نتایج جستجو

4597

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

460

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عابدی سیدامیرحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9-8 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1209
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

مقاله حاضر به قصد معرفی یک نسخه خطی مصور از دیوان حافظ که در موزه انستیوت غالب دهلی نو به شماره24/11/1954 نگهداری می شود، نوشته شده است. متاسفانه این نسخه از آخر ناقص است. دو صفحه اول آن مطلا و مذهب می باشد و پس از هر غزل، قطعه و رباعی، یک رباعی خیام هم به خط ریز نوشته شده است. در این مقاله نسخه یاد شده با 19 نسخه مقایسه شده و اختلافات بین آنها ذکر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1209

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1627
 • دانلود: 

  864
چکیده: 

یکی از کارهای شایسته در حوزه پژوهش تاریخ نقاشی ایران، بررسی نسخه های خطی مصور است که سیر تحولات تصویری ایران را در خود جای داده است. در این مقاله، به معرفی قدیمی ترین و مهم ترین نسخه مصور تاریخ دار خمسه نظامی پرداخته می شود که در 26 دی 1388، با حضور اعضای کمیته حافظه جهانی و نماینده یونسکو در ایران به ثبت جهانی رسید. این نسخه به این دلیل حائز اهمیت است که اگر تاریخ وفات نظامی را سال 619 ه. ق در نظر بگیریم، این اثر کمتر از صد سال با مرگ مولف فاصله دارد و می تواند نزدیک ترین متن به اثر نظامی باشد و کمترین دخل و تصرف در آن صورت گرفته باشد. این نسخه در سال 1388 به ثبت رسیده است؛ با این حال، همچنان در منابع مکتوب خارجی و ایرانی، نسخه خمسه جلایری به سال 790-788 ه. ق، به عنوان قدیمی ترین خمسه نظامی مطرح می گردد که لازم است با شناسایی نسخه دانشگاه تهران، اطلاعات منابع هنری در معرفی قدیمی ترین نسخه مصور اصلاح گردد. در این مقاله، پس از معرفی خمسه دانشگاه تهران، مقایسه ای تطبیقی میان تصاویر این نسخه با خمسه جلایری صورت می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1627

دانلود 864 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  139-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

نجیب الدین رضا اصفهانی، شاعر قرن یازدهم و از مشایخ صوفیه ذهبیه است؛ با اینکه وی در دوره رواج سبک هندی یا اصفهانی می زیسته و صائب را مقتدای خود قرار داده اما در سرایش غزل گاه از سعدی و حافظ پیروی کرده است؛ در پاره ای از موارد از قصاید ناصرخسرو نیز تاثیر پذیرفته، او در سرودن مثنوی، شیوه مولانا را پیش رو داشته است.در دیوان غزلیات او - که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته -رویکرد مذهبی او و تعلقاتش به خاندان رسالت آشکار است؛ او به صنایع ادبی و صورخیال توجه داشته و کلام خود را به آرایه های ادبی می آراید. او اگرچه صوفی بوده است و آثاری در آداب سیر و سلوک و صوفیه دارد؛ اما این اندیشه در غزل های او کمتر نمود یافته است؛ رویکرد وی به اصطلاحات موسیقی و بازی ها در غزلیات وی آشکار است.در این مقاله نخست به شناخت او و آثارش و پس از آن به معرفی نسخه خطی دیوان و ارزیابی شعر وی پرداخته خواهد شد و در پیروی او از شاعران سبک خراسانی یا عراقی با ذکر شواهد، سخن به میان خواهد آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ماحوزی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  120-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

از کمال الدین ملاعبدالرزاق اسحاق کاشی (کاشانی) در مدرسه عالی سپه سالار (شهید مطهری) یک نسخه خطی در 505 صفحه موجود است که مجموعه ای است از رسایل او در باب حکمت، عرفان، مظاهر وجود حضرت باری، علم استدلالی و علم شهودی.از صفحه 100 تا 126 این رساله اختصاص دارد به رساله عرفانی و کلامی ملاعبدالرزاق کاشی (در گذشته 730 هـ.ق) در باب مظاهر وجود حضرت باری علم استدلالی و شهودی، به زبان عربی. به دلیل اهمیت موضوع و شخصیت مولف، لازم آمد به تصحیح این نسخه اقدام شود. در این رهگذر چه بسا نکته هایی یافت شود که در نقد و تحلیل صاحب نظران مفید افتد.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نگره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  61-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1811
 • دانلود: 

  673
چکیده: 

نامه خسروان، اثر جلال الدین میرزا، فرزند فتحعلی شاه قاجار است که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار تالیف شده است. نسخه خطی و مصور نامه خسروان با توجه به نحوه تفکر این دوره، دارای ویژگی هایی همچون نحوه نگارش به فارسی با حذف لغات و واژگان عربی و تصویرسازی از پادشاهان ایران باستان با توجه به داستان های شاهنامه است. این نسخه در چند دهه پس از تالیف از نمونه هایی است که سیاست های باستانگرایی در دوره قاجار را نشان می دهد. از این جهت، این مقاله ضمن بررسی نسخه و تصاویر آن، به بازتاب تصاویر آن، در هنرهای تصویری دوره قاجار پرداخته است. سوالاتی که این مقاله در صدد پاسخ به آنهاست به این شرح است:ویژگی های نسخه خطی و مصور نامه خسروان چیست؟تصاویر نسخه مذکور در کدام یک از هنرهای تصویری دوره قاجار بازتاب یافته است؟روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی همراه با تفسیر داده ها (تصاویر) و تطبیق آنهاست. شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، همچنین ابزار گردآوری داده ها شامل منابع اسنادی، تهیه برگه شناسه (فیش) و تصاویر گزینش شده است. نتایج نشان می دهد که نمونه های تصویری ساخته شده در نسخه مذکور به عنوان الگو به وفور در آثار هنری این دوره همچون تزیینات وابسته به معماری، نقاشی و حجاری تاثیرگذار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1811

دانلود 673 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یوسفی عزیزه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  161-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  427
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

بزرگان ادب فارسی همواره سعدی را به زبان شیرین، فصیح و ساده اش می ستایند. این نوشته قصد دارد تا با بررسی زبان غزل های سعدی، در حد بضاعت خود، به راز زیبایی و سادگی کلام سعدی پی ببرد. به این منظور زبان غزل های او را از ابعاد مختلف تحلیل کرده است. در ابتدا ویژگی های کلام سعدی در سطح واژگانی و نحوی و شیوه جمله بندی بررسی شده است، در ادامه پیرامون دیگر اجزای زبان سعدی یعنی طرز کاربرد حروف، حذف و ایجاز کاربرد زبان محاوره ای و زبان کنایه ای سخن رفته است و در نهایت به نقش زبان در پدید آوردن تصویرهای بی تصویر پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 427

دانلود 354 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

یلمه ها احمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  جدید
 • شماره: 

  28 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  383-398
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1109
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

رشیدالدین وطواط از شاعران و ادیبان نامدار و از بلیغان مشهور زبان فارسی است. تنها تصحیحی که از دیوان این شاعر صورت پذیرفته، تصحیح مرحوم سعید نفیسی است که برای اولین بار از سوی کتابفروشی بارانی در آذرماه 1339 هجری شمسی در تهران به حلیه طبع آراسته شده است. با وجود اینکه مصحح چندین نسخه خطی را با یکدیگر مقابله و مقایسه کرده و در تصحیح آن زحمات فراوانی کشیده است به دلیل متاخر بودن نسخه های در دسترس و نیز عدم دسترسی به نسخه های متعدد و متقدم، بسیاری از ابیات این دیوان با تحریفات و تصحیفات فراوان ضبط شده است. نگارنده با در دست داشتن چندین نسخه خطی از دیوان این شاعر و مطابقه و مقایسه آن نسخ با متن چاپی دیوان، ابیات محرف فراوانی از این دیوان را تصحیح کرده که برخی از این ابیات را در این نوشتار ارایه کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1109

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پارسا سیداحمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  55-54 ( ویژه نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 6)
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

شکوه بر باد رفته ایوان مدائن از دیرباز تاثر روحی بینندگان این بنای تاریخی را به دنبال داشته است. خیام، بحتری، خاقانی، شیخ رضا طالبانی و معروف الرصافی از جمله کسانی هستند که حاصل تاثرات و انفعالات درونی خود را از مشاهده بازمانده های این بنای سترگ در سروده هایی نغز و پر مغز ارایه داده اند که در این میان سروده خاقانی به دلیل سادگی و روانی، فرم و محتوای اثر و موتیف تاثر برانگیز آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا خاقانی - آن گونه که بسیاری از پژوهشگران معاصر پنداشته اند - این چامه را بر اساس حس میهن دوستی سروده یا بی اعتباری دنیا و عبرت گرفتن از آن عامل سرایش این چامه به شمار می رود. نتیجه نشان خواهد داد که با این پژوهش می توان به درک درست تری از این چامه دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 78 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  321-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

معاهده ژنو در مورد حق مولف در سال 1952 تاسیس و تنها در ژوئیه 1971 مورد اصلاح قرار گرفت. این معاهده به ابتکار یونسکو و پیگیری یک تعداد از کشورها از جمله مهم ترین آنها ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق که دارای اکراه در پیوستن به معاهده برن بودند منعقد گردید. گذشته از تفاوت های شکلی، ساختار این معاهده مشابه معاهده برن است. از مهم ترین تفاوت های این معاهده با معاهده برن، یکی تعیین سطح حمایتی ضعیف تر از آنچه در معاهده برن مقرر شده و دیگری در زمینه تشریفات است. در این معاهده اصل اعطای حق مؤلف به شرط رعایت برخی تشریفات مطرح است. این معاهده، به معاهده جهانی معروف است، از آن جهت که انتظار می رفته تمامی کشورهای جهان بدان ملحق شوند. در معاهده حقوق معاهده ای، اصل برابری مولف خارجی با مولف داخلی، تشریفات و تدابیر به نفع کشورهای در حال توسعه مقرر شده است، اما حق معنوی مولف به سکوت برگزار شده است. این معاهده آن توفیقی را که در هنگام وضع آن انتظارش می رفته است، نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEIDARI ALI

نشریه: 

ISLAMIC ART

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11121
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

No poet like Hafez has penetrated into the depths and angles of the mind and hearts of Iranians. He is the poet of all ages, and many strata, from mystics and writers to ordinary people, have each found their desired meanings in Hafez's words. Also, Hafez's worldview and humanistic themes in Persian literature have provided a great capacity for the globalization of his character; hence, Hafez's influence and poetry can be seen in many Eastern and Western countries. To this end, in order to better understand the cultural comprehensiveness of Hafez in diverse countries, this study attempts to study the influence and impact of Hafez's words in the literature and culture of Western and Eastern countries by adopting a library method and a comparative study. In fact, the aim of this study is to show the influence of Hafez's words with human themes on poets and writers of various countries including Germany and Czech-Slovakia, Indian subcontinent including Bengal and Pakistan, China, Ottoman Empire and Arab scholars. It is also intended to examine the reflection of Hafez's cultural comprehensiveness in these countries by studying and examining images of Hafez's illustrated manuscript (available at the New Delhi Museum). The results of this study show that Hafez's cultural comprehensiveness has crossed the border from Iran and reached the depths of Western and Eastern countries. In which that in addition to the cultural influence of Hafez's poems on a number of Western and Eastern countries, Iranian and Islamic culture has also penetrated and expanded and the theme of Iranian poetry and culture has been recognized as a symbol of peace and comfort. Research objectives: 1. To study how the principals and ideas of Hafez has penetrated into the countries worldwide. 2. To examine the reflection of the cultural comprehensiveness of Hafez's work in the images of its illustrated version. Research questions: 1. How did Hafez's intellectual and cultural influence originate in different countries? 2. How have Hafez's ideas influenced the intellectual and cultural life of other countries?

آمار یکساله:  

بازدید 11121

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript