نتایج جستجو

38635

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3864

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Cary Michael | Cary Jonathan | Prabhu Savari

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16268
 • دانلود: 

  12534
چکیده: 

In this paper we initialize the study of independent domination in directed graphs. We show that an independent dominating set of an orientation of a graph is also an independent dominating set of the underlying graph, but that the converse is not true in general. We then prove existence and uniqueness theorems for several classes of digraphs including orientations of complete graphs, paths, trees, DAGs, cycles, and bipartite graphs. We also provide the idomatic number for special cases of some of these families of digraphs.

آمار یکساله:  

بازدید 16268

دانلود 12534 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MATINFAR M. | MIRZAMANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  43-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88521
 • دانلود: 

  60428
چکیده: 

Let G is n− vertex graph. In 1996, Reed conjectured that g (G) £ [n/3] for every connected 3− regular G. In this paper, we introduce an algorithm in computer algebra system of MAPLE such that, by using any graph as input, we can calculate domination number g(G) and illustrated set of all dominating sets. It important that these sets choose among between (n g(G)) sets.

آمار یکساله:  

بازدید 88521

دانلود 60428 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  17-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  130
چکیده: 

در شبکه حسگر بی سیم وقتی که همه حسگرها دارای شعاع ارتباطی یکسانی باشند، از گراف دیسک واحد برای مدل سازی آن شبکه استفاده می شود. به این ترتیب دو مساله بهینه سازی زیر مورد تحقیق محققان واقع شده است: مجموعه مستقل ماکزیمال در شبکه و مینیمال مجموعه احاطه کننده شبکه. با توجه به NP-سخت بودن هر دو مساله فوق، الگوریتم های متعدّدی برای تقریب آنها تا کنون ارائه شده است. گراف لانه زنبوری مسطح از به هم پیوستن تعدادی شش ضلعی منتظم به دست می آید، به طوری که دو شش ضلعی مجاور دارای یک لبه مشترک هستند. چندین مطالعه در مورد رفتار ساختار لانه زنبوری انجام شده است. تعداد نتایج در این زمینه زیاد و همواره در حال افزایش است. در این مقاله، با استفاده از گراف لانه زنبوری و روش های ماتریسی، الگوریتمی برای تقریب مجموعه مستقل ماکزیمال شبکه ارائه داده ایم. اگر گراف کران دار باشد مساله های مد نظر را می توان در زمان چند جمله ای حل کرد. در پایان نیز، درستی الگوریتم و پیچیدگی آن را به دست آورده و با یک مثال عددی آن را بررسی کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 130 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  287-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27042
 • دانلود: 

  12493
چکیده: 

A set S of vertices in a graph G = (V; E) is a dominating set of G if every vertex of V S is adjacent to some vertex of S. For an integer k 1, a set S of vertices is a k-step dominating set if any vertex of G is at distance k from some vertex of S. In this paper, using membership values of vertices and edges in fuzzy graphs, we introduce the concepts of strength of strongest dominating set as well as strength of strongest kstep dominating set in fuzzy graphs. We determine various bounds for these parameters in fuzzy graphs. We also determine the strength of strongest dominating set in some families of fuzzy graphs including complete fuzzy graphs and complete bipartite fuzzy graphs.

آمار یکساله:  

بازدید 27042

دانلود 12493 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  197-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

تابع f: V(G)→ {0, 1, 2} یک تابع احاطه گر رومی (RDF) برای گراف G نامیده می شود هرگاه هر راس u که f(u )=0 مجاور به یک راس v باشد که f(v )=2. وزن یک RDF f برابر است با w(f)=∑ _(v∈ V)▒ f(v). عدد احاطه گر رومی گراف G را که با نماد γ _R (G) نمایش می دهیم کمترین وزن یک RDF در گراف G است. تابع احاطه گر رومی ماکسیمال (MRDF) برای گراف G یک تابع احاطه گر رومی f=(V_0, V_1, V_2) می باشد به طوری که مجموعه ی V_0={v∈ V(G)|f(v)=0} یک مجموعه ی احاطه گر برای گراف G نباشد. وزن یک MRDF f برابر است با w(f)=∑ _(v∈ V)▒ f(v). عدد احاطه گر رومی ماکسیمال گراف G را که با نماد γ _mR (G) نمایش می دهیم کمترین وزن یک MRDF در گراف G است. در این مقاله مطالعه روی پارامتر احاطه گر رومی ماکسیمال را ادامه می دهیم. ابتدا تمام گراف های G با کمر حداقل 6 را دسته بندی می کنیم به طوری که γ _mR (G)=n-2 باشد و سپس ویژگی مورد نظر را برای برخی از گراف های با کمر حداکثر 5 بررسی می نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DERIKVAND T. | OBOUDI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76033
 • دانلود: 

  43316
چکیده: 

Let G be a simple graph. An independent set is a set of pairwise non-adjacent vertices. The number of vertices in a maximum independent set of G is denoted by a (G). In this paper, we characterize graphs G with n vertices and with maximum number of maximum independent sets provided that a (G) £2 or a (G) ³n-3.

آمار یکساله:  

بازدید 76033

دانلود 43316 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

FAGHANI M. | FIROUZIAN S. | NOURIJOUYBARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

A set SÍ V (G) IS independent IF NO TWO VERTICES FROM S ARE ADJACENT. THE CARDINALITY OF ANY BIGGEST independent set INV (G) IS CALLED THE INDEPENDENCE NUMBER OF G AND DENOTED BY (G). IN THIS PAPER, WE COMPUTE INDEPENDENCE NUMBER OF INFINITE CLASSES OF FULLERENE GRAPHS.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 86
نویسندگان: 

Azizi Keshavarz Parisa | Tehranian Abolfazl

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  85-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8955
 • دانلود: 

  26763
چکیده: 

In this paper, the concept of incidence domination number of graphs is introduced and the incidence dominating set and the incidence domination number of some particular graphs such as paths, cycles, wheels, complete graphs and stars are studied.

آمار یکساله:  

بازدید 8955

دانلود 26763 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  621
 • دانلود: 

  129
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 621

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

برزگر حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  137-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  307
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

فرض کنیم یک فضای توپولوژیک باشد. گراف اشتراکی روی فضای توپولوژیک، که با نمایش داده می شود، یک گراف غیرجهت دار است که مجموعه رأس های آن، زیرمجموعه های باز هستند و دو رأس به هم وصل می باشند، اگر اشتراک آنها ناتهی باشد. در این مقاله روابط بین ویژگی های توپولوژیکی و ویژگی های گرافی بررسی شده است. همچنین برخی رده بندی ها و نمایش هایی برای گراف بیان شده است و در نهایت مطالعه ای بر روی احاطه گری آن صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 307

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
litScript