نتایج جستجو

1147

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

115

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  7 (پی در پی 28) (ویژه نامه طب رفتاری)
 • صفحات: 

  645-653
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  315-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  17563
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

As IgM and IgA-enriched preparations are needed to complete the immunotherapeutic spectrum, a simple procedure is described for the preparation of IgM and IgA enriched immunoglobulins. Fraction ill which was prepared by cold ethanol fractionation was treated by octanoic acid followed by ethanol precipitation and ion-exchange chromatography using Sephadex DEAE A-50 and 0.1 M tris-0.35M NaCl buffer, pH 8.1, resulting in recovery of 85% IgM, 84% IgA and 33% IgG. The comparison of our results with immunoglobulins" percentage in plasma indicates that IgM and IgA-enrichment was obtained by three times.

آمار یکساله:  

بازدید 17563

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

BOWMAN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  27-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4228
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4228

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

VERCELLI D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6168
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6168

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  52-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20247
 • دانلود: 

  9578
چکیده: 

Kawasaki disease is a systemic vasculitis that mainly affects younger children. Although the definite cause still remains unknown but the clinical and epidemiologic findings discuss an infectious cause. The prevalence of incomplete Kawasaki disease reported 15 to 36.2%, and it is more frequent in the extremes of the age spectrum. Non delayed treatment of disease should be initiated because of critical cardiac vascular complications. Up to 15%-25% of patients with Kawasaki disease who remain febrile after administration of first dose of intravenous immunoglobin plus aspirin are classified as refractory disease. These intravenous immunoglobin resistant cases are at increasing risk for coronary artery complications. The strategy on prediction of potentially non responder and treatment of intravenous immunoglobin resistant patients is now controversial but some useful points were recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 20247

دانلود 9578 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MANSOURABADI AMIR HOSSEIN | Gol Mohammad pour Afrakoti Ladan | Shahi Abbas | SHABANIAN REZA | AMIRZARGAR ALI AKBAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  323-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15691
 • دانلود: 

  13490
چکیده: 

Myocarditis is an inflammatory disease of the myocardium with lymphocyte infiltration and myocyte necrosis leading to a wide range of clinical presentations including heart failure, arrhythmia, and cardiogenic shock. Infectious and noninfectious agents may trigger the disease. The fact that immunosuppressive drugs are useful in several kinds of autoimmune myocarditis is proof of the autoimmune mechanisms involved in the development of myocarditis. Pathogenic mechanisms in myocardial inflammation are including inflammasome activation followed by myocyte destruction, myocarditis, and pericarditis. Intravenous immunoglobulin (IVIG) is a serum product made up of immunoglobulins, widely used in a variety of diseases. This product is effective in several immune-mediated pathologies. As well as the determined usage of IVIG in Kawasaki disease, IVIG may be useful in several kinds of heart failure including fulminant myocarditis, acute inflammatory cardiomyopathy, Giant Cell Myocarditis, and peripartum cardiomyopathy. Generally, IVIG is used in two different doses of low dose (200 to 400 mg/kg) and high dose (2 g/kg) regimen. The exact therapeutic effects of IVIG are not clear, however over the last decades, our knowledge about its mechanism of function has greatly enhanced. IVIG administration should be based on the accepted protocols of its transfusion. In this review article, we try to provide an overview of the different kinds of myocarditis, pathologic mechanisms and their common treatments and evaluation of the administration of IVIG in these diseases. Furthermore, we will review current protocols using IVIG in each disease individually.

آمار یکساله:  

بازدید 15691

دانلود 13490 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

صالح محمدزاده ایرج

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پی در پی 60)
 • صفحات: 

  80-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

سابقه و هدف: ایمنوگلوبولین وریدی یکی از فرآورده های مطمئن بیولوژیک است که در موارد متعددی مانند نقص ایمنی اولیه و ثانویه، بیماری های عفونی و بیماری های خودایمنی استفاده می شود. ایمنوگلوبولین وریدی در مقایسه با ایمنوگلوبولین عضلانی و معمولا از خون 60-10 هزار اهداکننده تهیه می شود. امروزه موارد استفاده از ایمنوگلوبولین وریدی افزایش یافته است. علیرغم استفاده از آن در بسیاری از بیماری ها، سازمان غذا و دار فقط در مواردITP ، نقص ایمنی اولیه، HIV کودکان، کاوازاکی، پیوند مغز استخوان و لوسمی لنفوسیتیک مزمن سلول B استفاده از آن را تایید نموده است ولی در بسیاری از موارد دیگر که مورد تایید سازمان غذا و دارو نمی باشد، مانند گیلن باره، نوزادان نارس، بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت ویژه، آسم مقاوم به درمان و تشنج غیرقابل کنترل نیز استفاده می شود. این فراورده بیولوژیک در بیماری های نقص ایمنی و خودایمنی از راه های مختلف اثر می کند. با وجود بی خطری نسبی این فراورده، ممکن است بیمار دچار عوارضی شود که بیشتر به صورت حاد است. واکنش حاد در اکثر موارد به علت سرعت زیاد تزریق ایجاد شده و خفیف می باشد ولی عوارض سیستمیک به شکل آنافیلاکسی آلرژیک و غیرآلرژیک، خصوصا در بیماران مبتلا به CVID و نقص انتخابی IgA دیده می شود. بیمار حین تزریق باید تحت نظر پزشک باشد و امکانات مقابله با شوک آنافیلاکسی آماده باشد. امروزه از نوع زیرجلدی آن در منزل تحت نظر پرستار استفاده می شود که رضایت بیمار از این روش به علت عدم بستری در بیمارستان و هزینه کمتر بسیار بالاست.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26405
 • دانلود: 

  13906
چکیده: 

Human plasma proteins are important for therapy or prophylaxis of human diseases. Due to the preparation of human plasma proteins from human plasma pools and risk of contamination with human viruses, different viral reduction treatments such as: pasteurization, solvent/detergent, dry heat treatment, steam treatment, beta-propiolactone/UV and nanofiltration have been implemented. As pasteurization can be performed for liquid protein, this method (a 10-hour heat treatment of the aqueous solutions at 60°C) was introduced into the manufacturing procedure of IgM-enriched immunoglobulin, to improve its safety further. The efficiency of this method for inactivation of viruses was evaluated by the use of Foot-and-Mouth Disease Virus (a non-enveloped virus) and Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Virus (a lipid-enveloped virus). Pasteurization inactivated Foot-and-Mouth Disease Virus by 7 log10 and for IBR Virus by 5log10. These findings show a significant added measure of virus safety associated with pasteurization of IgM-enriched immunoglobulin preparation.

آمار یکساله:  

بازدید 26405

دانلود 13906 استناد 0 مرجع 3552
نویسندگان: 

BIYIKLI N.K. | GOKCE I. | CAKALAGAOGLU F. | TURKKAN E. | ALPAY H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  78-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28403
 • دانلود: 

  11919
چکیده: 

Hereditary spherocytosis is a familial hemolytic anemia. immunoglobulin A (IgA) nephropathy associated with hereditary spherocytosis has not been reported in children. Here, we report a case of a 17-year-old boy with IgA nephropathy and hereditary spherocytosis. The patient was diagnosed with hereditary spherocytosis at the age of 12 years and splenectomy was done at the age of 15 years. Later, the patient presented with macroscopic hematuria and proteinuria. Kidney biopsy of the boy was consistent with IgA nephropathy. Treatment with angiotensin-converting enzyme inhibitor was started. The patient became free of proteinuria after the 6th month of therapy.

آمار یکساله:  

بازدید 28403

دانلود 11919 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BUCKLEY R.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  356-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4265
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4265

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript