نتایج جستجو

1418

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

142

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

فولادی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  129-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

چکیده فارسی: ارزیابی نسبت دین با جهان بینی و ایدئولوژی از جمله مباحث جذاب و چالش زا در مطالعات دین شناختی است. این پژوهش، با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف پاسخ به این دست سوالات که آیا ایدئولوژی همسان با دین است یا بخشی از آن، ایدئولوژی سازی دین، تعبیری رسا است یا مسامحی، دین ایدئولوژیک چه آثار و پیامدهایی دارد، و واکاوی آرای دکتر شریعتی در این عرصه تدوین یافته است. نوع تفسیر اندیشمندان مسلمان و غربی از ایدئولوژی و تلقی شریعتی از آن و میزان دوری و نزدیکی وی به تفسیر ایدئولوژی اسلامی، پیامدهای دین ایدئولوژیک و نقد و بررسی دیدگاه شریعتی در این زمینه از جمله مباحث این مقاله است. یافته های پژوهش نشان می دهد که 1. دین، در یک اصطلاح، اعم از ایدئولوژی است؛ هرچند ممکن است جنبه ایدئولوژیک داشته باشد؛ 2. گاهی نیز دین، معادل ایدئولوژی نیست؛ نظیر دین غیرایدئولوژیک در تفسیر شریعتی که به صورت «نهاد» درآمده است؛ 3. ایدئولوژی لزوما امری دینی نیست؛ نظیر مکتب مارکسیسم که ایدئولوژی غیردینی است؛ 4. هرچند دین، معادل ایدئولوژی نیست، رسالت ادیان توحیدی فحوای ایدئولوژیک داشته اند. چکیده عربی:ملخّص البحث: تقییم العلاقة بین الدین والرؤیة الکونیة والآیدیولوجیة من المباحث الجذابة والمثیرة فی مجال دراسة الدین. یحاول هذا البحث من خلال مقاربة نظریة و تحلیلیة و بهدف الاجابة عن مجموعة من التساؤلات و هی هل الآیدیولوجیة مساویة للدین أم هی جزء منه؟ و هل مصطلح آدلجة الدین تعبیر بلیغ أم متسامح؟ و ما هی معطیات و نتائج الدین الآیدیولوجی؟و قد استعرض آراء الدکتور علی شریعتی فی هذا المجال. من مواضیع هذا البحث طبیعة تفسیر المفکرین المسلمین والغربیین للآیدیولوجیة و فهم شریعتی لها، و مدی اقترابه أو بُعده عن تفسیر الآیدیولوجیة الإسلامیة، و معطیات الدین الآیدیولوجی و بحث و نقد رأی الدکتور شریعتی فی هذا المجال. تظهر نتائج هذا البحث ما یلی: 1. الدین اصطلاحاً اشمال من الآیدیولوجیة، و ان کان یُحتمل ان یکون ذا طابع آیدیولوجی؛ 2. الدین احیاناً لا یعادل الآیدیولوجیة، نظیر الدین غیر الآیدیولوجی فی رأی شریعتی الذی جاء علی شکل «موضوع» أو «اطروحة»؛ 3. الآیدیولوجیة لیست بالضرورة امراً دینیاً؛ مثل المارکسیة التی اصبحت آیدیولوجیة غیر دینیة؛ 4. رغم ان الدین لا یُعادل الآیدیولوجیة غیر ان رسالة الآدیان التوحیدیة تتصف بطابع آیدیولوجی.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شهری بهمن

نشریه: 

نقد ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  59-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1569
 • دانلود: 

  564
چکیده: 

از آنجایی که استعاره در زبان رخ می دهد، می تواند برای شناخت ایدئولوژی ابزار مناسبی باشد.انتخاب استعاره های متفاوت در متن توسط کاربران زبان، نشان دهنده ایدئولوژی غالب کاربران است، در عین حال ایدئولوژی های متفاوت درجهت نهادینه کردن باورهای بنیادینشان می توانند به تولید استعاره های متفاوت دست بزنند. در این مقاله، از راه بررسی کارکردهای استعاره در دستگاه ایدئولوژی و همچنین نقش استعاره در بافت اجتماعی پیوند میان استعاره و ایدئولوژی مطالعه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1569

دانلود 564 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

علوی پور سیدمحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  237-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

پل ریکور متفکر برجستة فرانسوی زبان معاصر ازجمله متفکرانی است که در چهارچوب سنت هرمنوتیکی نقشی مؤثر ایفا کرده است. کتاب از متن تا کنش که شامل مجموعه مقالاتی از وی در دهة 1970 م است در زمرة آثاری است که در چهارچوب گذار او از نقد متنی به کنش گری اخلاقی و سیاسی در عرصة تفکر قابل فهم است. مقالة حاضر بر آن است که، با تأمل در اندیشه های ریکور و بازشناسی جایگاه این کتاب در آن، ترجمة فارسی بخش سوم این اثر را که با عنوان «ایدئولوژی، اخلاق، سیاست» منتشر شده است بررسی کند و برپایة آن، نگاهی انتقادی بر این کتاب و ترجمة آن داشته باشد. چنان که بحث خواهد شد، این کتاب رویکرد و نقد ریکور بر متفکرانی چون هگل، هوسرل، و وبر را دربر دارد که بررسی آن می تواند تصویری فراگیر از زمینه های فکری او به دست دهد. بر این اساس، ضمن معرفی نقاط برجستة تفکر ریکور در دوره های مختلف فکری، فصل های مختلف کتاب توضیح داده خواهد شد و درنهایت، نقدهای وارده بر اثر برشمرده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

حکمت معاصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

جابری، برای ریشه یابی علل عقب ماندگی دنیای عرب، گفتمان های دینی و اجزای معرفتی آن ها را بررسی و نقد و نقطه آغاز تعالی و انحطاط تمدن عربی اسلامی را، در عصر تدوین، جست وجو می کند؛ عصری که اندیشه های اسلامی با محوریت متن قرآنی، در قالب دستگاه های گوناگون معرفت اسلامی (معقولات دینی) در کنار نظام های معرفتی غیر اسلامی (نامعقول دینی)، شکل گرفتند. در نظر جابری، نظام های معرفتی درون زا، که بر بال معقولات دینی نشسته اند، محصول مجاهدت علمی جماعت اهل سنت اند و تشیع با گرایش های گوناگون خود دیگر نظام های غیر معقول را نمایندگی می کرده است. جابری همچنین، از منظر جغرافیایی، مغرب عربی را از مشرق عربی جدا می پنداشت. از این رو، بنیادهای خرد ناب اسلامی و فلسفی را در غرب دنیای عربی اسلامی می دانست و ریشه های فلسفه های التقاطی و نظام های نامعقول دینی را در ایران (مشرق عربی) درنظر می گرفت. در نظر او راه برون رفت از انحطاط، جدایی از معرفت ها و ایدئولوژی مشرق عربی و پیوستن به خرد ناب موجود در مغرب عربی قرون ششم تا هشتم، تحت زعامت ابن رشد، است. شاکله این نوشتار نقد اندیشه های فوق و نیز بررسی و نقد مواجهه او با گفتمان های موجود در جهان اسلام، هم سان پنداری امور ناهم سان، تاکید بر روش این همانی در نشان دادن اتحاد تشیع با گرایش های غیر دینی و التقاطی در جهان اسلام، بیرون نهادن تفکرات شیعی و ایرانی از گردونه گفتمان های اسلامی، و چشم پوشی از واقعیت های علمی و معرفتی در جهان اسلام است.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جبری سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  69-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

موضوع این پژوهش، بررسی نقش حکایت پردازی در پدید آمدن، شکل گیری، تکامل و گسترش اندیشه صوفیانه از قرن پنجم تا هفتم هجری است. بررسی این موضوع، با کشف المحجوب یکی از قدیم ترین متون فارسی که حکایات صوفیه در آن مشاهده می شود، آغاز گردیده و سپس در اسرارالتوحید، طبقات الصوفیه، کشف الاسرار و تذکره الاولیا، این بررسی ها دنبال شده است. بر اساس یافته های این پژوهش در روند ظهور، رشد و کمال اندیشه صوفیانه، حکایت پردازی ابتدا سبب هستی بخشی زبانی به ادراکات شهودی، مفهوم سازی و طبقه بندی مفاهیم می شود و از آن پس، ابزار انتقال اندیشه، جذب اندیشه های هم خوان، انتشار دانستگی ها، خلق تحول، شکل دهنده نظام اندیشه و در نهایت پاسدار اندیشه صوفیه، در قالب حکایت می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 51 استناد 2 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  161-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  823
 • دانلود: 

  474
چکیده: 

در جستجوی علل ناکامی روشنفکر ایرانی در حوزه اندیشه و سیاست مقاله حاضر با مروری اجمالی بر آرا احسان طبری و جلال آل احمد، تلاش دارد، تاثیر نگاه صوری و فرمالیستی به سیاست و سیطره فرمالیسم سیاسی بر اندیشه این دو روشنفکر مطرح ایران معاصر را نشان دهد و در بازبینی نقادانه به ایضاح این موضوع بپردازد که چگونه درک سطحی و صوری آنان از سیاست و اولویت قرار گرفتن اهداف سیاسی، تفکر آنان بیش از پیش از اندیشه راستین فاصله گرفته و به ایدئولوژی هایی مبهم در خدمت فرمالیسم سیاسی بدل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 823

دانلود 474 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

قهرمان مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  191-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

ایدئولوژی از جمله مفاهیم مغلقی است که اندیشمندان زیادی از علوم مختلف در مورد آن سخن به میان آورده و بررسی کرده اند؛ تعریف جامع و مانعی از آن که بین اندیشمندان اجماعی بوده و یا حداقل مورد قبول اکثر آنان باشد، ارائه داده نشده است؛ از تعاریف و ویژگی هایی که اندیشمندان برای ایدئولوژی مطرح کرده اند، می توان اندیشمندان را به سه طیف اصلی تقسیم کرد. گروهی نگرشی مثبت به ایدئولوژی داشته و آن را لازمه زندگی بشری معرفی کرده اند؛ گروهی با ارائه تعاریفی منفی نگرانه از ایدئولوژی نه تنها آن را مثبت ارزیابی نکرده اند، بلکه عامل جدایی ها و تفرق معرفی کرده و در صدد نفی آن برآمده اند؛ گروهی نیز ایدئولوژی را مفهومی خنثی معرفی می کنند که می تواند هم متصف به ویژگی های مثبتی باشد که عده ای از اندیشمندان مطرح کرده اند و هم متصف به ویژگی های منفی مطرح شده از سوی برخی دیگر از اندیشمندان شود. جیدو کریشنامورتی از جمله اندیشمندانی است که دید منفی به ایدئولوژی داشته و آن را به جهت پاره ای از خصیصه های ادعایی از جمله تفرق و جداسازی، اغواکننده گی و. . . رد می کند؛ که این طرز نگرش از دید اندیشمندان دینی و غیردینی مطرود است.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 441 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

GHAANE MOHAMMAD HASSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  3780
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

LANGUAGE REFLECTS THE SOCIAL POWERS THAT ONE GROUP HAS HELD IN MANY AREAS OF LIFE. WHEREVER THERE IS A POWER RELATIONSHIP OR INEQUALITY OF ONE SIDE, LANGUAGE IS A MEANS OF CONTROL WHICH CAN BE ANALYZED BASED ON CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (CDA). CDA SHOWS THE HIDDEN EFFECT OF FEATURES OF A TEXT BY DECONSTRUCTING LINGUISTIC ELEMENTS. THE PRESENT STUDY QUALITATIVELY REVEALS THAT THE RELATIONS OF DIFFERENT SEXES ARE MUCH LIKE THE POWER RELATIONS WHICH ARE CONTROLLED BY DISCOURSE AND LINGUISTIC FEATURES. IT IS AN ATTEMPT TO MAKE IT CLEAR HOW LINGUISTIC ELEMENTS AND DISCOURSE STRUCTURES EXPLICITLY AND IMPLICITLY FUNCTION IN CLASSIFYING REALITY, IN PRODUCING, REORGANIZING AND ENFORCING CERTAIN IDEAS, IN PERSUADING OTHERS AND IN CONTROLLING RELATIONS OF POWER. SO, IT FOCUSES ON THE SOCIAL AS WELL AS GRAMMATICAL ASPECTS OF THE TEXTS. THE ARTICLE ALSO AIMS AT DISCOVERING THE WAY MALE AND FEMALE INTERACT IDEOLOGICALLY WITH A NUMBER OF DISCURSIVE STRUCTURES SUCH AS: NOMINALS, PASSIVE STRUCTURES, AND ADDRESS FORMS. THE RESULT SHOWS THAT SOME IDEOLOGIES ABOUT MEN AND WOMEN ARE CONCERNED WITH THESE STRUCTURES IN BOTH ENGLISH AND PERSIAN. IT ALSO MAKES IT CLEAR THAT WOMEN USE THESE STRUCTURES MORE THAN MEN DO. THEY USE MORE TRANSFORMATIONS TO REORGANIZE THE EXPERIENCE AND TO HAVE AN INDIRECT AND IMPLICIT SPEECH. USING SEXIST LANGUAGE CREATES AN IMAGE OF A SOCIETY WHERE MEN AND WOMEN HAVE UNEQUAL SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC STATUS.

آمار یکساله:  

بازدید 3780

دانلود 0
نویسندگان: 

DIEFENBACH T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  126-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5197
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5197

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NAGHIZADEH MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  Special Issue
 • صفحات: 

  61-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13165
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Examining historical urban fabric of Iranian desert cities demonstrates that one of the best responses to the natural laws in the establishment of an appropriate built environment for human life, was considered in these settlements. The principles applied to the establishment of these cities not only did not impose disturbance and damages to the environment but have also granted perfection to matters.This paper endeavors to recognize those attributes of architecture and spatial organization of Iranian desert cities which are derived from both peoples beliefs and culture, and in harmony with environmental conditions. These are discussed under the following main titles:- After a. brief introduction, the Islamic points of view on human beings, nature, their relationships, and sustainable development are defined.- The next part of the paper discusses desert cities and sustainable development through three sections: expressing the principles predominating over nature and human life, introducing historical examples, and the present attitude of Iranian desert cities in response to the principles.- The final part of the paper is the conclusion in which the main lessons for future are introduced.

آمار یکساله:  

بازدید 13165

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript