نتایج جستجو

941

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

95

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
همکاران: 

سارا-سنمار

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1386
تعامل: 
 • بازدید: 

  185
کلیدواژه: 
چکیده: 

Glucose-6-phosphate dehydrogenates (G6PD) deficiency is the most common defects of red blood cells among Iranian and Mediterranean people. hypothyroidism is defined as thyroid hormone deficiency starting from the time of birth. Thyroid hormones influence the activity of lipogenic enzymes such as glucose-6-phosphate dehydrogenase and malic enzyme. This study aimed to determine the rate of hypothyroidism in patients with G6PD deficiency. After 120 days, the newborns that administered drug and diet for hypothyroidism were checked for TSH and G6PD enzyme. 2287 out of 23260 screened babies were afflicted with favism (512 females and 1775 males). 42 cases were hypothyroid among who 35 had G6PD deficiency. However, after 120 days of treatment with Levothyroxine, 23(85%) patients of them had normal levels of G6PD.It shows that their deficiency had no genetic origin. Base on these findings of this study, the newborns with G6PD deficiency should be checked for thyroid hormones. Moreover, in the hypothyroid patients, checking the level of G6PD is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 185

عنوان: 
نویسندگان: 

ROBERTSON C.G. | LADENSON P.W.

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  363
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  793-803
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3720
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3720

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  390
 • شماره: 

  10101
 • صفحات: 

  1550-1562
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1288
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1288

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  376
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  2556-2565
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  825
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 825

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

COPPER D.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  345
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  260-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7530
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7530

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KALANTARI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (13)
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17898
 • دانلود: 

  15887
چکیده: 

Subclinical hypothyroidism (SCH) is defined as a normal serum FT4 and a high serum thyrotropin (TSH) concentration. Up to 30% of patients with SCH may have vague, non-specific symptoms of hypothyroidism, but attempts to identify the patients on the basis of clinical finding have not been successful, so the diagnosis can only be made with laboratory testing.The causes of SCH are the same as those of overt hypothyroidism. Most patients have Hashimoto’s thyroiditis. The worldwide prevalence of SCH ranges from 1-10%. A substantial proportion of patients with SCH develop overt hypothyroidism. Serum TSH concentration and positive antithyroid antibodies (ATA) are significant predictors of progression to clinical hypothyroidism. Some patients with SCH have some symptoms of hypothyroidism, while some studies show significant improvement in hypothyroid symptom scores and psychometric testing; others found no improvement in symptoms with levothyroxine therapy. There is consensus that SCH in pregnancy is a risk factor for poor developmental outcomes in the offspring and the condition should be treated in women who wish to become pregnant. There is also agreement that patients with SCH and TSH levels over 10 mU/L, or with goiter should be treated. Population-based screening for SCH is not warranted, but thyroid function should be tested in high risk groups, e.g. in women aged over 60 yr, persons with previous radiation therapy of thyroid gland or external radiation, those with previous thyroid surgery of thyroid dysfunction, type 1 diabetes mellitus patients and those with a family history of autoimmune disease. Evidence documenting routine determination of TSH in pregnant women or women planning to become pregnant are insufficient, and it would be reasonable to consider TSH measurement in those at high risk for thyroid dysfunction.

آمار یکساله:  

بازدید 17898

دانلود 15887 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

ENSAFI A.A | Mansour H.R. | CHAMJANGALI M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

hypothyroidism IS A PATHOLOGICAL CONDITION IN WHICH THERE IS AN INSUFFICIENT PRODUCTION OF THYROID HORMONES. PRIMARY hypothyroidism CAUSED BY UNDERACTIVITY OF THE THYROID GLAND ACCOUNTS FOR PERHAPS 99% OF CASES OF hypothyroidism. CENTRAL hypothyroidism IS CHARACTERIZED BY LOW THYROID HORMONE LEVELS AND INAPPROPRIATELY LOW-NORMAL OR SLIGHTLY ELEVATED SERUM TSH. IT IS ESTIMATED THAT LESS THAN 1% OF CASES OF hypothyroidism ARE DUE TO TSH DEFICIENCY. OVERT hypothyroidism IS A CLINICAL CONDITION AND CAN BE SUSPECTED IN THE PRESENCE OF SPECIFIC SYMPTOMS OF THYROID HORMONE DEFICIENCY.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  80-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70806
 • دانلود: 

  19043
چکیده: 

Introduction: Fasting during the holy month of Ramadan is an obligation for all adult, healthy Muslims. As several studies have indicated, both fasting and energy restriction can alter thyroid hormone metabolism and affect the clinical features and well‐being of hypothyroid patients. hypothyroidism is more prevalent among women and the elderly. Its prevalence has been reported to be 4‐8% of the general population. Despite the large body of animal research on fasting, few human studies have focused on Ramadan fasting and its impacts on hypothyroid patients.Method: PubMed and Google scholar databases were searched using keywords such as Ramadan, fasting, hypothyroidism, and food restriction. Animal and human studies, which were highly relevant to the topic, were selected.Results: Four animal and 7 human studies were included in this article. We found that levothyroxine dosage should be increased for hypothyroid patients from the beginning of the month until 15-20 days after the end of Ramadan. Conclusion: Fasting can change the concentration of thyroid hormones, thyroidstimulating hormone level, and the associated metabolisms both in animals and humans. As the results indicated, hypothyroid individuals, who fast during the month of Ramadan, particularly women and the elderly, may suffer from thyroid hormone changes. For these patients, levothyroxine dosage should be increased to 25-50 mg/day from the beginning of Ramadan until 15-20 days after the end of this month. An increased dose of levothyroxine during Ramadan is recommended for hypothyroid patients, particularly women and the elderly.

آمار یکساله:  

بازدید 70806

دانلود 19043 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  225-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17852
 • دانلود: 

  7591
چکیده: 

Postsurgical hypothyroidism and its incidence have not been fully investigated. In this study, the incidence of hypothyroidism and its possible risk factors at Shariati Hospital was assessed. One hundred and two patients with benign thyroid diseases, who had undergone thyroidectomy, were investigated with regards to thyroid function profile during period of one year after the operation every three months with post-operative sample as the baseline. hypothyroidism was developed in 36 patients (35.2%) on average 5 ± 3.2 months after surgery. Factors such as increased age, operation type, histopathologic type, underlying disease, lymphocytic infiltration and use of levothyroxine before surgery were associated with the increased incidence of hypothyroidism. It seems that use of indicators such as Graves' disease and lymphocytic infiltration in pathologic specimens should be helpful in projecting the potential occurrence of hypothyroidism in patients undergoing thyroidectomy.

آمار یکساله:  

بازدید 17852

دانلود 7591 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ACTA PSYCHOPATHOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1622
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1622

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript