نتایج جستجو

8366

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

837

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بوذری نژاد یحیی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

با ورود تمدن جدید غرب به ایران در دهه های اخیر فرهیختگان ایرانی رویکردهای متفاوتی نسبت به آن داشته اند. از جمله متفکران بزرگ معاصر که در خصوص تجدد موضع گیری نموده و اندیشه او مبنای انقلاب اسلامی قرار گرفته، امام خمینی (ره) است. به نظر می رسد امام خمینی تجدد را شامل ماده (ظواهر) و محتوا دانسته، اسلام و علما را مخالف ظواهر تجدد نمی داند. اما در برابر محتوای فرهنگ غرب ایستادگی کرده، پذیرش آن را باعث غرب زدگی و انحطاط جامعه ایرانی می داند. در این مقاله تلاش شده است با روش اسنادی و تحلیل محتوا، نگاه امام خمینی به تجدد از زوایای مختلف بررسی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امیرخانی کاوه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (مسلسل 54)
 • صفحات: 

  79-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1304
 • دانلود: 

  687
چکیده: 

مطالعات امنیتی پیشینه ای دیرینه دارد و مکاتب گوناگونی در این حوزه خودنمایی می کنند، اما به رغم وجود مبانی و بسترهای ناب در متون اسلامی و با گذشت قریب به سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران، تا کنون اقدامات و تلاش های متمرکز و هدفمند اندکی در جهت نظریه پردازی امنیتی با ابتنای بر اندیشه های بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.در این مقاله سعی داریم با ارائه تعاریف و مفهوم شناسی امنیت در اسلام، به واکاوی در اندیشه های ژرف امام خمینی (ره) بپردازیم. نظریه امام در امنیت، بر خلاف سایر نظریات و مکاتب امنیتی، به صورت مجموعه ای است به هم پیوسته که از رویکرد خطی و پوزیتیویستی به امنیت پرهیز دارد. در این نظریه، امنیت به صورت بسته سیال و منعطف و گاهی بسیار سخت و مقاوم مطرح می شود. این تفاوت ها در نسبت سنجی موضوعات با کانون و مرجع امنیتی شکل می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1304

دانلود 687 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

معروف یحیی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  9-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1374
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

در طول تاریخ تفکر اسلامی، اراده از مباحثی است که در کلام و فلسفه اسلامی و بعدها در علم اصول، بسیار مورد بحث و مناقشه قرار گرفت.امام خمینی (ره) نظر به اهمیتی که برای این مساله قایل بودند تلاش کردند در حد مجال، برخی ابعاد مساله را تحلیل نمایند؛ از جمله: اولا آیا اراده از صفات کمالی موجود از جهت موجودیتش است؟ و آیا مراتب تشکیکی وجود خدای تعالی که در راس هرم هستی است اراده او نیز در عین بساطت و عینیت با ذات کامل ترین اراده هاست و آیا این اراده هم در مقام ذات و هم در مقام فعل برای او ثابت است؟ثانیا چه رابطه ای بین اراده حق تعالی و سایر صفات کمالی او مانند علم، قدرت و مشیت است؟ و آیا اراده تشریعی حق در حقیقت همان اراده تکوینی اوست و تقسیم آن به تکوینی و تشریعی به اعتبار ماست؟

آمار یکساله:  

بازدید 1374

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  303-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

امروزه سلامت جوامع انسانی تحت حمایت نظام های بهداشتی - درمانی است، به طوری که ارتقای کیفی خدمات ارائه شده این نظام، یکی از مهم ترین عوامل ارتقای سلامت جامعه است. برای بررسی کیفیت خدمات ارائه شده، ارزشیابی بیمارستان ها امری لازم و اجتناب ناپذیر است. این ارزشیابی، شامل عملیات علمی، برنامه های آموزشی و گزینش دانشجو و سایر عوامل نظام است. طرح های رتبه بندی بیمارستان ها در شناسایی و معرفی توانایی و کمبودهای بخش ها اثر چشمگیر و قابل توجهی را اعمال خواهد کرد.هدف ما از این پژوهش، رتبه بندی و مقایسه بخش های مختلف آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) از نظر پژوهشی، آموزشی و درمانی به تفکیک ارتقای کمی و کیفی برنامه های آموزشی - پژوهشی و درمانی است.برای بررسی عملکرد آموزشی بخش ها پرسشنامه مخصوص توسط روسای بخش ها تکمیل گردید. کلیه اعضای هیات علمی، سوالات پژوهشی مربوط را در فرم مخصوص جواب دادند. بررسی رضایت مندی گیرندگان خدمات آموزشی - درمانی از طریق پرسشگری از دستیاران، کارورزان، کارآموزان و بیماران انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.در مولفه آموزش، بخش کودکان رتبه اول و عفونی رتبه دوم و در مولفه پژوهش بخش عفونی رتبه اول و کودکان رتبه دوم را کسب نمودند. در مولفه رضایت مندی گیرندگان خدمات آموزشی - درمانی به ترتیب بخش عمومی و بخش های جراحی 3 و 4 رتبه اول را داشتند و در نهایت با وزن دهی 47 درصد به مولفه آموزش، 28 درصد به مولفه پژوهش و 25 درصد به مولفه رضایت مندی، بخش عفونی رتبه اول، کودکان ولیعصر رتبه دوم و ارتوپدی رتبه سوم را کسب نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 34 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

سیاست متعالیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  61-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  431
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

چکیده فارسی:تحجر و جمود فکری همزاد با ادیان و عقاید بشری است. تاریخ اسلام و جامعه اسلامی نیز از بدو تشکیل حکومت اسلامی در مدینه از این جریان انحرافی به دور نبوده و در دوره های مختلف تاریخ اسلام شاهد فراز و فرود این جریان هستیم، به ویژه در دوره معاصر ایران جریان تحجر به سوی ریشه دارتر و تنومندتر شدن حرکت است. در این مقاله تاکید بر نوعی از تحجر است که نگاه سلفی به دین و مذهب دارد و هیچ تحول و نوآوری و حتی تحول مبتنی بر اصول را بر نمی تابد. تحجر از جمله جریان های مخالف با تفکر و نهضت امام خمینی (ره) به شمار می رود؛ از این رو امام به موازات حرکت سیاسی اش، با صراحت و جدیت بیشتر به مبارزه و مقابله با جریان تحجرگرایی برخاست. این رویکرد امام با تحجر پس از پیروزی انقلاب افزایش یافت و به ویژه در اواخر عمرش در پیام تاریخی منشور روحانیت درباره این جریان فرمودند: «خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی های دیگران، نخورده است».   چکیده عربی:الإنغلاق الفکری والإنجماد العقلی ظاهرة طفیلیة مع الادیان والعقائد البشریة. التاریخ والمجتمع الاسلامی منذ بدایة تأسیس الدولة الاسلامیة فی المدینة ایضا کانت مواجهة مع هذه التیارات المنحرفة. وفی عصور التالیة من تاریخ الاسلامی نری امواج ها الشدیدة والضعیفة حسب الشرائط. وفی تاریخ ایران المعاصر نری التیار الإنجماد الفکری یصل الی تاصیل جذورها وتشدید بنیتها. هذه المقالة تدرس نوعا من الجمود الفکری العقلی اللذی له رؤیة سلفیة فی مجال الفکر الدینی، ولایقبل ای تطور فکری حتی ولو کانت علی اسس دینیة، الرجعیة الفکریة من التیارات اللتی کانت معادیة مع النهضة الامام الخمینی (ره)، والامام (ره) کان یترقبهم ویرصدهم حتی فی ذروة ایام النظالی، ووقف بالصراحة وبالقوة التامة امام المتجمدین الدینین. وأرتفع صوت الامام علیهم بعد أنتصار الثورة اکثر واکثر حتی قال فی کلامه التاریخی فی منشور الروحانی ون {العلماء} فی آخر ایام حیاته الشریف: المشقات المرة اللتی لقیه هذا أبوکم الشیخ الشایب، من هؤلاء المتحجرین، لم تقاس مع الشدائد والصعوبات اللتی وجده ایام نظاله من الاعداء.

آمار یکساله:  

بازدید 431

دانلود 71 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

اکبری منوچهر | رحیمی امین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  8-7-6 (ضمیمه)
 • صفحات: 

  137-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  697
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

تجلی به معنی آشکار و هویدا شدن است که در اصطلاح عرفانی، هویدا شدن انوار غیب بر دلهاست و به انواع مختلف از جمله تجلی فعلی، صفاتی و ذاتی تقسیم شده است. گروهی نیز به تجلی روحانی و ربانی اشاره دارند و شهود تجلی افعالی را محاضره و شهود تجلی صفات را مکاشفه و شهود تجلی ذات را مشاهده گویند و معتقدند که اگر سالک به اندازه مویی به تعلقات وابسته باشد، هرگز شایستگی تجلی نیابد و این سه تجلی هر کدام مقدمه دیگری است که در تفصیل مبحث تجلی به انواعی دیگر از جمله تجلی ظهوری، غیبی، آثاری و ... برمی خوریم و ارتباطش را با فیض اقدس و مقدس نیز در می یابیم.

آمار یکساله:  

بازدید 697

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ناصح علی احمد | اسدی مجید

نشریه: 

متین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  129-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2546
 • دانلود: 

  884
چکیده: 

انسان شناسی علم به انسان و احوالات انسانی در بعد امور کلی و جزیی، فردی و اجتماعی، تئوریک و عملی است. بر این اساس علم انسان شناسی حوزه های بسیار گسترده ای از علوم را در برمی گیرد. لذا باید ریشه های علم انسان شناسی را در علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و علوم اجتماعی جستجو کرد. با ظهور اسلام و تعالیم و حیانی، قرآن به عنوان مهم ترین منبع، افق های جدیدی را درباره ماهیت انسان گشود. جالب ترین نکته هم در مورد مباحث قرآن پیرامون انسان، جامعیت موضوعات و گاه انحصاری بودن مطالب آن است که در کنار هم قرار گرفته اند. در میراث اسلامی سخن بسیاری از سوی عالمان دینی درباره انسان با صبغه روایی، کلامی، فلسفی و عرفانی بیان شده است.در این میان امام خمینی نیز به مباحث انسان شناسی های بشری و انسان شناسی قرآنی و تفاوت های این روش ها پرداخته اند و علم انسان شناسی و حیانی، صحیح و جامع را برای زندگی فردی و جمعی ضروری می دانستند.

آمار یکساله:  

بازدید 2546

دانلود 884 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  131-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  506
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

در میان سه سنّت عمده ی اخلاق جنگ، نظریه ی جنگ عادلانه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات در حوزه ها و مباحث آن، شتاب و وسعت قابل توجهی یافته است. در این مقاله، عرضه ی سؤالات بنیادین این حوزه بر اندیشه ی امام خمینی(ره) و بازسازی آرای ایشان در این زمینه است. لذا پس از مرور سنت های مزبور و با ارائه ی قرائتی مبتنی بر روش درون فهمی از آثار و بیانات امام خمینی(ره)، استدلال خواهد شد که آراء ایشان در خصوص اخلاق جنگ با سنت جنگ عادلانه شباهت بیشتری دارد؛ این تشابه در مباحث مربوط به آغاز جنگ (دلایل عادلانه، نیّت صحیح، مراجع ذی صلاح تصمیم گیری، جنگ به عنوان آخرین حربه) و حین جنگ (تفکیک و تمییز افراد دخیل در جنگ و بی گناهان) و خاتمه ی جنگ (رعایت حقوق مردم دولت شکست خورده، مجازات متجاوزین و خاطیان، تأسیس حکومت مردمی و پایان دادن به اشغال گری) مشاهده می شود. ولی رویکرد نیت مدار، فضیلت محور و تکلیف مدارِ امام خمینی(ره) در حوزه ی اخلاق باعث شده تا آرای ایشان با قواعد و اصول نتیجه مدارِ متفکران سنت جنگ عادلانه در حوزه هایی نظیر تناسب (سنجش سود و زیان ورود به جنگ)، شرط احتمال موفقیت (در صورت مبادرت به جنگ) و تأثیر دوگانه ی جنگ (سنجش میزان تلفات از میان افراد بی گناه نسبت به دستاوردهای حملات) مباینت داشته باشد. البته شباهت ها و توازی های آرای امام خمینی(ره) با سنت مزبور، لزوماً از شباهت محتوایی و مبنایی حکایت نمی کند و حداقل قسمتی از آن به منابع مشترک آرای امام و سنت مذکور برمی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 506

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی30)
 • صفحات: 

  268-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

سابقه و هدف: شایع ترین علت کاهش دید یک طرفه در بچه ها آمبلیوپی است که شیوعی بین 1تا 4 درصد در کودکان پیش از دبستان دارد و در صورت عدم درمان مناسب باعث کاهش بینایی دایمی خواهد شد، ولی درمان به موقع و موثر از عوارض شدید جلوگیری خواهد کرد. در این مطالعه نتایج درمانی آمبلیوپی در بیماران درمان شده در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی سال های 79-1377 بررسی شده است.مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی و به صورت مداخله ای از نوع قبل و بعد انجام شد که در آن 56 بیمار (86 چشم) با دید کمتر از 9/10 و تشخیص آمبلیوپی مراجعه کننده به کلینیک اپتومتری بیمارستان امام خمینی و به صورت در دسترس انتخاب شدند و مورد مطالعه قرارگرفتند. در این پژوهش از افتالموسکوپ، فیلترویزوسکوپ، Dial آستیگمات، پریزم بار، Madoxwing، چارت اسنلن، آزمون تیتموس و دفترچه ایشی ها را برای معاینات چشمی استفاده شد. تشخیص و درمان آمبلیوپی توسط اپتومتریست و چشم پزشک صورت گرفت. نوع درمان شامل تمرینات چشمی، Bleaching، بستن چشم و در مواردی penalization بود.یافته ها: 5.58 درصد (48 چشم) از چشم ها آمبلیوپی رفراکتیو، 9.10 درصد (9چشم) نوع استرابیسمیک، 3.7 درصد (6چشم) دپریویشن و بقیه موارد به نوع مختلط مبتلا بودند. میزان تفاوت استریوپسیس بعد از درمان نسبت به قبل از درمان 253.90 ±329.09 ثانیه در آزمون تیتموس محاسبه گردید. میانگین حدت بینایی قبل از درمان 20/60 و بعد از درمان 20/30 بود.بحث: درمان آمبلیوپی حتی در سنین دبستان نیز می تواند نتایج خوبی داشته باشد. هرچند در مورد میزان بهبودی و اینکه چه مقداری از اختلال بینایی قابل تصحیح است، بحث هایی وجود دارد. در مطالعه ما با توجه به تغییرات دید قبل و بعد از درمان، مشاهده شد که تیزبینی چشم های تنبل بعد از درمان نسبت به قبل از درمان به صورت اصلاح شده، حدود 3 خط در چارت اسنلن بهبود داشته اند. میزان بهبود بینایی در مطالعات دیگر نیز متفاوت گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نمازی فر حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 68
 • صفحات: 

  45-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  395
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده دراین مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته  و برای بهتر تبیین کردن آرا فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 395

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
litScript