نتایج جستجو

2930

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

293

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  119-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

چکیده فارسی:ابن راوندی مشهورترین متکلم از جریان معتزلیان شیعه شده در سده سوم هجری است که با رویگرداندن از اعتزال مذهب امامیه را پذیرفت و در کنار نقد اندیشه های اعتزال به دفاع و تبیین از آموزه های امامیه پرداخت. معتزلیان هموار این تغییر مذهب را انکار و تهمت های فراوانی به او زده اند. الحاد مشهورترین اتهامی است که معتزلیان مطرح کرده و یکی از پایه های این اتهام آثار است که معتزلیان بر این باورند که ملحدانه نگارش یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان بر سخن معتزلیان اعتماد و این آثار را الحادی و ابن راوندی را متکلمی ملحد دانست؟ فرضیه مطرح این است که احتمالا ابن راوندی این آثار را در نقد اندیشه های توحیدی و عدلی اعتزال نگاشته و همین زاویه داشتن با مواضع معتزلیان زمینه این اتهام را فراهم کرده است. هم از این روست که معتزلیان، در راستای تخریب ابن راوندی، آنان را ملحدانه تصویرسازی کرده و یکی از ادله مدعای خود مطرح کرده اند. با بررسی گزارش های مربوط به هر کدام از این آثار، که در متون کلامی، رجالی و فهرستی بر جای مانده این نتیجه به دست آمد که این آثار اکثرا در نقد اندیشه های معتزلی یا با رویکرد فیلسوفانه نگارش یافته که با نظام معرفتی معتزلیان همانگ نبوده است. در دسته ای دیگر از این آثار نیز ابن راوندی نظرات مخالفان را در کنار نظرات موافق آورده و همین باعث سوء استفاده معتزلیان شده که آراء مخالفان را نظرات خود وی معرفی کرده و روش او را پوششی برای بیان اندیشه های کفرآمیزش معرفی کرده اند. چکیده عربی:یعد ابن الراوندی من اشهر المتکلمین المنتمین الی تیار المعتزلة المتشیعین فی القرن الثالث الهجری، حیث قام بترک الاعتزال واختار المذهب الامامی، وبدأ بنقد الفکر الاعتزالی، والدفاع عن عقائد الامامیة وتوضیحها. وقد انکر المعتزلة دائما هذا التغییر للمذهب، فکالوا لابن الراوندی مختلف التهم. وقد کان الالحاد من اهم هذه الاتهامات، وکانت المؤلفات من اهم ذرائع هذا الاتهام، حیث انها - حسب الرؤیة المعتزلیة - قد کتبت بروح الحادیة. والسؤال الرئیسی هو: هل یمکن التعویل علی ما قاله المعتزلة، واعتبار تلک المؤلفات الحادیة، وبالتالی سیکون ابن الراوندی متکلما ملحدا؟ والفرضیة التی ننوی طرحها هی انه من المحتمل ان ابن الراوندی قد کتب هذه الکتب فی سبیل نقد الافکار التوحیدیة والعدلیة للمعتزلة، وان هذا الاختلاف مع افکار المعتزلة قد وفر الارضیة الملائمة لاطلاق هذا الاتهام. کما یمکن ان یعود سبب ذلک الی ان المعتزلة قاموا بتصویر تلک المؤلفات علی انها الحادیة، وذلک فی سبیل تشویه صورة ابن الراوندی، واثبات دعواهم فی حقه. وبعد دراسة ما تبقی من تلک المؤلفات، وما نقل عنها فی کتب الکلام، والرجال، والفهارس، سیتضح ان معظم تلک المؤلفات قد تم تألیفها فی سبیل نقد الفکر الاعتزالی او انها کتبت بروح فلسفیة، الروح التی لم تکن ملائمة للنظام المعرفی للمعتزلة. وفی قسم من تلک المؤلفات قام ابن الراوندی بخلط آراء المخالفین مع آراء الموافقین، الامر الذی تم استغلاله من قبل المعتزلة، فنسبوا تلک الآراء المخالفة الیه، واعتبروا ان طریقة کتابته وسیلة للتغطیة علی أفکاره الالحادیة.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  123-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

بررسی و روش شناختی شروح نهج البلاغه سبب آشنایی با دیدگاهها و رویکردهای مختلف برای انتخاب و فهم بهتر نهج البلاغه است که محققان و مخاطبان دارای اهمیت زیادی است و خوانندگان را برای دستیابی به اهداف مورد نظر و شناسایی شرح بهتر هدایت می نماید. قطب راوندی از شارحان متقدم که شرح وی از اولین شروح در نهج البلاغه به شمار می رود که شارحان پس از وی خوشه چین خرمن وی بوده اند. این شرح هرچند شرحی ترتیبی و کامل است ولی با دو رویکرد مختلف به نگارش درآمده است، شرح خطبه اول و شرح قسمتهای دیگر نهج البلاغه. شارح در قسمت اول به طور مشروح و در دیگر قسمتها به صورت بسیار موجز به شرح می پردازد.راوندی هرچند شرحی ادبی، بلاغی و بیان معانی لغوی و اصطلاحی از واژه ها و عبارات نهج البلاغه ارائه می دهد لیکن مباحث تفسیری، استفاده از آیات قرآن، روایات ائمه (ع) و مباحث کلامی را در جای جای شرح خود بیان می کند. روش پژوهش کتابخانه ای است که پس از بررسی کامل منهاج البراعه و برخی شروح پس از وی-مانند شرح ابن ابی الحدید- و مخطوطاتی که درباره مولف شرح وی نوشته شده به بررسی ساختار شکلی و محتوایی آن پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صادقی علوی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  71-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

متون ادبی از جمله دیوان اشعار در زمره منابع پژوهش های تاریخی است. اگرچه موضوع دیوان اشعار ارتباط مستقیمی با مباحث تاریخی ندارد و گاهی برخی تاریخ پژوهان تنها از اشارات شاعران، برداشت های تاریخی می کنند، با این همه برخی از دیوان های شعری جنبه های گوناگون تاریخی را نیز موردتوجه قرار داده اند. دیوان ابوالرضا راوندی از جمله این دیوان ها است که اشارات تاریخی فراوانی دارد و در روزگار غلبه سلجوقیان سنی مذهب، توسط یک عالم شیعی به نگارش درآمده است. این پژوهش بر آن است تا با واکاوی قسمت های مختلف این دیوان و کشف و استخراج اشارات تاریخی شاعر در زمینه های گوناگون، اهمیت تاریخی این اثر را به عنوان یک متن تاریخی مغفول مانده از دوره سلاجقه بررسی کند. نتایج حاصل از این پژوهش بیان کننده اهمیت دیوان ابوالرضا راوندی در زمینه تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شهر کاشان در دوره سلاجقه و معرفی این دیوان به عنوان تاریخ محلی کاشان در این دوره است.

آمار یکساله:  

بازدید 12

دانلود 8 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MIRZAEE ABBAS

نشریه: 

NAQD VA NAZAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (66)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12175
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Shiite Mutazilis are some of Shiite theologians who had Itizali ideas before bcoming Shiites. Abu Isa Warraq, ibn ravandi, ibn Qibah Razi, ibn Momallek Isfahani and ibn Fasanjas were among the figures of this group of theologians. They adopted the Imamis’ ideas with knowledge of the theological system of Mutazilis and they tried to defend and explain the theological doctrines of Imamis. This attempt brought with it changes in the thoughts of Imamiah, directing them towards Itizali thoughts. The paper is concerned with an investigation and verification of this thesis. It seems that the scholarly community of Imamis often had a positive view about Shiite Mutazilis, but all of them cannot be treated in the same way. Two of the most prominent figures of this current-Abu Isa Warraq and ibn ravandi-were heirs of Imamis’ theology in Kufa with anti-Mutazili tendencies. The emphasis on the intellectual foundation of Imamiah, that is, the issue of Imamat, constituted the center of the ideas of Shiite Mutazilis, but this common feature was not necessarily followed by the same theological approach among them regarding monotheism and theodicy.

آمار یکساله:  

بازدید 12175

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سالاری شادی علی

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  53-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

موسوی سیدحمید | مردانی (گلستانی) مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  23-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

یکی از روش های کارآمد در سنجش ارزش یک اثر علمی، بررسی میزان تأثیرپذیری آثار پسین از آن است. این تأثیرپذیری هم به جهت شخصیت مؤلف و هم به جهت محتوای تألیف قابل پیگیری است. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه اثر قطب الدین راوندی، شرحی کهن و روشمند است و از مهم ترین شروح نهج البلاغه محسوب می شود. مطالعه شروحی که پس ازاین شرح نگاشته شده است روشن می سازد که جایگاه علمی مؤلف و تألیف، بر شارحان پسین نهج البلاغه تأثیر فراوانی داشته است. ازجمله شروحی که این تأثیرپذیری در آن بسامد بالایی داشته است، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی است که ضمن تأثیرپذیری از شخصیت علمی قطب الدین راوندی، از روش و محتوای شرح نگاری وی نیز متأثّر بوده است. این تأثیرپذیری به دو گونه تائید آرای راوندی و نقد نظرات وی در شرح ابن ابی الحدید انعکاس یافته و بیشتر در دامنه موضوعاتی نظیر ادبی، تاریخی و تحلیلی ظهور داشته است. اصلی ترین زمینه های رویکرد انتقادی شارح معتزلی نیز روحیه نقدگرایی در عصر شارح، مذهب و باورهای کلامی وی و نیز تخصص و توانایی علمی او بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  153-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

تحظی المقارنه بین «الالفیه » و«شرحها» باهمیه بالغه بالنسبه لآرا النحاه فی القضایا الصرفیه. وتعود الاهمیه هذه الی معرفه الشخصیه الادبیه لابن مالک فی «الفیته» من جهه، والمکانه الادبیه لابن الناظم فی«شرحها» من جهه اخری، خاصه انه اخذها عن ابیه المولف مباشره دون واسطه. وعلی ذلک، یستمد الطلبه والباحثون من الالفیه وشرحها فی دراساتهم الصرفیه والنحویه. من هذا المنطلق، وعبر المنهج الوصفی – التحلیلی، تهدف هذه الدراسه الی المقارنه الصرفیه واوجه الافتراق بین آرائهما لحل قضایا الصرف العربی. وقد اقتصرت اوجه الافتراق الی اقل من عشره اهمها: اتصال الضمیرین المعمولین للافعال غیر الناسخه، واتصال «لیت» و «لعل» و «قد» و«قط» بنون الوقایه، ومساله الاسم واللقب والکنیه، ومراتب اسم الاشاره، وکیفیه قلب همزه الاسم الممدود واوا وابقائها علی حالها.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدزاده رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  25-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

مقاله حاضر از دو بخش مهم تشکیل شده است. در بخش اول سعی شده به مباحثی که در معرفت شناسی معاصر، پیرامون مبناگروی سنتی مطرح گردیده، اشاره شود و در خلال آن، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف این نظریات به نحوی مختصر مورد توجه قرارگیرد. به دنبال این مبحث مقدماتی، در بخش دوم ضمن مرور دیدگاه های ابن سینا پیرامون مساله مبانی و مبادی معرفت، نشان داده شده است که می توان این نظریه را در دسته بندی های ارایه شده جزو نظریات مبناگرایانه سنتی اما با قرائتی خاص به حساب آورد. این نظریه با ویژگی های خاصی که دارد (از جمله: مبنا بودن موجودات فراتر نسبت به موجودات فروتر در جمیع اقسام معرفت از مشاهده گرفته تا یقین، مبنا بودن تصورات برای تصدیقات، مبنا بودن اصول موضوعه هر علم برای مسایل آن علم، مبنا بودن دانش های فراتر نسبت به دانش های فروتر و نیز مبنا بودن مجموعه بدیهیات برای سایر اقسام معرفت و در راس بدیهیات، مبنا بودن اولیات آن هم به نحو بالقوه و تکمیلی برای جمیع اقسام معرفت های غیرمباشر) نه از الگوی ارایه شده از مبناگروی سنتی معاصر که در بخش اول ارایه می گردد، تبعیت می کند و نه بسیاری از اشکالاتی که امروزه بر مبناگروی سنتی گرفته می شود، بر آن وارد است.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  18-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1695
 • دانلود: 

  485
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1695

دانلود 485 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALI ALGHOZAT F. | ALHAZAYEMEH KH.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  299-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17828
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Ali ibn Abi Talib, may God honor him, was honored by many poets including Al - Sahib Bin Abbad. In his Poetry Al – Sahib talked in detail about Al- showing his virtues and noble traits. This study aims at investigating the aspects of Ali' s personality and revealing his high status. So the researchers discussed two issues in this study. The first one is the aspects of Ali' s personality in Al - Sahib's poetry, and the second one is Ali' s position in Al - Sahib's poetry. The researchers consulted various references which reveal Al - Sahib's opinions and clarify of the meanings and connotations of his poetry.

آمار یکساله:  

بازدید 17828

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript