفرینی.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  44-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1807
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1807

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  193-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  481
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

رویکرد نظام منطقه ای نوآوری یکی از رویکردهای مکمل نظام نوآوری است که به دلیل افزایش نابرابری و عدم توازن منطقه ای در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. هر منطقه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که بر گشتار و تکامل اقتصادی منطقه تاثیرگذار است. از این رو، تجویز نسخه واحد سیاستی در سطح ملی، پاسخگوی نیازهای منطقه ای نخواهد بود و لازم است تمام عوامل اقتصادی-اجتماعی و نهادهای موثر بر نوآوری، علاوه بر نظام تولید و بهره برداری دانش، در هر منطقه مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد. در این نوشتار تلاش شده مفاهیم اساسی نظام منطقه ای معرفی و به انواع مناطق و سیاست های نوآوری مناسب آنها مطابق پیشینه پژوهشی موجود اشاره شود. همچنین به یک مطالعه موردی در خصوص استان های مختلف کشور پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 481

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  235-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2024
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2024

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  5-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  241
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تحولات روزافزون فضای کسب وکار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری سبب شده تا نقش نوآوری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در فرآیند نوآوری، همواره بخش مهمی از تحقیقات شرکت مربوط به تولید ایده های جدیدی است که قابلیت تجاری داشته باشند. به منظور تولید ایده های جدید و نوآورانه می بایست دیدگاه ها نسبت به محصول جدید گسترش یابند. یکپارچه سازی مشتریان مختلف در مراحل اولیه فرآیند نوآوری که اصطلاحا به آن «مقدمات نوآوری» می گویند می تواند منجر به افزایش خلاقیت و موفقیت نوآوری شود. در نتیجه، در این مقاله با مرور ادبیات، مدل جدیدی از نوآوری مبتنی بر مشتری با تلفیق و توسعه مدل های معتبر ارائه شد که با تمرکز بر روی مقدمات نوآوری، علاوه بر مشتریان سازمان موجود، مشتریان سازمان های رقیب و مشتریان صنایع دیگر (صنایع حاشیه ای) را به منظور تولید ایده های خلاقانه در مورد محصول جدید نیز به صورت همزمان با یکدیگر ادغام می کند. از طرفی، بدیهی است که بکارگیری چنین رویکردی، بدون توانمندی گشودگی و بکارگیری پارادایم نوآوری باز، امکان پذیر نخواهد بود. هدف این مقاله، طراحی مدلی نظام مند است بطوری که مدیران بتوانند با اطمینان نسبت به موفقیت محصول جدید در مقدمات نوآوری وارد گام های بعدی فرآیند نوآوری شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 241

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript