نتایج جستجو

70680

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7068

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RAFIEIAN KOPAEI M.

نشریه: 

J HERBMED PLARMACOL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  10459
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10459

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  562
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: آملوبلاستوما شایعترین تومور ادنتوژنیک است که بر اساس اطلاعات موجود بروز آن می تواند در ارتباط با ضربه به فک، راشی تیسم، اعتیاد، (HPV) human Papilloma Virus و... باشد که البته تا به حال تحقیق کامل و دقیقی در رابطه با اتیولوژی آن انجام نشده است.مواد و روش ها: در این تحقیق رابطه این تومور با یکی از مهمترین عوامل اتیولوژیک احتمالی آن یعنی در HPV با استفاده از روش (PCR) Polymerase Chain Reaction مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته ها نشان دادند که حضور کنترل HPV در نمونه های تومور با اختلاف آماری معناداری از حضور HPV نمونه های یا فولیکولهای دندان عقل نهفته بیشتر است (P<0.025).نتیجه گیری: این تحقیق وجود ارتباط معنی دار بین تومور آملوبلاستوما و HPV را نشان داد ولی مطالعات بیشتر جهت تعیین Sequence ژنتیکی و موارد ناشناخته HPV لازم است.

آمار یکساله:  

بازدید 562

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KIKUCHI J.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  302-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3140
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3140

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

قاسم پور محسن

نشریه: 

پژوهش دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  9-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  557
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

قرآن و حدیث به ترتیب، دو منبع از منابع اصیل شناخت دینی به شمار می آید؛ این دو منبع که در این مقاله، منابع نقلی دینی نامیده می شود، در نصوص فراوانی خطاب خود را انسان ها فرض کرده اند و ضمن تاکید بر دارا بودن نیازهای مادی و معنوی انسان ها، دستور العمل هایی برای سعادت دنیوی و اخروی او ترسیم کرده است. مقایسه اسلام و منابع نقلی آن اعم از قرآن و سنت نشان می دهد این آیین، مکتب و آیینی اجتماعی است و تنها سعادت اخروی مردم را در نظر نگرفته است. قرآن کریم در یک نگاه کلی بر نیازهای بنیادین بشر که شامل اعتقاد درست، خلق پسندیده و عمل شایسته است، تاکید کرده و اصول کلی آن را تعلیم داده است. جزئیات و تفاصیل این اصول کلی که به نحوی به حوزه نیازهای آدمی معطوف است به سنت معصومان (ع) واگذار شده است. شناخت این تعالیم در گرو آگاهی از جنبه های گوناگون جامعیت و شمول این دو منبع است؛ این مقاله ابتدا جامعیت کتاب آسمانی قرآن را - که مبنای مهمی در تفسیر قرآن به شمار می آید- از رهگذر روایات، بررسی کرده و سپس برخی مصادیق نیازهای بشری را بر اساس الهام از روایات به عنوان منبع شامل و جامع دین برشمرده و در پایان، نتیجه می گیرد شمول و گستردگی منابع نقلی در پاسخ به نیازهای بشر مسلمان و غیر مسلمان غیر قابل انکار است.

آمار یکساله:  

بازدید 557

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  427
 • صفحات: 

  440-446
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2206
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

مقدمه: دگرگونی و تمایز سلول های B فعال شده به پلاسموسیت ها و همچنین، سلول های خاطره دار وابسته به پیام های حاصل از گیرنده سلول B می باشد. پیام های ناشی از گیرنده آنتی ژن و گیرنده های سیتوکاینی سطح سلول های B، سبب القای بروز عوامل رونوشت برداری خاصی می شوند که در نهایت این عوامل، تعیین کننده سرنوشت سلول B می باشند.روش ها: جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی (Peripheral blood mononuclear cells یا PBMCs) با استفاده از گرادیان شیب غلظت و با استفاده از فایکول انجام گرفت و سپس، جداسازی سلول های B خالص با روش (Magnetic-activated cell sorting (MACS) انجام شد. در مرحله بعد، برای تحریک و تمایز سلول های B به پلاسمابلاست ها، این سلول ها در محیط (Roswell Park Memorial Institute1640 (RPMI1640 در حضور Purified anti- human CD40 antibody و Anti-IgM f (ab) ‘2 یا و Purified anti-human CD40 Antibody و لیپوپلی ساکارید (Lipopolysaccharides یا LPS) کشت داده و سپس، پلاسمابلاست ها با استفاده از سه نشانگر CD38+، CD27+ و IgM- به روش فلوسایتومتری ارزیابی شد.یافته ها: در محیط In vitro، با تحریک دایمی لنفوسیت های B از طریق Cross-link کردن گیرنده آن ها (B cell receptor یا BCR) و تحریک با Anti-human CD40 antibody و Anti-IgM f (ab) ‘2 و یا Anti-CD40 و LPS اغلب سلول های B زنده مانده بودند و حتی تمایز آن ها به رده دیگری از سلول های B (پلاسمابلاست های CD38+، CD27+ و IgM-) مشاهده شد. از نظر آماری، تفاوت معنی داری در بیان نشانگرهای پلاسمابلاستی در سطح سلول ها در هر دو حالت تحریکی مشاهده نشد.نتیجه گیری: سلول های B این توانایی را دارند که در شرایط کشت In vitro و تحریک با محرک های متفاوت، همانند محیط In vivo به رده سلولی پلاسمابلاست تمایز یابند. با این وجود، برای دستیابی به بهترین شرایط جهت تمایز سلول های B، عواملی نظیر ماهیت تحریک، مدت زمان تحریک و استفاده از محرک های متفاوت که نقش مهمی دارند، باید مد نظر قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 2206

دانلود 259 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 95
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1111
 • دانلود: 

  447
چکیده: 

در این پژوهش، تأثیر نیازهای انسانی بر میزان دلبستگی مردم شهر تهران به سکونتگاهشان مورد ارزیابی قرار گرفت. برای نزدیک ساختن کیفیت ساخت به نیازهای واقعی مردم از خانه، سؤال های پژوهش شکل گرفت: اولویت نیازهای اساسی کاربران در خانه کدام است؟ علت چیست؟ کدام عوامل در خانه نیازهای اساسی را مرتفع می سازد و برای ساکنین نسبت به سکونتگاهشان، ایجاد دلبستگی می نماید؟ آیا نیازهای اساسی انسان در خانه از همان مراتب اولویت مدل مازلو تبعیت می کند؟ فرضیه پژوهش بر این اصل است که نیازهای اولیه انسانی و به تعبیری نیازهای جسمانی و امنیت، باید طبق مدل پیشنهادی مازلو از اولویت بالایی بین ساکنین برخوردار باشد، اما جابه جایی بین دیگر نیازها با توجه به وجود فرهنگ های متنوع در شهر تهران با مهاجرت پذیری بالا وجود دارد. در این خصوص430 پاسخنامه از بیش از 1000 پرسشنامه توزیع شده قابل بررسی شناخته شد. شاخص های این سنجش براساس نظریه هشاس1 استخراج و سؤالاتی برای سنجش میزان تأمین نیازهای انسانی مدل مازلو براساس تحلیل استیل2 در نظام های اجتماعی-کالبدی و مسائل طراحی، مطرح شد. هدف از طی این فرآیند، سنجش میزان رضایت مندی افراد از تأمین این نیازها با میزان دلبستگی به محل سکونت است. در پرسشنامه سؤالی مبنی بر اولویت بندی گزاره های مرتبط با مسائل سکونتگاه در مرتبه های مختلف نیاز انسانی طرح شد. این سؤال با 18 گزینه اولویت بندی مرتبه نیازها در نظام های اجتماعی-کالبدی و مسائل طراحی را می آزماید. گستردگی تحلیل موارد مؤثر بر اولویت بندی نیازها منجربه بررسی تنها سه مرحله اول نیاز انسانی شد، نتایج این پژوهش نشان داد، سه گزاره اول نیازهای انسانی در دلبستگی به محل سکونت بیشترین تأثیر را دارد. این نیازها شامل نیازهای جسمانی (سرپناه، دسترسی به خدمات)، امنیت و احساس تعلق می باشد. این پژوهش عوامل مؤثر بر رفع این نیازها را به وسیله آزمون همبستگی پیش بینی کرده است. اما آن چیزی که همچنان پاسخ می طلبد، تأثیر دیگر مراحل نیازهای انسانی بر خانه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1111

دانلود 447 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

راهبرد دفاعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  1-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

ج.ا.ایران با وجود تجارب جنگ تحمیلی و فعالیت های پس از آن در این عرصه، با وجود تهدیدهای خارجی و داخلی همچنان به دنبال طراحی و برقراری نظام مطمئن تامین منابع انسانی می باشد که دربر گیرنده احاد جمعیت کشور است. هدف این پژوهش، تدوین راهبردهای بهره گیری از نیروهای مردمی در تامین نیازمندی های منابع انسانی بخش دفاع در شرایط مختلف است. داده های مورد نیاز این تحقیق از راه پیگیری نظرات مردم، فرماندهان نظامی، نخبگان رشته های علوم اجتماعی، مدیریت و کارشناسان نظامی به روش اسنادی، پیمایش و گروه کاری به دست آمده و سپس با استفاده از یافته ها، تحلیل راهبردی swot انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر ساختار تامین نیروهای مردمی با ایجاد مدیریت واحد، ارتباط دوره ای آحاد مردم با بخش دفاعی برای فراگیری آموزش، حفظ آمادگی رزمی و درصورت لزوم پیوستن به یگان های نیروهای مسلح، استفاده از ظرفیت های مراکز اجرایی و دانشگاهی کشور برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی بخش دفاعی می تواند آمادگی نیروهای مسلح را برای انجام ماموریت ها و مقابله با تهدیدهای خارجی افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  58-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  557
 • بازدید: 

  5698
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5698

دانلود 9195 استناد 557 مرجع 0
نویسنده: 

A.SAJAD REIHANEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

human BEING IS AN EGOCENTRIC CREATION, WHICH SELECT AND BEHAVE BASED ON HIS/HER EGO'S BENEFIT. THE MOST IMPORTANT MOTIVATION FOR human IS SATISFYING THE needs. PSYCHOLOGICAL RESEARCHES HAVE SHOWN THAT THESE needs ARE THE SAME IN ALL PEOPLE...

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
litScript