نتایج جستجو

5987

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

599

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  874-878
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  594
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه: بیماری انفارکتوس میوکارد (MI) مشکل بزرگ سلامتی دنیای ماست که سالیانه تعداد زیادی در اثر آن از بین می روند. فاکتورهایی که در گذشته بسیار از آن یاد می شد مثل دیابت، سیگار، هایپرلیپیدمی، افزایش فشار خون در بسیاری از مبتلایان به MI دیده نمی شود. بررسی های اخیر نشان می دهد که التهاب مکانیسم کلیدی MI است. در این مورد ندرتا مطالعه ای در کشور ما صورت گرفته است. این مطالعه بدنبال اندازه گیری فراوانی فاکتورهای التهابی در بیماران MI است تا پایه ای جهت ادامه سایر بررسی ها در این زمینه باشد.مواد و روشها: 102 بیمار مبتلا به AMI از نظر فاکتورهای التهابی و ایمونولوژی شامل Anti Phospholipid, Anti sm, Anti FANA , dsDNA, IgM, Anti cardiolipin, IgG, IgA, C4, CRP  بررسی شدند.یافته ها: در این مطالعه %88.2 بیماران دارای آنتی کاردیو لیپین مثبت بودند در حالیکه جامعه لوپوسی 50 نفر دارای %42 آنتی کاردیو لیپین مثبت بدست آمد. %27.5 بیماران دارای آنتی فسفولیپید مثبت بودند در حالیکه جامعه لوپوسی 69 نفره دارای %42 آنتی فسفولیپید مثبت بود. %67.6 بیماران دارای CRP مثبت بودند. %5.9 بیماران دارای Anti dsdNa مثبت بودند. %5.9 بیماران دارای C3 پایین و %11.8 دارای C3 بالا گزارش شدند. %2.9 بیماران C4 پایین و %10.8 بیماران C4 بالا گزارش شدند. %2.9 بیماران IgA پایین و %13.7 بیماران IgA بالا داشتند. %12.7 بیماران IgM پایین و %11.8 بیماران دارای IgM بالا بودند. %15.7 بیماران IgG پایین و %20.6  بیماران دارای IgG بالا بودند. %13.7 بیماران نیز ANA مثبت گزارش شدند.نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد فاکتورهای التهابی در مبتلایان به AMI افزایش می یابند و در صورتیکه با یک مطالعه case-control بشود رابطه آنها را ثابت کرد می توان به عنوان یک ریسک فاکتور با آنها برخورد کرد و با درمان آن از شیوع MI کاسته شود. 

آمار یکساله:  

بازدید 594

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: inflammation IS AN IMMUNE RESPONSE TO CELLULAR AND TISSUE INJURY OR INFECTION BY PATHOGENS. IT IS CLINICALLY CHARACTERIZED BY FEATURES SUCH AS REDNESS, WARMTH, SWELLING AND PAIN. THE PROCESS ITSELF IS NOT CONSIDERED A DISEASE, BUT FAILURE TO CONTAIN IT AND …

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
عنوان: 
نویسندگان: 

HERBORT CARL P. | PAPADIA MARINA | PIERGIORGIO NERI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  270-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19950
 • دانلود: 

  10737
چکیده: 

The correlation between myopia and intraocular inflammation has rarely been explored. The aim of this article is to review myopic changes induced by inflammatory diseases and inflammatory diseases related to myopia, followed by a discussion on inflammatory choroidal neovascularization. Clinical cases are used to illustrate these conditions. The review does not include inflammatory conditions caused by surgical interventions employed for treatment of myopia. Uveitic conditions that can induce a myopic shift include sclero-choroidal inflammation, lens induced myopia due to steroid cataracts, juvenile idiopathic arthritis (JIA) induced myopia, and transient drug induced myopia due to sulfonamides and acetazolamide used for treatment of ocular toxoplasmosis and inflammatory cystoid macular edema, respectively. Most inflammatory conditions related to myopia are conditions involving the choriocapillaris.These include multifocal choroiditis and/or punctate inner choroiditis, multiple evanescent white dot syndrome and acute idiopathic blind spot enlargement. It can be hypothesized that fragility of the choriocapillaris due to particular anatomic changes due to myopia, together with unknown immunogenetic factors predispose myopic eyes to primary inflammatory choriocapillaropathies.

آمار یکساله:  

بازدید 19950

دانلود 10737 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LIBBY P.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  420
 • شماره: 

  6917
 • صفحات: 

  868-874
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5291
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5291

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

JEFFREY A. | VICTIRIA J. | VIEIRA M.

نشریه: 

NEUROLOGIC CLINICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  585-599
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5993
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5993

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DAY C.P.

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  207-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3750
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3750

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

OBERYSZYN T.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  8-12
 • صفحات: 

  2993-2999
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5887
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5887

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CANO N.

نشریه: 

NEFROLOGIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  437-442
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6177
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6177

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  468-472
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

AKIYAMA H. | BARGER S. | BARNUM S.

نشریه: 

NEUROBIOLOGY OF AGING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  383-421
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7641
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7641

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript