نتایج جستجو

2297

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

230

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HEMATI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  26-27
 • صفحات: 

  7-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10750
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This cross-sectional descriptive research has been fullfilled to evaluate cancers abundance as well as Their effective Factors in ilam during 1997-2000. in This research 459 cases were studied using checklist. The studied patients were those referred to the pathological centers throughout the province and some other neighbour citgies.The results implied that the most prevalent cancers were observed among the patients aged 60 and over.59.5% of cases with cancers were male and 40.5% were female. G.I. tract was considered the most prevalent place affected by the disease.The highest pathologcal abundance went first for adenocarcinoma (27.3%) and second for squamous cell carcinoma.There was not significant correlation between cancer and residential place.

آمار یکساله:  

بازدید 10750

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تاریخ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  81-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

انقلاب اسلامی جنبش فراگیر و خیزش همگانی ملت ایران برای سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی بود که محدود به منطقه، شهر یا بخش خاصی نبود و آحاد ملت در پیروزی آن نقش داشتند. مردم ایلام در سال 1357 همگام و همگرا با دیگر مناطق ایران، علیه استبداد پهلوی به پا خاستند و از طریق راهپیمایی، تظاهرات و اعتصابات مخالفت خود را ابراز داشتند. نقش حلقه یاران امام در ایلام از یک طرف و فرهنگیان و روشنفکران به عنوان نماینده طبقه متوسط از طرف دیگر بسیار برجسته بود. ائتلاف بین این دو گروه به ساماندهی اعتصابات و اعتراضات منجر شد، که با مشارکت این دو گروه در ماههای سال 57 به صورت واقعه ای روزانه درآمده بود، رویدادهای شهریور ماه که تظاهرات خونین شد به خاطر نوع بافت جمعیت و ترکیب قبیله ای آن، تمام مردم را به صحنه کشاند و کار ساواک و نیروهای انتظامی را برای مقابله با حرکت های انقلابی با مشکل مواجه کرد. سرانجام این ائتلاف و یکپارچگی مردم در مخالفت با رژیم شاهنشاهی سبب تحول و تغییر در جریان پیروزی انقلاب و نهادینه شدن نهادهای انقلاب در ایلام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  24-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1878
 • دانلود: 

  505
چکیده: 

مقدمه: در آغاز قرن 21 سرطان ها به عنوان یکی از علل عمده مرگ و میر در جهان می باشند. سالانه بیش از 30 هزار مرگ و 70 هزار مورد جدید بیماری در کشورمان ایجاد می شود. با توجه به اهمیت سرطان در بین بیماری ها و نقش آن بر بار بیماری ها و کیفیت زندگی، جلوگیری از بروز آن از طریق شناسایی موارد در معرض خطر می تواند جز اولویت های مدیران سلامت باشد. امروزه ثبت سرطان به عنوان قسمتی از برنامه کنترل سرطان محسوب می گردد. در این مطالعه کلیه مردان سرطانی استان ایلام در یک دوره 5 ساله (85-80) با توجه به توزیع سنی و جنسی، پاتولوژیک و آناتومیک ثبت گردیده مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها: این بررسی مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری و نمونه های مطالعه کلیه موارد مبتلا به سرطان مربوط به ساکنین استان ایلام بوده است. داده ها از طریق نیروهای کارآزموده مدارک پزشکی از تمام مراکز پاتولوژی و بهداشتی سطح استان و مراجعین به استان های مجاور به صورت فعال جمع آوری گردید.یافته های پژوهشی: بر اساس یافته های این مطالعه کل بیماران سرطانی استان در فاصله سال های 1385-1380 1117 نفر بودند. این بروز خام کلی سرطان ها در مردان و زنان به ترتیب برابر 239.3 و 178.5 در صد هزار نفر بود.شایع ترین سرطان ها در مردان به ترتیب سرطان های پوست (59 در صد هزار نفر)، مری (28.2)، معده (25.7)، خون (11) و پروستات (10.5) بودند و شایع ترین سرطان ها در زنان به ترتیب سرطان های پوست (35.7)، پستان (28.3)، مری (26.6)، معده (10.9)، رحم (7.06) و خون (6.2) بود. بیشترین موارد سرطانی در مردان در گروه سنی 74-70 سال و زنان 65-60 سال بود هم چنین کمترین بروز سرطان در گروه سنی 0-4 سال مشاهده گردید. در این بررسی شایع ترین انواع پاتولوژیک سرطان ها به ترتیب اسکواموس سل کارسینوما وادنو کارسینوما بود.بحث و نتیجه گیری: در این بررسی مشخص شد که سرطان های پوست و دستگاه گوارش شایع ترین سرطان های استان ایلام می باشند. لازم است تا مدیران سلامت در ارایه برنامه های غربالگری و آموزشی جهت جلوگیری از این سرطان ها اقدام لازم و شایسته را بنمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1878

دانلود 505 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  907-912
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  665
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 665

دانلود 248 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

مقدمه: مطالعه حاضر در قالب یک طرح پیمایشی با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف غذای سالم در بین دانشجویان دانشگاه های ایلام انجام شد. روش ها: جامعه آماری دانشجویان دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام بودند که نمونه ای به حجم (n=170) نفر از آنان برای پاسخگویی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. به منظور سنجش پایایی متغیرهای آن از تحلیل عامل تأییدی (CFA) استفاده شد و با استفاده از معادلات ساختاری تلاش گردید تا با شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف غذای سالم مدلی قابل اتکا برای پیش بینی مصرف غذای سالم ارائه گردد. نتایج: یافته ها نشان داد که متغیرهای دغدغه سلامت، هنجارهای ذهنی، در دسترس بودن، بطورمستقیم و متغیرهای تسلط برخویشتن، دانش استفاده از محصول، ویژگی های محصول بطور غیرمستقیم با مصرف غذای سالم ارتباط داشتتند. بحث و نتیجه گیری: عادات نامناسب غذایی جمعیت جوان از مهمترین چالش های تغذیه ای می باشد و توجه به این مهم که محیط دانشگاه آخرین فرصت برای آموزش بهداشتی و تغذیه ای قشر وسیعی از دانشجویان می باشد. ترسیم الگوی رایج غذای سالم و اقدام در جهت بهبود آن مؤثرترین راهکار برای ارتقا شیوه زندگی سالم در سطح جامعه است.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  244-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

این پژوهش با هدف انجام مطالعات مورفومتری، بررسی ارتباطات هندسی بین آن ها، در دو کاربری مرتعی و کشاورزی انجام شده است. در ابتدا، ویژگی های هندسی و توپوگرافی 120 آبکند در بخش نیمه خشک استان شامل عرض بالا، عمق، عرض پایین، ارتفاع بالاکند، همچنین، ویژگی های سطح حوزه آبخیز آبکندها شامل میزان پوشش سطحی و خاک لخت به وسیله پلات-های یک متر مربعی به همراه نمونه های ترکیبی خاک از سطح حوزه آبخیز و دیواره آبکند ها برداشت شد. بر نمونه های خاک آزمایش های فیزیکی و شیمیایی از قبیل بررسی بافت خاک، مواد آلی، آهک کل و فعال، هدایت الکتریکی، اسیدیته، سدیم، منیزیم و کلسیم در آزمایشگاه انجام شد. نتایج بررسی روابط مورفومتریک آبکندها نشان داد که نسبت عرض بالا به عمق آبکندهای کشاورزی و مرتعی به ترتیب برابر با 2. 1 و 1. 5 بوده، نسبت عرض بالا به طول به-ترتیب در کاربری کشاورزی و مرتعی برابر با 0. 41 و 0. 57 به دست آمد که در نتیجه آبکندهای مرتعی کشیدگی بیشتری داشته اند. رابطه معکوس نمایی بین شاخص های فوق با شیب نشان داد که عوامل توپوگرافی بر شکل نهایی آبکندها تاثیرگذار بوده است. شاخص عرض پایین به عرض بالا به ترتیب در آبکندهای کشاورزی و مرتعی برابر با 0. 33 و 0. 30 و شکل مقطع های عرضی به ترتیب ذوزنقه و V بوده است. نتایج همچنین نشان داد که عامل شیب 14 درصد از تغییرات مساحت مقطع های عرضی را تبیین کرده، رشد عرضی آبکندها در کاربری های کشاورزی و مرتعی به ترتیب 84 و 73 درصد از تغییرات حجم فرسایش را تبیین کرده است و عوامل با تاثیر مثبت بر تغییر حجم فرسایش آبکندی میزان ماسه در خاک سطحی، کاربری و شیب بودند. آبکندهای مورد مطالعه در هر دو کاربری دارای بعد فراکتال متوسط 1. 08 بوده-اند و به صورت خطی با افزایش طول و به صورت توانی با افزایش حجم آبکندها افزایش یافته است. توان مساحت در قاعده هک در آبکندهای کشاورزی و مرتعی به ترتیب برابر با 0. 50 و 0. 54 بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  16-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر در جنوب شهرستان ایلام با ضخامت 172 متر از سنگ های آهکی با میان لایه های آهک مارنی و شیلی تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند شیلی سورگاه و مرز فوقانی آن با اسزند شیلی گورپی به صورت هم شیب می باشد. بر اساس مطالعات پتروگرافی فرآیندهای مهم دیاژنتیکی سازند ایلام شامل سیمانی شدن، تراکم فیزیکی و شیمیایی و فرآیندهای جانشینی از قبیل آهن دار شدن، پیریتی شدن، فسفاتی شدن، گلاکونیتی شدن و سیسیلی شدن می باشد. تخلخل های مشاهده شده در این مقاطع از نوع بین دانه ای، حفره ای و شکستگی است. همچنین با مطالعه پتروگرافی و بررسی خصوصیات بافتی و فسیل شناسی نمونه ها، پنج میکروفاسیس کربناته شناسایی شد که همگی به کمربند رخساره ای دریای باز تعلق دارند. محتوای فسیلی این میکروفاسیس ها، فرامینیفرهای پلانکتونیک هستند که در زمینه میکریتی قرار دارند و در قسمت عمیق حوضه نهشته شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

مصدومیت ها از جمله مهم ترین مشکلات سلامت عمومی در جهان و ایران بشمار می آیند. این مطالعه بر اساس داده های نظام ثبت مرگ و با استفاده از شاخص DALY به منظور تعیین بار ناشی انواع مصدومیت ها در استان ایلام در سال 1390 انجام شده است. کل سال های از دست رفته عمر به علت مرگ ناشی از مصدومیت ها (آسیب ها) 7/12002 سال (معادل 21.5 در هزار نفر جمعیت) بود. مردان در مقایسه با زنان نسبت بیشتری از بار مصدومیت ها را به خود اختصاص داده بودند (69.7 درصد در برابر 30.3 درصد). بطورکلی، بالاترین نسبت (68.4 درصد) از بار محاسبه شده مربوط به گروه سنی 15 تا 35 سال بود. مهم ترین علل از دست رفتن عمر در مردان و زنان به ترتیب حوادث ترافیکی و خودکشی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که آسیب ها بار قابل توجهی را بر جمعیت استان ایلام تحمیل نموده و از عوامل اصلی از دست رفتن عمر هستند. تدوین و طراحی برنامه های مداخله ای مناسب با شرایط استان برای کاهش و یا کنترل تاثیر آسیب ها از اقدامات لازم و دارای اولویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 18 استناد 0 مرجع 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (پیاپی 76)
 • صفحات: 

  675-688
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

پدیده گرد و غبار یکی از زیان بارترین بلایای طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک جهان و به خصوص ایران بوده و مشکلات زیست محیطی و انسانی را در این نواحی به وجود آورده است. علت اصلی وقوع پدیده ی گرد و غبار در ایران، تغییر اقلیم، تخریب عرصه های طبیعی و نابودی پوشش گیاهی اعم از جنگل ها و مراتع و گسترش بیابان در کشور و نیز در کشورهای همسایه به ویژه عراق هست. استان ایلام به دلیل همجواری با پهنه های وسیع بیابانی نظیر صحرای عراق به طور مکرر در معرض گرد و غبارهای شدید قرار می گیرد. هدف از این پژوهش شناسایی کانون ها و نقاط بحرانی تولید گرد و غبار در استان ایلام می باشد. در این پژوهش در مرحله اول داده های بلند مدت اقلیمی (8 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک)، پوشش گیاهی، فیزیوگرافی منطقه مورد مطالعه تهیه شد. در مرحله دوم اقدام به نمونه برداری از عمق 30-0 سانتی متری خاک از برخی نقاط کل استان ایلام گردید، سپس نمونه های خاک جهت انجام تجزیه های فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شدند. در مرحله سوم نقشه های پارامترهای اقلیمی و خاکی با استفاده از مدل سازمان محیط زیست آمریکا تهیه گردید و در نهایت پس از تلفیق نقشه ها، نقاط بحرانی، فوق بحرانی استان تهیه گردید. نتایج نشان داد منطقه بهرام آباد بخش مرکزی شهرستان مهران و مناطق ابوقریب و ابوغویر از بخش موسیان شهرستان دهلران به دلیل بیشترین مطابقت با معیارهای شناسایی کانون گرد و غبار، به عنوان کانون های خیلی بحرانی منشأ گرد و غبار در استان ایلام انتخاب شدند. این تحقیق با شناسایی و تهیه نقشه کانون های مولد گرد و غبار می تواند کمک قابل توجهی در زمینه های راهبردی، پیشگیری و مهار این پدیده نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  57-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های کارآفرینی روستایی در استان ایلام صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 400 نفر از دهیاران استان ایلام می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری (196 =n) تعیین گردید. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انجام شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن (0.86 =a) تعیین گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی در تحقیق حاضر، منجر به شناسایی پنج عامل شد که در قالب موانع اقتصادی، سیاستی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی 62.82 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. همچنین موانع اقتصادی به عنوان عامل اول با مقدار ویژه 5.035 بیشترین سهم (22.31 درصد) و موانع فرهنگی با مقدار ویژه 1.484 کمترین سهم (5.48 درصد) را در تبیین واریانس کل داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
litScript