نتایج جستجو

4942

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

495

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

VANAKI M. | DEHGHANIAN C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  B2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9523
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In this paper, internal ballistics of solid rocket motors (SRM), in which the grain is burned from inside (inner burning surface) or from both inside and outside (inner and outer burning surfaces), is numerically simulated. The solution domain includes two passages and a converging-diverging nozzle. It is discretized using a control-volume finite-element method. Governing equations of the quasi one-dimensional Euler flow are integrated over each control volume. The flux-vector components are related to the nodal values using a physical influence scheme. Erosive burning is incorporated in the flowfield calculation using a quasisteady model. In cases with inner and outer burning surfaces, the resulting system of equations deviates from a block tri-diagonal one. Therefore, special care is needed for the efficient solution of this system of equations. To evaluate performance of the present algorithm, transient flow fields of several SRMs with different burning surfaces are simulated, and the results compared with the experimental data and numerical results. The excellent agreement observed in all cases validates the algorithm and approves its accuracy. For SRMs with inner and outer burning surfaces, possibility of their modeling with an equivalent motor is also investigated. In addition, a SRM with area transition along the grain is simulated to demonstrate the general capability of the present code.

آمار یکساله:  

بازدید 9523

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

WE ANALYZED THE ASYMPTOTIC SOLUTIONS OF SPHERICAL SHELL OF ARBITRARY THICKNESSES MADE OF AN ELASTIC NEO-HOOKEAN MATERIAL WHICH IS SUBJECTED TO AN EXTERNAL HYDROSTATIC PRESSURE. IN ORDER TO VIEW THE BOUNDARY LAYER BETWEEN THE outer REGION (A1-1=O(1)) AND inner REGION (A1- 1=O (1=N)), FIRST WE GAVE DESCRIPTION OF THE RESULTS OBTAINED BY USING THE WKB METHOD FOREIGN-VALUE EQUATIONS OF THE SPHERICAL SHELL, IT IS CLEAR THAT THE RESULTS OF THIS METHOD ON THE MENTIONED REGIONS ARE NOT EXACTLY MATCH. IN ORDER TO CONSIDER THIS BOUNDARY LAYER (I.E. A THIN LAYER) BETWEEN THE TWO inner AND outer REGIONS WHICH WAS ANALYZED BY WKB METHOD, IT IS NECESSARY TO RECONSIDER THIS LAYER ON THE THIN REGIONS AND FOR MATCH OF TWO inner AND outer SOLUTIONS, WE HAVE TO USE THE THEORY OF BOUNDARY LAYER AND ALSO VAN DYKE'S MATCHING RULE.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نشریه: 

پژوهشهای ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1571
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

از آنجا که عشق، شیرازه اندیشه و نظام معرفتی مولوی را شکل می دهد و ظهور و بروز هر خطاب و اظهاری در آثار مولوی بر پایه عشق بنا نهاده شده است در این جستار، تحلیل ارتباط جهان درون و جهان برون در مثنوی نیز بر مدار نگاه خالق آن درباره عشق صورت می گیرد. این نگاه بر این فرض استوار است که عشق در نظر مولوی، برزخ میان جهان درون و جهان برون است و آنچه آن را در قالب تعبیرات و اصطلاحاتی مانند تناظر آفاق و انفس، شهود و غیب، ظهور و بطون، عین و ذهن، ملک و ملکوت، خاک و افلاک، جسم و روح و ... می خوانند از دیدگاه آفریدگار مثنوی به عشق و جلوه و مظهری از آن وابسته است. بر اساس این نگاه، دوست داشتن و عشق خداوند به شناخته شدن، انگیزه حرکتی ایجادی شده است که به موجب آن، صورت از بی صورتی، متناهی از نامتناهی و ابد از ازل بیرون آمده و شاید بتوان گفت کل آفرینش خلق محقق شده است.این پژوهش، می کوشد تا جلوه هایی از این باور را در مثنوی مولوی بکاود و آن را تبیین کند. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که با توجه به عنوان و اقتضائات تحقیق با رهیافت هرمنوتیک بخشهایی از متن مثنوی تاویل و تحلیل شده است.اجمالا نتیجه پژوهش نشان می دهد ذیل باور عمومی عارفان مبنی بر اینکه انسان آیینه حق و خلیفه خداست در نظر مولوی، عشق در وجود آدمی، بسان برزخی می ماند که اندیشه را به عرصه ظهور و بیان می کشاند. بدین ترتیب می توان عشق را از دیدگاه هستی شناسی همچون آیینه ای دانست که بودهای آن جهانی را در نمودهای این جهانی منعکس می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1571

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35-2
 • شماره: 

  1/1
 • صفحات: 

  111-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

در هر سازه ی عمرانی ممکن است در اثر بارگذاری حدی، مانند زلزله و بادهای شدید، آسیب های سازه یی ایجاد شود که این آسیب ها می توانند منجر به شکست های سازه یی فاجعه بار شوند. این در حالی است که اهمیت ارزیابی ایمنی در سازه هایی نظیر سدهای بتنی بزرگ که حضور آسیب در آن ها علاوه بر ایجاد خسارت های اقتصادی، ایمنی ساکنان پایین دست سدها را نیز به خطر می اندازد، بیش از پیش اهمیت می یابد. رویکرد کنترلی سازه، پایش سلامت سازه نامیده شده است. یکی از روش های جدید و مفید برای تشخیص آسیب در فرایند پایش سلامت سازه، روش تبدیل موجک است. در پژوهش حاضر، به منظور کارآمدی روش ارائه شده برای تشخیص موقعیت آسیب در سدهای بتنی وزنی، نتایج حاصل از تحلیل های استاتیکی و مودال سد بتنی وزنی کوینا، تحت تبدیل موجک قرار گرفته و موقعیت آسیب های فرضی در نظر گرفته شده در سد، شناسایی شده اند. براساس نتایج به دست آمده، مشاهده شد که در فرایند شناسایی آسیب بر روی داده های استاتیکی، عواملی همچون نزدیکی ترک به موقعیت نقاط نمونه بردای در میزان ضرایب موجک تأثیر گذار است.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Allahyari asghar | Saeedi Farshid

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15503
 • دانلود: 

  13891
چکیده: 

Let $\mathcal{L}$ be a Lie algebra crossed module and $\Act_{pi}(\mathcal{L})$ be a point wise inner Actor of $\mathcal{L}$. In this paper, we introduce lower and upper central series of $\mathcal{L}$ and show that if $\Act_{pi}(\frac{\mathcal{L}}{Z_j(\mathcal{L})}) / \Inn\Act(\frac{\mathcal{L}}{Z_j(\mathcal{L})}) $ is the nilpotent of class $k$, then $\Act_{pi}(\mathcal{L}) / \Inn\Act(\mathcal{L}) $ is the nilpotent of the maximum class $ j+k $. Moreover, if $ \dim(\mathcal{L}^i / (\mathcal{L}^i\cap Z_j(\mathcal{L})))\leqslant 1 $, then $ \Act_{pi}(\mathcal{L}) / \Inn\Act(\mathcal{L})$ is the nilpotent of the maximum class $ i+j-1$.

آمار یکساله:  

بازدید 15503

دانلود 13891 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ETEZAD RAZAVI M. | JALALIFAR S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22375
 • دانلود: 

  10169
کلیدواژه: 
چکیده: 

Purpose: To determine the correlation between interpupillary distance (IPD) and innerouter intercanthal distance (IOICD) and to find a regression equation for calculating IPD based on IOICD measurements.Methods: The study subjects were randomly selected from individuals aged 3 months to 20 years who were referred to our ophthalmology clinic, health care centers and children attending kindergartens. Participants were divided into 4 age categories: £3, 3-5, 5-12.5 and 12.5-20 years. IPD was measured by a PD meter (PD2, Oculus, Germany); other parameters including IOICD, nasal limbus to temporal limbus (NLTL), inner intercanthal distance (IICD) and outer intercanthal distance (OICD) were measured using a translucent plastic ruler. Results: The study included 254 female (60.6%) and 165 male (39.4%) subjects with mean age of 87.7±73.2 (range 3-240) months. Significant correlation was observed between IOICD and IPD in the 3-5 yr and 12.5-20 yr age groups. In the £3 and 5-12.5 year age groups, NLTL had the best correlation with IPD. The regression equations for calculating IPD according to IOICD were as follows. In male subjects, near IPD= 0.941×IOICD (r²= 0.98, P<0.001) and for female subjects, near IPD= 0.948×IOICD (r²= 0.98, P<0.001).Conclusion: IPD and IOICD measurements are strongly and positively correlated; IOICD measurements are simpler to obtain and may be used to calculate IPD readings which are more difficult to measure by usual methods in children.

آمار یکساله:  

بازدید 22375

دانلود 10169 استناد 0 مرجع 5328
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

WE ANALYZED THE ASYMPTOTIC SOLUTIONS OF THE EIGEN-VALUE PROBLEM OF A NEO-HOOKEAN ELASTIC CYLINDRICAL SHELL OF ARBITRARY THICK-NESSES SUBJECTED TO AN EXTERNAL HYDROSTATIC PRESSURE. IN ORDER TO STUDY THE BOUNDARY LAYER BETWEEN THE outer REGION (A1 -1=O (1)) AND inner REGION (A1 - 1=O (1/N)), WHERE A1 AND A1 ARE THE inner RADII OF THE SHELL BEFORE AND AFTER DEFORMATION RESPECTIVELY AND 0<A1<1. THE PURPOSE IS OBTAIN A UNIFORMLY SOLUTION FOR THE EIGEN-VALUE PROBLEM.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

LI D. | MCCANN J.T.

نشریه: 

SMALL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  83-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6576
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6576

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GUPTA V.P. | SDHI P.K. | PANDEY R.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5613
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5613

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

RAVANSHENASI VA DIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1015
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1015

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript