نتایج جستجو

2571

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

258

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3721
 • دانلود: 

  539
چکیده: 

سابقه و هدف: گونه های دیژیتال و گلیکوزیدهای قلبی آنها در بیماری نارسایی احتقانی قلب (CHF) کاربرد دارند. در ایران تنها گونه دیژیتالیس نروزا در قسمتهای شمالی به فراوانی رویش دارد. گلیکوزیدهای قلبی سایر گونههای این گیاه به روشهای مخلتف از جمله روش hplc شناسایی شدهاند. هدف این تحقیق شناسایی گلیکوزیدهای قلبی گونه دیژیتال ایران می باشد. مواد و روش ها: در روش hplc، از حلال متانل برای استخراج و از استونیتریل و آب مقطر به روش گرادیان برای کروماتوگرافی و از بتا متیل دیگوکسین به عنوان استاندارد داخلی استفاده شده است.نتایج: در برگ گیاه دیژیتالیس نروزا با روشhplc ، پانزده گلیکوزید قلبی شناسایی شد که بیشترین مقدار گلیکوزید قلبی در این گیاه را لاناتوزید A تشکیل می داد.استنتاج: با توجه به شناخت گلیکوزیدهای قلبی این گیاه، از آنجایی که در کشورهای مختلف از گونه های متفاوت دیژیتال جهت تهیه داروهای موثر در بیماری نارسایی احتقانی قلب استفاده می شود، در صورت مطالعات تکمیلی به ویژه مطالعات فارماکولوژی و توکسیکولوژی، از گونه دیژیتال ایران نیز می توان به این دسته از داروها دسترسی یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 3721

دانلود 539 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

PHYTOCHEMICAL ANNALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4953
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4953

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  100-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1332
 • دانلود: 

  452
چکیده: 

مقدمه: خواص دارویی گوناگونی برای سیر و ترکیبات جداشده از آن گزارش شده است. مطالعات ما و سایرین نشان دهنده تاثیر سیر بر پاسخ های سیستم ایمنی است. در مطالعات قبلی نشان داده شد که خواص ایمونومدولاتوری سیر مربوط به ماده موثره ای است که در فراکشن  R10 جدا شده است.هدف: در این تحقیق به هدف خالص سازی ترکیبات فراکشن ایمونومدولاتور مورد نظر از تخلیص به روش hplc استفاده شده است.روش بررسی: عصاره خام آبی سیر همدان تهیه شد. به منظور جداسازی پروتئین های بین 10 الی 50 کیلو دالتون از اولترافیلترسیون استفاده شد. اجزای فراکشن  R10جمع آوری شده به کمک کروماتوگرافی فاز معکوس hplc روی ستون سمی – پرپاراتیو Vydac 208 TPV 10 (1×25 cm) که یک ستون فاز معکوس C8 است، از یکدیگر جداسازی شدند. برای تخمین اندازه پروتئین های جدا شده با RP-hplc از روش تریسین SDS-PAGE استفاده شد. برای رنگ آمیزی از محلول کوماسی بلو R250 و برای نمونه های کم که با رنگ آمیزی با کوماسی بلو مشخص نمی شوند، از رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد.نتایج: با استفاده از ستون hplc فاز معکوس C8 در شیب 0.25 درصد (دقیقه / حلال B) و سرعت 1 میلی لیتر بر دقیقه در مدت 60 دقیقه، تعداد 6 فراکشن عمده با نام های 1- الی 6 جمع آوری شدند. از این میان فراکشن های 0 و 1 و 3 باندهایی را در محدوده 12 کیلو دالتون نشان دادند و برای بررسی های بعدی نگهداری شدند.نتیجه گیری: با کمک سیستم اولترفیلتراسیون می توان به سرعت به ترکیبات پروتئینی با وزن بین 10 الی 15 کیلو دالتون دست یافت. با استفاده از کروماتوگرافی فاز معکوس C8 اجزای این فراکشن به راحتی از هم جدا می شوند. سه فراکشن در محدوده وزن مولکولی KD12 به دست می آیند. بررسی های بیشتر جهت ارزیابی خواص ایمونومدولاتوری ترکیبات جداشده با استفاده از آزمون های بیولوژیک ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1332

دانلود 452 استناد 0 مرجع 24
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHAHBAZ YANS N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5509
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5509

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

Olea europeaنام علمی زیتون خوراکی است. او لئوروپیین فراوانترین نوع بیوفنو ل در میوه و بخصوص برگ این گیاه است. این ماده خواص دارویی مهمی از قبیل اثرات ضد سرطان، ضد کلسترول، تنظیم ضربان قلب و اثرات ضد چاقی دارد، این ماده همچنین بعنوان آنتی اکسیدان عمل نموده و باعث کاهش خطر حملات قلبی و انواع سرطان ها می شود، همچنین دارای خواص ضد میکروبی و ضد ویروسی می باشد. مقایسه درصد او لئوروپیین در برگ گو نه های مختلف این گیاه اطلاعات بسیار مفیدی برای تحقیقات در زمینه استخراج و کاربردهای دارویی این گیاهان می دهد.با توجه به این توضیحات استفاده از روشهای تجزیه ای دقیق و حساس به اندازه گیری این ترکیبات از اهمییت بالایی برخوردار می باشد روش SPMEیک روش استخراج کارآمد، موثر، آسان و سریع برای تعین مواد موثر در گیاهان است که میتواند این هدف را برآورده کند در این تحقیق از ذرات نانو به دلیل خواص جذبی مناسبی که دارند بعنوان جاذب SPME استفاده گردید که بر خلاف روشهای استخراج مایع مایع از حلال آلی استفاده نمیشود. بر گهای زیتون جمع آوری شده پس از خشک شدن در سایه، توسط آسیای الکتریکی خرد شد و بوسیله حلال های مناسب حل شد، سپس توسط روش SPME جذب و اندازه گیری شد و فاکتورهای PH، حجم نمونه، تعداد دفعات جذب و واجذب، حجم و نوع شوینده در فرایند استخراج بهینه سازی شدند. او لئوروپیین پس از استخراج برای اندازه گیری به ستون hplc که با حلال استونیتریل و بافر آمونیوم استات با PH=5 کار می کند تزریق شد که بازده استخراج بالایی داشت ودر مقایسه با روش های تجزیه ای کیفی دیگر از در صد استخراج بالاتری برخورداراست.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3677
 • دانلود: 

  634
چکیده: 

در این مطالعه تعداد 270 نمونه کبد، عضله و کلیه طیور گوشتی از 90 مرغداری در استان تهران در طول یک سال جمع آوری و باقیمانده انروفلوکساسین در آنها بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [hplc] مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که تمام نمونه ها دارای باقیمانده انروفلوکساسین می باشند که از بین آنها تعداد [%24.44] 22 نمونه دارای باقیمانده بالاتر از MRL بودند که در [%13.33] 12, [%8.8] 8 و [%24.44] 22 نمونه از نمونه ها که به ترتیب از عضله، کبد و کلیه گرفته شده بود، باقیمانده انروفلوکساسین بالاتر از مقدار MRL مشاهده گردید، میانگین غلظت دارو دارای انحراف معیار به ترتیب 18.23±32.29 در عضله، 18.34±12.63 در کبد و 26.06±19.52 در کلیه بود. این مطالعه نشان داد که استفاده از انروفلوکساسین در مرغداری های ایران بدون کنترل بوده و زمان پرهیز دارویی قبل از کشتار کنترل نمی شود و لذا نیاز به قانون کنترل باقیمانده آنها در طیور قبل از عرضه به بازار توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3677

دانلود 634 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  51
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  635
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 635

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZARGHI A. | DADASHZADEH S. | EBRAHIMIAN J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  341-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4348
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4348

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TRIBULUS TERRESTRIS IS A VALUABLE HERB KNOWN FOR ITS APPLICATION IN THE HUMAN MEDICINE THAT USED FOR THE TREATMENT OF VARIOUS DISEASES. THE STEROIDAL SAPONINS OF T. TERRESTRIS ARE CONSIDERED TO BE THE FACTOR RESPONSIBLE FOR BIOLOGICAL ACTIVITY OF PRODUCTS DERIVED FROM THIS PLANT.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

VORLOV L. | BORCOVCOV I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  34-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6510
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6510

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript