نتایج جستجو

1868

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

187

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  215-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7036
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

مقدمه: تشخیص کیست هیداتید ریه توسط روش های تصویربرداری از جمله رادیوگرافی و سی تی اسکن قفسه سینه امکان پذیر می باشد. در مناطق آندمیک در حین جراحی کیست هیداتید در مواردی کشف می شود. که اصلا شباهتی به موارد تیپیک آن ندارد.هدف: تعیین مهم ترین تظاهرات رادیولوژیک کیست هیداتید ریه و تعیین فراوانی موارد آتیپیک آن.مواد و روش ها: تمام بیمارانی که در یک دوره 28 ساله در نهایت توسط جراحی باز تشخیص هیداتیدوز ریه داده شد وارد این مطالعه شدند. رادیوگرافی استاندارد قفسه سینه قبل از جراحی برای تشخیص کیست ریه یا ضایعات ناشناخته انجام شد و توموگرافی کامپیوتری (CT) در صورت رضایت بیمار نیز گرفته شد. یافته های رادیوگرافی به 2 دسته تقسیم شدند. 1- کیست هیداتید تیپیک که تظاهرات تصویری در متون آمده است مثل: کیست دست نخورده، علامت نیلوفر آبی و علامت هلالی 2- کیست هیداتید آتیپیک که شبیه به کیست هیداتید تیپیک توضیح داده شده، نبودند.نتایج: در طول دوره های 28 ساله، 1614 بیمار به عنوان کیست هیداتید ریه تشخیص داده شدند و تحت عمل جراحی قرار گرفتند. شایع ترین شکایت اصلی بیماران، سرفه در 56.5 درصد بود. رادیوگرافی ساده ریه در دو سوم بیماران کیست تیپیک نشان داد. 79 نفر سی تی اسکن استاندارد داشتند. کیست هیداتید آتیپیک در 32 نفر (40.5%) شناسایی شد. هیچ کدام از یافته های بالینی و دموگرافیک در بیماران با کیست هیداتید آتیپیک شایع تر نبود. بیشترین یافته رادیولوژیک وجود حفره با دیواره ضخیم در 9 بیمار (28%) بود. سایر یافته ها به ترتیب شامل: توده جامد در 7 بیمار (21%)، آبسه در 6 بیمار (18%)، تجامد بافتی (Consolidation) در 3 بیمار ((%9، Fungus ball در 3 بیمار (9%)، کلاپس (آتلکتازی) در 2 بیمار Round pneumonia (%6) در 2 بیمار (6%) بود. حفره (کاویته) عمدتا در ریه راست (90%) دیده شد، هم چنین کدورت شبیه توده بیشتر در قسمت تحتانی ریه (100%) وجود داشت.نتیجه گیری: کیست هیداتید با تصویر آتیپیک نسبتا شایع می باشد و پزشکان باید در تشخیص افتراقی تصویر رادیولوژیکی لوکالیزه در پارانشیم ریه همیشه بیماری کیست هیداتید ریه را در نظر داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 7036

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  3178-3183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

مقدمه: کیست هیداتید در شکم شیوع خیلی کمتری نسبت به ریه داشته و شایع ترین ارگانی که در شکم درگیر می شود کبد است اگرچه به ندرت در طحال به صورت منفرد و یا به صورت درگیری چندارگانی دیده می شود بیمار آقای 25 ساله ای است که با درد در ناحیه فوقانی و چپ شکم مراجعه داشته که از یک ماه قبل شروع شده و با ماهیت غیر متناوب خفیف شروع و به تدریج بیشتر شده است. در سونوگرافی به عمل آمده از بیمار کیست های متعدد در ناحیه طحال گزارش در تصاویر سی تی اسکن نیز شواهد کیست های متعدد هیداتید مشهود بود شکم باز شد توده های متعدد کیستیک وجود داشت که با احتیاط خارج شد بعد از 5 روز بیمار با با حال عمومی خوب و با دستور دارویی مبندازول خوراکی از بیمارستان ترخیص شد. کیست های هیداتید طحال اگرچه خیلی نادر هستند اما همراهی آن ها با درگیری سایر ارگان داخل شکم و نیز خطر بالای پاره شدن آن ها و بروز شوک آنافیلاکسی قبل و حین عمل این گروه از کیست های هیداتید را نیازمند مراقبت های درمانی و جراحی ویژه ای می کنند لذا در شرایط درگیری چند ارگانی داخل شکمی جراحی با مراقبت های خاص قبل و حین عمل اساس درمان این گروه از بیماران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  103-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  6479
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

58 بیمار مبتلا به کیست هیداتیک کرانیواسپاینال مجموعا 87 بار در مدت زمان 15 سال مورد عمل جراحی قرار گرفتند. 43 مورد کیست اولیه مغزی داشتند و در هشت مورد مناطق نادر سیستم عصبی به صورت اولیه گرفتار بودند (چشم 2 مورد - نخاع 1مورد - اپی دورال جمجمه 1 مورد و دو نیمکره مغز به طور همزمان و اولیه 3 مورد) در هفت مورد ابتلا استخوانی وجود داشت (جمجمه 2 مورد و مهره ها 5 مورد) و در 9 مورد بیماران بیشتر از یکبار و مجموعا 29 بار به علت عود کیست هیداتیک مورد عمل جراحی قرار گرفتند.در 43 بیمار مبتلا به کیست هیداتیک اولیه مغزی فراوانی علائم و نشانه ها عبارت بودند از سردرد 77%- استفراغ 35% - تشنج 45%- اختلال بینایی30%- اختلال رفتاری 16% ادم پایی 14% - آتروفی عصب باصره 16% - اختلال تکلم 19% - اختلال حسی 33%- اختلال حرکتی و عدم تقارن ججمه 5% - جایگزینی کیست در 63% موارد نیمکره چپ و در 37% موارد نیمکره راست مغز بوده و نواحی آهیانه ای – پیشانی - شقیقه ای و پس سری که به ترتیب در 66% - 19% - 7% و 9% موارد گرفتار بودند، 11 بیمار مذکر و 32 بیمار مونث بودند که جوانترین آنها 3 ساله و مسن ترین 56 ساله بود.مقاله حاضر گزارشی بر 43 مورد کیست هیداتیک اولیه مغزی مروری بر اتیولوژی پاتوژنز، علائم و نشانه ها، روش تشخیص و درمان و پیش آگهی بیماران مبتلا به کیست هیداتیک سیستم عصبی می باشد.بر مسوولین و دست اندرکاران مسایل بهداشتی جامعه است علاوه بر آگاهی دادن به افراد در معرض ابتلا به کیست هیداتیک از طریق رسانه های گروهی و مدارس و... مبارزه ای همه جانبه را برای انهدام جانوران میزبان این انگل آغاز کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 6479

دانلود 87 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  192-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14497
 • دانلود: 

  8769
چکیده: 

A 27-year-old female patient presented to our clinic because of atypical chest pain. Her past medical history was unremarkable for any chronic illness. Her vital signs comprised a heart rate of 85 bpm, blood pressure of 125/70 mm Hg, and oxygen saturation of 98%. Physical examination was unremarkable. Electrocardiography showed normal sinus rhythm without any ST-segment and T-wave abnormalities. Her blood work, including electrolytes, complete blood count, hepatic panel, and troponin level, was within the normal limits. Transthoracic echocardiography in the parasternal short-axis view revealed a third chamber besides the left and right ventricles (Figure 1). Modified substernal view showed 2 cysts in the liver (Figure 2). A contrast-enhanced chest computed tomography scan in the axial plane demonstrated 2 cysts in the liver, and there was no pericardial involvement (Figure 3 and Figure 4). The patient was referred for general surgery on the diagnosis of a hydatid cyst.

آمار یکساله:  

بازدید 14497

دانلود 8769 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

GUL Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3473
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3473

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JANATI M. | NEMATI M. | ZAMANI J. | AMOUEI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  232-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25245
 • دانلود: 

  16708
چکیده: 

Echinococcus is endemic in some parts of the world but cardiac involvement with hydatid cyst is rare. Here, we report a 55-year-old man who developed right ulnar fracture and was scheduled for surgery. During routine preoperative evaluation abnormal findings in ECG were found. In echocardiography, a large mass was detected in the inferior wall of the left ventricle. Coronary angiography showed normal findings. The patient underwent cardiac surgery to excise the mass which later on identified as a hydatid cyst.

آمار یکساله:  

بازدید 25245

دانلود 16708 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  75-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1826
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بیماری با درد مبهم فلانک راست (Rt. Flank) مراجعه کرده که درد در زاویه دنده مهره ای راست (Rt. CVA) واضح تر بوده، آزمایشات انجام شده بیمار طبیعی بوده است. برای علت یابی درد بیمار IVP انجام شد که توده فضاگیری در قطب تحتانی کلیه راست مشاهده شد که با سونوگرافی، وجود کیستی گزارش شد و در CT Scan انجام شده کیست هیداتید تشخیص داده شد. در برشها (مقاطع) C.T Scan گرفته شده از کبد وطحال درگیری وجود نداشت و رادیوگرافی قفسه صدری نیز طبیعی بوده است. بیمار با تشخیص کیست هیداتید منفرد کلیه، که مورد بسیار نادر می باشد کاندید عمل جراحی گردید و برای جراحیNephrectomy Partial پل تحتانی کلیه راست انجام و نمونه به آسیب شناسی فرستاده شد، که تشخیص کیست هیداتید تایید گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1826

دانلود 87 استناد 2 مرجع 3
نویسندگان: 

Muslu umran | Senel Engin

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16209
 • دانلود: 

  10359
چکیده: 

Context: hydatid disease is a zoonotic infection caused by several species of Echinococcus. Althoughmedical literature had numerous articles related to hydatid disease and hydatid cyst surgery, no bibliometric analysis has been reported. Evidence Acquisition: We aimed to perform a detailed bibliometric evaluation of hydatid disease and hydatid cyst surgery literature in our study. We extracted our data from four databases titledWeb of Science Core Collection, Korean Journal Database, Russian Science Citation Index, and SciELO Citation Index. All documents published between 1975 and 2017 were included. Results: A total of 6928 articles were found related to hydatid disease. Turkey was found to be the most productive country with 1459 items (21%) followed by India, the UK, Spain, and the USA (561, 493, 392, and 391 papers, respectively). Tunis El Manar University in Tunisia was found to be the most productive institution with 122 papers. A total of 3410 documents were detected as we performed a search in the literature of hydatid cyst surgery. Turkey produced 26. 16% of all literature with 892 items followed by India, France, and Spain (248, 219, and 187 articles, respectively). World Journal of Surgery ranked first with the publication number in this field with 66 articles. Conclusions: Researches from the regions and countries having a high prevalence of hydatid disease should be encouraged and funded to carry out novel studies. Physicians from the countries with a high publication number in this field should produce more citable articles.

آمار یکساله:  

بازدید 16209

دانلود 10359 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27586
 • دانلود: 

  9361
چکیده: 

We present two women who lived in a rural community. The presence of a semi-solid mass, a hydatid cyst or tumor, in the heart was diagnosed by echocardiography, computed tomography, and Magnetic Resonance Imaging. The hydatid cyst was seen during surgery. Pathological examination confirmed an infected hydatid cyst.

آمار یکساله:  

بازدید 27586

دانلود 9361 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  61-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
litScript